להורדת אפליקציה:
החופשה הבאה שלך מתחילה כאן
פורום סקופים וחדשות אשכול 479308

ישראל_ק 10.06.1811:27

השרה איילת שקד: ''אין בעיית ניגוד עניינים עם השופטת ענת ברון ומפעל הפיס''

ערכתי לאחרונה בתאריך 10.06.18 בשעה 11:36 בברכה, ישראל_ק

שרה @Ayelet__Shaked ל-@ErelSegal ו-@fiesta_chorizo: "אין בעיית ניגוד עניינים עם השופטת ענת ברון ומפעל הפיס"


https://mobile.twitter.com/radio103...השרה @Ayelet__Shaked אישרה ל-@ErelSegal השופטת בדימוס מרים נאור פעלה בניגוד לסיכום בוועדה לבחירת שופטים. השופטים מינץ וקרא הושבעו יחד ממניעים טכניים
https://mobile.twitter.com/radio103...ישראל_ק 10.06.1811:33
1. עילות לפסלות שופט בתגובה להודעה מספר 0
בסעיף 77א לחוק בתי המשפט מפורטות עילות לפסלות שופט. העילה הכללית לפסלות שופט היא "שופט לא ישב בדין אם מצא, מיזמתו או לבקשת בעל דין, כי קיימות נסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט". בנוסף קובע החוק עילות ספציפיות:

שופט לא ישב בדין בידעו שמתקיים אחד מאלה:
(1) צד להליך, בא כוחו או עד מרכזי, הוא בן משפחה של השופט או שקיימת ביניהם קרבה ממשית אחרת;
(2) יש לשופט עניין כספי ממשי או עניין אישי ממשי בהליך או בתוצאותיו, בצד להליך, בבא כוחו או בעד מרכזי, או שלבן משפחה מדרגה ראשונה של השופט יש עניין כספי ממשי או עניין אישי ממשי בהליך או בתוצאותיו, בצד להליך או בבא כוחו;
(3) בטרם התמנה לשופט היה השופט מעורב באותו עניין הנדון בהליך שלפניו כבא כוח, כבורר, כמגשר, כעד, כיועץ מקצועי, כמומחה, או בדרך דומה.dav58 10.06.1811:40
3. אז קיים סעיף 77א בתגובה להודעה מספר 1
והשופטת קובעת שהסעיף לא רלוונטי אליה.
תעשה משהו.

היא הרבון ומצדה שכולנו נלך 1000 פעמים לעזאזל.

ושרת המשפטים? שפוטה של המערכת.
איפכא 10.06.1813:03
16. מי מפחיד את הגברת שרת המשפחים? בתגובה להודעה מספר 1
איזו אכזבה.
WB 10.06.1813:17
21. מקל וחומר זה תקין!!! בתגובה להודעה מספר 1
המסגרת הדיונית-נורמטיבית

מצב דברים שבו שופט או בן משפחתו ו/או תאגיד בשליטתם מקבלים כסף מגורם שהוא או קרובו היה צד לדיון בפני אותו השופט בהווה או בעבר הנם מצב דברים הפוגע אנושות במראית פני הצדק ופוגע בשלטון החוק ובאמון הציבור במערכת בתי המשפט.

שעה שמאות שופטים בישראל עושים לילות כימים ונזהרים קלה כבחמורה ופוסקים דינים ביושר לבב, מעשים כגון דא עלולים לערער את אמון הציבור גם באלו הישרים שאינם עושים מעשי כיעור, ועל כן הוצאת צו כמבוקש תגדע את הגידול הממאיר המאיים על טוהרן ודימוין של הרקמות הבריאות והנקיות במערכת המשפט.

כמובן ששופט המקבל כסף – אל ידיו או אל ידיו של בן משפחתו – דינו ברור, ואין צורך להוכיח כי תוצאת משפט שונתה בשל כך. די כי מראית פני הצדק עלולה להיפגע בשל כך.
ואולם במקרה דנן חמורים הדברים שבעתיים, שכן מדובר בכספים שהעבירה חברה מקבוצת אסם, שחברות שלה היו בעלות דין בפני השופטת לא פעם, ואשר עוד בטרם העברת הכספים למשפחת השופטת הזהירה התובעת על קשר פסול בינה ובין השופטת.

אסור לשופט ו/או לבן משפחתו לקבל כסף מבעל דין ו/או מקרוביו במהלך המשפט ואף לאחריו, ובנקודה זו יכול היה להסתיים הדיון התיאורטי. ואולם במקרה דנן, מדובר בכספים שהועברו מצד תאגיד שטענו התובעת וחברות בתשלובת פיקנטי לא פעם בעבר בפני כל רשויות המדינה הרלוונטיות כי הוא מקיים קשרים פסולים עם השופטת אלשיך, קשרים שכמובן הוכחשו.

העברות הכספים מאסם למשפחת אלשיך, בטענה של שכר דירקטור לבעלה של השופטת יוסף אלשיך, אשר זכה לעדנה כלכלית ומקצועית בגיל מופלג, הם רכיב משמעותי בעבירות המתמשכות ובעוולות האזרחיות המתמשכות כנגד חברות פיקנטי.

רוב העברות הכספים שבין בעלי דין ובין משפחת אלשיך הוסתרו בידי ו. אלשיך מועדת האתיקה של השופטים. לו היו עניינים אלה מובאים מלכתחילה, הייתה ועדת האתיקה פוסלת אותם על הסף, שכן הן בניגוד חמור לדין.

במהלך השנים פסלה ועדת האתיקה של השופטים מקרים קלים בהרבה.

כך למשל, פסלה ועדת האתיקה בתיק א/86/09 (9.11.09) את האפשרות כי שופטים יפנו בעלי דין לתרום לעמותה במסגרת ישוב סכסוכים, מאחר שהיה בכך משום עיסוק במישרין או בעקיפין בגיוס כספים.

אם ועדת האתיקה פסלה עיסוק אינצידנטלי שכזה למען עמותה לטובת הכלל, ודאי הייתה נפסלת פעילות שממנה יכולות להרוויח משפחות השופטים.
. בהחלטת ועדת האתיקה מס' א/7/10 (21.1.10) נדחתה פניה של שופט שהתבקש להצטרף להנהלת עמותה שעיסוקה מתן סיוע רפואי לילדים בעולם השלישי, וזאת בשל החשש כי ייעשה בעמותה שימוש בחברות זו כדי לאסוף כספים. הכיצד באותו היקום המשפטי שבו שופט איננו רשאי לפעול בעמותה למען ילדים חולים במדינות עניות בחו"ל שאינם בעלי דין בפניו, יכולה משפחתו של שופט לקבל סכומי עתק לכיסה הפרטי מבעלי דין?

51. בהחלטת ועדת האתיקה מס' א/30/06 (14.12.06) נפסלה בקשה לאישור חברות שופט בעמותה שמטרתה גיוס כספים לשיקום חיות בר מטעמים דומים. מלשון קל וחומר, כספים למען חיות בר שאינן בעלות דין ואינן קרובות של השופט אסור ולמען משפחת השופט מותר?

בהחלטת ועדת האתיקה מס' א/15/10 (15.2.10) לא אושרה חברות שופט בקבוצה הפועלת למען חיזוק הקשר שבין צוות בית חולים ובין הקהילה, כיוון שהיה חשש כי יגויסו תרומות. יעלה על הדעת כי גיוס תרומות למען הקהילה ובית החולים אסור על פי דין, וגיוס ממון למשפחת השופט מותר?
אפילו פעילות פילנתרופית של בת זוג של שופט נאסרה בנסיבות בהן יש חשש כי בעלי דין יעבירו תרומות לעמותה אשר בה היא פעילה. בהחלטת ועדת האתיקה מיום 4.6.1996 נתבקש שופט להניא את בת זוגו מקיום קונצרט התרמה לעמותה לחינוך מוסיקלי מחשש כי בין הכספים שיועברו לעמותה אשר בה פעילה בת זוגו של השופט, יכללו תרומות של בעלי דין פוטנציאלים. אם אסורה פעילות בן/בת זוג של שופט/ת בעמותה לטובת הכלל נוכח חשש שאיננו קונקרטי (במקרה דנן לא היה ידוע על בעל דין ספציפי שיבקש לתרום לעמותה. הייתה זו החלטה עקרונית וערכית) ודאי שאסורה העברת כספים מתאגידים מסחריים ישירות לכיס בעלה של שופטת.
היום כבר נקבע ששופט יכול לקבל כספים מבעל דין באמצעות בן זוגו ולכן שקד קבעה את קביעתה....
בעבר שילמנו על מוצרי מזון פחות מארה"ב !!!חברת אסם רוקמת מתן כסף לשופטת ורדה אלשיך באמצעות מקורבים ובעלה, השופטת ורדה אלשיך פועלת כזרוע של פושעי אסם ומחסלת את חברת פיקנטי שמתחרה בבמבה של אסם בעלה יוסף אלשיך מקבל כסף רב מאסם והכל היסטוריה המחירים דואים ואין תחרות. הממונה על ההגבלים דאז דר דוד תדמור לא עושה דבר כנ"ל משטרת ישראל!!! התוצאה עם ישראל מאז 1997 משלם כל שנה יותר כ-30.000 ש"ח על מזון ומוצרי צריכה! השופטת מתעשרת מקומבינות שוחד באמצעות בעלה אסם מכפילה את רווחיה מדי שנה! ואלשיך הפכה לחוד החנית של קשרי הון משפט נגד האזרח!!! הגיע הזמן לפתוח בחקירה פלילית נגד אלשיך וחבריה להכניס אותם לכלא ולחלט את רכושם!
חמור מאוד. ומראה רצף של שחיתות.
השופטת ורדה אלשיך קיבלה באופן אוטומטי את כל התיקים הכלכליים החשובים קיבלה טובות הנאה באמצעות בעלה ברצף מאוד ברור של תמורה.
1. אחרי חיסול פיקנטי הפך לדירקטור באוסם.
2. נתנה החלטות בתיק הקשור לבנק הבינלאומי שבעלה היה דירקטור בחברת האם שלו.
3. פסקה במקרים בהם הדיון השפיע ישירות על רשתות השיווק בישראל למרות שבעלה היה חבר דריקטוריון של "הריבוע הכחול" (האמא של מגה)
4. פסקה בנוגע לשינוי המבנה של חברת "דן" ואח"כ בעלה מונה לדירקטור בחברה.
5. אישרה את מכירת "נטויז'ן" ל"דיסקונט השקעות" אחר כך מונה בעלה לדירקטור בחברת "נטויז'ן"
6. פסקה בתיקים הקשורים לבנק הפועלים, אח"כ מונה בעלה לדירקטור בחברת "שיכון ובינוי" הנשלטת על ידי שרי אריסון(בעלת השליטה בבנק הפועלים)
7. האם הכל "במקרה" והשופטת שלנו ישרה כסרגל?! יבא המקרה בו זייפה פרוטוקול של דיון ויוכיח שלא כך הדבר...
רק לי זה נראה תמוה?? https://www.docdroid.net/nxri0qm/-....

http://docdro.id/jNb9mak
https://www.docdroid.net/nxri0qm/-....

http://www.themarker.com/law/1.2133...
https://www.youtube.com/watch?v=E3C...

כתב התביעה http://docdro.id/crfuhp6

אלשיך הפכה לסמל הסיאוב של מערכת המשפט
אהרון5 10.06.1811:39
2. ידעתי בתגובה להודעה מספר 0
לרגע לא הטלתי ספק ביושרה של מערכת המשפח ושלטון החוקן והצדרעק.
רובי news 10.06.1811:40
4. יום יבוא ולציבור ימאס בתגובה להודעה מספר 0
לא יודע כמה זמן זה יקח אבל זה יקרה. תמשיכו להשתין עלינו..
galt 10.06.1811:41
5. בהחלט... אנו עדים לבילד-אפ שנמשך כבר זמן רב.. בתגובה להודעה מספר 4
מתישהו זה יתפרץ.
dav58 10.06.1811:46
9. לצבור נמאס מזמן בתגובה להודעה מספר 4
ב14 פברואר 1999, לפני כמעט 20 שנה הפגינו כמה מאות אלפי חרדים נגד בית משפט העליון והתנהלותו הבעייתית.

רוב הציבור בישראל יצא נגד הציבור החרדי בטענה לשמירה על שלטון החוק.

לאט לאט - ואולי מהר מהר - התברר שבתי המשפט בישראל עושים דין לעצמם, אבל הציבור בישראל לא מסוגל להרים את עצמו ולהשמיע קול זעקה על הדיקטטורה בה תושבי המדינה מצויים.
Zair 10.06.1820:31
31. אם היתה היופ הפגנה. היו מליונים בתגובה להודעה מספר 9
kanija 10.06.1820:35
32. ידוע לך על מקרה בהיסטוריה בתגובה להודעה מספר 4
ששילטון שיקטטורי הופל באמצעים דמוקרטים?
SpinozaB 10.06.1811:42
6. שקדוש, היית מגיבה אותו דבר אם היה מדובר בשופט? #סתםחושבשאתצבועה בתגובה להודעה מספר 0
זבנג וגמרנו 10.06.1811:43
7. אז שקד בעצם מצדיקה את נאור שעיכבה את מינוי מינץ וטוענת שזה נעשה מ-''מניעים טכניים''? בתגובה להודעה מספר 0
JohnnyK 10.06.1811:46
8. חבל, היא מאכזבת. בתגובה להודעה מספר 0
בדיוק אתמול חשבתי על זה שהיא שרה מוצלחת והנה היא נופלת

יש ריקבון עמוק וחמור מאוד במערכת החוק בישראל (משפט, משטרה.) - ואף אחד לא מספיק אמיץ כדי לפתור את זה. אז הציבור לא מאמין במערכת החוק, למי אכפת בכלל?
אור דוד 10.06.1811:52
10. לשרה שקד- בשבילך אתר לטיפול בפחד וחרדות בתגובה להודעה מספר 0
eli19 10.06.1811:53
11. אני לא מאוכזב משקד כי לא קניתי את הספינים שלה מהרגע הראשון בתגובה להודעה מספר 0
etayle 10.06.1813:05
17. +1 בתגובה להודעה מספר 11
קונדסון 10.06.1820:24
30. 1+ בתגובה להודעה מספר 11
עובר אורח 10.06.1812:36
12. יכול להיות שלא. אבל לשיטת השופטת עצמה יש. בתגובה להודעה מספר 0
לשיטתה עבירת שוחד היא גם כלפי אדם שלישי. וגם במקרה של תרומה.

ברון: "בגדרי עבירות השוחד יכול שיבואו מקרים שונים ומגוונים – תרומה לעמותה הקרובה ללבו של עובד הציבור, קידום בעבודה, סיקור תקשורתי אוהד, מתן שירותי ייעוץ ללא תשלום, שוחד מיני, תרומה לצורך פעילות פוליטית ועוד"http://www.globes.co.il/news/articl...
יוסף כץ 10.06.1813:13
19. וזה מה ששקד אמרה: ''האמירה של ברון לא היתה נכונה'' בתגובה להודעה מספר 12
עובר אורח 10.06.1813:15
20. זה בעייתי שאתה פוסל אחרים ואת עצמך לא בתגובה להודעה מספר 19
אם השופטת חושבת שזה אסור. היא צריכה לפסול עצמה מאותן סיבות.
שולץ 10.06.1812:38
13. אוי שקד שקד הרסת את התאוריה שהשמאל שולט במערכת... בתגובה להודעה מספר 0
ואני עוד חושב שזה ביזיון העניין של השופטת, פשוט השחיתות פה היא ממסדית בלי קשר לשמאל-ימין, חבל ששטופי המוח לא מבינים את זה.
אהרון5 10.06.1813:19
25. בשפה מקצועית קוראים לזה בתגובה להודעה מספר 13
תרבות.
תוך כמה מאות שנים תתגלה.
האינג'יניר 10.06.1812:49
14. איילת בנט או נפתלי שקד , ראש/ת הממשלה/ת הבא/ת בתגובה להודעה מספר 0
אהרון5 10.06.1813:18
24. למה? בתגובה להודעה מספר 14
liozc 10.06.1813:02
15. עכשיו רק צריך לברר על מה הם סוחטים אותה בתגובה להודעה מספר 0
אהרון5 10.06.1813:18
23. הטרידה מינית את מנדלבליט בתגובה להודעה מספר 15
יוסף כץ 10.06.1813:12
18. הקשיבו לראיון. שקד עשתה להם תרגיל מבריק. היא מזכה את ברון, כי היא פוסלת את המשפטיזציה. בתגובה להודעה מספר 0
אהרון5 10.06.1813:17
22. תסביר בתגובה להודעה מספר 18
זבנג וגמרנו 10.06.1813:49
27. אם מחר איילת שקד תתאסלם ותתמוך בזכות השיבה, אתה כבר תמצא את הדרך להגן גם על זה בתגובה להודעה מספר 18
elihaip 10.06.1813:31
26. נמאס מהשופטים הסוררים בתגובה להודעה מספר 0
UnderTaker 10.06.1813:53
28. לא מאמין שמישהו מאמין לשקד. נמתין לבחירות בתקווה שהמפלגה שמתחזה לימין תתרסק בתגובה להודעה מספר 0
qm 10.06.1819:20
29. אז אמרה. החכמה לא ניתנה רק לה בתגובה להודעה מספר 0
בר-כוכבא 10.06.1820:36
33. חבל...אהבתי אותה בתגובה להודעה מספר 0