ספירת העומר
עבור יום שלישי י''ב באב תשע''ה

כדאי לדעת