ספירת העומר
עבור יום ששי כ''ו בתשרי תשע''ו

כדאי לדעת