רוטר.נט לוח שנה עברי לועזי       זמנים לפי ירושלים  
 
הנץ החמה
שקיעת החמה
עלות השחר
צאת הכוכבים
סוף זמן שמע
סוף זמן תפילה
חצות היום
מנחה גדולה
מנחה קטנה
ראשון שני שלישי רביעי חמישי ששי שבת