ספירת העומר
עבור יום רביעי כ' באב תשע''ו

כדאי לדעת