למה הדתיים אומרים תפילה לפני הנסיעה?

למה הדתיים אומרים תפילה לפני הנסיעה?

התפילה שהדתיים אומרים לפני הנסיעה, איננה נובעת מצורך יצירת פולחן דתי. מטרת אמירת התפילה לפני הנסיעה, היא לדאוג להגנה לנוסעים ברכב, ושיגיעו אל יעדם בריאים ושלמים. יש לזכור, שתפילת הדרך, הינה נוסח שחובר בתקופת הגמרא, בה תנאי "הדרך", היו שונים לחלוטין מתנאי הדרכים בימינו.

היסטוריה של תפילת הדרך:

תפילת הדרך לנסיעה, חוברה בתקופת הגמרא, על ידי רב חסדא. יש לזכור שבתקופה זו, תנאי הדרך, היו שונים באופן מהותי, מהנסיעה בדרכים בימינו.

"הדרך" שהייתה מקובלת באותה תקופה להגיע ממקום למקום, הייתה ברגל. "ההליכה בדרכים"- לא הייתה רק הליכה בין רחובות שונים, אלא הליכה רגלית בין ערים שונות, ואף בין אזורים שונים ברחבי הארץ. שלוש פעמים בשנה, היו מכל הארץ הולכים ברגל עד לירושלים.

כיצד היו נראים "הדרכים" באותה תקופה? יש לזכור שבתקופת הגמרא, הדרכים בארץ ובעולם, היו הרבה פחות נוחים. לא היו באותה תקופה כבישים רחבי ידיים, משום שלא היו באותה תקופה מכוניות. כלי התחבורה היחידי שהיה אז, היה "עגלה עם סוס", וכלי תחבורה זה, שימש לעשירים בלבד. לכן מי שהלך בדרך, הלך לרוב בין הרים וגבעות, או מה שקרוי כיום: "מסלולי טבע"- אך לא היו אלו מסלולים בטוחים עם סימון. לעגלות עם סוסים, או לפרשים, היו שבילי עפר. מובן שלא היו אז כבישי אספלט סלולים.

מדוע חוברה תפילת הדרך?

מיותר לציין, שבאותה תקופה, היו סכנות שונות שאיימו על הולכי הדרך: שודדי דרכים, לגיונות של רומאים, וחיות רעות כמו דובים, אריות ונמרים- שהסתובבו באותה תקופה באופן חופשי בארץ. לכן, לא היה ברור מאליו שאפשר לחזור בריא ושלם מהדרך.

יש לציין, שבאותה תקופה לא היו פלאפונים ניידים, ואי אפשר היה להתקשר מהדרך לעדכן על סכנות. מובן שלא היה אפשר באותה תקופה לחייג מהנייד להזעיק מד"א, או משטרה. לא היו את צוותי החילוץ של צה"ל וזק"א. ה"חיילים" שהסתובבו באותה תקופה היו חיילי רומי, והם לא היו ידידותיים ליהודים.

לכן, מי שנקלע לצרה בדרך, נאלץ להתמודד לבדו, ולא תמיד יכל להספיק לברוח או להזעיק עזרה. לכן, היה חשוב לחבר תפילה שתגן על עוברי הדרכים.

תפילת הדרך בימינו- סכנות אחרות בכבישים:

לכאורה, ניתן לחשוב שבימינו אין סכנה בדרכים, ואין צורך בתפילת הדרך, אולם אין זה נכון. הסכנות כיום התחלפו. כבר אין ליסטים וחיות רעות, אך יש חשש מתאונות דרכים, התהפכות הרכב, תקלות, ועוד. לכן גם בימינו חשוב להתפלל שהדרך תעבור בשלום.

יש לזכור, שבמדינות מסוימות בחו"ל, עדיין קיימת סכנה של שודדים בדרך, ובמדינות מסוימות עדיין יש חיות טרף המסתובבות חופשי.