ספירת העומר
עבור יום רביעי כ''ח בתשרי תשע''ח

כדאי לדעת