ספירת העומר
עבור יום רביעי כ''ד באייר תשע''ו

כדאי לדעת