ספירת העומר
עבור יום רביעי כ''ז בשבט תשע''ד

כדאי לדעת