ספירת העומר
עבור יום ראשון כ''ח בשבט תשע''ו

כדאי לדעת