ספירת העומר
עבור שבת קודש כ''ז באב תשע''ד

כדאי לדעת