ספירת העומר
עבור יום ששי כ''ז בתמוז תשע''ד

כדאי לדעת