ספירת העומר
עבור אור ל שבת קודש ט' בכסלו תשע''ט

כדאי לדעת