הדגשות

שימוש בהדגשות

קטןן טקסט זה כתוב קטן סוףף טקסט זה כתוב קטן
גדולל טקסט זה כתוב גדול סוףף טקסט זה כתוב גדול
סמןן טקסט זה עם קו תחתי למטהה טקסט זה עם קו תחתי
קטןן סמןן טקסט זה קטן עם קו תחתי למטהה סוףף טקסט זה קטן עם קו תחתי
אדוםקטןן סמןן טקסט זה באדום קטן עם קו תחתי למטהה סוףף טקסט זה באדום קטן עם קו תחתי
|קו|טקסט זה עם קו תחתי אדום|סגור| טקסט זה עם קו תחתי אדום

סיום | בחזרה