ספירת העומר
עבור יום ראשון ד' בתשרי תשע''ח

כדאי לדעת