ספירת העומר
עבור יום ששי ג' באלול תשע''ד

כדאי לדעת