אפשרויות מיוחדות

שימוש באפשרויות המיוחדות

כדי לכתוב בפונט Tahoma כתוב תחילה - טהומאא
כדי לחזור לכתב רגיל כתוב בסוף הפיסקה - סוףף
כדי לכתוב בפונט Aharoni כתוב תחילה - אהרוניי
כדי לכתוב בפונט Arial כתוב תחילה - אריאלל
כדי לכתוב בפונט Miriam כתוב תחילה - מריםם
כדי לכתוב בפונט Rashi כתוב תחילה - רשייי
כדי לכתוב בפונט Guttman Yad כתוב תחילה - ידדד
כדי לכתוב בפונט Narkisim כתוב תחילה - נרקיסיםם
[link:www.rotter.net|האתר של רוטר.נט] האתר של רוטר.נט
[quote/] קטע לציטוט [quote] מתקבל קטע מיוחד
&l; [
&r; ]
הטמעת סרטים מיוטיוב לסיים את הלינק כך youtube.
ניתן להשתמש  במסך עזר זה   כדי לכתוב בסוגריים מרובעים

סיום | בחזרה