אפליקציית אייפון לפורום סקופים  |  אפליקציית אנדרואיד לפורום סקופים  |  אפליקציית WindowsPhone לפורום סקופים

גירסת הדפסה          
קבוצות דיון גילוי מסמכים נושא #20007 מנהל    סגן המנהל    מפקח   עיתונאי מקוון    צל"ש  
אשכול מספר 20007   
ליה
חבר מתאריך 2.9.10
18968 הודעות
יום רביעי ג' בכסלו תשע''ב    10:05   30.11.11   
כרטיס אישי עבור לצ'אט  
  216. פסק הדין המלא בבג''צ - החזרה חמה  
  תגובה עבור הודעה מספר 0
 
  
ערכתי לאחרונה בתאריך 30.11.11 בשעה 10:15 בברכה, ליה
 
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
בג"ץ 2037732
בפני:
כבוד הנשיאה ד' ביניש
כבוד המשנה לנשיאה א' ריבלין
כבוד השופטת )בדימ'( א' פרוקצ'יה
העותרים:
1. מוקד סיוע לעובדים זרים
2. האגודה לזכויות האזרח בישראל
3. המרכז לפלורליזם יהודי - התנועה ליהדות
מתקדמת בישראל
4. עמותת רופאים לזכויות אדם
5. אס"ף - ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט
נ ג ד
המשיבים:
1. שר הביטחון
2. שר הפנים
3. ראש ממשלת ישראל
4. היועץ המשפטי לממשלה
עתירה למתן צו על תנאי
תאריכי הישיבות:
י"ב בתשרי התשס"ח
כ"א באדר א' התשס"ח
ח' בתשרי התשס"ט
ו' באדר התשס"ט
כ"ו בכסלו התש"ע
כ"ד באדר ב' התשע"א
)0094.90442(
)0294090442(
)4292490442(
)4094.9044.(
)2.9209044.(
).494.90422(
בשם העותרים:
עו"ד ענת בן-דור; עו"ד יונתן ברמן
בשם המשיבים:
עו"ד יוכי גנסין
2
פסק- די ן
הנשיאה ד' ביניש:
רקע עובדתי
1. בשנים האחרונות, ולנגד עינינו, מתקיים תהליך הפיכתה של מדינת ישראל
למדינה אטרקטיבית המושכת לתחומה זרים ממקומות שונים בעולם. רבים צובאים על
שעריה - בים באוויר וביבשה - ומבקשים כי יתאפשר להם לעבור להתגורר בתחומה,
בין אם לתקופות קצרות ובין אם לצמיתות, מטעמים שונים ומגוונים, אשר דומה כי
בעיקרם מבטאים חלק מתנועת הגירה בינלאומית עקב תופעות של עוני ואבטלה
במדינות רבות. העתירה שלפנינו, אשר הוגשה לפני כארבע שנים, מתמקדת באחד
מהיבטיה של תופעה נרחבת זו ועוסקת בקבוצת הזרים הנכנסים לישראל - שלא כדין -
דרך גבולה עם יבשת אפריקה. כניסתם של זרים אלו - מרביתם תושבי מדינות אפריקה
השונות - דרך הגבול היבשתי עם מצרים הפכה בשנים האחרונות לתופעה נפוצה
ורחבת היקף הנובעת בין היתר מכך שמדובר בגבול ארוך יחסית, אשר רובו ככולו נטול
מכשולים וגדר. לטענת המדינה, היקפה של תופעה זו גדל משמעותית בשנת 2007 , בה
נכנסו לישראל בדרך זו 5,208 איש, 1,643 מתוכם בחודשים יוני ויולי 2007 . לפי נתוני
המדינה, בשנת 2008 נכנסו לישראל שלא כדין כ 6,900- איש, עלייה של כ 30%- ביחס
לנתוני 2007 , ואילו בשנת 2009 עמד נתון זה על 2,719 איש, נכון ליום 17.9.2009 . מן
הנתונים העדכניים שהגישה המדינה לאחרונה עלה כי בשנת 2010 גדל עד למאד מספר
הנכנסים לישראל שלא כדין, והוא עמד על 13,984 זרים לשנה כולה. מתחילת שנת
2011 ועד 11.4.2011 נכנסו לישראל שלא כדין 2,163 זרים.
תופעה זו מעמידה את ישראל בפני אתגרים ובעיות מורכבות המחייבות מתן
מענה הולם לצורך למנוע הגירה המונית לתוכה המתנהלת שלא כדין, ובה בעת לקיים
את חובותיה כמדינה החברה בקהילה הבינלאומית ולא לפגוע בזכויותיהם של נרדפים
ולהעמידם במצב של סכנה לחייהם או לחירותם מקום בו יורחקו מן הארץ. בלב מערכת
איזונים זו ניצב החשש הממשי מהתרחבותה של התופעה למימדים עימם קשה יהיה
למדינת ישראל להתמודד, מבלי שיפגעו שני צידי המשוואה - מדינת ישראל ותושביה
מזה, והזרים הנכנסים לשטחה מזה. במסגרת ניסיונותיה לגיבוש פתרונות שונים
להתמודדות עם השלכותיה של תופעה זו, גיבשה המדינה לפני מספר שנים מדיניות
לפיה הוחזרו במקרים מסוימים למצרים מי שנכנסו לישראל שלא כדין דרך סיני
ונמצאים בשטח שבריבונות ישראל או על גבולה הבינלאומי, וזאת מייד בסמוך לאחר
3
כניסתם לשטח ישראל )להלן: ההחזרה המתואמת(. בעת הגשת העתירה נטען בפנינו כי
מדיניות זו התבססה על סיכום מדיני בין ראש ממשלת ישראל דאז לבין נשיא מצרים
דאז.
2 בתמצית ניתן לומר כי בתקופה בה הוגשה העתירה, ובהתאם לקווים שהנחו את .
מנגנון ההחזרה המתואמת, כפי שהוצגו במסגרת תגובתה הראשונה של המדינה
לעתירה שהוגשה ביום 23.9.2007 , נהוג היה כי עם תפיסתו של אדם שנכנס שלא כדין
לישראל דרך גבולה עם מצרים, נערך לו תשאול על- ידי שוטר משמר הגבול או חייל
צה"ל שמונה לשם כך. התשאול כלל מסירת פרטים אישיים, כגון מוצאו של אותו אדם,
ותיעוד המצוי ברשותו. בשלב זה, וככל שלא התעורר חשד כי לאותו אדם ישנה זיקה
לפעילות חבלנית עוינת או לסיכון ביטחוני אחר, נבחנה האפשרות להחזרתו למצרים,
בשים לב לנתוניו האישיים. ההחלטה התקבלה, במידת הצורך, תוך היוועצות בגורם
משפטי בפרקליטות הצבאית. עד להחזרתו המתואמת למצרים נקבע אז כי הזר יוחזק
במתקן צבאי, בתנאים הולמים, תוך קיומה של אסמכתא חוקית להחזרתו. עוד נקבע כי
החזרתו של מי שנכנס שלא כדין למצרים תהיה בתיאום עם הרשויות המצריות
הרלוונטיות.
3. בעקבות אירוע שהתרחש באוגוסט 2007 )להלן: אירוע אוגוסט(, בו פעלה
מדינת ישראל בהתאם למדיניות ההחזרה המתואמת המתוארת לעיל והרחיקה למצרים
קבוצת זרים - רובם אזרחי סודן - שנכנסו רגלית דרך גבולה הדרומי ואשר גורלם לאחר
הרחקתם נותר לוט בערפל, הוגשה ביום 28.8.2007 על-ידי מספר ארגוני זכויות אדם
העתירה שלפנינו. העתירה ביקשה להעמיד למבחן את המדיניות האמורה, בעיקר בכל
הנוגע לעניינם של מבקשי מקלט המוגנים על-פי אמנת האו"ם בדבר מעמדם של
3 , 5 והפרוטוקול שהוסף לה בשנת 1967 , כ"א 690 , פליטים משנת 1951 כ"א 65
)להלן: אמנת הפליטים או האמנה(. בעתירה התבקש כי נורה למדינה שלא לפעול
בהתאם למדיניות ההחזרה המתואמת, ולהימנע מגירושם של מי שנכנסו לישראל ללא
היתר ונמצאים בשטח שבריבונות ישראל או על גבולה הבינלאומי, ובהם מבקשי מקלט.
כן התבקש, כי נורה למדינה שלא לגרש את הנכנסים שלא כדין בטרם יתאפשר להם
לפגוש בנציגי נציבות האו"ם לפליטים בישראל )להלן: הנציבות או UNHCR ( ולהגיש
בקשה למקלט; בטרם תתקיים בדיקה אינדיבידואלית בדבר טענות לרדיפה או לחשש
אחר לשלומו של הנכנס שלא כדין, במדינת מוצאו או במדינה אליה הוא מגורש; בטרם
ייערך שימוע על- ידי הגורם המוסמך להורות על גירוש; ובטרם תתאפשר לנכנס שלא
כדין גישה לארגוני זכויות אדם או לגורמים אחרים העשויים לסייע בידו. לשיטת
העותרים, האופן בו פעלה המדינה ביישום מדיניות ההחזרה המתואמת עמד בסתירה
4
לעיקרון ה- Non-Refoulement )עקרון "אי-ההחזרה"(, המעוגן באמנת הפליטים ומטיל
על המדינה חובה להימנע מגירוש או הרחקה של פליט למקום בו נשקפת סכנה לחייו
או לחירותו.
4. המדינה מצידה הבהירה כבר מתחילת הדרך כי מדיניות ההחזרה המתואמת
נועדה להתמודד עם המצב הייחודי בו מצויה ישראל, כפי שצוין לעיל - ההיקפים
העצומים של כניסת זרים לשטחה שלא כדין דרך גבולה היבשתי עם מצרים. לשיטת
המדינה, המדיניות המתוארת מתיישבת עם החובות המוטלות על ישראל בהתאם לדין
הבינלאומי, הנשענות בעיקרן על אמנת הפליטים, ואינה מקימה עילה להתערבותו של
בית המשפט. בכלל זה נטען על- ידי המדינה כי מדיניות ההחזרה המתואמת למצרים
מתיישבת עם החלטה 58 של הוועדה האקזקוטיבית של נציבות האו"ם לפליטים משנת
( 1989 The Executive Committee of the United Nation High Commissioner for Refugees (, אשר לפי הכלל הקבוע בה, ככלל, פליטים ומבקשי מקלט שמצאו מקלט
במדינה מסוימת )להלן: המדינה הקולטת או מדינת המקלט הראשונה( לא יעברו ממנה
למדינה אחרת. כן נקבע בהחלטה 58 הנזכרת, כי אם בכל זאת עבר פליט או מבקש
מקלט מהמדינה הקולטת למדינה אחרת, ניתן להחזירו אל המדינה הקולטת בהתקיים
שני תנאים. ראשית, בתנאי שהפליט או מבקש המקלט יהיה מוגן בפני החזרה למדינת
מוצאו, ושנית, בתנאי שהפליט או מבקש המקלט צפוי לקבל יחס אנושי בסיסי עד
למציאת פיתרון עבורו, שיכול להינתן בשיתוף הנציבות. לטענת המדינה, נוכח
ההסכמות המדיניות שגובשו, שני התנאים הללו התקיימו עת הוחזרו פליטים או
מבקשי מקלט למצרים על-פי מדיניות ההחזרה המתואמת. עוד נטען, כי המנגנון
מתיישב אף עם הדין הפנימי הישראלי, ולצורך כך הפנתה המדינה לבג"ץ 1764/99
.) אבו-מעמר, ראש שבט אל עזאזמה נ' שר הפנים )לא פורסם, 21.3.1999
5. דיון ראשון בעתירה התקיים ביום 24.9.2007 . במהלכו שבה והציגה המדינה
את הקווים המנחים שגובשו על- ידה לצורך הפעלת מנגנון ההחזרה המתואמת,
והודיעה כי קיימת כוונה לעגן את מנגנון הפעולה בנוהל שגיבושו טרם הושלם. לפיכך,
התבקשה המדינה לשוב ולעדכן את בית המשפט אודות הנוהל שיגובש, תוך התייחסות
לאופן בחינת ההחזרה המתואמת למצרים, בדגש מיוחד על אופן עריכת הבירור
הראשוני שנועד לבחון האם מדובר באדם שהוא מבקש מקלט הטוען להכרה כפליט, או
שמא מדובר בזר שאינו מחפש מקלט ואשר משתייך לקבוצה המוגדרת על-ידי המדינה
כ"מהגרי עבודה". עוד התבקשה המדינה להתייחס בהודעתה לאופן הכשרת המטפלים
באלה הטוענים למעמד של פליט, ולכישוריהם לבחינת טענות פליטות. בהמשך
להחלטה זו, הגישה המדינה ביום 3.12.2007 הודעה משלימה בה הודיעה כי גיבשה
5
נוהל חדש; "נוהל החזרה מתואמת מיידית של מסתננים בגבול ישראל-מצרים" )להלן:
נוהל ההחזרה המתואמת או הנוהל(.
בעקבות גיבושו של הנוהל, אשר הפקיד את הבירור הראשוני בידי אנשי צבא
המצויים במקום במסגרת תפקידיהם החיוניים בהגנה על הגבול שהוא גם מקור
לסיכונים בטחונים, פרשו העותרים עמדתם באשר לנושאים הטעונים לשיטתם שיפור
בנוהל שגובש. ואכן, באותה העת בה הוכרזה מדיניות ההחזרה המתואמת מנגנון
הטיפול ליישומה היה עוד בחיתוליו ועורר קשיים מעשיים ומשפטיים לא מעטים. גם
ההסכם המדיני עליו נשענה המדינה בטיעוניה היה ערטילאי ולא מוגדר, ולכך התווספו
קשיי המדינה להצביע על גורל קבוצת המורחקים מאירוע אוגוסט. כמו כן, במועד
הגשת העתירה הבעיה שהועלתה במסגרתה העצימה והחריפה נוכח העובדה כי באותה
העת היו רבים מבין הבאים דרך הגבול הדרומי אזרחים סודנים, חלקם מפליטי דרפור.
לגבי האחרונים לא היה חולק כי הם זכאים למקלט. בנסיבות אלה, מצאנו גם אנו
חשיבות בבירור מעמיק יותר של הסוגיה ושיפור הנוהל שהציגה המדינה לצד מנגנוני
יישומו, ולפיכך החלטנו להותיר את העתירה תלויה ועומדת, תוך קבלת עדכונים
שוטפים מן המדינה באשר לשינויים ולשיפורים שבוצעו בנוהל ולמערך תפעולו
הכולל.
6. בהתאם לכך, קיימנו בעתירה זו ארבעה דיונים נוספים וביקשנו מן המדינה
הודעות מעדכנות. במסגרת ההודעות שהוגשו במהלך הזמן וכן בדיונים שקיימנו
עדכנה המדינה באופן שוטף אודות שיפורים שערכה בנוהל ובמערך הטיפול וההכשרה
של גורמי צה"ל ומג"ב האמונים בין היתר על יישומו.
כך, עלה מהודעות המדינה כי במהלך התקופה בה הייתה העתירה תלויה
ועומדת נשאו פרי המאמצים להקמת יחידת תשאול ייעודית במשרד הפנים, שתפקידה
לתשאל מבקשי מקלט בישראל באופן נרחב וממצה בכדי לעמוד על מידת התאמתם
לקבלת מעמד פליט בישראל. עוד עלה כי היחידה החדשה קלטה עובדים דוברי שפות
שונות והכשירה אותם בהכשרות שונות - בכללן הכשרה לרישום ראשוני, השתלמות
בהשתתפות גורמים מקצועיים המומחים בתחומי אפריקה וכן קורס תשאול ותחקור,
הנוגע לפרקטיקת התשאול עצמה. בכלל זה הבהירה המדינה כי חלק מן המתשאלים
אמונים על תשאול זרים במתקן צה"ל בדרום הארץ, לאחר שזרים אלה מעוכבים
ונעצרים על-ידי כוחות צה"ל בסמוך לגבול הדרומי. כן הדגישה המדינה את מעורבות
נציגות נציבות האו"ם לפליטים בישראל בהכשרה זאת, ואף מסרה פירוט באשר להיקף
הבקשות שטופל על- ידי עובדי יחידת התשאול.
6
בנוסף נמסר לנו כי במקביל גיבש צה"ל תכני השתלמות צבאית להכשרת
חיילים המוצבים בסמוך לגבול מצרים כדי שיתפקדו כמתשאלים במסגרת יישום
מדיניות ההחזרה המתואמת. ההשתלמות שגובשה כוללת סקירות בנושאי חוק ומשפט,
סמכויות חיילי צה"ל, פקודות הצבא לטיפול בנכנסים שלא כדין והמצב החברתי-
כלכלי-פוליטי במדינות אפריקה. בהמשך, ולאחר דיון נוסף שהתקיים בפנינו, נמסר לנו
בהודעת עדכון, כי השתלמויות כאמור החלו מבוצעות, והודגש כי רק חיילים שנכחו
בהשתלמות אחת לפחות יוסמכו לביצוע התשאולים בהתאם לנוהל, למלא את דו"ח
התשאול ובמידת הצורך - להשתתף בביצוע "החזרה מתואמת". בהתאם למדיניות
שנהגה, תשאולים אלה כאמור נערכו לזרים בסמוך לאחר כניסתם לישראל, ורק
לאחריהם התקבלה ההחלטה האם יועבר הזר להמשך טיפול של משרד הפנים.
במהלך הזמן, אף מסרה לנו המדינה כי חלו שינויים ושיפורים נוספים בנוהל
הטיפול בזרים הנכנסים שלא כדין דרך גבולה הדרומי ובהליך ההחזרה המתואמת,
וגובש נוהל חדש בסוגיה )יקרא להלן: הנוהל המעודכן(. בעיקרם של דברים, עלה
מהודעה מעדכנת נוספת שהוגשה כי מסגרת הטיפול כפי שגובשה במסגרת הנוהל
המקורי נשמרה, כשלצידה הוסמכו גורמים נוספים לביצוע פעולות שונות על-פי הנוהל
במסגרת הליכי הטיפול בזרים הנכנסים לישראל שלא כדין.
בנוסף הוברר בפנינו במהלך הדיונים, כי מקום בו זרים הנכנסים לישראל שלא
כדין דרך הגבול המצרי מעלים במסגרת התשאול הראשוני שנערך להם טענת פליטות,
לא מתבצעת בעניינם החזרה מתואמת והם מועברים להמשך בירור בפני היחידה
המתשאלת במשרד הפנים. עוד התברר מן הנתונים שהעבירה המדינה, כי במהלך
השנים בהן הייתה העתירה תלויה ועומדת התבצעו החזרות מתואמות בהיקפים נמוכים,
ובגזרה אחת בלבד בגבול הדרומי, בה היה לשיטת המדינה תיאום ראוי בין הכוחות
המצריים לישראלים.
7. חרף השינויים והשיפורים האמורים שנערכו בנוהל, עמדו העותרים על
עתירתם בשני היבטיה - הן הכלליים, הנוגעים לחוקיות מדיניות ההחזרה המתואמת
כמכלול, והן הפרטניים, הנוגעים לשינויים שונים שלשיטתם ראוי היה לערוך בנוהל. כן
הועלו על- ידם במהלך התקופה בה הייתה העתירה תלויה ועומדת טענות הנוגעות
להפרות לכאורה של הנוהל. המדינה הגיבה לטענות אלה, בהתייחס לאירועים שונים
שהתרחשו במהלך התקופה והבהירה כי בנסיבות בהן נדרשה הטמעת נהלים הדבר אכן
נעשה.
7
8. מן המקובץ עולה כי מאז הוגשה העתירה - ובהיבטים רבים בעקבותיה - חלו
התפתחויות רבות בסוגיה אותה ביקשה היא לעורר באשר לאופן בירור מצבם ומעמדם
של הזרים החוצים את גבול מצרים לישראל דרך מדבר סיני.
כך, וזה העיקר, הוקם במשרד הפנים מערך תשאול שעובדיו הוכשרו לטפל
בבקשות של מבקשי מקלט בישראל, כפי שמקובל במדינות רבות נוספות בעולם. הקמת
מערך הטיפול נעשתה בליווי נציבות האו"ם לפליטים. במערך זה הוכשרו עובדים
האמונים הן על תשאול וזיהוי ראשוני - בכלל זה במתקן צה"ל בדרום לאחר עיכוב
ומעצר הזרים על-ידי חיילי צה"ל - והן עובדים האמונים על ביצוע ראיונות עומק של
הזרים ) RSD - Refugee Status Determination (. כן גיבשה המדינה נוהל טיפול
מסודר בעניינם של זרים הנכנסים שלא כדין מן הגבול המצרי, אשר במהלך התקופה
בה הייתה העתירה תלויה ועומדת חלו בו כאמור שיפורים ושינויים רבים. בכלל זה,
גובש במסגרתו מנגנון שנועד לאתר את מבקשי המקלט מקרב זרים אלה באופן
שמאפשר להעביר את עניינם להמשך טיפולה של הרשות המוסמכת במשרד הפנים,
הוכשרו מתשאלים צבאיים במיוחד לצורך מטרה זאת, גובשו טפסי תשאול מתאימים
והוגדרו בעלי סמכות מקרב גורמי הצבא לטיפול בעניין. כן עלה כי במהלך הזמן שחלף
מאז הוגשה העתירה הובהרו ההנחיות הנוגעות למבקשי מקלט, כך שבאופן אמיתי
נראה כי ענינו של זר שהעלה בפני גורמי הצבא הנפגשים עימו לאחר חציית הגבול
טענה בדבר סכנה לחייו או חירותו אם יוחזר למצרים או למדינת מוצאו, הועבר
להמשך טיפולה של היחידה המתשאלת במשרד הפנים, והליך ההחזרה המתואמת לא
חל בעניינו. כן התברר כאמור לעיל כי בכל מקרה החזרות מתואמות התבצעו בהיקפים
קטנים ובגזרות מסוימות בלבד - אך בגזרות בהן היה תיאום הולם בין הצד המצרי
והישראלי ורק עת מדובר בזרים שלאחר כניסתם טענו בפני המתשאלים הצבאיים כי הם
מבקשים להיכנס לישראל לצורכי עבודה. עוד נטען על- ידי המדינה כי בכל מקרה כמות
המוחזרים הייתה קטנה למדי ביחס לכמות הנכנסים שנתפסו בגבול. כך למשל, ציינה
המדינה, כי החל מראשית שנת 2009 ועד ליום 12.9.2009 , ובאותה גזרה בה התקיים
כאמור תיאום מספק לשיטת המדינה, בוצעו 23 אירועי החזרה מתואמת, במסגרתם
הוחזרו 217 זרים מתוך 1,093 אנשים שנכנסו ונתפסו בגזרה זאת. בנוסף, הדגישה
המדינה בפנינו כי במהלך השנים חל שינוי באוכלוסיה שהרכיבה את מרבית הזרים
הנכנסים שלא כדין דרך הגבול; אם בשנתיים הראשונות בהן טופלה העתירה מרבית
אוכלוסיית הזרים היו סודנים שטענו כי הגיעו מחבל דרפור, הרי שבשנתיים האחרונות
מרבית הנכנסים הינם מאריתריאה, אשר קיימת לגביהם מדיניות אי-הרחקה זמנית, בשל
המצב השורר שם.
8
9. טרם ניתנה הכרעתנו בעתירה, התרחשו אירועים נוספים שהשליכו באופן
מהותי על עניינה של העתירה - הלא הם השינויים הגיאו-פוליטיים שהתרחשו באזור -
אשר שינו את המציאות הפוליטית במצרים. כאמור, מלכתחילה הוטרדנו מכך שאם
וככל שהיה הסדר בלתי כתוב עם מצרים, היה זה על-פניו הסדר בלתי מספק. עם
חילופי המשטר טרדה זו אף התעצמה נוכח התגברות הסכנה לחוסר וודאות ביחס למצב
השורר במצרים, ובהתאמה ביחס לגורלם של הזרים המוחזרים למדינה זאת.
לפיכך, בעקבות שינויים אלה, ועל מנת לבחון את זיקתם לעניינה של העתירה,
החלטנו לקיים דיון נוסף בעתירה, שישי במספר, שהתקיים ביום 30.3.2011 . בסופו של
הדיון ביקשנו מן המדינה כי תגיש תצהיר משלים, הכולל התייחסות עדכנית למציאות
הנוהגת בכל הנוגע לביצוען של החזרות מתואמות בהתאם לנוהל, בשים לב לשינויים
הגיאו- פוליטיים באזור ולשינויים עובדתיים נוספים באשר למצב השורר בסיני. ביום
18.4.2011 הוגש על- ידי המדינה תצהיר משלים, מטעמו של מפקד עוצבת אדום, תא"ל
תמיר ידעי. מן התצהיר עלה, כפי שאף ציינה בפנינו נציגת המדינה במסגרת הדיון
שקיימנו, כי בשל ההתפתחויות האחרונות במצרים לא ניתן לבצע את מנגנון ההחזרה
המתואמת בהתאם למסגרת שסוכמה בעבר. נוכח האמור, הורה תא"ל ידעי בתחילת חודש
מרץ 3122 על הפסקה לעת הזאת של ביצוע נוהל ההחזרה המתואמת. כן עלה מהתצהיר כי
במהלך שנת 3121 הורה תא"ל ידעי שלא לבצע כלל החזרות מתואמות של נשים וילדים
לאור החשש לשלומם מתלאות הדרך חזרה. זאת, ככל הנראה, בהתחשב במצב השורר
בסיני, המעמיד בסכנה ממשית את אלה החודרים לישראל באמצעות מבריחי גבולות,
העושים שימוש לרעה בכוחם תוך פגיעה של ממש בקבוצה חסרת ישע זאת - בגוף
ובנפש.
10 . ביום 19.5.2011 הוגשה תגובת העותרים לתצהירה המשלים של המדינה.
בתגובתם הדגישו העותרים שני היבטים - ראשית, את השינוי שחל במציאות הגיאו-
פוליטית באזור, שהביא לכך כי כיום אין עוד הסכם מדיני בין ישראל למצרים. נוכח
שינוי זה, כך טענו העותרים, נשמט הבסיס המרכזי לטענת המדינה באשר לחוקיות
מנגנון ההחזרה המתואמת. שנית, צירפו העותרים שני תצהירים של אזרחי אריתריאה
מהם עלה לכאורה כי במהלך חודש אפריל 2011 , עת ניסו להיכנס לישראל, נמנעה
כניסתם על-ידי חיילי צה"ל והם הוחזרו למצרים, מבלי שתושאלו בהתאם לנוהל.
תצהירים אלה העידו לשיטת העותרים על פער בין הצהרות המדינה לכך שהופסקו לעת
הזאת החזרות מתואמות לבין המצב בשטח. יצוין, כי תצהירים אלה מצטרפים לשלושה
תצהירים נוספים שהגישו העותרים עובר לדיון שהתקיים ביום 30.3.2011 , המלמדים
9
על מקרים נוספים בהם נמנעה לכאורה כניסתם של נתיני אריתריאה על-ידי חיילי צה"ל
מבלי שהתקיימו בעניינם הוראות הנוהל.
11 . בהחלטה נוספת מיום 29.5.2011 , שבאה בעקבות תגובת העותרים, נתבקשה
המדינה להגיש הודעה משלימה "בה תבהיר האם לשיטתה בנסיבות העת הזאת ונוכח
המציאות השוררת במצרים, מבוצעות החזרות מתואמות בהתאם לנוהל מבלי שמהלך
זה מעמיד את המורחקים במצב של סכנה לחייהם או חירותם".
ביום 13.6.2011 הוגשה תגובתה המשלימה האחרונה של המדינה. במסגרת
הודעה זו שבה המדינה והצהירה, כי לעת הזאת, ומאז חודש מרץ 2011 , אין מתבצעות
עוד החזרות מתואמות למצרים עד להחלטה חדשה שתתקבל בנדון. מעבר לכך, צורף
העתק מנוהל ההחזרה המתואמת, בו נכתב במפורש כי הנוהל מושהה "בעת הזו, עד
לחידוש התיאום הטקטי עם כוחות הביטחון המצריים" וכי ניתן יהיה לחדשו
"לכשיתחדשו התנאים שיאפשרו המשך ביצוע הנוהל", וזאת רק על-פי הנחייה כתובה
של אגף המבצעים בתיאום עם גורמי הפרקליטות הצבאית. לצד זאת, ביקשה המדינה
להבהיר כי החלטה זו בדבר השהיית הנוהל לעת הזאת התקבלה חרף העובדה כי
המאורעות במצרים לא הביאו להפסקת המגעים בין ישראל ומצרים, וכי כל העת
ממשיכים להתקיים בין המדינות תיאום ושיתוף פעולה הדוקים בכל הרמות ובמגוון
נושאים. עמדה זו נמסרה על דעת סמנכ"ל מזה"ת במשרד החוץ. כן ביקשה המדינה
להדגיש כי בכל מקרה התיאום בין ישראל למצרים אינו תנאי בלעדיו אין לביצוע נוהל
ההחזרה המתואמת.
הכרעה
12 . בנסיבות העובדתיות שתוארו בהרחבה, ונוכח הקפאתו של נוהל ההחזרה
המתואמת, באנו לכלל מסקנה כי דין העתירה להדחות, בכפיפות לשמירת טענות
הצדדים ככל שהסוגיה תתעורר שוב בעתיד.
כפי שפרטנו לעיל, במהלך כל התקופה בה הייתה העתירה תלויה ועומדת,
עמדו ביסודה שתי טענות עיקריות - הראשונה, נגעה לחוקיות מדיניות ההחזרה
המתואמת כמכלול והתבקש סעד אשר יורה על הפסקתה, והשנייה, נגעה להסדרים
פרטניים שגובשו בנוהל שגובש לצורך יישומה.
11
נוכח זאת, משהוחלט על- ידי המדינה להשהות בעת הזאת את ביצועה של
המדיניות, אין כיום משמעות מעשית להושטת סעד המבקש לבטלה, שכן כל עוד לא
מופעלת מדיניות ההחזרה המתואמת, הוא הפך תיאורטי. כידוע, על דרך הכלל, אין בית
משפט זה נוהג לדון להידרש לסוגיות בעלות אופי תיאורטי אלא במקרים חריגים, בהם
מעשית ניתן לפסוק הלכה רק כשמדובר בשאלה כללית שאינה כרוכה במקרה מסוים
.)) )וראו עע"ם 1789/10 אסתר סבא נ' מינהל מקרקעי ישראל )טרם פורסם, 7.11.2010
לשיטתנו עניינה של העתירה אינו נכנס לגדרי החריג לכלל. זאת ועוד, מאז הוגשה
העתירה התקיימו הליכים כה רבים לשינוי התשתית הנורמטיבית והעובדתית
הרלוונטית לה, כך שבמתכונתה הנוכחית העתירה שלפנינו מוצתה.
מעבר לכך, בנסיבות העניין אנו סבורים כי אף אין ביכולתנו להושיט את הסעד
המבוקש לעותרים, שכן המציאות העובדתית הנוכחית אינה מאפשרת בחינתה של
המדיניות הנתקפת בעתירה תוך התייחסות ראויה למכלול השיקולים. כאמור לעיל, הן
המדינה והן העותרים ביקשו לבחון את חוקיות מדיניות ההחזרה המתואמת בין היתר
בראי מתווה הפעולה שגובש בין ישראל לבין מצרים לצורך יישומה. בעוד שהמדינה
הצביעה כאמור על הסכם מדיני שגובש בעבר בין מנהיגי המדינות, הרי שהעותרים
תקפו הסכם זה וטענו כי אין בו די על מנת לעמוד בחובות שמטיל המשפט הבינלאומי
בסוגיה זו. כאמור, הסדר ערטילאי ובלתי מוגדר זה עורר גם בעינינו קושי, ואף הנתונים
שהציגו העותרים הותירו סימני שאלה באשר למצבם של המוחזרים. עם זאת,
משהופסקה לעת הזאת מדיניות ההחזרה המתואמת, אין כיום עוד עילה לבחון את
חוקיותו של הסדר כזה או אחר, שאין נוהגים על-פיו. על כל אלה יש להוסיף כי מזה
זמן רב המצב השורר בסיני יוצר סיכונים של ממש לישראל, שכן מלבד היותו שטח
גבול חשוף ופרוץ המאפשר כניסה בלתי מבוקרת של זרים לישראל, הוא משמש גם
מוקד מסוכן להברחות של אמצעי לחימה, סמים ואף כר נרחב לסחר בבני אדם. נוכח
סיכונים אלה, וכפי שהצהירה במהלך הדיונים בפנינו באת-כוח המדינה, החליטה
הממשלה להקים גדר בגבול הדרומי, שבנייתה מתבצעת בימים אלה. ברי כי לאחר
שתושלם הגדר, יחול שינוי נוסף בנסיבות העובדתיות הרלוונטיות לענייננו, שיכול
וישליך אף על הסוגיה נשוא העתירה.
בהתחשב בכל האמור, אנו סבורים כי בעת הזאת אין הצדקה, ואין בסיס הולם,
להעביר את מדיניותה המוקפאת של המדינה במשקפי הביקורת השיפוטית. אם וככל
שיוחלט בעתיד לשוב ולפעול בהתאם למדיניות של החזרה מתואמת, שמורות לעותרים
טענותיהם, ואלה יבחנו בשים לב למכלול ההיבטים העובדתיים והמשפטיים שיהיו
רלוונטיים לאותה העת. נוכח מסקנתנו זאת ביחס לבחינת חוקיות המדיניות כמכלול,
11
ובשים לב למציאות העובדתית הנוכחית והקפאתו המעשית של נוהל ההחזרה
המתואמת, אף איננו מוצאים בעת הזאת כי יש להידרש להיבט השני של טענות
העותרים, שעניינו בסעיפי הנוהל השונים, שכאמור חלו בהם במהלך השנים שינויים
ושיפורים רבים. בחינת הנוהל המתוקן, לאחר כל גלגוליו, יכולה להיעשות רק במסגרת
עתירה חדשה וממוקדת, אם וככל שהדבר יידרש שוב בעתיד, ולא במסגרת העתירה
שלפנינו.
עם זאת, נוכח הקשיים שמעוררת מדיניות ההחזרה המתואמת, במיוחד בשים
לב למצב הכאוטי השורר כיום בסיני והחשש לשלומם של הזרים המוחזרים, אנו
מניחים כי אם וככל שיוחלט על חידוש מדיניות ההחזרה למצרים ובהתאמה על חידוש
הנוהל, הדבר יעשה בהתאם לסטנדרטים המקובלים במשפט הבינלאומי ותוך מתן
ערובות מתאימות שיבטיחו במידת וודאות גבוהה את שלומם של המוחזרים.
13 . בשולי פסק דיננו נעיר עם זאת כי הסוגיה שעוררה העתירה שלפנינו אינה
ייחודית כמובן למדינת ישראל, אף כי במציאות הביטחונית והגיאו-פוליטית שלנו יש
לה היבטים ייחודיים. מדינות רבות בעולם המערבי נדרשות בעשורים האחרונים לקבוע
הסדרים שונים הנוגעים לדרכי הטיפול הראויות במבקשי מקלט המתדפקים על שעריהן
בשים לב לחובותיהן על-פי דיני הפליטים. בבסיס הסדרים אלה ניצבת מערכת איזונים
סבוכה ומורכבת - שמירה על ריבונות המדינה לקבוע מי יבואו בשעריה מזה, והחובה
בהגנה על זכויות האדם של אוכלוסיה זו הנמלטת פעמים רבות מאימת רעב, מלחמות
או רדיפות ומבקשת ליצור לעצמה אלטרנטיבה לחיים טובים יותר, מזה. נציבות האו"ם
לפליטים מצאה במהלך השנים להדגיש עמדתה באשר לחשיבות שבקביעת הסדרים
פרוצדוראליים שונים שיאפשרו טיפול ראוי ואפקטיבי בבקשות מבקשי מקלט ממדינות
שונות, תוך קביעת קווים כלליים מנחים שיסייעו למדינות העולם ביישום הוראות
אמנת הפליטים בהיבטים הנוגעים, בין היתר, להגדרת המונח פליט והליכי הטיפול
במבקשים כי יוענק להם מעמד כאמור. בהתאם לכך, אף אימצו מדינות רבות הסדרים
שונים הנשענים בין היתר על עקרונות אלה, ובכך אין תמה שכן אין ספק כי קביעה של
נהלים ודרכי טיפול בזרים החוצים גבולות שלא כדין והאפשרות שיש ביניהם מבקשי
מקלט מחייבת הבאה בחשבון של כללים וסטנדרטים בינלאומיים המתבססים על אמנת
הפליטים.
12
כאמור, בישראל התופעה של כניסת זרים שלא כדין, ובמיוחד דרך גבולה
הדרומי, מטילה משימה כבדה במיוחד על רשויות המדינה למציאת פתרון שיהיה בו
כדי לצמצם את הכניסה הבלתי מבוקרת, תוך שמירה על הצורך להתמודד באופן הולם
עם מעמדם של הזכאים למקלט המצויים בתוכנו.
14 . אשר על כן, בנסיבות שנוצרו, מצאנו כי העתירה מוצתה לעת הזו, ואנו דוחים
אותה תוך שמירת טענות הצדדים, ללא צו להוצאות.
ה נ ש י א ה
המשנה לנשיאה א' ריבלין:
אני מסכים.
המשנה לנשיאה
השופטת )בדימ'( א' פרוקצ'יה:
אני מסכימה.
ש ו פ ט ת )בדימ'(
הוחלט כאמור בפסק-דינה של הנשיאה ד' ביניש.
.) ניתן היום, ה' בתמוז התשע"א ) 07.07.2011
ה נ ש י א ה המשנה לנשיאה ש ו פ ט ת )בדימ'(
_
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 07073020_N32.doc דז
מרכז מידע, טל' 2713333 - 177 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il

**

החלטה 58 של הוועדה האקזקוטיבית של האו''ם לפליטים:

החלטה 58 של הוועדה האקזקוטיבית של נציבות האו"ם לפליטים משנת
1989 The Executive Committee of the United Nation High Commissioner for Refugees , אשר לפי הכלל הקבוע בה:
פליטים ומבקשי מקלט שמצאו מקלט במדינה מסוימת להלן: המדינה הקולטת או מדינת המקלט הראשונה, לא יעברו ממנה למדינה אחרת.

על פי הגדרת האו"ם לפליטות אין בישראל פליטים מאפריקה.כל המשתמש במונח "פליט" עושה זאת מתוך בורות או כוונת זדון להטעות!

נמצא באשכול:

http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=show_thread&om=20007&forum=gil&omm=216&viewmode=threaded

הודעה 216

פסק הדין המלא בבג"צ - החזרה חמה            תגובה עם ציטוט   | תגובה מהירה                                     (ניהול: מחק תגובה)
מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד

  האשכול     מחבר     תאריך כתיבה     מספר  
 ילדי זרים,מסתננים,מהגרים ושבחי''ם - הביתה! ליה 12.09.10 21:27 כותרת
   הסודנים מסכנים את ערד ליה 12.09.10 21:29 1
      המאמר של ד''ר גיא בכור בסוגיית הפלישה ההמונית לארץ ליה 12.09.10 22:14 2
          החוק וההחלטה להחזירם לביתם קיימים.עכשיו רוצים ביצוע! ליה 13.09.10 16:21 3
              כך נלחמים מפלגת התקשורת ואירגונים לא ממשלתיים במדינה: ליה 13.09.10 21:56 4
                  ברוורמן ידאג לאזרח כל פולש בלתי חוקי ליה 13.09.10 22:03 5
                      ילדים-נסיון ערמומי לאלץ אותנו להשלים עם פלישתם ליה 13.09.10 22:41 6
                          עבודתם פה היא פרי חוזה פונקציונלי של תן וקח ותו לא ליה 13.09.10 22:58 7
                              המטרה:לקעקע את זהותה הייחודית של מדינת ישראל ליה 13.09.10 23:07 8
                                  ניצן הורוביץ הביא ילדים לכנסת כדי לעשות הצגה ליה 13.09.10 23:14 9
                                      המדינה כבדיחה.נוהלים וחוקים יש. אכיפה אין. ליה 13.09.10 23:16 10
                                          מדינת ישראל הולכת ושוקעת בבוץ עמוק יותר ויותר ליה 13.09.10 23:37 11
                                              המסתננים והעובדים הזרים עולים לנו מיליארדים אבודים ליה 13.09.10 23:45 12
                                                  המדינה לא הוקמה בשביל פליטים ליה 14.09.10 00:00 13
                                                      אילת : השר יוסי פלד בחן מקרוב את תופעת המסתננים ליה 15.09.10 21:00 14
                                                          הסילוף של רובינשטיין:יהודים לא מגרשים ילדים ליה 16.09.10 12:01 15
                                                              ישי: נעמוד בפרץ כנגד סוסים טרויינים אנטי יהודים ליה 16.09.10 12:18 16
                                                                  רב-תרבותיות היא תמיד אקורד הסיום של ציביליזציה ליה 16.09.10 12:39 17
                                                                      ילדי הזרים-סך הנפשות הנכללות בבקשות הוא 2062 ליה 16.09.10 14:00 18
                                                                      יהודי אתיופיה לא הראו קירבה לשאר הקבוצות ליה 16.09.10 14:14 19
                                                                          העובדים הזרים בת''א. כך זה נראה בשטח.צפו בסרטון ליה 21.09.10 07:53 20
                                                                              עוד דרך להסתנן לישראל – מסע צליינות ליה 21.09.10 09:29 21
                                                                                  לא מטפלים במסתננים בכוונה תחילה.הכל מתוכנן. ליה 22.09.10 11:00 23
   והיה אשר תותירו מהם, לשיכים בעיניכם ולצנינים בצידיכם ליה 22.09.10 10:34 22
      כמה זה עולה למדינה?רוצים נתונים ליה 22.09.10 23:22 24
          'בעיית העובדים הזרים - ממחירי הזיות אוסלו' ליה 22.09.10 23:32 25
              מדובר בסודנים מוסלמים, פושעים לכל דבר שהסתננו ממצרים ליה 23.09.10 10:58 26
                  הון עתק וכוחות משטרה עצומים מופנים לבעיות עם המסתננים ליה 23.09.10 15:44 27
                      הקרן לישראל החדשה מעצימה מחפשי מקלט אפריקאיים בישראל ליה 23.09.10 16:13 28
                          הארגון Human Rights Watch מציף את ישראל בזרים ליה 23.09.10 16:19 29
                              Flash Mob נגד הצעת החוק למניעת הסתננות ליה 23.09.10 16:23 30
                                  החלת דין רציפות על הצעת חוק למניעת הסתננות ליה 23.09.10 16:34 31
                                      זהירות ! האגודה לזכויות האזרח והחוק למניעת הסתננות ליה 23.09.10 16:43 32
                                          מדוע לא מקים אהוד ברק יחידה צה''לית שתפעל בגבול המצרי? ליה 23.09.10 17:37 33
                                              2 פליטים מסודן נפצעו כשהתקוטטו-הטיפול על חשבוננו ליה 23.09.10 21:54 34
                                                  עיתונאי ''הארץ'' יותם פלדמן ניסה להסתנן מסיני לישראל ליה 23.09.10 21:57 35
                                                      יש למנוע את הפיכתה של ת''א לעיר אריתראית מוסלמית ליה 23.09.10 21:59 36
                                                          זהבה גלאון רוצה להפור את הרוב היהודי במדינה למיעוט ליה 23.09.10 22:28 37
                                                              ''קו לעובד'': התיקון לחוק עובדים זרים - פוגעני ומפלה ליה 23.09.10 22:53 38
                                                                  נציבות האו''ם לפליטים, UNHCR -וארגון שתי''ל ליה 23.09.10 22:56 39
                                                                      במה עוסק מיקי בבלי נציג נציבות הפליטים של האו''ם בישראל ליה 23.09.10 23:05 40
                                                                          הקליניקה לזכויות פליטים באוניברסיטת ת''א=החמ''ל של הקרן ליה 23.09.10 23:12 41
                                                                              סקירת ההסדרים לשהייה חוקית בישראל .עובדים זרים ופליטים ליה 24.09.10 08:05 42
                                                                                  השואה בשימוש השמאל האנרכיסטי של הקרן ליה 26.09.10 21:51 43
                                                                                      הסדר אנושי למסתננים /בן דרור ליה 28.09.10 21:21 44
                                                                                          הממשלה משכה את החוק למניעת הסתננות ליה 28.09.10 21:52 45
                                                                                              איך קובעים אירגונים ממומנים בכסף זר מה יעשה שר בטחון ליה 01.10.10 09:28 46
                                                                                                  לשכת ראש הממשלה אמורה לטפל בסוגיית הפלישה לישראל ליה 01.10.10 09:35 47
                                                                                                      עפ''י ההסכם עם מצרים לא ניתן לבנות גדר בגבול מצרים ? ליה 01.10.10 10:22 48
                                                                                                          אמנסטי אינטרנשיונל-ארגון לא ממשלתי עויין מנהל את ישראל ליה 01.10.10 12:01 49
                                                                                                              אירגונים לא ממשלתיים גרמו לביטול החוק למניעת הסתננות ליה 01.10.10 12:08 50
                                                                                                                  השופטת יהודית צור ביטלה את סמכות משרד הפנים ליה 01.10.10 12:16 51
                                                                                                                      מכל הועדות וההחלטות ב 2007 עדיין לא יצא דבר ליה 01.10.10 12:58 52
                                                                                                                          הקליניקה לזכויות אדם באונ' ת''א מחסלת את מדינת היהודים ליה 01.10.10 15:23 53
                                                                                                                              מדינה מתאבדת מנדבת קייטנה חינמית לכל פולשי העולם ליה 04.10.10 09:35 54
                                                                                                                                  מדינה שלא יודעת גבול ליה 06.10.10 09:11 55
                                                                                                                                      תושבי אשדוד מצטרפים למחאה נגד הגידול באוכלוסייה הזרה ליה 14.10.10 09:58 56
                                                                                                                                          סודאן סיטי ליה 14.10.10 10:01 57
                                                                                                                                              המפכ''ל : כניסת פליטים זרים לישראל מהווה סכנה ביטחונית ליה 14.10.10 10:13 58
                                                                                                                                                  ''יהודי מלוכלך, צריך להרוג את היהודים'' ליה 15.10.10 09:08 59
                                                                                                                                                      מאי 2010: כ-1100 מסתננים בחודש לעומת כ-350 אשתקד ליה 17.10.10 14:16 60
                                                                                                                                                          תיעוד נדיר: צעדת מסתננים בהרי אילת ליה 17.10.10 15:08 61
                                                                                                                                                              איך הופכים מסתננים מאפריקה לתושבים בישראל ליה 17.10.10 15:34 62
                                                                                                                                                                  סכנה, למעלה מ- 200,000 מסתננים נכנסו לישראל ממצרים ליה 17.10.10 15:58 63
                                                                                                                                                                      לא ראיתי 300 אלף איש בכיכר מלכי ישראל צועקים למענם ליה 18.10.10 20:15 64
                                                                                                                                                                          הצעת החוק למניעת הסתננות (בוטלה בינתיים) ליה 23.10.10 19:06 65
                                                                                                                                                                              תושבי אילת : ''הסודנים אלימים ומסוכנים '' (וידאו) ליה 23.10.10 19:19 66
                                                                                                                                                                                  המדיניות המבולבלת של רשויות המדינה ליה 23.10.10 21:14 67
                                                                                                                                                                                      מתחילת השנה 10,000 מסתננים מאפריקה ליה 24.10.10 00:04 68
                                                                                                                                                                                          הבוקר דיברו על ילדים יהודים שסגורים במוסדות פסיכיאטריים ליה 28.10.10 08:15 69
                                                                                                                                                                                              אתמול דיברו ברדיו על ילדים שהסתננו לישראל ויש למצוא להם ליה 28.10.10 08:16 70
                                                                                                                                                                                                  מחפשי העבודה מאפריקה בישראל:ובינתיים הזרם הולך ומתגבר ליה 28.10.10 13:26 71
                                                                                                                                                                                                      סודני:ההסתננות לישראל מאורגנת על ידי סוכנויות ביון ליה 29.10.10 07:58 72
                                                                                                                                                                                                          אין כאן אף פליט אחד!!! מדינת ישראל כבר לא קיימת במציאות ליה 29.10.10 09:21 73
                                                                                                                                                                                                              אם אתה עובר את גבול ישראל באופן בלתי חוקי אתה מקבל - ליה 31.10.10 00:12 74
                                                                                                                                                                                                                  ראיון חושפני עם סודני שהסתננן לישראל וחזר לארצו - תרגום ליה 01.11.10 23:23 75
                                                                                                                                                                                                                      הסתננות מאפריקה לישראל -היועץ המשפטי לממשלה אחראי למצב ליה 02.11.10 07:57 76
                                                                                                                                                                                                                          הטיפול במסתננים מגבול מצרים-מרכז מחקר הכנסת ליה 02.11.10 09:42 77
                                                                                                                                                                                                                              מתי ינקטו סוף סוף סנקציות נגד המעסיקים מסתננים? ליה 02.11.10 09:49 78
                                                                                                                                                                                                                                  WHY ARE SUDANESE FLEEING TO ISRAEL al aharam ליה 02.11.10 10:36 79
                                                                                                                                                                                                                                      לאטמה-עובדה בעיניים ליה 03.11.10 08:51 80
                                                                                                                                                                                                                                          לאטמה - המסתנן ה-10.000 תוך 9 חודשים ליה 03.11.10 09:23 81
                                                                                                                                                                                                                                              ראש עיריית אילת פנה למבקר המדינה בעניין המסתננים ליה 03.11.10 16:06 82
                                                                                                                                                                                                                                                  נאמן תוקף את בג''ץ, ואת המחאה נגד גירוש המסתננים ליה 03.11.10 16:10 83
                                                                                                                                                                                                                                                      לא מדובר בעזרה לכמה מסכנים,מדובר בפריצת סכר ליה 05.11.10 09:16 84
                                                                                                                                                                                                                                                          הבעיה כרגיל:חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ליה 05.11.10 10:46 85
                                                                                                                                                                                                                                                              לבטל את חוק כבוד האדם או לוותר על המדינה היהודית ליה 06.11.10 22:44 86
                                                                                                                                                                                                                                                                  ויינשטיין היועץ לא יחקור את מסתירי טעוני הגירוש! ליה 08.11.10 09:29 87
                                                                                                                                                                                                                                                                      כצלה לא מטפל נכון בבעיית ההסתננות ליה 08.11.10 21:44 88
                                                                                                                                                                                                                                                                          החוק ''כבוד האדם וחירותו'' משתק את ממשלת ישראל ליה 16.11.10 08:42 89
                                                                                                                                                                                                                                                                              הסתננות הפליטים כמו פשיטת המדיינים בימי התנ''ך ליה 16.11.10 10:25 90
                                                                                                                                                                                                                                                                                  הסודנים הסודיים של התקשורת הישראלית ליה 18.11.10 13:06 91
                                                                                                                                                                                                                                                                                      מה הבעיה בתל אביב? הגזענות ליה 18.11.10 13:19 92
                                                                                                                                                                                                                                                                                          הקרן ואירגוניה באמצעות בג''צ יצרו חסם למלחמה בהסתננות ליה 18.11.10 14:14 93
                                                                                                                                                                                                                                                                                              איך מסתבכת ישראל בגלל אירגונים קיקיוניים ליה 20.11.10 18:02 94
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  למכירה: מסתננים לא חוקיים - ותגוביות ליה 20.11.10 18:44 95
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      המניפולציות של אמנסטי מסוכנות לעם בישראל ליה 22.11.10 16:29 96
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          בכנסת דנו היום במסתננים ממצרים - דיווח מיוחד מהכנסת ליה 22.11.10 16:35 97
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              שר הפנים אלי ישי: יש להקצות תקציב נוסף למניעת ההסתננות ליה 22.11.10 18:33 98
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  לאטמה - מסתננים ליה 22.11.10 19:41 99
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      אי אפשר לפעול לעצירת ההסתננות במצב המשפטי הנוכחי ליה 22.11.10 21:14 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          משטרת ישראל יודעת מיהם הבדואים שמחדירים מסתננים ליה 22.11.10 21:48 101
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ''המסתננים – הבעיה הלאומית של ישראל'' ליה 22.11.10 23:17 102
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          פניה אישית דחופה לח''כ כצלה ולח''כ יריב לוין המשפטן: ליה 23.11.10 13:01 103
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              תושבי הנגב ספקנים לגבי ''גדר הפליטים'' ליה 24.11.10 07:54 104
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  הטיפול במסתננים-400 מיליון שקל בחודשים הבאים ליה 24.11.10 08:49 105
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      אהרונוביץ': צריך כלא חדש כל חודש למסתננים ליה 24.11.10 18:34 106
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          מתקן פתוח יגביר את הפשע ויפגע בתושבים ליה 25.11.10 19:19 107
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ריפמן: לא לתת למסתננים לעבוד ליה 26.11.10 00:00 108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  צה''ל = צבא ההסעות למסתננים לא חוקיים ליה 26.11.10 09:14 109
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      הקרב על התקווה /יהודה שלזינגר /ישראל היום ליה 26.11.10 19:07 110
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          האמת על העובדים הזרים בישראל חלק 1 ו-חלק 2 ליה 27.11.10 23:15 111
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              שפטל מסביר למה השמאל תומך במהגרי העבודה הבלתי חוקיים ליה 27.11.10 23:18 112
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  הפליטים הסודנים באילת ליה 27.11.10 23:24 113
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      אזולאי: לפעול להכנת חקיקה בנושא המסתננים ליה 27.11.10 23:26 114
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          נחום סרי: אילת יוצאת למלחמה במסתננים ליה 27.11.10 23:55 115
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              הממשלה צפויה לאשר ''מתקן כליאה'' לפליטים + תגוביות ליה 28.11.10 13:42 116
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  החוק למניעת הסתננות – הממשלה הסירה את ההצעה ליה 07.12.10 07:37 117
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      הממשלה ויתרה על חקיקת ''חוק המסתננים'' ליה 07.12.10 07:52 118
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ביטול חוק ההסתננות והצעת חוק זכויות הפליט של דב חנין ליה 07.12.10 07:59 119
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              מסע הצפתה של ישראל בזרים במסווה של הומניות NIF ליה 07.12.10 08:19 120
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  פליטים בערד כתבה במבט ערוץ 1 12 ליולי 09 ליה 07.12.10 08:39 121
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      צפו והתרגלו.זה מה שמצפה לנו מידי קרן ההשמדה והמסתננים ליה 07.12.10 08:43 122
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          בתוך שבוע: מעל 400 מסתננים מגבול מצרים ליה 09.12.10 21:17 123
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              נאבקים במסתננים בדרום תל אביב ליה 09.12.10 23:24 124
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  שפטל מסביר למה ה''פליטים'' מאפריקה הם לא פליטים ליה 12.12.10 09:45 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      מסתננים מאפריקה במצעד זכויות האדם ליה 12.12.10 12:12 126
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ליל סדר בינלאומי-כחלק מהמניפולציות של הקרן האמריקאית ליה 13.12.10 08:04 127
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              השוואה חדשה: מסתננים=מעפילים ליה 13.12.10 08:28 128
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  מסתננים בתל אביב (וידאו)מרגישים שהמדינה שייכת להם ליה 13.12.10 11:39 129
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      עדויות: המסתננים ממצרים, הבדואים בפיקוד העורף אחראים ליה 13.12.10 17:30 130
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ''פליטים'' בבני ברק: פקחים מגרשים אותנו מדירותינו ליה 13.12.10 21:46 131
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              מי חושש מהמסתננים? ליה 16.12.10 07:43 132
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  גלילי:''שכונות המסתננים הן ביזיון למדינת ישראל'' ליה 17.12.10 14:47 133
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      הזרים יקרים יותר ממה שנדמה ליה 18.12.10 10:11 134
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          לבונה גדר הקונצרטינות -מר בנימין נתניהו: ליה 20.12.10 09:20 135
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ''3-4 שנים קברו את הראש בחול והתעלמו מהמסתננים'' ליה 20.12.10 11:39 136
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              המסתננים וציר הרשע מעיזים לדרוש זכויות ליה 20.12.10 23:41 137
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              איזורים שלמים בארץ ושכונות שלמות נכבשו בישראל ליה 21.12.10 07:12 138
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  החלשים סובלים מריבוי הזרים /ימיני ליה 21.12.10 07:50 139
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      הרמטכ''ל: ''הגדר בגבול מצרים לא תמנע ההסתננות'' ליה 21.12.10 14:30 140
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          הפליטים מתכננים: שביתת רעב מול בית רה''מ ליה 21.12.10 14:39 141
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              אירגוני זכויות אדם הם מכשיר לחיסול מדינה יהודית ליה 22.12.10 09:44 142
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  כצל'ה: בעתיד הקרוב תושבי ת''א יהיו נשאי איידס ושחפת ליה 22.12.10 11:30 143
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      מיכאל בן ארי חושף בגל''צ את גזענותם של תושבי צפון ת''א ליה 22.12.10 11:44 144
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ''המסתננים תופסים מקומות עבודה של ישראלים'' ליה 22.12.10 17:58 145
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              17% מנשאי איידס ו-13% מחולי שחפת - מסתננים+תגוביות ליה 24.12.10 00:52 146
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              הפליטים יוצאים להפגין: ''היחס כלפינו מפחיד'' ליה 24.12.10 10:23 147
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              בן ארי בהפגנה: לסלק אותם מפה ליה 25.12.10 16:30 148
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ח''כ חסון: ''כולם צריכים להיאבק בתופעת הפליטים בת''א'' ליה 25.12.10 16:32 149
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              דעה: פליטי דארפור וקרטל זכויות אדם / פרופ' ארנון סופר ליה 26.12.10 08:33 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              הוקמו 50 כנסיות בעיר העברית הראשונה בעת החדשה ליה 26.12.10 16:40 151
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              'האינטרס המצרי - פליטים מסודן לישראל' ליה 28.12.10 15:39 152
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              שכונת התקווה: פולשים לוקחים לנו את הבית ליה 29.12.10 12:09 153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              הבדואים בסיני ''נגד המסתננים''- חוששים לעסקי הסמים ליה 31.12.10 08:46 154
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ועדת הכנסת:טיפול המדינה בריבוי המסתננים מאפריקה ליה 06.01.11 22:02 155
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              אין למדינה חובה לתת לשום פליט אישור שהייה בה ליה 13.01.11 10:36 156
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              חב''ד באשקלון: הפכנו יעד טרור מועדף לסודנים ליה 19.01.11 08:27 157
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              רה''מ: ''המסתננים כבשו את דרום ת''א, ערד ואילת'' ליה 22.01.11 18:30 158
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) ליה 23.01.11 00:08 159
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              אין כסף לתרופות - והמסתננים חולי האיידס מתים ליה 29.01.11 17:43 160
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              צה''ל מקים חסימות בגבול מצרים נגד מסתננים ליה 30.01.11 22:46 161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              המיסים החדשים נועדו לממן את הוצאות הטיפול במסתננים ליה 07.02.11 08:48 162
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              בג''צ קבע כי ''אי אפשר למנוע העסקת מסתננים'' ליה 08.02.11 23:08 163
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              נתוני שחפת ואיידס בקרב מסתננים בישראל ליה 10.02.11 00:22 164
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              עלות מסתנן בכלא בשנה: 93,975 שקל ליה 10.02.11 00:45 165
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              אירגוני ביטול זכויות העם היהודי מקדמים את האג'נדה ליה 21.02.11 16:12 166
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              לאסור בחוק העסקת עובדים לא ישראלים בכל מקום ציבורי ליה 22.02.11 08:35 167
   מי החליט לתת הגנה קולקטיבית למסתנני חוף השנהב? ליה 30.03.11 11:24 168
   שכונת התקווה: מתארגן משמר להתמודדות מול המסתננים ליה 01.04.11 08:57 169
   צפו במסתננים השחורים מאפריקה מתפרעים בהפגנה נגד הסתננות ליה 07.04.11 20:14 170
   South Tel Aviv Is On Fire ליה 13.04.11 15:33 171
   מי הנהיג בצה''ל את נוהל איסוף המסתננים והסעתם? ליה 16.04.11 10:16 172
   כך נלקחת לנו המדינה-ראו את נוה שאנן ליה 20.04.11 19:18 173
   מדינת ישראל תפעל נגד ההסתננות כשלמסתננים יהיו כבר נכדים ליה 25.04.11 09:00 174
   ישי על הטסת המסתננים: מדובר במלחמת חורמה ליה 28.04.11 18:50 175
   חשיפה: ישראל מקבלת כסף על כל מסתנן שנכנס ארצה ליה 05.05.11 22:59 176
   שפטל: הסודניזציה של ישראל נובעת מה''שלום'' עם מצרים ליה 05.05.11 23:38 177
   האם יחוקק סוף סוף חוק נגד הסתננות? ליה 07.05.11 16:20 178
   הצעת החוק החדשה למניעת הסתננות עברה בקריאה ראשונה ליה 07.05.11 16:52 179
   דרישה לגרש את כל המסתננים הבלתי חוקיים/צבי גלברד ליה 07.05.11 17:40 180
   נוסח והסבר תזכיר חוק למניעת הסתננות, התשע''א–2010 ליה 07.05.11 17:53 181
   עוד נוספו לאוכלוסייה 7.5 אלף ממרכיבים נוספים ליה 10.05.11 08:54 182
   הצעת חוק: מניעת ההסתננות מאחריות אהוד ברק לאלי ישי ליה 15.05.11 11:01 183
   ח''כ יעקב כץ, סודנים בת''א: יהודים מסריחים! ליה 20.05.11 08:56 184
   ראיון של שאול כהן עם הרב אורן זרגרי: סכנה סודנים בת''א ליה 20.05.11 09:08 185
   מסתננים ושב''חים: לפי החוק - הם כולם עבריינים! ליה 31.05.11 22:34 186
   מסתננים ושב''חים: ''זכות-השיבה'' בהתגנבות יחידים? ליה 05.06.11 14:02 187
   רשת עדן טבע החלה להעסיק מסתננים מאפריקה בת''א ליה 09.06.11 11:39 188
   אהרונוביץ: 155.000 מסתננים חדרו לישראל והם סכנה למדינה ליה 09.06.11 11:42 189
   איידס בקרב מסתננים ליה 15.06.11 17:46 190
   עדות מפקדי הגדוד: אנחנו מתוסכלים מחדירת המסתננים ליה 27.07.11 22:05 191
   חוסר בדירות: זרים הפכו לחצי מאוכלוסיית ישראל ליה 07.08.11 11:27 192
   ניצן הורוביץ: מתקן חייב להיות עניין זמני,ולא איזה קיבוץ ליה 13.08.11 10:11 193
   אז כמה משלם מסתנן לבדואי בכדי לחדור לישראל ? ליה 07.09.11 09:33 194
   אורית זוארץ: המסתננים אינם עוברים כלל תשאול בטחוני ליה 05.10.11 23:19 195
   מר יעלון! תתחיל להעיף מכאן את כל המסתננים והזרים ליה 06.10.11 07:49 196
   אהוד ועליזה אולמרט ובייניש ובג''צ אשמים בתופעת ההסתננות ליה 07.10.11 09:31 197
   דו''ח רשות האוכלוסין: נתוני זרים בישראל ליה 10.10.11 12:53 198
   הקמת בית דין לזרים ליה 19.10.11 19:33 199
   מי שלא יצליח להגיע דרך גבול מצרים יגיע דרך גבול ירדן ליה 06.11.11 08:54 200
   עידוד ילודה אפריקנית של פולשים בישראל ליה 06.11.11 08:59 201
   הסודנים עוברים לכפרים הערביים בצפון ליה 06.11.11 13:41 202
   פליטים הביתה! / איינאו פרדה סנבטו ליה 07.11.11 07:40 203
   Country Comparison Birth rate ליה 07.11.11 08:15 204
   ד''ר בכור: בעולם הערבי צוהלים על הפלישה המוסלמית לישראל ליה 13.11.11 21:50 205
   2100 מסתננים חדרו לישראל באוקטובר 2011 ליה 14.11.11 19:38 206
   השופט: עלייה חסרת תקדים במספר המבקשים מקלט מדיני ליה 19.11.11 17:30 207
   אז כיצד באמת מתנהגות המדינות הנאורות לפליטים ? ליה 20.11.11 08:13 208
   על המסתננים - איילת שקד ושלמה מסלאווי בערוץ 2 ליה 24.11.11 07:48 209
   הצעת חוק למניעת הסתננות הכנה לקריאה שנייה ושלישית ליה 24.11.11 23:49 210
   הדיונים על החוק למניעת הסתננות נראים כמו בדיחה מקברית! ליה 25.11.11 09:05 211
   מסתננים: תמונות מתוך התוכנית - שתשודר בערוץ 2 במוצ''ש ליה 25.11.11 15:21 212
   מסתננים מאפריקה מציפים את ישראל - כתבה בערוץ 2 ליה 28.11.11 07:59 213
   גל המסתננים הוא איום אמיתי / בן כספית ליה 28.11.11 08:23 214
   פעילה פוליטית מוסלמית דורשת צדק חברתי, ממדינת ישראל... ליה 30.11.11 07:32 215
   פסק הדין המלא בבג''צ - החזרה חמה ליה 30.11.11 10:05 216
   כך ניצחו הקרן ובג''צ את הממשלה ופתחו את השערים למסתננים ליה 01.12.11 11:52 217
   מסמך: המסתננים והנטל על מערך האישפוז בישראל ליה 13.12.11 07:45 218
   בייניש לשר הפנים: לא ''תגרש'' עובדות זרות שנכנסו להריון ליה 14.12.11 08:21 219
   וידאו:2009יוחנן פלסנר :90 אחוז מסתננים. שארפ 14.12.11 21:51 220
   הפגנת הימין וח''כ מיכאל בן ארי במעוז הסודנים לפני שבוע ליה 18.12.11 09:39 221
   אושרה הצעת החוק למניעת ההסתננות ליה 19.12.11 13:57 222
   השופט יגאל מרזל עוזר ל-NIF להציף את הארץ ב''פליטים'' ליה 06.01.12 13:13 223
   איילת שקד מזהירה מפני אסון המסתננים | ערוץ 10 ליה 18.01.12 21:25 224
   על נתיני חוף השנהב השוהים בישראל שלא כחוק לשוב הביתה! ליה 01.02.12 08:29 225
   בעלה של הבת של שמעון פרס מסבך את סילוק הסודנים לארצם! ליה 02.02.12 09:30 226
   פעילי האירגונים של הקרן מעיזים להשוות את השואה להסתננות ליה 02.02.12 15:04 227
   הממשלה החליטה להשאיר את חוק ההסתננות ולהוסיף סעיף: ליה 03.02.12 22:30 228
   ישראל משקיעה 2 מיליארד ש''ח במסתננים האפריקאים ליה 12.02.12 10:46 229
   הג'ונגל בדרום ת''א - מסתננים תוקפים באכזריות ליה 15.02.12 08:09 230
   אשקלון: סודנים ניסו להרוג עיתונאי שצילם אותם ליה 15.02.12 08:24 231
   ביבי עצור את ההסתננות באמצעות מיקוש הגבול ומיד! ליה 15.02.12 09:25 232
   וידאו: מעל 50% מהפשיעה בת''א - מקורה באפריקנים ליה 16.02.12 15:14 233
   חדר הלידה של ברזילי מתמלא ביולדות מסתננות מאפריקה ליה 18.02.12 19:57 234
   ''הילדים שלנו מפחדים לשחק בחוץ'' ליה 20.02.12 19:29 235
   ''בית הספר יהודי - התלמידים גויים'' ליה 22.02.12 08:18 236
   בית ספר למסתננים ליה 22.02.12 08:42 237
   פרופ' רות גביזון מתנגדת לשילובם של ילדי מסתננים ליה 22.02.12 08:50 238
   פרופ' גביזון מתנגדת לשילוב ילדי מסתננים במערכת החינוך ליה 22.02.12 09:20 239
   ישלבו ילדי מסתננים בבתיה''ס? נשבית אותם! ליה 22.02.12 09:37 240
   איכילוב: זינוק במחלות מידבקות בקרב מסתננים מאפריקה ליה 23.02.12 18:58 241
   כך מציפים מסתננים סודאנים ואריתראים את ישראל / ערוץ 2 ליה 07.03.12 11:31 242
   השתוללות ההסתננות והשמאל במדינת היהודים בגלל בג''צ! ליה 07.03.12 13:38 243
   בי''ח איכילוב דורש מהממשלה לממן את הטיפול הרפואי ליה 07.03.12 14:50 244
   ההגדרה ''מהגרי עבודה'' ו''פליטים - חלק ממניפולצית שקר ליה 07.03.12 14:54 245
   ח''כים בסיור בדרום ת''א: סודן זה כאן ליה 09.03.12 09:20 246
   מהגרי עבודה באשקלון ליה 09.03.12 11:26 247
   מי שלא רצה את היהודים באוגנדה, יקבל את אוגנדה בישראל ליה 14.03.12 17:16 248
   מסתננים משתינים על חומת בית כנסת ליה 17.03.12 00:15 249
   איילת שקד תוקפת את דן אלמגור שרוצה עוד מסתננים | ערוץ 2 ליה 19.03.12 09:31 250
   מדוע משתלם להעסיק מסתננים מאפריקה במקום יהודים? ליה 23.03.12 22:32 251
   החוק למניעת הסתננות - מי הצביע בעד? ליה 24.03.12 10:13 252
   ד''ר בכור: לשמאל תוכנית לשינוי דמוגרפי באמצעות מסתננים ליה 24.03.12 16:32 253
   האינתיפאדה הבאה / אראל סגל ליה 27.03.12 10:33 254
   סופר: הממצאים הם אכן חד-משמעותיים – אין מדובר בפליטים ליה 09.04.12 10:39 255
   הערבים במנדא לא רוצים שהסודנים ישתלטו על שוק העבודה ליה 13.04.12 17:50 256
   המסתננים אומרים: ''היום זה הבית שלנו''! ליה 14.04.12 10:54 257
   פרופ' סופר מזהיר שההסתננות חסרת גבול ליה 16.04.12 21:10 258
   רוצים טיפול במסתננים ולא נותנים סמכויות ליה 17.04.12 09:12 259
   דרום ת''א: בקבוקי תבערה נזרקו על בתי פליטים מאפריקה ליה 27.04.12 12:19 260
   מסתננים הם טרוריסטים לכל דבר ליה 03.05.12 07:10 261
   ימי ת''א האחרונים / אראל סג''ל ליה 04.05.12 10:37 262
   חולדאי לנתניהו על הפליטים: ''חבית חומר נפץ, הסכנה כאן'' ליה 07.05.12 19:18 263
   ההסתננות היא הבעיה החמורה ביותר שלנו וביבי שותק ליה 08.05.12 12:21 264
   בניין ללא סודנים בפרדס כץ: ''לא רוצים אותם פה'' ליה 11.05.12 12:11 265
   במקום לעצור את ההסתננות צה''ל מנהל את מפעל ההגירה ליה 11.05.12 12:16 266
   המסתננים מאפריקה: זכויות אדם או איום קיומי? ליה 13.05.12 08:17 267
   וידאו: אמנסטי - ארגון עולמי זר מציף את ישראל במסתננים ליה 14.05.12 10:11 268
   משרד החוץ: אין מניעה לגרש את אזרחי דרום סודאן ליה 15.05.12 15:47 269
   כך ניתן לפתור את בעיית ההסתננות מבלי שהמסתננים ייפגעו ליה 16.05.12 10:32 270
   במצרים יש מחנות פליטים של האו''ם: ליה 16.05.12 11:27 271
   המהגרים מאפריקה הם בעייתה העיקרית של ישראל / בכור ליה 16.05.12 13:48 272
   בייניש וביבי אשמים בכיבוש האפריקני, ולא ישי ואהרונוביץ! ליה 17.05.12 09:57 273
   ישראל לא קיימת כדי להוות לישכת תעסוקה למובטלי העולם ליה 19.05.12 10:30 274
   אריה עמית ברשת ב' ביומן 19.5.12 יש מאות אלפים לא 70.000 ליה 19.05.12 11:05 275
   נתניהו ייזכר כרה''מ שבתקופתו מומשה זכות השיבה ליה 19.05.12 17:33 276
   בהסתננות לישראל אשם רק בג''צ! ליה 20.05.12 08:23 277
   התקשורת גילתה פתאום שמדובר בעבריינים ולא בפליטים ליה 20.05.12 08:42 278
   על ביבי להבין שהפתרון שלו להסתננות מיושן. עליו להתעדכן: ליה 21.05.12 11:58 279
   ניצן הורוביץ מאשים את הממשלה במקום את בייניש ליה 22.05.12 11:54 280
   ד''ר א. סנה מגלה למה לא מחזירים את המסתננים... ליה 22.05.12 12:32 281
   יריב לוין בהפגנה נגד המסתננים הסודנים בת''א 23.5.12 ליה 26.05.12 18:44 282
   ארגון שמאל: מטרתנו להציף באפריקנים שיאוזרחו ליה 26.05.12 21:22 283
   מסתננים אפריקנים חולים בשחפת ואיידס - עובדים במסעדות ליה 28.05.12 14:18 284
   ד''ר אפרים סנה מזהיר: התקשורת מספרת לנו שקרים ליה 28.05.12 14:35 285
   מה לעשות? 5 צעדים לפעולה מיידית / ד''ר גיא בכור ליה 31.05.12 12:36 286
   הקרן החדשה לישראל: להגן על ביטחון האפריקנים בישראל ליה 01.06.12 16:00 287
   פרופ' ארנון מגיב לעיתון הארץ ולברון השקרים גדעון לוי ליה 02.06.12 13:36 288
   מפחיד: מסתנן מוסלמי מגלה מה הם מכינים לישראל ליה 02.06.12 14:35 289
   בארה''ב מחוייבים מסתננים לשלם קנס של 3000$ לפני גירושם! ליה 03.06.12 12:40 290
   שגריר אריתריאה בישראל: מבין את מירי רגב ליה 04.06.12 22:08 291
   NIF קיבלה מענק כספי מיוחד - להשארת המסתננים בישראל ליה 08.06.12 07:09 292
      הוידאו: ''ה-CIA ארגון פשע המבוסס על עקרונות נאציים ליה 08.06.12 08:00 293
   על פי החוק הבינלאומי להעמיסם על אוניות ולהשיטם למצרים ליה 12.06.12 10:30 294
   הסכם 4 החרויות, הקשר למסתננים ומסע התרמית של NIF ליה 12.06.12 11:34 295
   מעצרים המוניים, החזרה לים. כך מגרשים בעולם ליה 13.06.12 21:03 296
   גיא מרוז קורא לביבי לסלק מישראל את המסתננים ליה 16.06.12 14:06 297
   נורבגיה מגרשת אלפי אפריקנים עם ילדיהם שנולדו בה! ליה 16.06.12 19:14 298
   עוזרו הפרלמנטרי של אלי ישי עזר למסתננים להתחמק מגירוש ליה 12.07.12 17:03 299
   את סילוק הפולשים מאפריקה חובה לבצע בחשאיות כמו בארה''ב! ליה 25.07.12 09:26 300
   דרישה להקמת בי''ח למסתננים במימון האו''ם ליה 22.08.12 21:22 301
   אלי ישי מקדם חוק לפיו מי שכניסתו לישראל סורבה, יחוייב להסתלק מיידית מהארץ ליה 06.09.12 09:09 302
   מי שרוצה שילוב מלא, שייקח את ילדי המסתננים לבתי הספר של הילדים שלו / ימיני ליה 06.09.12 09:24 303
   החיילים אינם מלצרים! אין לאפשר לאיש להתקרב עוד לגדר או לגבול לכל אורכו! ליה 23.09.12 08:39 304
   השר אלי ישי: למנוע מגע בין מסתננים לחיילים ליה 24.09.12 13:01 305
   השר ישי: ''יש לקדם נוהל צבאי להימנע ממגע עם מסתננים'' ליה 27.09.12 08:33 306
   מהיום המסתננים האפריקנים הם בפירוש אויבים, ומשחקי הנדמה לי על הגבול נגמרו /בכור ליה 29.09.12 10:47 307
   מתרחקות ממלחמה: הסכמים בין סודן לדרום סודן. יש לשלוח את כל הסודנים הביתה! ליה 29.09.12 11:10 308
   עוד ניסיון של ארגוני השטנה של הקרן החדשה, יבואני האפריקאים, להרוויח זמן ליה 14.10.12 08:41 309
   דרום ת''א ממלכת הפשע למסתננים אוקטובר 2012 ליה 30.10.12 11:57 310
   היועמ''ש: ניתן לסגור עסקים של מסתננים / איציק וולף ליה 04.11.12 09:10 311
   בית המשפט הוציא צו ביניים האוסר לכלוא סודאנים ליה 07.12.12 22:31 312
   חוות דעת משפטית בדבר זכותה של מדינת ישראל להוציא מתחומה מסתננים ופולשים ליה 12.03.13 07:40 313
   מנהל ביה''ח איכילוב: קצב הילודה של המסתננים מסחרר וההוצאות עליהם אדירות ליה 25.04.13 09:17 314
   אושרה הצעת חוק שאוסרת על מסתננים להוציא כסף או רכוש לחו''ל בעת שהייתם בישראל ליה 27.04.13 10:41 315
   רגב: להעביר את המהגרים שב''חים למתקני שהייה ליה 01.05.13 08:52 316
   כך ניתן להחזיר את כל המסתננים לביתם בטיסות ישירות ומיד / ד''ר גיא בכור ליה 10.05.13 10:05 317
   משרד המשפטים מגן על המסתננים ומאמלל את עם ישראל ליה 13.05.13 08:43 318
   סער: ישראל תתחיל במבצע גירוש של סודאנים ואריתראים אחרי החגים ליה 29.08.13 09:07 319
   עיריית ת''א משנה מדיניות: אריתראים לא יוכלו לפתוח עסק ליה 31.08.13 13:09 320
   הנציג האחרון של אוגנדה בישראל: ''זו הזדמנות לחיים חדשים עבור המהגרים'' ליה 31.08.13 13:39 321
   קמפיין נגד הגירוש - מחאה או המרדה? ליה 23.01.18 14:46 322
תגובה מהירה  למכתב מספר: 
 
      

__________________________________________________________________________
למנהלים:  נעל | נעל אשכול עם סיבה | תייק בארכיון | מחק | העבר לפורום אחר | מזג לאשכול אחר | מחק תגובות | גיבוי אשכול | עגן אשכול
     


© כל הזכויות שמורות ל-רוטר.נט בע"מ rotter.net
חדשות