ספירת העומר
עבור יום רביעי כ''ג בניסן תשע''ד

כדאי לדעת