ספירת העומר
עבור יום ששי י''ט בתשרי תשע''ז

כדאי לדעת