ספירת העומר
עבור יום חמישי ג' באדר ב' תשע''ד

כדאי לדעת