פגעו בשמכם הטוב? כל מה שצריך לדעת על לשון הרע

פגעו בשמכם הטוב? כל מה שצריך לדעת על לשון הרע

בשנים האחרונות נראה כי אנשים פרטיים ובמיוחד בני נוער חווים השפלה תמידית ברחבי הרשת, שמובילה לעיתים קרובות להרס עצמי ולניסיונות התאבדות. השפלות ובריונות בין ילדים התרחשו מאז ומעולם, אבל בריון מאחורי המקלדת פועל בקלות רבה יותר, ולמעשה צובר אומץ משום שאינו נדרש להתמודד עם עימוד פנים מול פנים. לכן, חשוב להכיר את זכויותיכם כנגד לשון הרע באופן כללי, וברחבי הרשת בפרט.

מהי לשון הרע?

יש להפריד בין "לשון הרע" כביטוי הכתוב בתורה כ"לא תלך רכיל בעמיך" לבין הביטוי כחוק במשפט הישראלי. לפי החוק, כל דבר שעצם הפרסום שלו עלול לפגוע באדם או להשפילו נחשב ללשון הרע, כאשר ניתנת התייחסות יתרה לנושאים נפוצים דרכם בני אדם נוהגים להשפיל ולבזות זה את זה וביניהם דת, גזע, מין, נטייה מינית וכדומה.

גם בתחום זה, כמו בכל תחום משפטי, ישנו השטח האפור. מה עם חופש הביטוי של האדם? ומה במקרה כי פרסום תוכן פוגע הוא בעצם הגנה עבור אדם או גורם אחר? לשם כך, הושג איזון במשפט הישראלי בין הזכות לחופש הביטוי לבין הזכות לשם טוב.

אין דבר כזה, פרסום רע?

אז מתי סטטוס שכתבנו ברשת חברתית נחשב לשון הרע ומתי הוא נחשב להבעת דעה ביקורתית ולגיטימית? כמובן, הערות פוגעניות גרידא דוגמת הפניית כינויים כמו "מכוער", "מגעיל" וכדומה הינן השפלה בכוונה תחילה ולכן נחשבות כלשון הרע. אך האם אמירה שבעל מקצוע מסוים אינו אמין או הבעת ביקורת על העסק שלו נחשבת ללשון הרע? התשובה היא כן. אמירות מסוג זה (גם אם יש להן אחיזה במציאות) יכולות לגרום לפגיעה בפרנסה, ולכן פוסט בפייסבוק שעוסק בכך נחשב עילה לתביעה בגין לשון הרע.

מה בין רכילות לבין פרסום?

 

חשיפה לאדם אחד שאינו הנפגע עצמו היא עילה לתביעה אזרחית, אך חשיפה לעוד שני אנשים – פירושה עילה לתביעה פלילית. כמו כן, ישנה חובת ההוכחה שאנשים אכן נחשפו לפרסום המדובר. חשוב לציין גם, שיש מקום בנוסף להאשמת מי שהפיץ את הפרסום ולא רק את מי שיצר אותו. דהיינו, גם מי שלחץ "אהבתי" ושיתף נחשב שותף לעברה.

 

מרגיש שפגעו בשמך הטוב?

 

חשוב להבין כי יש תחום משפטי שלם אשר עוסק בלשון הרע. יש להתייעץ עם עורך דין לשון הרע על מנת לבחון את המקרה לגופו. עורך הדין יבחן בראש ובראשונה אם ניתן להוכיח את הנזק שנגרם. במידה ואין אפשרות להוכיח את הנזק במידה מספקת, ישקול עורך הדין הגשת תביעה לפיצוי ללא הוכחת הנזק. נפגעים רבים מעדיפים שלא להגיש תביעה אם אין הוכחת נזק, משום שאינם מכירים את האופציה של הגשת תביעה ללא ההוכחה. במקרים בהם הנזק הוא משמעותי, כדאי להגיש תביעה, גם אם אין דרך להוכיח את קיומו.