ספירת העומר
עבור יום ששי י''א בסיון תשע''ה

כדאי לדעת