זכויות הנחקר בגין עבירות סמים

זכויות הנחקר בגין עבירות סמים

 

עבירות סמים נחשבות לאחד מסוגי העבירות היותר חמורות.  העונש הכבד שעלול להיות מושת על המורשעים בעבירות סמים הוא פועל יוצא של תפיסת המערכת המשפטית את עבריין הסמים כמי שעליו לשאת בעונש כבד.

אלא שגם למי שנחשדים ונחקרים בגין עבירות סמים מוקנות זכויות. אחת מהן היא הזכות להתייעץ עם עורך דין פלילי מומחה לתחום. עבור נחקרים בעבירות סמים ההבדל בין ייעוץ עם עורך דין לבין הימנעות מקבלת ייעוץ עשוי להיות ההבדל בין ענישה מופחתת, ואולי אף זיכוי, לבין ענישה כבדה ומחמירה.

עורך דין עשוי למצוא נסיבות מקלות למרשו ובהן, לדוגמה: הימצאות סמים בדירת סטודנטים, שאותה הוא חולק עם שותפים, אשר אחד מהם הוא מקור הסם והמשתמש בו; שימוש ראשון, חד פעמי, בסם קל; מצוקה חריפה שקלעה אותו אל עולם הסמים או חולשה רגעית שהובילה להיענותו לפיתוי לעשן, אי עמידה בלחץ חברתי שהופעל עליו ועוד.

זכויות בסיסיות של נחקר בעבירות סמים

1.כמו כל נחקר, גם לנחקר החשוד בביצוע עבירות סמים עומדת חזקת החפות כל עוד לא הוכחה אשמתו. העורך דין הפלילי, שעמו מתייעץ הנחקר ושוכר את שירותיו, עשוי למצוא פגמים מהותיים ו/או כשלים וליקויים טכניים בחקירה ולכפור במהימנות הממצאים לכאורה. הוא יכול לטעון להעדר קבילות הראיות בגלל שנאספו שלא כדין ובהעדר חשד סביר לאשמת הנחקר.

  1. 2.  חשוד בעבירת סמים רשאי לסרב לחיפוש בתנאי שהוא ינמק את סיבת סירובו. זכותו לשאול ולקבל תשובה לסיבה שבגללה נערך החיפוש ולמטרתו.
  2. נחקר רשאי לשמור על זכות השתיקה (מומלץ לממש זכות זאת לאחר ייעוץ עם עורך דין ועל פי הנחייתו).
  3. במידה שתיק בנושא עבירות סמים נסגר בשל חוסר ראיות או חוסר אשמה, רשאי הנחקר, באמצעות עורך דינו, לבקש מחיקת רישום פלילי. רישום כזה עלול להוות מכשול בקבלה למקומות עבודה שונים.
  4. גם במקרה היותר גרוע- כאשר מתקבלת החלטה על הגשת כתב אישום, יכול – רצוי ומומלץ- הנאשם למצות כל סיכוי למניעת הרשעה וממילא על קבלת עונש, או, לחלופין, כשהמקרה החמור עלול להוביל לעונש כבד, לנסות להגיע להסדר טיעון שיגרום להרשעה בסעיף מקל וגם העונש יהיה מידתי ומתון.

עבירות סמים הן, כאמור, עבירות שהמשטרה ומערכת החוק נדרשות אליהן בחומרה יתרה. קבלת ייעוץ ראשוני על ידי עורך דין מומחה בתחום הפלילי, המכיר את החוק ואת הפרצות בו, את התקדימים, את הגישה העקרונית של שופטים לעבירות מסוג זה ואת המזג השיפוטי של השופטים היושבים בדין מהווה תנאי כמעט הכרחי למיצוי הסיכוי לענישה מופחתת אם וכאשר חשוד בביצוע עבירות בתחום הסמים יורשע בדין.

בכל מקרה שבו נחקר בעבירות סמים חש ו/או חושב כי זכויותיו נגזלות או מקופחות – זכותו המלאה להתריע ולקבול על כך באמצעות העורך דין המייצג אותו, אשר ודאי מכיר היטב זכויות אלה.