ספירת העומר
עבור יום חמישי כ''ט בתשרי תשע''ח

כדאי לדעת