גדעון סער (הליכוד):

 

אדוני היושב ראש, כנסת נכבדה. הצעת סיכום מטעם סיעת הליכוד לדיון שהתקיים בנושא הבנות ז'נבה. להלן הצעת הסיכום:

 

כנסת ישראל דוחה את הבנות ז'נבה, שהינן תוצאת מגעים שהתנהלו ללא סמכות, והכוללים ויתורים ישראליים גורפים המהווים סכנה לביטחון ישראל ולעתידה. תודה.

 

היו"ר ראובן ריבלין:

 

תודה רבה. הודעת סיכום מטעם סיעת העבודה. חבר הכנסת איתן כבל, בבקשה אדוני.

 

איתן כבל (העבודה-מימד):

 

אדוני היושב ראש, אדוני ראש הממשלה, חברי חברי הכנסת. מפלגת העבודה הצטרפה לממשלה על מנת לתמוך בהנתקות ולהבטיח את ביצועה. לשמחתנו, מתקיימת ההיערכות לפינוי תוך תיאום עם אבו-מאזן ואנשיו, ואנחנו מקווים שהמשך תהליך ההיפרדות של שני העמים ייעשה לאחר משא ומתן וחתימה על חוזה שלום.

 

מפלגת העבודה רואה בהסכם ז'נבה את אחד המאמצים המובילים בדרך לשלום. היא גם קרובה למפת הדרכים שבה אנו תומכים. תודה.

 

היו"ר ראובן ריבלין:

 

תודה רבה. הצעת סיכום מטעם סיעת שינוי. חבר הכנסת זנדברג, בבקשה.

 

אליעזר זנדברג (שינוי):

 

אדוני היושב ראש, אני מתכבד להביא את הצעת סיכום הדיון מטעם סיעת שינוי:

 

הכנסת קובעת כי הבנות ז'נבה אינן רלוונטיות. תודה.

 

היו"ר ראובן ריבלין:

 

תודה. הצעת סיכום של סיעת יחד בנושא הבנות ז'נבה. חבר הכנסת וילן, בבקשה.

 

אבשלום וילן (יחד):

 

הצעת סיכום של סיעת יחד בנושא יוזמת ז'נבה:

 

הכנסת רואה בחיוב את מאמציה של החברה האזרחית לקדם את התהליך המדיני עם שותפים פלסטינים, המאמינים בשלום ובהידברות.

 

הכנסת מברכת על יוזמת ז'נבה כשם שהיא מברכת על יוזמת המפקד הלאומי, ורואה בהן תרומה לקידום התהליך המדיני לקראת הסכם קבע שייחתם בסופו של דבר בין הנציגים הרשמיים של שני הצדדים.

 

היו"ר ראובן ריבלין:

 

תודה רבה. האיחוד הלאומי, בבקשה. חבר הכנסת אלדד.

 

אריה אלדד (האיחוד הלאומי - ישראל ביתנו):

 

הכנסת מביעה התנגדות נחרצת ליוזמת ז'נבה, בהיותה פגיעה באינטרסים החיוניים של מדינת ישראל. הכנסת מצהירה כי תכנית ההתנתקות, שנולדה מאובדן עשתונות, מחשש כי תוכנית ז'נבה תצבור תאוצה, היא אפילו גרועה ממנה באשר אין בה אפילו מראית עין של הסכם שלום, אלא גרוש יהודים לשמו.

 

היו"ר ראובן ריבלין:

 

תודה. הצעת סיכום מטעם חד"ש. חבר הכנסת ברכה, בבקשה.

 

מוחמד ברכה (חד"ש-תע"ל):

 

אדוני היושב ראש, כנסת נכבדה. הודעת סיכום מטעם סיעת חד"ש-תע"ל לסיכום הדיון על הבנות ז'נבה:

 

1. הכנסת רואה בהבנות ז'נבה מסמך חשוב שנתן תקווה לחלקים בעם והראה שאפשר גם אחרת, ושהאמירה אין פרטנר למשא ומתן הנה מופרכת מהיסוד. הבנות ז'נבה היוו גם מאיץ להידברות - יעיד על כך מספר התוכניות המדיניות שהוצעו, לרבות תוכניתו של ראש הממשלה הקרויה ההתנתקות.

 

2. הכנסת קוראת לממשלה להעלות את דרג המשא ומתן עם הרשות הפלסטינית, על בסיס כיבוד הלגיטימיות הבינלאומית ויישום החלטות מועצת הביטחון 242 ו-338, ולראות ביוזמה הסעודית, שהתקבלה על ידי הליגה הערבית, יוזמה שמאפשרת השגת שלום בין ישראל לבין העם הפלסטיני ועם כל המדינות הערביות.

 

3. הכנסת קובעת שרק פתרון המבוסס על כיבוד זכויות כל עמי האזור להגדרה עצמית, לרבות זכות העם הפלסטיני להקמת מדינתו העצמאית בשטחים שנכבשו ב-1967 ובירתה ירושלים המזרחית לצדה של מדינת ישראל.

 

4. הכנסת קוראת לממשלה לחדש את המשא ומתן עם סוריה, ובמיוחד לאור הודעתה החוזרת של סוריה על נכונותה לחידוש המשא ומתן, תוך כדי הבעת הסכמה לנסיגה כוללת מרמת הגולן, עד לגבולות ה-4 ביוני 1967, בתמורה להסכם שלום ויחסים נורמליים.

 

תודה רבה, אדוני.

 

היו"ר ראובן ריבלין:

 

תודה רבה. הצעת סיכום מטעם סיעת בל"ד. חבר הכנסת זחאלקה, בבקשה. אחרון - חבר הכנסת דהאמשה.

 

ג'מאל זחאלקה (בל"ד):

 

הצעת סיכום מטעם סיעת בל"ד לדיון בנושא הבנות ז'נבה:

 

1. המשא ומתן הישראלי-פלסטיני והישראלי-ערבי בכלל יתבסס על החלטות האו"ם הרלוונטיות, המבטאות את ההסכמה הבינלאומית לפתרון הסכסוך.

 

2. יוזמות או תוכניות, כמו הבנות ז'נבה, הכוללות סעיפים השונים בתוכנם מהחלטות האו"ם אינן מסייעות להשגת הסדר צודק ומאוזן לעימות במזרח התיכון.

 

3. בהבנות ז'נבה ישנה התקדמות בעמדותיו של השמאל הציוני, וצעד קדימה לעומת עמדתו של אהוד ברק בקמפ-דיוויד 2. עם זאת, הן כוללות סעיפים שעלולים להיות מכשול בפני משא ומתן רציני לשלום צודק, וזה כולל בין השאר שאלות כמו סיפוח חלק מההתנחלויות, הגבלות על המדינה הפלסטינית, פגיעה בזוכיות הפליטים ושינויי גבולות.

 

היו"ר ראובן ריבלין:

 

תודה רבה. חבר הכנסת דהאמשה, בבקשה אדוני - הצעת סיכום מטעם רע"מ. אנחנו עוברים להצביע בדיוק בסדר הפוך; נתחיל בהצבעה על הצעת חבר הכנסת דהאמשה לאחר שהוא יקריא אותה.


 

עבד-אלמאלכ דהאמשה (רע"ם):

 

תודה רבה, אדוני. הצעה לסיכום הדיון מטעם סיעת הרשימה הערבית המאוחדת:

 

הכנסת קוראת לממשלה לצעוד באומץ לקראת תהליך שלום צודק ובר קיימא עם הצד הפלסטיני, מתוך הכרה כי רק מדינה פלסטינית עצמאית בגבולות שלפני מלחמת 1967 ובירתה ירושלים, ובהסכמת שני העמים, תוכל להביא לכך.

 

תודה רבה.

 

היו"ר ראובן ריבלין:

 

נא לשבת, רבותיי. אנחנו עוברים להצבעה.

 

רבותי, אנחנו עוברים להצבעה על הצעות סיכום מטעם הסיעות השונות בנושא הבנות ז'נבה. אנחנו מתחילים בהצעת סיעת רע"מ. מי בעד, מי נגד מי נמנע - נא להצביע.

 

הצבעה מס' 5

 

בעד הצעת הסיכום שהביא חבר הכנסת עבד-למאלכ דהאמשה - 12

נגד - 51

נמנעים - 1

הצעת הסיכום שהביא חבר הכנסת עבד-למאלכ דהאמשה לא נתקבלה.

 

היו"ר ראובן ריבלין:

 

חבר הכנסת דהאמשה, לא להפריע בזמן ההצבעה. 12 בעד, 51 נגד, אחד נמנע. אני קובע שהצעת רע"מ לא נתקבלה. ההצעה הבאה היא הצעת בל"ד. נא להצביע רבותיי חברי הכנסת מי בעד, מי נגד מי נמנע.

 

הצבעה מס' 6

 

בעד הצעת הסיכום שהביא חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה - 6

נגד - 55

נמנעים - 3

הצעת הסיכום שהביא חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה לא נתקבלה.

 

היו"ר ראובן ריבלין:

 

6 בעד, 55 נגד, 3 נמנעים. אני קובע שהצעת סיעת בל"ד לא נתקבלה.

 

אנחנו עוברים להצעת סיעת חד"ש. נא להצביע - מי בעד, מי נגד מי נמנע.

 

הצבעה מס' 7

 

בעד הצעת הסיכום שהביא חבר הכנסת מוחמד ברכה - 14

נגד - 52

נמנעים - 1

הצעת הסיכום שהביא חבר הכנסת מוחמד ברכה לא נתקבלה.

 

היו"ר ראובן ריבלין:

 

14 בעד, 52 נגד, אחד נמנע. אני קובע שהצעת סיעת חד"ש-תע"ל לא נתקבלה.

 

רבותי, אנחנו עוברים להצעת סיעת יחד-מרצ. רבותי - מי בעד, מי נגד מי נמנע. נא להצביע

 

הצבעה מס' 8

 

בעד הצעת הסיכום שהביא חבר הכנסת אבשלום וילן - 14

נגד - 46

נמנעים - 6

הצעת הסיכום שהביא חבר הכנסת אבשלום וילן לא נתקבלה.

 

היו"ר ראובן ריבלין:

 

14 בעד, 46 נגד, 6 נמנעים. אני קובע שהצעת יחד לא נתקבלה.

 

אנחנו עוברים להצעת האיחוד הלאומי. נא להצביע - מי בעד, מי נגד מי נמנע.

 

הצבעה מס' 9

 

בעד הצעת הסיכום שהביא חבר הכנסת אריה אלדד - 9

נגד - 49

נמנעים - 3

הצעת הסיכום שהביא חבר הכנסת אריה אלדד לא נתקבלה.

 

היו"ר ראובן ריבלין:

 

9 בעד, 49 נגד, 3 נמנעים. אני קובע שהצעת סיעת האיחוד הלאומי לא נתקבלה.

 

אחרי כן שכ