האם תוקם ממשלת אחדות?
לא, הליכוד לא ירצה י
לא, המחנה הציוני לא ירצה י
לא, יהיו בחירות חוזרות י
לא, אחד הצדדים יקים ממשלה י
כן, הכיסאולוגיה תנצח י
כן, לא תהיה אפשרות אחרת יראה תוצאות