ספירת העומר עבור יום שני כ''ה בסיון תש''פ

כדאי לדעת