ספירת העומר
עבור יום שלישי כ''ד בתמוז תשע''ד

כדאי לדעת