ספירת העומר עבור יום ראשון י' בתמוז תש''פ

כדאי לדעת