item-thumbnail

הסדרי ראייה

28 במרץ 2016

זוגות נשואים הבוחרים בשלב כלשהו לפרק את החבילה חייבים כמובן לתת את הדעת ולהכריע בנושאים רבים הנוגעים לחייהם המשותפים. הנושא עליו קיימת חשיבות רבה הן מ...

item-thumbnail

חקירות מצח

14 באפריל 2015

רבות מדובר כיצד מתנהלות חקירות מצח ומה בדיוק הזכויות של הנחקרים ומה מותר ואסור לחוקרים לעשות, אך זה הזמן לבדוק איך בכלל מתחילות החקירות והאם הן מתחילו...

1 2