ספירת העומר
עבור אור ל שבת קודש כ''ח בתמוז תשע''ז

כדאי לדעת