ספירת העומר
עבור אור ליום ראשון כ''ח באב תשע''ז

כדאי לדעת