ספירת העומר
עבור אור ליום שני כ''ז באלול תשע''ד

כדאי לדעת