כמה זמן תחזיק הממשלה?
פחות משנה י
פחות משנתיים י
יותר משנתיים אבל פחות מקדנציה י
קדנציה מלאה יראה תוצאות