צוק איתן - מה הלאה?
להמשיך תקיפות מהאוויר בלבד י
כניסה קרקעית לטיפול במשגרים י
הפלת חמאס והעברת עזה לאבו מאזן י
כיבוש עזה ושליטה של ישראל י
סיום המבצע חד צדדית י
חתירה להפסקת אש יראה תוצאות