נהגת במהירות מופרזת? יש מה לעשות

נהגת במהירות מופרזת? יש מה לעשות

מהירות מופרזת היא כל מהירות שחורגת מהמהירות המותרת. ככל שהמהירות גבוהה יותר, כך גובר הסיכון לענישה מחמירה יותר. השתת קנס אף היא אינה דבר מבוטל בעיקר באחרונה, כאשר סכומי הקנסות על עבירות מסוימות הוכפלו ואף שולשו. חומרת העונש נגזרת מגובה המהירות ומנסיבות המקרה.

על פי רוב המהירות המותרת מצוינת בשלטים: לדוגמה מהירות בדרך עירונית מעל 50 קמ"ש תיחשב למהירות מופרזת, כמוה נהיגה במהירות העולה על 80 קמ"ש בדרך עירונית שאין בה גדר הפרדה ו- 90 קמ"ש בדרך שיש בה גדר כזאת.

ככל שהחריגה מהמהירות המותרת גבוהה יותר, כך, בהתאמה גובר הסיכון לענישה קשה יותר. אם נתפסתם נוהגים במהירות מופרזת זכותכם לבקש להישפט במקום לשלם קנס. בבית המשפט ניתן לנסות להפחית את גובה הקנס וכן להפחית את מספר הנקודות העלולות להיצבר לחובתכם. לשם כך תידרשו לסיוע של עורך דין תעבורה המומחה בתחום.

גם אם ביצעתם עבירת מהירות חמורה, עדיין תוכלו לפנות לבית המשפט בבקשה לפסילת הרישיון המנהלית.

אכיפה וענישה

נכון לשנת 2018 מגבירה המשטרה וגורמי הפיקוח העירוניים את האכיפה על נהגים עבריינים. הגברת האכיפה נובעת מריבוי מדאיג של כמות הנהגים המבצעים עבירות תנועה בכלל ועבירות שגורמות לתאונות דרכים עם נפגעים בפרט. הישנות עבירות תנועה מסוגים שונים גורמת לצבירת נקודות – ככל שהעבירה חמורה יותר, כמות הנקודות שנזקפת לחובת המבצעים אותה גבוה יותר. החל מצבירת 12 נקודות תחויבו בקורס לנהיגה מונעת. צבירה של מספר נקודות גבוה פי שלושה תגרום לפסילת רישיונכם לשלושה חודשים. חשוב לדעת, כי העונשים בגין צבירת נקודות אינם ניתנים לשיקול דעת, לכן חומרתם ונזקם עלולים להשבית את עברייני התנועה לתקופה ממושכת ולשלול מהם את היכולת לנהוג ברכב.

 

חשוב לדעת, כי צבירה של 12 נקודות ומעלה במרשם הנקודות של משרד הרישוי יכולה לסבך לכם את החיים ולגרור אתכם לקורסי נהיגה מונעת תוך שאתם כפופים לסנקציות מגוונות. צבירה של 36 נקודות תגרום לכך שתקבלו פסילת רישיון נהיגה באופן אוטומטי, לתקופה של שלושה חודשים. מדובר בפסילת רישיון מנהלית ואוטומטית שתוחל ללא שתינתן לכם אפשרות לשנות את רוע הגזירה, ולרוב אין שום מקום להפעיל שיקול דעת בפסילות מהסוג הזה.

חשיבות סיוע של עו"ד תעבורה

עורך דין מאומן ומיומן בייצוג עברייני תנועה בכלל ומי מהם שהעבירה שביצעו היא נהיגה במהירות מופרזת בפרט יכול לקעקע את אמינות ממצאי הבדיקה, אם בשל אי תקינותה ואי מהימנותה של המצלמה שקלטה אתכם לכאורה נוהגים במהירות גבוהה יותר מהמהירות שנסעתם בה, מישהו אחר נהג ברכבכם, היו נסיבות מיוחדות שהצדיקו חריגה מהמהירות בקטע כביש מסוים (הובלתם מישהו לבית חולים, לדוגמה). כמו כן ניתן למצוא נסיבות מקלות לביסוס טענה להקלה בעונש כגון עבר תעבורתי נקי, אי שימת לב רגעית לחריגה מהמהירות המותרת, צורך דחוף להגיע למקום מסוים במועד שלא ניתן לאחר אותו (כגון לטיסה). עורך דין יכול למצוא פגמים טכניים שונים, לרבות בהתנהלותם של שוטרים ובכך לבטל את תוקף ההרשעה.