ספירת העומר
עבור אור ל שבת קודש י''ב בסיון תשע''ח

כדאי לדעת