item-thumbnail

טיפולים תקופתיים לרכב

25 ביוני 2018

טיפולים תקופתיים לרכב הם תנאי הכרחי לתחזוקה נאותה שלו. טיפולים כאלה נדרשים על פי הוראות יצרניות הרכבים בכפוף למספר קילומטרים מסוים שבעל הרכב גומא עמו ...

1 2 3 26