ספירת העומר
עבור יום ראשון כ''ב באלול תשע''ו

כדאי לדעת