ספירת העומר
עבור יום חמישי כ''ה בתשרי תשע''ז

כדאי לדעת