90048802

רשת ב'

תוכנית: בחצי היום

שעה: 12:20

תאריך: 04 באפריל 2005

מגיש: אסתי פרז

----------------------------

 

ראיון עם ניצב אילן פרנקו – מחוז ירושלים בעקבות חששות מפגיעה של יהודים בהר הבית כוננות שיא במשטרה

אסתי פרז:

            במערכת הביטחון גובר מאוד החשש שקיצונים יהודים ינסו לפגוע בהר הבית כדי למנוע את ההתנתקות. ביום ראשון הקרוב צפויים להגיע אל ההר אלפי יהודים. הם ינסו לעשות, להתפלל שם. מולם יתייצבו אלפי מוסלמים שמבטיחים, מאיימים למנוע את עליית היהודים בכל מחיר. רן בנימיני כתבנו לענייני משטרה, נראה שהר הבית, המתחם הזה הולך ומתחמם.

 

רן בנימיני:

            בהחלט כך. פעילי תנועת רבבה ממש לא מתרגשים מכך שהמשטרה אסרה עליהם לעלות להר הבית. בעצם הימים האלו הם ממשיכים להפיץ מנשרים ולתכנן את העלייה ההמונית להר ביום ראשון, ראש חודש ניסן, עשרה באפריל. העניין הזה גורם ללחץ רב במגזר הערבי וביום ראשון מתכננות התנועות האיסלמיות להביא מצידן המוני מוסלמים להר הבית כדי לשמור על מסגד אל אקצה. אלו מול אלו, ביום ראשון, באחד המקומות הרגישים במדינה. משטרת ירושלים הודיעה שתיערך בכוחות גדולים ותמנע כל ניסיון מצד כל אחד מהצדדים להפר את הסדר. אבל לא רק האירוע הזה ביום ראשון מטריד את המשטרה. כפי שפרסמנו הבוקר בקול ישראל במערכת הביטחון גוברת מאוד הדאגה מפני תוכנית של קיצונים יהודים לפגוע במסגדים בהר הבית או לעורר פרובקציות במתחם ולא מדובר רק בחשש סתמי – יש מידע מודיעיני ובמשטרה ובשב"כ מתחזקת העמדה כי הסיכון לפגיעה בהר הבית גבוה יותר מהסיכון לפגיעה בחייו של ראש הממשלה. בשבועות האחרונים הוגברה מאוד האבטחה בהר ונוספו לו עוד עשרות שוטרים ואמצעים טכנולוגיים ובמהלך ימי מבצע ההתנתקות תתוגבר האבטחה עוד יותר.

 

אסתי פרז:

            כן תודה ותישאר איתי ונאמר ביחד שלום לניצב אילן פרנקו – מפקד מחוז ירושלים.

 

ניצב אילן פרנקו – מפקד מחוז ירושלים:

            צהריים טובים.

 

אסתי פרז:

            ניצב פרנקו – מאחת עד עשר, עד כמה קרוב פיגוע בהר הבית בימים קשים וחמים אלו?

 

ניצב אילן פרנקו – מפקד מחוז ירושלים:

            אני לא, לא אבחר להשתמש בסולם שאת מציעה, אני רק אומר שהדברים שאמר רן במהלך הכתבה שלו הם דברים שמזוהים על ידינו. לאורך התקופה במהלך ההכנות לתהליך ההינתקות זוהו מספר איומים בהערכות מודיעין ובחלק מההערכות שבנינו עלתה או זוהתה זיקה אפשרית בין ניסיון לייצר אירוע חריג בהר הבית לבין תהליך ההינתקות מתוך מגמה לעצור את התהליך.

 

אסתי פרז:

            הכל מאוד מעורפל. האם ניצב פרנקו לכם, למשטרת ירושלים, יש התרעה

או מודיעין מאוד ברור, מאוד מובהק שמישהו עם שם מסויים, עם כתובת מסויימת, מתכוון לעשות איזשהו פיגוע בהר הבית?

 

ניצב אילן פרנקו – מפקד מחוז ירושלים:

            אני, לכן אני מדגיש שוב. מדובר בהערכות מודיעין, הערכות שכוללות אפשרות לייצר אירוע במספר תחומים, גם בתחום הטרור, גם בתחום הסדר הציבורי ובין היתר גם אפשרות לייצר אירוע בהר הבית מתוך מגמה לעצור את התהליך, בתוך, מתוך תובנה ברורה של, של המפגעים הפוטנציאלים שאירוע מן הסוג הזה בהר הבית סוחף איתו, זה מעגלים מאוד רחבים, הפרות סדר. אנחנו כמובן לא, לא עומדים מנגד. אנחנו עוסקים בהערכות מצב שוטפות. צריך פה גם להזכיר שמשטרת מחוז ירושלים מקיימת שגרת פעילות רצופה בהר הבית. אנחנו נמצאים שם 24 שעות, יש שם נקודת משטרה, אנחנו מוצבים דרך קבע בשערים ובסמטאות ונכון אמר רן מתוך הכרה בחשיבות שמירת המקום כמקום פולחן ותפילה בלבד, משטרת מחוז ירושלים הוסיפה בתקופה האחרונה כוח אדם נוסף למערך הפועל ואנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך שבוחן תוספת של, של אמצעים נוספים על מנת ליצור גם אתרעה וגם הרתעה ומתוך מגמה לסכל את, את האפשרות שאירוע מן הסוג הזה אכן, אכן יוצא לפועל.

 

רן בנימיני:

            ולכם יש מידע מודיעיני על לפחות אמירות, לפחות אמירות של פעילים, פעילי ימין קיצוניים מוכרים ופחות מוכרים בפורומים סגורים, בגלוי, על כך שפגיעה בהר הבית תהיה הדבר הטוב ביותר שאפשר בזכותו, או משהו כזה, לעצור את ההתנתקות. אתם, יש לכם את המידע המודיעיני הזה, אתם, בגללו גם אתם מנעתם כניסה של כמה פעילי ימין קיצוני מוכרים להר הבית. אתם חוששים מהפעילים הקיצוניים המוכרים האלו או אולי מאנשים שאתם יכול להיות לא כל כך יודעים עליהם עכשיו?

 

ניצב אילן פרנקו – מפקד מחוז ירושלים:

            רן, כמו שאמרתי בתחילת התשובה שלי – יש לנו הערכות מודיעין, יש הלכי רוח. נכון, יש מספר פעילים שנמנים על חוגי הימין הקיצוני שזוהו על ידינו ועל ידי גופי ביטחון נוספים ומשזיהינו את פוטנציאל הסיכון שלהם אנחנו אוסרים את עלייתם להר הבית. יש לנו מספר, מספר דמויות כאלו ובמידה ואנחנו נחליט שדמויות נוספות עלולות לסכן את הר הבית אנחנו לא, לא נאפשר את עלייתם. המגמה כפי שאמרתי, חד משמעית – שמירת שלמותו של המקום ושמירת ייחודו כמקום פולחן ותפילה בלבד. אף...

 

רן בנימיני:

            הם מדברים, הם מדברים לא רק על פיגוע, הם מדברים, הגורמים הקיצוניים, גם על פרובוקציות לשם הפרובקציה. להתפלל, דבר שהוא אסור ועלול להרגיז, להביא לשם אולי חזיר או דברים כאלו. אתם נערכים גם לדברים הבמירכאות קטנים האלו?

 

ניצב אילן פרנקו – מפקד מחוז ירושלים:

            כן, כן. אנחנו נערכים לכל סוג של אירוע, לכל סוג של תרחיש. אגב, חלק מהדברים שאמרת כבר או שכבר התבצעו בהר הבית או שניסו להוציא אותם לפועל. חלקם, חלקם הגדול לשמחתי הרבה נמנעו. אנחנו כמובן נוקטים, כפי שאמרתי, בכל הפעולות שאנחנו צריכים לנקוט על מנת לסכל אירוע מן הסוג הזה כי ברורות, כי ברורות לנו לחלוטין גם המשמעויות המאוד רחבות. אני מבקש ברשותכם להתייחס לאירוע של...

 

רן בנימיני:

            ביום ראשון, כן.

 

 

ניצב אילן פרנקו – מפקד מחוז ירושלים:

            של ארגון רבבה.

 

אסתי פרז:

            מה שמכונה מבצע רבבה ובאמת בעניין הזה רציתי לשאול אותך ניצב פרנקו – איך משטרת ירושלים תתמודד עם, הם מבטיחים עשרת אלפים איש, שיגיעו ואם תתנו להם בכלל להתקרב, להגיע עד, עד הכותל, עד שער המוגרבים, שיגיעו לשם וירצו לעלות, להיכנס פנימה?

 

ניצב אילן פרנקו – מפקד מחוז ירושלים:

            נכון. האירוע הזה פורסם בתקשורת במהלך השבועות האחרונים. למדנו אותו, לא, לא נוצר כל תיאום בין משטרת מחוז ירושלים לבין, לבין ארגון רבבה שהמארגנים שלו אגב, נמנים על חוגי הימין הקיצוני. הם החלו את קמפיין התקשורת ללא כל תיאום איתנו. משזיהינו את, את הכוונה, הוצאנו הודעה ראשונה שהנושא לא תואם עמנו ובשבוע החולף כאמור, הוצאנו הודעה חד משמעית שלפיה אינני מאשר את קיומו של האירוע הזה. אני כן...

 

רן בנימיני:

            רק בגלל שזה לא תואם אתכם ולא היתה שיחה אחרת?

 

ניצב אילן פרנקו – מפקד מחוז ירושלים:

            לא, לא, לא. ממש לא, ממש לא. אני גם...

 

רן בנימיני:

            אז מה, מה הסיבות? כן.

 

 

ניצב אילן פרנקו – מפקד מחוז ירושלים:

            אף אחד כאן לא, אף אחד כאן לא בצד של הנפגע. אני חוזר ומדגיש, גם לאור הפרסומים של הבוקר אצלכם של רן וגם, וגם כעת – משטרת מחוז ירושלים לא תאפשר את קיומו של אירוע רבבה. לא נאפשר את עלייתם של פעילי רבבה להר הבית והסיבה היא חד משמעית – הצטבר אצלנו מידע רב שמצביע על כך כי במידה והאירוע מתקיים או יוצא לפועל בכל וריאציה שהיא, עלולה להיות התלקחות משמעותית מאוד והפרות סדר חמורות בהר הבית ובסביבתו. כי מישהו...

 

רן בנימיני:

            תוכל לפרט על כך? על מה, מה מדבר אותו מידע שקיבלתם לגבי האירוע הספציפי הזה של רבבה?

 

ניצב אילן פרנקו – מפקד מחוז ירושלים:

            המידע, המידע מדבר על אפשרות של, של התקיימותן של הפרות סדר רחבות בהר הבית ובסביבתו, עד כדי פגיעה בנפש. כמי שמופקד על הסדר הציבורי בעיר ירושלים לא, ובתום הערכת מצב שביצענו, לא אישרתי כאמור, את עליית ארגון רבבה אבל אנחנו לא מסתפקים באמירה בלבד ואני חוזר ומדגיש כאן – משטרת מחוז ירושלים לא תאפשר את קיומו של האירוע. איננו מסתפקים באמירות בלבד. אנחנו נבצע היערכות מאוד מיוחדת כדי למנוע מגורם קיצוני כלשהו, מכל צד שהוא ואני מדגיש – מכל צד שהוא, להפר את הסדר הציבורי בהר הבית ובסביבתו. משטרת המחוז תהיה פרושה ביום ראשון ואולי גם בימים שלפני יום ראשון, במידה ונחליט בסיכומן של הערכות מצב שיהיה מקום לעשות זאת, משטרת המחוז תהיה פרושה בפרישה מאוד רחבה גם בצירי הגישה אל העיר העתיקה, גם מחוץ לחומות, גם, גם במבואות ובסמטאות וגם בשערי הר הבית מתוך מגמה לסכל ניסיון של כל גורם קיצוני שהוא לעלות להר הבית ולהפר את הסדר שם.

 

רן בנימיני:

            איך, איך תשמרו על ההפרדה בין היהודים לבין המוני המוסלמים שמבטיחים/מאיימים להגיע לשם?

 

ניצב אילן פרנקו – מפקד מחוז ירושלים:

            תראה רן – אנחנו יודעים בדיוק, בדרך כלל, מאיזה שערים נכנסים יהודים, מאיזה שערים נכנסים מוסלמים. אנחנו ניקח, אני אומר שוב, אנחנו נבצע היערכות כזו שמשטרת המחוז במהלך ההיערכות תהיה פרושה בכל השערים שדרכם נכנסים, לא רק אל העיר העתיקה, סליחה, לא רק אל הר הבית, אלא אל עבר  העיר העתיקה ואני אומר אף מעבר לזה – אנחנו נתפרש במערכים רחוקים יותר גם בצירי הגישה מתוך כוונה לסכל ניסיון של גורם כזה או אחר להפר את הסדר ואת הסטטוס קוו בהר הבית. אנחנו ערים מאוד להלכי הרוח של כל הצדדים. אנחנו ערים מאוד לכל מה שנאמר בכלי התקשורת ואנחנו כמובן נוקטים את כל הפעולות המתבקשות כפי שמתחייב מאופי תפקידנו.

 

אסתי פרז:

            ניצב פרנקו, חכה איתנו משהו כמו חצי דקה, אנחנו נשוב לראיון הזה אבל קודם נשמע עדכון מחדר החדשות. איריס לביא בבקשה.

 

עדכון חדשות מפי איריס לביא

 

אסתי פרז:

            אנחנו ממשיכים בראיון עם ניצב אילן פרנקו – מפקד מחוז ירושלים שעניינו הר הבית. רן בנימיני.

 

 

רן בנימיני:

            ניצב פרנקו, אתה מבהיר והבהרת היטב כאן שאת העלייה ההמונית של עשרת אלפים איש של תנועת רבבה לא תאפשרו בשום פנים ואופן אבל קבוצות קטנות כמו שבדרך כלל, את זה תאפשרו?

 

ניצב אילן פרנקו – מפקד מחוז ירושלים:

            רן, פתיחתו של הר הבית למבקרים בחודש אוגוסט בשנה שעברה מבחינתנו הוא תהליך אל חזור אבל ופה אני מציין את האבל הגדול, הר הבית יישאר פתוח למבקרים כשבכל פעם הוא יהיה תוצר של הערכת מצב. אני רוצה להזכיר לך שבעקבות ידיעות שהיו בידינו עובר ליום ט' באב, החלטתי שמכיוון שישנו חשש להפרת הסדר הציבורי בתוך תחומי ההר, שלא לפתוח את הר הבית למבקרים באותו יום.

 

רן בנימיני:

            וביום ראשון?

 

ניצב אילן פרנקו – מפקד מחוז ירושלים:

            אני, אני אז, ואני מבקש להדגיש – אני לא מקדים ואומר מה תהיה עמדת מחוז ירושלים ביום ראשון. עמדת מחוז ירושלים ביום ראשון תיקבע בימים הקרובים והיא תהיה תוצר של הערכת מצב. אנחנו מאוד בהירים בקביעות שלנו, אנחנו מאוד בהירים בהערכות המצב שלנו ולכן ההחלטה לגבי פתיחתו או אי פתיחתו תתקבל עובר ליום האירוע.

 

רן בנימיני:

            אבל אתה מבין מה מרגיז את תנועת רבבה וגם אחרים שמצד אחד המוני המוסלמים יכולים לעלות לשם חופשי, בלי הגבלה, אתה לא תגביל אותם, אבל את היהודים אתה אומר יכול להיות שכן יעלו, יכול להיות שלא יעלו.

 

ניצב אילן פרנקו – מפקד מחוז ירושלים:

            רן, אני מזכיר לך ואתה בניסיונך הרב גם במחוז ירושלים יודע, שגם בעיתות שבהן היה מידע של אפשרות של הפרות סדר מצד מתפללים מוסלמים, משטרת מחוז ירושלים הגבילה את גיל כניסת המתפללים המוסלמים בתחומי הר הבית וזה בדיוק התפקיד הכפול שאנחנו מקיימים מדי יום ביומו 24 שעות ביממה. אנחנו מופקדים על הסדר הציבורי ובתור, ובתור שכזה אנחנו לא יכולים ולא נאפשר לאף גורם להפר את הסדר.

 

אסתי פרז:

            ניצב פרנקו, לסיום, שאלה אישית. הר הבית בימים האלו זה הסיוט שלך?

 

ניצב אילן פרנקו – מפקד מחוז ירושלים:

            תראי, השירות במחוז ירושלים הוא זכות גדולה. יש לו הרבה מאוד זכויות, יש לו הרבה מאוד חובות. כשביקשתי וקיבלתי את הפיקוד על המחוז הזה ידעתי בדיוק את מה אני מקבל. אינני מצטער לרגע. שום תרחיש בירושלים איננו סיוט. כל תרחיש הוא מאוד רגיש, הוא מאוד טעון, הוא מאוד רווי ובעבודה מושכלת, בעבודה כמעט כירורגית אנחנו יודעים לטפל בכל אירוע ואירוע. אני רוצה פה...

 

אסתי פרז:

            אבל זה, שאלה אישית אתה יודע, זה המקום, המקום הזה...

 

ניצב אילן פרנקו – מפקד מחוז ירושלים:

            לא, לא סיוט.

 

 

אסתי פרז:

            הוא זה שמעיר אותך בלילה עם זיעה קרה או שלא?

 

ניצב אילן פרנקו – מפקד מחוז ירושלים:

            תראי, הר הבית מטבע הדברים, הוא אחד הגורמים ואולי, אולי הגורם המרכזי שמעסיק את שולחן העבודה של מפקד מחוז ירושלים מימים ימימה ואני מניח שגם בעתיד והוא לא סיוט, הוא מחייב הרבה מאוד עירנות, הרבה מאוד דריכות, הרבה מאוד רגישות ונקיטה של כל הפעולות כדי לשמר אותו כמקום פולחן. אני ברשותכם מבקש.

 

אסתי פרז:

            לסיום.

 

ניצב אילן פרנקו – מפקד מחוז ירושלים:

            עוד משפט אחד.

 

אסתי פרז:

            משפט אחרון, כן.

 

ניצב אילן פרנקו – מפקד מחוז ירושלים:

            משטרת המחוז עושה רבות כדי לקרר את השטח, כדי לקרר את הלכי הרוח, כדי לקרר את היצרים. אנחנו גם מקיימים לצד הפעולות המבצעיות גם מהלך של, של, של הידברות. אני בפירוש קורא כאן לכל הצדדים לגלות אחריות משותפת ולמנוע מקיצונים מלפעול ביום הזה ובכלל כדי להרגיע את הרוחות וכפי שאמרתי, לשמר את הר הבית כמקום תפילה ופולחן. אני מודה לכם מאוד על הראיון הזה.

 

אסתי פרז:

            ניצב אילן פרנקו – מפקד מחוז ירושלים, אנחנו מודים לך מאוד על ראיון זה. רן בנימיני, אני מודה גם לך מאוד.

 

רן בנימיני:

            תודה.