הרמב"ן

הרמב"ן

הרמב"ן – רבי משה בן נחמן, היה אחד הרבנים הרוחניים הגדולים ביותר בתקופתו. ייחודיותו של הרמב"ן באה לידי ביטוי בידע הרב והמשמעותי שלו הן בתחום התורני והן בתחומי המדע והתרבות דאז. מדובר בתלמיד חכם עצום אשר ידע לשלב בין חיי התורה לחיי המעשה, בין המדע לתורה ובין הישן לחדש בתקופתו. הרמב"ן חידש חידושי תורה רבים. אחד מהכתבים החשובים ביותר של הרמב"ן, אשר רבים דבקים בו כיום ומשננים אותו קרוי: אגרת הרמב"ן.

מי היה הרמב"ן

כאמור, הרמב"ן הוא אחר מהרבנים הגדולים ביותר שהיו ליהדות ספרד מאז ועד היום. כתבי הרמב"ן מוכרים ונפוצים מאוד ורבים לומדים בהם כיום.  הרמב"ן, הלא הוא רבי משה בן נחמן, נחשב לאחד מגדולי ישראל בימי הביניים.  הרמב"ן נולד בספרד הנוצרית והיה רב משכיל מאוד. השכלתו הרחבה של הרמב"ם באה לידי ביטוי בתחומי הרפואה ובתחומי הפילוסופיה. פילוסופים לא יהודים בתקופה זו היו דנים עם הרמב"ן על סוגיות פילוסופיות מורכבות וכמהים לשמוע את דעתו. הרמב"ן שימש הן כמנהיג דתי והן כיועץ למלך. הוא עסק בפירוש התורה והיה בין ראשוני החכמים אשר עסקו בקבלה.  כאשר היה הרמב"ן בן 69, אילץ אותו מלך ספרד להתווכח עם מומר נוצרי. לאחר הוויכוח בין הרמב"ן לבין המומר הנוצרי, נאלץ הרמב"ן לברוח מספרד. הרמב"ן בחר לעלות לארץ ישראל בעת מנוסתו מספרד. כאשר הגיע הרמב"ן לארץ הוא השתכן בעכו. לאחר מכן עבר לירושלים ומקץ שנה בירושלים, שוב חזר לעכו. הרמב"ן נפטר בעכו בשנת 1268.

גדולתו של הרמב"ן

כאמור, הרמב"ן היה תלמיד חכם גדול ורב פעלים. מלבד העיסוק שלו בתורה הקדושה, היה הרמב"ן עוסק ברפואה ובפילוסופיה. הרמב"ן איננו הסתגר בד' אמותיה של תורה, אלא יצא מתוך התורה אל עולם המעשה והרוח, אשר כרוך בתחומים אחרים. מלבד הפירוש על התורה של הרמב"ן שמהווה פירוש חשוב כיום ומלבד כתבים שונים אותם כתב וחידש הרמב"ן, הרי שאיגרת הרמב"ן נחשבת כיום לאיגרת חשובה ביותר. רבים לומדים ומשננים את איגרת הרמב"ן העוסקת בתיקון המידות של האדם הפרטי.

מהי איגרת הרמב"ן

מדובר על איגרת אותה כתב הרמב"ן לבנו. כיום נחשבת איגרת זו לאיגרת הטובה ביותר עבור כל אדם המעוניין לתקן את מידותיו, לשלוט על כעסו ולחיות חיים נעימים יותר הן עם עצמו והן עם חבריו, שכניו ואלוקים. באגרת זו הרמב"ן נותן כמה עצות מעשיות לבנו לגבי התגברות על מידות רעות כגון: כעס, שנאה או קנאה. יש שמגדירים את הרמב"ן כמאמן היהודי הראשון. מדובר ללא ספק באיגרת שבכוחה לסייע לכל אדם אשר חש כי הוא מהיר לכעוס, לשלוט על כעסו ולתרגל התנהגות נעימה יותר עם הסובב אותו. קריאת האיגרת שלעצמה באופן קבוע כל פרק זמן כלשהו, זהו כבר דבר אשר נחשב יעיל. הטמעת הדברים ויישומם בפועל יבואו בשלב מסוים, במהלך השינון.