ספירת העומר
עבור יום ששי י''א בסיון תשע''ח

כדאי לדעת