item-thumbnail

איתור נזילות

16 בנובמבר 2016

אחד הנושאים החשובים בעולם האינסטלציה שחלקנו נתקלנו בו לא פעם ונאלצנו להתמודד איתו, הוא נזילות. כל אחד שהתמודד עם מקרה כזה יודע עד כמה הוא יכול להיות מ...

1 2 3 15