item-thumbnail

חזיות הנקה

3 באוגוסט 2015

נאמר כבר רבות עד כמה ההנקה היא חשובה, עד כמה היא תורמת וחיונית לתזונת התינוק וגם להתפתחות הקשר בין התינוק לאימו. עם זאת, תקופת ההנקה היא תקופה מורכבת ...