היועץ המשפטי לממשלה

      16 יוני 2004

 

לכל הפרקליטים

  

שלום רב,

 

אירועי יום אתמול, בצירוף הפרסומים הבוקר בתקשורת, יצרו תחושה קשה לכולנו.

מהפרסומים נוצרה תחושה של הבעת אי-אימון, כביכול, מצידי בפרקליטות. לדבר זה אין כל שחר. מעולם לא הבעתי הסתייגות או אי-אמון בפרקליטות. גם בנוגע לצוות שהיה שותף המלצת פרקליטת המדינה הדגשתי במפורש, בתדריך המצוטט בעתונות, כי "איני רואה בהחלטתי אי-אמון בפרקליטים שעבדו על התיק." הבהרתי, כי אני רואה את הפער בין העמדות שגובשו על-ידי שני הצוותים, מעבר לחילוקי דעות מקצועיים לגיטימיים ומקובלים, בניהול התהליך שננקט בנושא זה, שהיה לטעמי לא נכון ולא תקין.

אציין, כי דברים דומים אמרתי לפרקליטי הצוות האמור, אתמול בצהריים - בשיחה אישית עם הפרקליטים בפרקליטות המדינה, ובשיחה טלפונית  עם הפרקליטים בפמ"מ - שקדמו להודעה הפומבית על החלטתי. גם באותן שיחות הדגשתי כי איני חש חוסר אמון אישי או מקצועי כלפי חברי הצוות. בהתאם לכך גם סוכם, כי נקיים בימים הקרובים פגישה משותפת מסודרת לליבון מלא של הדברים מתוך פתיחות מלאה, במטרה "לטהר את האווירה", ולפתוח דף חדש לשם המשך עבודה משותפת. אדגיש, כי גם בדיוני הצוות שסייע בידי, וכן בשיחות אישיות עם חלק מחברי צוות פרקליטת המדינה, לא הוטל מעולם ספק בכישורי חברי הצוות או ביושרתם המקצועית.

צר לי מאוד על הצער שנגרם בוודאי לכולכם, ועל הנזק שנגרם למערכת כולה, היקרה לי, ושעל שירותיה נמניתי שנים רבות.

ציינתי מספר פעמים מאז כניסתי לתפקידי, לרבות במפגשים עמכם בערב חג הפסח, בביקורי בפרקליטויות המחוז, כי אני סבור שעלינו לערוך רפורמות ושינויים במערכות שלנו, כדי להתאימן לצרכים המשתנים. עם זאת, הדגשתי תמיד, כי יש לי הערכה גדולה ואמון אישי ומקצועי בפרקליטים, שהם אנשים מקצועיים, מצפוניים, ערכיים ומסורים העושים עבודתם נאמנה בתנאים לא פשוטים, ומתוך תחושה של שליחות ואחריות.

דברים ברוח זו שמעו ממני גם באופן אישי פרקליטים רבים, לרבות פרקליטי מחוזות ומנהלי מחלקות בפרקליטות המדינה, וכן חברי ועד הפרקליטים עצמם בפגישה שהתקיימה, דומני לפני כחודשיים, אצל שר המשפטים בענין מסויים.

אני מאמין כי כולנו רואים את טובת הענין וטובת המערכת לנגד עינינו, וכולנו נוכל להתעלות מעל התחושות הקשות, כדי לקיים את אמון הציבור במערכת אכיפת החוק, לה כולנו מחוייבים.

 

ב ב ר כ ה,

 

מני  מזוז