מכתב הקצינים הדמוקרטים תשרי תשע"ב - אוקטובר 2011


מכתב זה עם כל החתומים עליו ימסר לראש הממשלה מיד לאחר החגים

אנו, קציני צה"ל בסדיר, במילואים ובדימוס, מכל קצות הקשת הפוליטית, ימין שמאל ומרכז. מתנגדים מאד לתופעה בה קצינים מסויימים ויהיה מספרם מעט או רב, מתאגדים תחת הכותרת "מכתב הקצינים" ומשתמשים בתואר זה כדי לדרוש מהממשלה ומהכנסת הריבונית, לפעול בצורה פוליטית הנראית להם.

אנו פונים בימים אלו מכיוון שהתפרסמה ידיעה, שלאחר החגים יוגש לראש הממשלה "מכתב קצינים" אשר בו דרישות פוליטיות מובהקות מאד.

במדינה דמוקרטית, אסור בתכלית האיסור להתייצב מול ראש הממשלה או הכנסת תוך שימוש בזהות צבאית, באיזכור דרגה צבאית וכדומה בניסיון להשפעה פוליטית.

אנחנו מבקשים מראש הממשלה ומכל שרי הממשלה ומחברי הכנסת, לדחות על הסף מכתבי "קצינים" שמטרתם להשפיע פוליטית על מהלכי המדינה בין שהם מתאימים לאידאולוגיה הימנית, השמאלית או המרכז.

להציג מולם את הקריאה הזו שלנו, המהווה משקל נגד למעמדם הצבאי. קריאה זו הבאה מתוך טוהר הדמוקרטיה, שאין בה שום כוונה להשפעה פוליטית, מכתב זה חתום מצד קציני צה"ל שחשיבות הדמוקרטיה היא נר לרגליהם בכל תנאי.

  אם אתה קצין ומסכים למכתב זה נא מלא פרטים

    שם מלא         דרגה         מ.א.    
    טלפון לאימות בלבד   לא יפורסם  
                          הנתונים עוברים סינון - רק נתונים מלאים מצטרפים
      
   

יעד ההחתמה הוא להגיע ל-500 קצינים שחותמים עליה.
מאז 11.10, הגיעה הקריאה לכדי 79% מהיעד המבוקש
_____________________________________________

רשימת המצטרפים לקריאה זו
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

   שמך נאגר ויתווסף לרשימה בשעה הקרובה
#שםדרגהמ.א.
25 בועז לשם סרן 4375992
24 ליאור לבנוני רס"ן 4671805
23 יהודה שטינמץ רס"ן 2163011
22 אלוני קרני סרן 5231794
21 ישראל הרשקוביץ סרן 217562
20 חיים רטיג סרן 3762995
19 אבי יעקב אופיר סרן 2214092
18 איתי בביוף רס"ן 3343511
17 אריק קורץ סרן 355675
16 אברהם וולבה סגן 2186272
15 יותם פרץ סגן 7405590
14 מידד לוי סגן 6156463
13 דוד ברוכי סרן 3350877
12 ליאור קיסוס סרן 5272852
11 אוטמזגין חיים סגן 6251715
10 אריק לידרמן סרן 7212577
9 גדעון ויס סא"ל 33562
8 שלמה אפד רס"ן 2302613
7 אבירם זיילר סרן 7027389
6 בן צוק ספיר, עו"ד סא"ל 2263477
5 ערן קנצוקר סגן 5326477
4 שילה אנקור סרן 6393628
3 רפי אוחנה סא״ל 57765
2 אשר נחמני סרן 6453321
1 ישעיהו רוטר סרן 2760213
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16