ספירת העומר
עבור יום ששי כ''ה בסיון תשע''ו

כדאי לדעת