ספירת העומר
עבור אור ליום שני ב' בכסלו תשע''ח

כדאי לדעת