ספירת העומר
עבור יום רביעי כ''ה בכסלו תשע''ח

כדאי לדעת