item-thumbnail

מכשירי שמיעה

14 באפריל 2015

בדומה להרכבת משקפיים, גם ההחלטה לשים מכשיר שמיעה, מתחילה בדרך כלל בהכחשה. בהתחלה אנחנו מסבירים, לעצמנו ולסביבה, שזה לא שאנחנו לא שומעים, פשוט לא שמנו ...

1 2 3 4 5 6