כעת ממש נודע לי מחבר מהימן ביותר, שמינויו של קצין חוקר במשטרה לתפקיד בכיר, כמו גם מינויו של קראדי למפכ"ל קשורים לעומרי שרון שביקש על ידי שני אלו לחסום חקירת משטרה בגין רצח עבריין.
העבריין שנרצח בביה"ח תה"ש לפני כשנה שנתיים משתייך למשפחה עתירת ממון מצרפת, תורמי ליכוד כבדים, שביקשו לחסום את החקירה המשטרתית. הם פנו לעומרי שרון כדי ש
'יבעט' למעלה את הקצין החוקר מהמשטרה, וזה נעשה ע"י קראדי, שתוגמל - אתם זוכרים את ההפתעה - במפכ"לות.
הגב
' דיין מחקירות הטלויזיה לא רוצה לוותר על הסקופ למרות חברותה במחתרת התקשורתית ומנסה להשיג מבג"ץ אישור שידור, אך משפחת אל שרון הוציאה צו גורף לאיסור כל פרסום.
נכון לעכשיו החומר עדין חסום לציבור.
מכיר? יודע?
יש חשיבות להפיץ!!!

 

 

 

מתוך "הערות קטנוניות" ב"הצופה"  11.3.05

 

 

1. בישראל דברים כאלה לא יכולים לקרות. רק במדינה דימיונית יכול לקרות שמתנהלת חקירה נגד קצין משטרה מאוד בכיר. החשדות כבדים, וקשורים לפשע מאורגן. בין החשדות הנחקרים גם הזמנת רצח. בישראל זה לא יכול לקרות שעל כל החקירה הזו יוטלו צווי איסור פירסום, אחרי שמתברר כי קיים חשד לקשר בין בנו של דיקטטור אחד לאותה חקירה. כמה יפה שאנחנו חיים במדינה מתוקנת שבה זה לא ייתכן.

2. ועוד יותר נחמד שאנחנו לא חיים במדינה שבה יודעים על הפרשה בכל כלי התקשורת הגדולים וכולם שותקים, וצו איסור הפירסום בנושא הזה הוא הראשון שכולם מקפידים לציית לו.