ספירת העומר
עבור יום רביעי כ''ו בשבט תשע''ז

כדאי לדעת