ספירת העומר
עבור יום חמישי כ''ה באב תשע''ז

כדאי לדעת