ספירת העומר
עבור יום שני כ''ג בכסלו תשע''ח

כדאי לדעת