ספירת העומר
עבור יום ששי י''ב בשבט תשע''ט

כדאי לדעת