ספירת העומר
עבור יום חמישי כ''ו בכסלו תשע''ח

כדאי לדעת