ספירת העומר
עבור אור ליום ראשון ח' באלול תשע''ח

כדאי לדעת