חוק משאל עם - בעד או נגד?
בעד י
נגד י
בעד אבל עם שינויים בחוק יראה תוצאות