ספירת העומר
עבור אור ליום רביעי כ''ט באלול תשע''ד

כדאי לדעת