מה צריך לכלול חוזה עבודה עם פרילנסר?

מה צריך לכלול חוזה עבודה עם פרילנסר?

דווקא בגלל העובדה כי חוקי העבודה לא חלים על פרילנסר וחובתו לדאוג לעצמו, יש חשיבות מכרעת לעיגון ההסכמות בתוך חוזה עבודה כתוב וחתום.

על מנת להיות "מכוסה" מכל בחינה שהיא, חשוב להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה מומחה לתחום. בקיאותו וניסיונו לא יסולאו בפז- אף שיעלו לכם כסף, הם ודאי יועילו לכם לקבל גם כסף. מדובר בייעוץ חד פעמי ואולי באפשרות לקבל סיוע וליווי במקרה שבו יתגלעו מחלוקות וייתכנו פרשנויות שונות על סעיפים מסוימים.

בחוזה זה יש לכלול כל סעיף חשוב ורלוונטי עבור ספק השירות:

1.הגדרת זוג השירות, מועד אספקתו והתמורה שתתקבל עליו, לרבות מועד קבלתה.

2.חשוב לציין האם התשלום מחייב שיפורים, ככל שיידרשו, במוצר ובשירות שמספק הפרילנסר.

3.מנגנון פיצוי במקרה של עיכוב תשלום מעבר למוסכם. בכלל- רצוי לקבוע מנגנון ליישוב מחלוקת, ככל שהיא תתגלע.

4.תשלום נוסף עבור מאמץ מיוחד שנדרש בעת ביצוע השירות שלא היה ידוע לפני החתימה.

5.חשוב להקפיד כי בחוזה לא יהיו "אותיות קטנות"- במירכאות ובלעדיהן. שכל הסעיפים יהיו ברורים לכם ומוסכמים לכם כתנאי- הכרחי מבחינתכם- לחתימה על חוזה עבודה.

6.צריך שיובהר באופן מפורש האם כל התמורה תינתן לפני ביצוע העבודה וכתנאי לביצועה, חלק בהתחלה וחלק בסיום או בכל חלוקה שהיא שתהיה מקובלת עליכם, הפרילנסרים.

7.חשוב לקבוע, האם התשלום ניתן עבור כל הפרויקט באופן גלובלי או על פי שעות העבודה.

8.חשוב לקבוע, האם ספק השירות יכול לבצע את העבודה מביתו בלבד. אם יידרשו מפגשים עם הלקוח- חד פעמי או פעמים אחדות במהלך העבודה, יש לציין זאת במפורש.

9.ככל שמדובר בשירותי תוכן, חשוב להסדיר את נושא ההגנה כעל זכויות הקניין הרוחני- האם הן מופקעות מידי ספק השירות ברגע שהוא ביצע אותו למען הלקוח או האם הוא יוכל לעשות בקניין זה שימוש לצרכיו השונים.

10.אם במהלך העבודה הספק נחשף לסודות מסחריים או לכל מידע מסווג, על הלקוח להכניס סעיף אשר יאסור על ספק העבודה לגלותו לאי מי או לעשות שימוש בו.

חשיבותה של כימיה טובה

דווקא בשל ייחודו של השירות שמגיש הפרילנסר, עלולה להתגלע מחלוקת האם חרף העובדה כי השירות מסופק במשך תקופה ארוכה, לשביעות רצונו של הלקוח, מתקיימים חוקי עובד- מעביד. החוק לא קובע דברים מפורשים בנושא זה, מה גם שקיימות מתכונות שונות של הקשר בין הלקוח המזמין שירות ובין הספק המספק אותו. ככל שהדברים ברורים וחתומים, וככל שנעשה כל מה שאפשרי ונדרש לצמצום היתכנות של מחלוקת ואף ריב, חלילה, חשוב לציין כי כאשר העבודה מתבצעת באווירה של אמון הדדי – ביושר, בהגינות ובשקיפות מרבית, כך גם מונח בסיס לקיום מערכת יחסים פתוחה וטובה וליצירת "כימיה" שתמיד מחוללת סביבה נעימה בכלל וסביבת עבודה טובה בפרט.