זה לא עמנו – אל

הורי התלמידות האשכנזיות בבית הספר בעמנואל הודיעו לבית המשפט העליון כי הם פועלים על פי דעת תורה של רבניהם ומוכנים בשמחה ובלבוש חגיגי ללכת לכלא על נשיהם וטפם.

  בראשית הדברים הריני מתנצל בפני כל מי שמאמין במושג דעת תורה במשמעות האקטואלית שלו. משמעות שהיא שונה לחלוטין מהמשמעות המקורית והנכונה של המושג. הפסוק אומר "הנסתרות לה' אלהינו (ורק לו לבדו) והנגלות לנו ולבנינו (לכל אחד ואחת מאיתנו)". האחריות האישית הנה מעיקרי האמונה היהודית.

    הריני מעיד עלי כי פסול אני מלדון בסוגיית דעת תורה עקב מעשה שהיה. עשרות רבות מאד מבני משפחתי, יהודים ברי לבב, חרדים על פי אורח חייהם, נספו בשואה. לסבי ז"ל עקב עיסוקיו היתה אפשרות לעלות לארץ ישראל בשנות השלושים של המאה העשרים. אולם על פי דעת תורה של הרבי שלו (שמשום כבודו לא אזכיר את שמו) שסבר כי הציונים הם כת כופרים שאסור לבוא בקהלם, הוא ומשפחתו נשארו בצ'כוסלובקיה ועלו השמימה במשרפות בירקנאו. רק דודה אחת, מרדנית, שלא קיבלה את דעת התורה של הרבי ברחה מהבית לפני המלחמה ועלתה לארץ עם חבורה ציונית. מיד עם בריחתה מהבית הוריה ישבו עליה שבעה. לאחר המלחמה הנוראה היא אמרה קדיש על כל בני משפחתה.

 המושג דעת תורה מתעתע. גדולי ישראל המביעים את דעתם בעניני פוליטיקה, כלכלה, מדינה, עסקים עושים זאת על פי מידע שמועבר אליהם על ידי פוליטיקאים, עסקנים, שמשים ושאר אנשי החצר. מי ששולט במידע שמועבר לרב, גדול ככל שיהיה, הוא למעשה שולט  גם בהכרעתו של הגדול. הרב שלמה זלמן אוירבאך זצ"ל נשאל פעם מדוע לו אין חצר כמו לכל הרבנים הגדולים. תשובתו היתה שיש לו חצר בשכונת שערי חסד והיא מלאה בחתולים.

 שמעתי בשמו של גדול הרבנים הליטאים בדור הקודם הסבר לפסוק "כי השוחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים". שאל הרב הכיצד צדיק יכול לסלף? תשובתו היתה כי החכמים המה העסקנים מקבלים שוחד (לאו דוקא שוחד ממון) בעקבות כך הם מעבירים מידע מטעה לרב וממילא נוצר סילוף בהכרעתו של הרב.

השאלה יחידה הרלבנטית בעולמה של היהדות האמיתית הנה מהי ההלכה. גדולי ישראל אמונים על תשובות לשאלות הלכתיות. אין דעת תורה מלבד קביעות הלכתיות על פי התורה. החובה ועשית ככל אשר יורוך אינה מתייחסת לשאלה האם לקנות מניות כאלה ואחרות, לפנות לטיפול רפואי כזה או אחר ואפילו לא לשאלה האם להצטרף לקואליציה.

אשר על כן אני אודה לכל גדול בתורה שמעורב בפרשת עמנואל שיראה לי מקור הלכתי אחד לכל אחת מהשאלות שלהלן:

 1. מהו המקור הלכתי לאסור על בנות אשכנזיות ללמוד עם בנות ספרדיות?
 2. מהו המקור ההלכתי לאסור על בנות אשכנזיות ללמוד את מנהגי הבנות הספרדיות ולהיפך?
 3. האם יש מקור הלכתי לנחיתותם של בעלי תשובה ספרדים מול אשכנזים שומרי תורה ומצוות מדורות קדמונים? (במקום שבעלי תשובה עומדים…)
 4. האם יש מקור הלכתי לאיסור שידוכין ונישואין בין יוצאי קהילות אשכנז לקהילות ספרד ? ( בית הלל ובית שמאי נישאו אלה לאלה)
 5. האם יש מקור הלכתי לשימוש מפלה בכספי הקהל (מדינה), בין בנות ממוצא ספרדי לבנות ממוצא אשכנזי?
 6. האם יש מקור בתורה לפטור בנות מבתים אשכנזים מלתת כבוד לזולת שנברא בצלם?     

והשאלות עוד רבות.

אם אין תשובות הלכתיות מוסמכות לשאלות שלהלן, הרי שמדובר בסילוף דעת התורה. אשר על כן המסקנה היא אחת. סירוב הורי התלמידות האשכנזיות לאפשר לימודים עם התלמידות הספרדיות מקורו באפילה וחשיכה גדולה המסתירים את אור הגאולה ואפילו מרחיקים אותה. בזבוז נורא  של כוח התורה שעוד נצטרך אותו למאבקים אחרים ומשמעותיים באמת, במלחמה מיותרת שיש בה עליבות נפש. המחקרים הגנטיים החדשניים הראו שכולנו צאצאי שלושה אבות וארבע אמהות שאף אחד מהם לא היה אשכנזי.

 

 

36 Responses to “זה לא עמנו – אל”

 1. מאת אלי:

  חינוך, כן. גזענות, לא!

  היהדות האשכנזית החרדית כבר שנים גורמת לציבור החרדי הכללי קרי "הספרדים" לישר קו איתם.

  עכשיו הם אפילו מוכנים להשלים עם גזענות במסווה של פגיעה בחינוך קדוש וטהור.

  עד מתי הספרדים תלכו שולל אחריהם? מתי יגיע הזמן שנוכל לומר להם… כן נכון, יש שוני בין בית ספרדי חם המקבל כל אחד בסבר פנים יפות בתמימות ובקלילות, ומכבד מאוד צדיקים ואנשי מעשה ובמיוחד גדולי תורה, הרי כך חונכנו בבית, לכבד גדולי תורה.

  לבין חינוך של בית אשכנזי המתנהל בהתייחסות של כבוד וחרדת דרך ארץ שלא מחשיבה כל גדול תורה, אלא רק מי שצרופה דעתו עם דעת רבותיהם.

  האשכנזים מנצלים זאת, ועל כל דבר שזז הם מחתימים את ה'גדולים' ומשתלטים על כל משרת מפתח שתשיג להם כוח לומר את משנת רבותיהם מבלי להתחשב בדרך רבותינו הספרדים שליט"א.

  אין אנו חפצים לשלוח את אותם הורים גזעניים לבית-הכלא! גם לא לראות במפלתן של קבוצה זו או אחרת אנו כמהים לחיות בכבוד הדדי, אבל בינתיים הכבד ההדדי בא רק מהצד הספרדי.

  וועדות האכלוס פגעו רבות בספרדים, וכן בסמינרים ובביתי יעקב בישיבות ובת"ת…ולא להזכיר בכלל את עולם התשובה שנפגע, ולא מוצא את עצמו בין המוסדות השונים.

  יש שטוענים "מה לכם הספרדים אצלנו תפתחו מוסדות משלכם" במילים אחרות הם אומרים לנו, לא רוצים אתכם איתנו!

  למה? אני שואל… למה לא נוכל לחיות תחת קורת גג אחת 'ואיש את רעהו יעזרו ולאחיו יומר חזק'?! הרי אם כל אחד יחיה את חייו בנפרד, הפטרונות האשכנזית תדעך? לא! אז מה הועילו חכמים בתקנתם?!

  משהוא אצל הציבור האשכנזי צריך לאשתנו בימים אלו… הגישה, הדרך, ואולי המחשבה…

  הרי כבר נאמר "חנוך לנער…עפ"י דרכו"… עם בחור ספרדי רוצה ללמוד בישיבה אשכנזית, הוא בחר את זה! כנראה זה טוב לו, אם הוא רואה את עצמו שם. לא לכל נפש של בחור מתאים סגנון ספרדי או להפך.

  וכן בת ישראל החפצה ללמוד במוסד אשכנזי היא גם יודעת שעם כל מה שכרוך בזה, גם בבית אומרים לה, שמה שאומרים בסמינר זה מה שאת עושה ולא משנה ממנהג המקום.

  מדברים על זה שהציבור הספרדי נחות, אין מדובר בנחיתות! אלא מושפל, באלימות פסיכולוגית אשכנזית כלפי ספרדים בצורה קשה ביותר, המלווה בביטוים כמו פרענקים, פושטקים, שחורים, ועד דימויים אחרים.

  הפתיחות הספרדית לעולם האשכנזי באה ממקום טוב של תמימות, אבל יש כאלו שלמדו לנצל זאת וחבל שכך!

  חייבים לתקן זאת כי זה החילול השם האמתי.

  • מאת ראובן:

   כל הכתבות מתבססות על עובדות שגויות לחלוטין. האמת היא הפוך על הפוך. אמש כטוב לבו ביין גילה ראש מועצת עמנואל (כמעט כל המועצה היא ספרדית) את האמת בפני קהל ועדה משתתפי טקס סיום שנת הלימודים בבית הספר הספרדי הטהור: הסיבה שבמגמה החסידית נרשמו רק 30% אחוז ספרדיות היא משום שהוא שלח אנשים לשכנע הורים שלא ישלחו את בנותיהן לשם ובתמורה הוא הבטיח להן משרות בבתי הספר הספרדיים…
   הוא אמנם לא הודה בפומבי שכל ההסתה נגד סלונים לא הייתה אלא כדי שיזכה בבחירות וכדי להטעות את התקשורת ואת בית המשפט שלא ישימו לב היכן הגזענות האמתית, אבל הודה שקיים את כל ההבטחות של הבחירות: אחד שהוריד את מועמדותו ברגע האחרון נתמנה ליו"ר המועצה הדתית אשר טוהרה מאשכנזים. אחר שהוריד את מועמדתו בתמורה להבטחת משרה זכה בשתי משרות וגם לאפשרות לקחת את המלגות הדלות של האברכים ולחלק אותן רק לספרדים. ראש המועצה הודיע גם על השלב הבא של ההתארגנות לביצוע פשע: הפיכת התיכון של עמנואל לתיכון ספרדי טהור.
   האין הדבר מזכיר לכם משהו מן העבר? האשימו את היהודים בגזענות ורצחו אותם.

 2. מאת יוחאי נדיבי:

  הרשה נא לי להתייחס רק לקטע בפוסט שלך, הסיפור העצוב על הסבא שבהוראת רבו נשאר בחו"ל ונספה בשואה. והדודה שמרדה עלתה ונצלה.
  אתה רב ולכן אני אמור לכתוב לך דברים מוכרים. על יהודה שהציע לאחיו "מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו, לכו ונמכרנו לישמעאלים וידנו אל תהי בו" אומרת הגמרא "וכל המברך את יהודה הרי זה מנאץ". יהודה הציע הצעה קשה יותר ממוות. מוטב לאדם למות יהודי מאשר לחיות כמו גוי. לשלוח נער בן 17 למצרים ולדעת כמעט בוודאות שבכך הוא יאבד את עולמו היהודי, זה חמור יותר ממיתתו. לכן ההצעה של יהודה כלפי יוסף היא קשה יותר מאפשרות שהוא ימות כאן בבור.
  הסבא ומשפחתו מתו על קדושת השם והם בגן עדן. אם היה עולה עם המשפחה כולה לישראל בתקופה ההיא כשכל מה שהיה כאן היה התאבדות דתית ויהודית, זה היה חמור פי כמה.
  אגב, הדודה שעלתה, דתיה? ילדיה דתיים?

  • מאת חיים שיין:

   מכובדי, הדודה ז"ל היתה דתיה. היא ובעלה היו ממקימי בית הכנסת בשכון הפועל המזרחי בראשון לציון. ילדיה גם הם דתיים ושרתו בצבא. נכדיה גם הם דתיים היו ממגורשי גוש קטיף.
   חיים שיין

 3. מאת מnאיר:

  \[]ןמר שיין האם היית במקום ? אתה מכיר את האנשים ? איך אתה כותב בדבנושא שאתה לא מכיר את כל פרטיו. אלא מה אתה מאמין לבג"ץ ומה שאושאומר בג"ץ קדוש בעיניך, מה דעתך על פתיחת כביש 443 ומה דעתך על ביטול נוהל שכן ? ומה דעתך על עיכוב בבנית גדר ההפרדה? ומה דעתך על מניעת הריסת בית שהסתתרו בו מחבלים בעיר חברון ובעבות כך נהרגו חיילים?
  מה דעתך אם פרופ' חזן תשפוט את בן ארי ואת ברוך מרזל, ותכריע נגדם גם תכרין ראש ותאמין במשפט? כל בר דעת מבין שאין כאן הפליה גזעית אלא דתית, רק השפוטים של בג"ץ או שונאי רבנים חושבים כמוך.
  ובמי מצאת להטיל רפש ברבנים, אתה שוב מציג מצג שוא, רובם ככולם של רבנים וגדולי הדור באירופה, תמכו בעליה לארץ. מר שיין לא יזיק להתעניין קצת בהיסטוריה לפני הטלת רפש בת"ח. אלה שהתנגדו היו מיעוט דמיעוט ורק באזורים שהזכרת. וגם לדבריהם יש מקום, ואין כאן מקומם. ו
  במקרה דנן כל הרבנים תומכים במגמה החסידית המחמירה. ומה יצא לנו עוד אחד שמטיף יחי הבג"ץ ובוז לת"ח. על ההתחלה כבר להתלכלך?

 4. מאת Darwin:

  תודה על המאמר ובפרט בנושא הסילוף של המושג של דעת תורה.

  דבר דומה קרה (ולצערי גם פה הקו עבר בין ספרדים ואשכנזים) בנושא בית החולים ברזילי.

  מצד אחד היו פסקי הלכה מפורטים של רבנים למה מותר וצריך לפנות את הקברים. מצד
  שני שמענו רק שמועה מפי שמועה שרבנים מסויימים אסרו ללא שום פסק הלכה מסודר.

 5. מאת אבי:

  אני מתפלא על יהודי אינטליגנטי כמוך שמביע דיעה מבלי להכיר את הנושא.
  אני, ממקומי בניו יורק מבין את הנושא. אין הענין בהפרדה גזענית אלא הפרדה ברמת קיום מצוות.
  אם בהפרדה גזענית עסקינן – מדוע 27% מהבנות שכן לומדות בבית הספר הן ספרדיות? אלא שהענין הוא רמת קיום המצוות וצורתה.
  גם בענין השואה ומשפחתך. חשבת אולי שעדיף למות על קידוש השם מאשר לעלות לארץ ולרדת או נכון יותר להתדרדר רוחנית – כפי שאכן היה ברוב המיקרים?
  כבר ראיתי יהודים, כמוך, שמתהדרים בחרדיותם או דתיותם – והם כופרים בתורת משה. כמוך.

  • מאת חיים שיין:

   קשה לי להגיב על דברי יהודי יקר שבחר לחיות בניו יורק ולהטיף לנו מוסר. בניו יורק לא מקבלים כספי מדינה לבתי ספר דתיים וזה כל ההבדל

 6. מאת תגוביינא:

  אני ממש לא מבין.אם יש במגמה זו כעשרים וחמשה אחוז ספרדיות,
  האם זוהי הפליה על רקע עדתי ?.יש תופעות של בתי ספר וסמינרים חרדיים אשכנזיים,שאינם מקבלים ללימודים תלמידות אשכנזיות שאינן ברמה רוחנית ו/או לימודית ראויה. שם בוודאי לא מדובר באפליה עדתית וזה לגטימי לסרב לקבל.מדןע זה אינו לגטימי בעמנואל ? האם בגלל שבמקרה הן גם ספרדיות ?

  דעת תורה חל וביותר על עניין החינוך וכפי שנאמר-חנוך לנער ע"פ דרכו ושמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך.ועוד אינסוף פסוקים בענייני חינוך והשקפה.

  אין כל איסור ללמוד בכתות עם אוכלוסיה עדתית מעורבת. אין כל איסור ללמוד באותה כתה עם חוזרת בתשובה. הכל תלוי באיכות התלמידים/ות ולהורים יש זכות בלתי מעורערת להחליט מי מתאים ללמוד באותה כתה עם ילדיהם שלהם. בית משפט אינו יכל להתערב בזה.הרבנים כן.הם אלה שמבינים יותר משופטים מה הוא חינוך יהודי ערכי.

  חשוב לציין שהתופעה הזו של כיתות חסידיות שבהן לומדות גם נערות ספרדיות,זוהי תופעה מאד מוזרה.במקומות לימוד אשכנזיים שאינם חסידיים האינטגרציה היא טובה וראויה.
  אבל מה לתלמידה תימניה למשל בבית ספר חסידי של גור,ויז'ניץ או סלונים ? אפילו תרבותית בלבד זה לא מתאים. ובכל זאת נקלטו בסמינר החסידי בעמנואל תלמידות ספרדיות. אני חושב שמגיע צל"ש לבית הספר החסידי בעמנואל וגם לתלמידות האשכנזיות והספרדיות ולהוריהן.

  השופטים אטומים וכלל לא מבינים בכל הקשור לניואנסים בחינוך בקהילה החרדית.
  הם בבחינת"זר לא יבין זאת".טוב היה אם היו השופטים לומדים קודם לכן פרק או שניים בתודעה יהודית,קודם שפסקו מה שפסקו.

  ובאשר לטענתך שהיהודים שמעו בקול רבניהם שלא לעלות לארץ ונטבחו בשואה,על זה אומר לך שבזמן השואה היה הסתר פנים גדול וגם הרבנים לסוגיהם היו בתוך החושך ונתנו עצות לא טובות,כי כך נגזר משמים. ומי שהצליחו לברוח וניצלו,זה משום שגם זה נגזר עליהם.

  אבי זצ"ל שהיה בעצמו רב בפולין,עלה לארץ עוד קודם המלחמה.הוא עזב משרה מכובדת ועלה עם אמי וששת ילדיהם לארץ שממה.ומעניין שאת משרת הרבנות קיבל אדם שבא מארץ ישראל,
  שהיה מניצולי מאורעות חברון בתרפ"ט.ומה רצתה ההשגחה ? אותו רב נספה בשואה והורי שבאו ארצה מתוך אהבת הארץ,הם ניצלו וע"ז תמיד היו הורי אומרים-נסתרות דרכי אלוקינו.

  הורי הגיעו לארץ בשנת 1935 .אבי היה מאחרוני הרבנים שקיבלו סרטיפקייט מהרב קוק זצ"ל.
  קרובי משפחתך שצייתו לרבנים ונשארו,נהרגו על קידוש השם לא בגלל הרבנים אלא משום שכך נגזר וזה התבטא בלבוש חיצוני של כביכל בגלל הרבנים.

  קרובת משפחתך שניצלה,כך נגזר עליה.וזה טבע האדם לזקוף כל מקרה לסיבה זו או אחרת,
  כאשר הכל נגזר משמים וגם"מקרה" הוא ראשי תיבות של מ-השם ק-רה ה-דבר.

 7. מאת דן:

  תענה ענייני ואל תיהיה ככל עדת המצפצפים בקול זעקת חמס על הרקע עדתי. אני נלחם באפלייה אבל פה זה מלחמת דת! ול מלחמת עדות! חבל שנפלת ברשתם של הלוחמים בתורה!

  • מאת חיים שיין:

   קשה לי להבין איך השופט לוי מנהל מלחמת עדות הוא שייך לאותה עדה. בית המשפט העליון עלה על תופעה קשה ומרגיזה קל מאד לבטל את הענין בהתעלמות ובהיתממות

 8. מאת מוטי:

  כמה שאלות לכותב.
  מדוע לא אישרו להורי התלמידות ה"אשכנזיות" להעביר בנותיהן לבי"ס חסידי בבני ברק?
  מדוע 27 בנות ספרדיותנמנות על קבוצת 70 הבנות ה"אשכנזיות"?
  מדוע לא מאשרים להן להקים בי"ס "פטור" שלא מתוקצב ע"י משרד החינוך?

  העובדות ממש לא חשובות לכותב. אין זה ויכוח עדתי אלא על רמת החינוך מבחינה דתית. כל הורה שמוכן לחתום על התקנון (שהוא מחמיר ,לדעתי) יכול לרשום בתו בין אשכנזי ובין ספרדי. ועל זה הויכוח! וזה שייך ועוד איך לדעת תורה.

 9. מאת שד:

  מאמר יפה ונכון

 10. מאת יוני:

  תודה על המאמר ד"ר חיים שיין,

  כאדם חילוני מוצא ספרדי גם אני התקוממתי על ההפרדה בין אשכנזים לספרדים, אולם לאחר שקראתי את כתבתו של בן דרור ימיני בעיתון מעריב יש לי חשש שאנחנו אולי לא יודעים את כל העובדות?

 11. מאת מאיר בן-דוד:

  ד"ר!

  לצערי אתה טועה ומטעה.

  אין כאן קיפוח עדתי כלל וכלל, יש בנות ממוצא מזרחי במגמה החסידית. וכל מי שמתחכש לכך הוא טועה, ובגדול.

  כל הסיפור פה, זה שההורים אינם מעונינים לשלוח את בנותיהם ללימודים עם בנות עם רקע דתי שונה ממה שהם מחנכים.

  מכיון שאינך נמנה על קהל ה"חרדים" (זה לא אומר שאתה לא חרד לדבר ה', אלא שאינך שייך למחנה הקרוי "חרדים") אני מניח שקשה לך להבין את העובדות לאשורן.

  העובדות לאשורן כבר התפרסמו ע"י ההורים שמכיון שבנות אלו אינם הולכות בסגנון לבוש צנוע כמו הבנות החסידיות זה הנושא היחיד שמעכב בעדם ללמוד יחד. הם כולם אומרים שמי שמוכן לקבל על עצמו את תקנון זה יכול להימנות בבית ספרם.

  כך שהענין רחוק מאוד מלהיות הפרדה או אפליה גזענית

  • מאת חיים שיין:

   אני מאד מכבד את דבריך. אני משוכנע שאתה גם מאמין בהם.

   • מאת צח אומן:

    גם אני נבוך בעניין זה.
    מצד אחד: התביעה גורסת כי מדובר באפלייה עדתית, מאידך- ההורים טוענים כי אין אמת בדבר, וכי ישנם בני עדות המזרח הלומדים במגמה החסידית.

    אם כן, מה העובדות?

    במקקרה זה אין שום יכולת לאדם מן השורה לשפוט, שהרי כל אחד טוען ומביא ראיות לעמדתו.

    האם יש בידיך מידע שאינו נחלת הכלל, באמצעותו תוכל לשפוך אור על נושא זה?

    • מאת חיים שיין:

     לפי מספר ההורים ממוצא ספרדים שילכו לכלא (אם ח"ו ילכו) נדע את התשובה

     • מאת המושך בגזר:

      ע"פ הפרסומים ברוטר נראה שאכן מספר ניכר של הורים ספרדים ייכנס לכלא על "אפליה עדתית". מסכים לכך שבחברה החרדית קיימות תופעות של אפליה (עדתית? אולי, יש להבין את שורשיה) אך נראה לי שאין זה המקרה.
      בכל אופן בית המשפט העליון נראה לי שאינו מפגין בינה יתרה (וזאת בלשון המעטה) הן בהבנתו את שורשי העניין והן בדרכי פעולתו.
      במקום לנקוט בקו שיחל סוף סוף לטפל בבעיות הפיצול והסדקים בחברה בדרך אמיתית הוא מעדיף להלחם בחרוף נפש על כבודו העצמי ומדרדר עוד יותר את מעט האמון שעוד יש בבית המשפט העליון לרמות נמוכות עוד יותר.
      איני חרדי ואני מתנגד לנמרצות לחינוך האליטיסטי למינהו היוצר פיצולי פיצולים המכלים כל חלקה טובה אך מכאו ועד לפתיחה במלחמת חורמה וכל זה כשהאפליה העדתית בבית המשפט עליון זועקת לשמים – המרחק ענק!!.

      • מאת חיים שיין:

       אני מקווה שהרבה חרדים יבואו ללמוד משפטים ואז נוכל לשנות את פני בית המשפט העליון. בינתים זה מה יש.

  • מאת מרדכי ש:

   למאיר הנכבד, לפני שאתה מאשים את הכותב בכך שהוא "טועה ומטעה " בחן נא את תגובתך שוב ושוב , שמא תגובתך אתה היא המטעה,
   שהרי יש לפנינו ששה סעיפים שצועקים ומבקשים הסבר דחוף לתופעה כלל חרדית שאינה משתמעת לשני פנים,
   גם אם תנוח דעתנו מהתירוץ למקרה הספציפי המדובר,אין זה מענה לכל ששת הסעיפים
   ומי יתן שנזכה לקבל תשובה מפורטת מאת גדולי הרבנים של כלל העדה החרדית האשכנזית,שהרי על פניו קיימת כביכול הסכמה לתופעה שמנציחה ואף מאדירה את הפרוד בתוך עם ישראל,שסכנתו כידוע עצומה אף מעבודה זרה,כדברי הנביא "חבור עצבים אפרים הנח לו "
   מן הסתם אותם רבנים המאפשרים פירוד מאוס זה ,מטיפים בדרשותיהם מוסר לצאן מרעיתם,ומסבירים עד כמה חשוב שעם ישראל יהיה מאוחד כבניו של הקב"ה ,המקיימים את המצוה המאוד חשובה "ואהבת לריעך כמוך " ( ואולי לדעתם הספרדים חלילה אינם בניו ?)
   וכל עוד שאין תשובה לששת הסעיפים ,לעולם לא אשתכע שאכן דרכם של "החסידים " היא אכן דרך של חסד

 12. מאת מרדכי:

  יפה מאד !!
  ישר כוחך ד"ר שיין !!

 13. מאת נ.פ.:

  רציתי להודות על המאמר. קרן אור של ממש בים של מלל נבער.

 14. מאת עמנואלי:

  כתבת מאוד יפה.

  אבל כל קשר בין מה שכתבת למציאות רחוקה מאוד.

  מכמה סיבות, ותהיה כנה כדי להשיב עליהן.

  1. אם כצעקתה, ואכן אנו גזענים. מדוע מתוך 45 הורים שילכו מחר לכלא, 20 יהיו בני עדות מזרח?

  2. האם העובדה כי עד היום לא מצא ללום הורה אחד שיצהיר כי בנותיו רצו להתקבל למגמה החסידית ולא התקבלה – האם אין זה מוכיח שכל התביעה בשקר יסודה.

  3. נכון, ייתכן שישנה גזענות גם אצל החרדים. אבל הושיבו כאן הורים על לא עוול בכפם.

  4. ומהי אותה אפליה עליה כתב השופט. ובכן, אותן בנות שלא התאימו גם לבית הספר של ש"ס לא רוצות, וגם לא מתאימות לבנות המגמה שהקימו החסידים. זו לא אפליה, אלו הבדלים דתיים בלבד.

  5. דעת תורה היא שאפילו יאמר לך על ימין שהוא שמאל ושמאל שהוא ימן. לא אתה קובע מהי דעת תורה. במיוחד שלא מדובר ברב אחד, מדובר בכל רבני הציבור החרדי.

 15. מאת שמואל:

  יישר כם , דברים אמיצים כדורבנות.

  ההתנשאות התמוהה של החרדים האשכנזים על הספרדים , הינה פיקטיבית ביסודה , מניעיה חשוכים ועטופים בשלל מעני פנים לדיסוננס הלכידות האשכנזי.

  לאור אומץ הלב שהפגנת בכתוב מעלה והיותך משפטן , אשמח לקבל התייחסותך ל- 2 דילמות הטורדות מנוחתי:

  1. הכיצד שותקת "מערכת" גדולי הספרדים בהקשר זה ?
  האם חלילה , המניעים הינם אגוצנטרים משהו ביחס לבנות ביתם המוצאות חינוכם בהיכלי
  אשכנז ?

  2. האם ביהמ"ש העליון לא נפל לפח יוקשים במובן של "כוונתך רצויה אבל מעשיך אינם
  רצויים" ?

  שכן , מאסר בפועל של אנשים אפורים , משועממים בחלקם , תרי הרפתקאה , יש בו כדי להפכם לגיבורי תרבות וחייל , תוך שמסתפחת לעלילתם קבוצה של עסקני כלום , רועשת ומצווחת ורבה העלילה – אחרית דבר לא נשור.

  • מאת חיים שיין:

   לגבי השאלה הראשונה צריך לשאול את גדולי הרבנים הספרדים. יש לי הערכה אך כיון שאין לי הוכחה לא אוכל לכתוב אותה. באשר לשאלה השניה יש צדק מסוים בדבריך. למערכת החוק קשה להתמודד עם נחישות אידיאולוגית, ייתכן שצריך היה מסלול אחר לטפל בבעיה הכאובה.

 16. מאת עדי:

  כל כך הרבה חילול ה' יש בהפרדה העדתית הזאת…לא ברור איך רבנים עומדים מאחורי זה.
  לא מצליחה להבין איך אדם שלומד תורה יכול להגיע לאפליה כזו בתוך עמו שלו…

 17. מאת משה:

  ששלום–שכחת לציין שהמושג "דעת תורה" בימינו איננו הלכתי כמו הצווי "ועשית ככל אשר יורוך"
  ממיום שפסקה הסמיכה –אין יותר מקור סמכות בהלכה. אתה כמשפטן צריך להבין זאת יותר טוב מאחרים, בשאלה זו טפלה הגמרא בסנהדרין והחליטה "ששליחותייהו קעבדינן" וזה רק
  ללדברים מסוימים. לכן כל היתר בנושא הרבנים הרביים והבבות הוא קשקוש מבחינה הלכתית,
  מ

 18. מאת א:

  יישר כוח כבוד הרב!

  זוהי דעת תורה אמיתית.

 19. מאת yanshoof:

  כל הכבוד, דברים כדורבנות, אני רק לא מקנא בך לגבע התגובות שתקבל מגולשים חרדים, אין חכם כבעל נסיון.

Leave a Reply


+ 6 = שבע