ספירת העומר
עבור יום שני כ''ח בניסן תשע''ז

כדאי לדעת