כללי בטיחות לרכיבה על קורקינטים ואופניים חשמליים

כללי בטיחות לרכיבה על קורקינטים ואופניים חשמליים

כמה פעמים אנחנו שומעים את הביטויים- סכנת נפשות. אלוהים ישמור. שלא נדע מצרות. אלה ועוד נאמרים בשנים האחרונות בהקשר השימוש הרווח, הגובר והולך, באופניים חשמליים. יש מקומות שבהם נראים הרוכבים בכל מקום, חוצים כבישים ומעגלי תנועה במהירות רבה, מתעלמים מחוקי התנועה, מהתמרורים המסדירים אותה, מהחובה לתת זכות קדימה להולכי רגל במעברי חצייה ועוד.

לא רק אופניים חשמליים גם קורקינטים חשמליים מהווים גורמי סיכון במקומותינו ומעלים את סוגיית הזהירות והבטיחות במלוא חריפותה. כללי בטיחות אמורים להיות נר לרגלי הרוכבים והתוודעות אליהם מבעוד מועד, טרם העלייה על האופניים או הקורקינט הם בבחינת תנאי הכרחי לעצם השימוש בהם.

1.הרכיבה על אופניים חשמליים מותרת  עד גיל 14 אך ורק בשבילי אופניים ייעודיים (מסומנים). מגיל 16, הרכיבה עליהם מותרת גם בכבישים , ולכן היא מחייבת משנה זהירות..

2.אין לבצע כל שינוי בכלי שיאפשר הגדלת מהירותו מעבר ל -25 קמ"ש.

3.במסגרת המלחמה בתאונות דרכים אבל גם כהכנה נדרשת וחיונית לרכיבה על קורקינט חשמלי ו/או אופניים חשמליים יש ללמד את בני הנוער את חוקי התנועה, לרבות התמרורים.

4.כל רכיבה מחייבת – ללא תנאי וללא פשרות- חבישת קסדה.

5.התחשבות בהולכי רגל ומתן זכות קדימה להם במעברי חצייה.

6.רכיבה בשעות החשכה מחייבת הדלקת פנס (מלפנים ומאחור) שימוש במחזירי אור ובלבישת אפוד זוהר.

7.יש לרכוש אופניים חשמליים וקורקינטים חשמליים רק מיבואנים מורשים שניתן לוודא כי מה שהם מוכרים עומד בכל תקני האיכות והבטיחות המחייבים והמחמירים.

8.האופניים החשמליים מוגבלים להספק של 250 ואט (0.33 כ"ס).

9.חלה חובת התקנה של פעמון או צופר, פנסים מלפנים ומאחור.

10.על האופניים צריכה להיות מדבקה המספקת מידע על פרטי האופניים ודרישות החוק. .

גורמי האכיפה אינם גוף אנונימי

ריבוי התאונות שמעורבים בהן רוכבים על אופניים וקורקינטים חשמליים עומד ביסוד הגברת האכיפה והחמרת העונשים על מי שלא מקיימים את החוק. חשוב לציין כי בעוד הכללים של שימוש באופניים חשמליים ברורים וידועים, הסדרת השימוש בקורקינטים חשמליים נמצאת עדיין בתהליך עבודה.

נכון וראוי להידרש אל כללי בטיחות לרכיבה על קורקינטים ואופניים חשמליים כאל רשימה של ברירות מחדל, אשר כל אחת מהן מחייבת את הרוכבים. אי אפשר לתאר את המצב בכבישים בישראל אלא כהפקרות שמשולבת בה רשלנות פושעת. כשם שצריכים להיאכף חוקי התנועה על הנוהגים ברכב וכשם שיש מקום להעניש בחומרה את מי שמבצעים עבירות תנועה בכלל וביודעין בפרט, כך יש צורך באכיפה מוגברת וקבועה של כללי הבטיחות על הרוכבים הצעירים על אופניים וקורקינטים חשמליים. הכללים אינם רבים אבל אי אפשר להפריז בחשיבות הלימוד, ההפנמה וההטמעה שלהם בכל פעם כאשר עולים על אופניים חשמליים ויוצאים לדרך.