סקירת עיתונות
הופיע באחד מהעיתונים המרכזים בישראל
ייתכן שהתמונה תהיה כפופה לזכויות יוצרים