הסיכונים הטמונים ברכישת דירה מקבלן- ממה להישמר ואיך?

הסיכונים הטמונים ברכישת  דירה מקבלן- ממה להישמר ואיך?

אנשים שרוכשים דירה מיד שנייה, הדירה כבר קיימת, בנויה ורשומה בטאבו, במנהל למקרקעי ישראל וכן בחברה המשכנת. כאשר רוכשים דירה מקבלן, אם עדיין לא הסתים התהליך של הבניה, לאחר קבלת טופס 4 שמתיר את כניסתם של הדיירים לדירותיהם החדשות, כאשר לא הוסדרו זכויותיו המשפטיות של הקבלן וכן של הרוכשים בנוגע לכל דירה שנרכשה בבניין המגורים,, לא חסרים יהיו גורמים מעכבים, או אפילו כאלה אשר ימנעו את השלמת בניית בניין המגורים ואפילו ימנעו את קבלת הדירה, גם אם כבר ביצעתם בה בדק בית.  עוד מומלץ לא לרכוש "דירה על הנייר" כי אם להמתין עד לשלבי בנייה מתקדמים.

 

כולנו שמענו על "פרשת חפציבה" כאשר הדיירים שילמו את כספיהם לחשבון הקבלן או החברה ולאחר קריסתה של חפציבה,אנשים רבים ששילמו על הנכס שרכשו, פשוט איבדו את כספיהם. המחוקק כבר תיקן את החוק ולאחר פרשה עגומה זו, בשנת 2008, תיקן את חוק המכר וחייב קבלנים לתת לרוכשים ערובה כספית, כך שאם הפרויקט נכשל, או שהקבלן נמצא בפשיטת רגל, הרוכשים יקבלו כל שקל מהשקעתם. חוק חדש זה שחוקק בשנת 2008, אינו מבטיח את קבלת הדירה, כי אם את הכספים ששולמו עבורה.

 

מה עליכם לדעת לפני רכישת הדירה וכיצד תסתייעו בחוק בחדש?

 

ראשית, לאחר שבוצע תיקון לחוק המכר, בעת חתימה על חוזה הדירה אסור לשלם מעל ל-7% מערך הדירה מבלי שהרוכש קיבל ערבות כספית על הדירה שהוא מתכוון לרכוש. יש לציין כי אם הקבלן, טרם יצר קשר עם בנק מלווה וטרם אפשר לכם לקבל ערבות על הכספים שתשלמו לטובת הדירה, אסור לשלם לקבלן גם לא שקל אחד! הדבר העיקרי שכן ניתן יהיה לעשות, הוא להעביר את הכספים לחשבון נאמנות של עוה"ד של הקבלן, וגן כאן- אסור כי הסכום יעלה על ערך של 7% משווי הדירה.

 

הסכנות ברכישת דירה בן רבות, חוץ מההיבט הכספי של רכישת דירה מקבלן, קיים ההיבט של בנייה אשר אולי לא הייתה תקנית ולכן במקום שתהיו חשופים לסכנות של בטיחות או סכנות של כסף שתשימו על קרן הצבי ומדובר בהמון כסף, הזמינו בדק בית, ברגע שהדירה תהיה מוכנה, גם אם עדיין אין בה טופס 4 ואינכם נכנסתם לגור בה

 

צעדים נכונים לשמירת כספיכם בטרם תרכשו דירה מקבלן

 

כאמור, על פי תיקון חוק המכר, על הקבלן להכין ערבות בנקאית. ערבות זו תימסר בדואר רשום 14 יום ממועד התשלום של כל חלק מהתמורה. ערבות זו תחולט בידיהם של הרוכשים, אם הקבלן לא יעמוד בהתחייבותו להעביר את זכויותיהם בדירה,עקב עיקול שהוטל על הנכס, כגון פירוק, מינוי של כונס נכסים כנגד הקבלן או בעלי הקרקע. הערבויות יוחזרו לקבלן. יש לדאוג כי לקבלן יש ביטוח, להבטחת הכספים ששולמו לקבלן על חשבון הדירה. יש לוודא, כי ברגע שקיבלתם פוליסת ביטוח מהקבלן, יש לוודא כי אכן הפרמיה שולמה מראש.