גירסת הדפסה          
קבוצות דיון גילוי מסמכים נושא #5450 מנהל    סגן המנהל    מפקח   עיתונאי מקוון    צל"ש  
אשכול מספר 5450   
ALPCA9334
גולש אורח
   17:36   21.05.03   
כרטיס אישי עבור לצ'אט  

''על קיר הברזל''- האם הוא תקף גם כיום?  

 
  
על קיר הברזל/זאב ז'בוטינסקי


בניגוד לכלל היפה – להתחיל את המאמר מעצם העניין – עלי להתחיל מאמר זה בהקדמה, ומה עוד – בהקדמה אישית. את מחברם של השורות האלה חושבים לאויבם של הערבים, למצדד גירושם מן הארץ וכו'. אין זה אמת. מבחינה רגשית – יחסי לערבים הוא כיחסי אל כל שאר העמים: שוויון נפש אדיב. מבחינה פוליטית נקבע יחסי על סמך שני עקרונות. האחד, גירושם של הערבים מארץ-ישראל באיזו צורה שהיא נחשב בעיני לבלתי-אפשרי בהחלט; בארץ ישראל יהיו תמיד שני עמים. והשני, אני גאה על השתייכותי לאותה קבוצה, שניסחה את "תכנית הלסינגפורם" נסחנוה לא בשביל לא בשביל היהודים בלבד, אלא בשביל כל העמים; ויסודה הוא שיווי- זכויות לעמים. ככל היהודים מוכן אני להישבע בשמנו ובשם צאצאינו, שלעולם לא נפר שיווי- זכויות זה ולא נעשה נסיון לגירוש או לדיכוי. כפי שרואה הקורא, הרי זה "אני מאמין", האומר כולו שלום. ואולם במישור אחר לחלוטין מתייצבת השאלה, אם אפשר להגיע להגשמת מחשבות של שלום בדרכי שלום. כי הרי דבר זה תלוי לא ביחסנו אל הערבים, אלא אך ורק ביחסם של הערבים אל הציונות.
אחרי הקדמה זו נעבור לעצם העניין.

א

על השלמה מרצון בין ערביי ארץ-ישראל לבינינו אין מה לדבר כלל, לא כעת, ולא בגבולות העתיד הנראה באופק. אני מביע את הכרתי זו בצורה חריפה כזאת לא משום שנעים לי לצער בני-אדם טובים, אלא פשוט כדי שלא יבואו לכלל צער: כל בני-אדם הטובים הללו להוציא את הסומים מלידה, הבינו בעצמם זה מכבר כי אי-אפשר לחלוטין לקבל את הסכמתם מרצון של ערביי ארץ-ישראל להפיכתה של ארץ-ישראל האחת מארץ ערבית לארץ בעלת רוב יהודי.

יש לו לכל קורא מושג כללי על דברי ימי ההתיישבות של ארצות אחרות. אני מציע לו להיזכר בכל הדוגמאות הידועות; ויואיל-נא לאחר בדיקת כל הרשימה לנסות ולמצוא לכל הפחות מקרה אחד, שבו נעשתה ההתיישבות בהסכמתם של ילידי-המקום. לא היה מקרה כזה. ילידי- המקום – אחת היא, תרבותיים או לא-תרבותיים, – נלחמו תמיד בעקשנות נגד המיישבים – אחת היא, תרבותיים או לא-תרבותיים. עם זאת דרך פעולתו של המיישב לא השפיעה כלל ועיקר על יחסו של יליד-המקום אליו. עמיתיהם של קורטס ופיסארו, או, נאמר, אבותינו בימי יהושע בן-נון התנהגו כשודדים; ואולם "האבות המהגרים" האנגלים והסקוטים, החלוצים האמיתיים הראשונים של אמריקה הצפונית, היו בחירי האדם, בעלי פאתוס מוסרי גבוה, שלא רצו לפגוע לא רק באיש אדום-העור אלא אפילו בזבוב והם האמינו בתום-לב, שבערבה האמריקאית יש די מקום גם ללבנים וגם לאדומים. ואולם יליד-המקום נלחם באותה מידת אכזריות הן נגד המיישבים הרעים והן נגד המיישבים הטובים. שום תפקיד לא מילאה כאן גם השאלה, אם יש באותה ארץ אדמות פנויות רבות. לפי המניין ישבו בשטחי ארצות-הברית בשנת 1921 340 אלף אדומי עור; אולם גם בזמנים הטובים לא מנו אלה יותר משולשת-רבעי מיליון בכל המרחב העצום למן לאבראדור ועד ריו גראנדה. לא היה אז בעולם אדם בעל דמיון חזק כזה, שיחזה מראש ברצינות סכנה של "גירוש" אמיתי הנשקפת לילידי-המקום על ידי הזרים, שבאו זה מקרוב. ילידי המקום נלחמו לא משום שהם פחדו מדעת או מתוך הכרה ברורה מפני גירוש, אלא פשוט משום שאין שום יליד-מקום בשום מקום ובשום זמן יכול להסכים לכל התיישבות שהיא.

כל עם, שהוא מיושבי-הארץ, בין שהוא עם תרבותי ובין שהוא עם פראי, רואה בארצו את ביתו הלאומי, בו הוא רוצה להיות ולהישאר לעולמי-עד בעל-בית גמור ; לא רק לבעלי-בית חדשים, אלא גם למשתתפים, או לשותפים חדשים בהנהלת משק-הבית, הוא לא יתן רשות-כניסה מרצונו הטוב.

דבר זה מתייחס גם אל הערבים. עושי השלום בקרבנו מנסים לשדל אותנו, כאילו הערבים הם או טיפשים, שניתן לרמותם על-ידי ניסוח "מרוכך" של מטרותינו האמיתיות, או שבט אוהב- בצע, שיוותר לנו על בכורתו בארץ-ישראל תמורת רווחי תרבות וכלכלה. אני מסרב לחלוטין לקבל השקפה זו על ערביי ארץ-ישראל. מבחינה תרבותית הם פיגרו מאחורינו
כ 500- שנה, מבחינה רוחנית אין הם מחוננים בכוח-הסבל שלנו, אף לא בכוח-הרצון שלנו; ואולם בזה גם מסתיים ההבדל הפנימי בינינו. הם פסיכולוגים דקי-הבחנה בדיוק כמונו, ובדיוק כמונו נתחנכו מאות בשנים על שיטת הפלפול החריף: נספר להם מה שנספר, הם מיטיבים להבין את הנעשה במעמקי נשמתנו, כשם שאנו מבינים את הנעשה במעמקי נשמתם. ואל ארץ-ישראל הם מתייחסים, לכל הפחות, באותם אהבה אינסטינקטיבית ובאותה קנאות אורגאנית, שבה התייחסו האצטקים אל מכסיקו שלהם, או הסיאוקסים אל הערבה שלהם. ההזייה על כך, שהם יסכימו מרצונם להגשמת הציונות תמורת נוחיות תרבותית או חומרית, שעתיד להביא להם המיישב היהודי, – הזייה ילדותית זו נובעת אצל " חובבי- הערבים " שלנו מאיזה יחס של בוז שיסודו בדעה קדומה, אל העם הערבי, מאיזו הצגת-דברים בלתי מבוססת על גזע זה, הרואה בו אספסוף רודף שלמונים, המוכן לוותר על מולדתו תמורת רשת טובה של מסילות-ברזל. הצגת-דברים כזאת אין לה שום יסוד. אומרים שלעיתים קרובות ניתן לשחד ערבים בודדים, אך מזה אין להסיק, שערביי ארץ-ישראל בכללותם מסוגלים למכור את רגש הפאטריוטיזם הקנאי שלהם , רגש שאפילו הפאפואסים לא מכרו אותו. כל עם נלחם נגד מיישבים על עוד יש לפחות זיק של תקווה להיפטר מסכנת ההתיישבות. כך עושים וכך יעשו גם ערביי ארץ-ישראל כל עוד יש להם לפחות זיק של תקווה.

ב

רבים מאתנו עדיין סבורים בתמימותנו, כאילו חלה איזו אי-הבנה: הערבים לא הבינו אותנו, ורק משום כך הם נגדנו; ואולם אילו אפשר להסביר להם, עד כמה צנועות הן כוונותינו, היו הם מיד מושיטים לנו את ידם. זוהי טעות, שכבר הוכחה לא אחת. אזכיר מקרה אחד מרבים. לפני שלוש שנים, בעת ביקורו של מר סוקולוב בארץ-ישראל, נשא הוא שם נאום גדול על אותה אי-הבנה. הוא הוכיח בראיות חותכות, כי הערבים טועים טעות מרה, אם הם חושבים, שאנו רוצים לקחת מהם את רכושם או לגרשם, או לדכאם: אפילו אין אנו רוצים בממשלה יהודית; אנו רוצים בממשלה המייצגת את חבר-הלאומים. על נאום זה השיב העתון הערבי "אל כרמל" במאמרו הראשי, שאת משמעו אני מוסר על-פי הזכרון אך במדוייק. הציונים מתרגשים לשווא: אין כאן שום אי-הבנה. מר סוקולוב אומר את האמת, אך הערבים יודעים אותה יפה גם בלעדיו. מובן, שהציונים אינם חולמים עכשיו לא על גירוש הערבים, לא על דיכוים ולא על ממשלה יהודית; מובן, שברגע הנוכחי הם רוצים בדבר אחד בלבד – שהערבים לא יפריעו להם לעלות. הציונים מבטיחים, שהם יעלו לארץ רק בהתאם לכושר-הקליטה הכלכלי של ארץ-ישראל. אך בעניין זה לא היו לערבים ספקות מעולם: הרי דבר זה מובן מאליו, שכן אחרת אין כלל לגרש מן הארץ אף ערבי אחד. "רק בזה" רוצים הציונים; – ודווקא בזה אין הערבים רוצים, משום שאז ייהפכו היהודים לרוב, ואז ממילא תוקם ממשלה יהודית, ואז יהא תלוי גורלו של המיעוט הערבי ברצונם הטוב של היהודים; ושלא נוח להיות מיעוט, – על זאת היהודים עצמם מספרים בדרך נמלצת מאוד. ומשום כך אין כאן שום אי-הבנות. היהודים רוצים בדבר אחד בלבד – בעליה חופשית; והערבים דווקא בעליה יהודית זו אינם רוצים.

טיעון זה של העורך הערבי הוא פשוט וברור כל-כך, שכדאי היה ללמוד אותו בעל-פה ולהניחו ביסוד כל הרהורינו לעתיד לבוא בשאלה הערבית. אין זה חשוב כלל, באלו מלים הרצלאיות או סמואליות – נשתמש להסברת מאמצי ההתיישבות שלנו. ההתיישבות גופא נושאת בחובה את הסברתה שלה, היחידה, שאין להפקיעה, והמובנת לכל יהודי בר-דעת. להתיישבות יכולה להיות מטרה אחת בלבד; אך מטרה זו אין הערבי מוכן לקבל: כל ז ה הוא מטבע הדברים, ולשנות טבע זה אי-אפשר.

ג

בעיני רבים נראית התכנית כדלקמן מושכת-לב ביותר: יש לקבל הסכמה לציונות לא מערביי ארץ-ישראל, מאחר שדבר זה הוא בלתי אפשרי, אלא משאר חלקי העולם הערבי, בכלל זה סוריה, ארם נהריים (עיראק) חיג'אז, ואולי אף מצרים. אילו גם היה דבר כזה אפשרי, הרי גם אז לא היה בכך כדי לשנות את המצב מיסודו: בארץ-ישראל גופא היה הלך-רוחם של הערבים ביחס אלינו נשאר כמות שהוא. איחודה של איטליה הושג בזמנו במחיר זה, שטרנטו וטריאסט נשארו בידי השלטון האוסטרי ואולם תושביהן האיטלקיים של טרנטו וטריאסט לא זו בלבד שלא השלימו עם זה, אלא להיפך, המשיכו במרץ משולש במלחמתם באוסטריה. אילו גם היה אפשר (ואני מפקפק בכך) לשכנע את ערביי באגדאד ומכה, שארץ-ישראל אינה בשבילם אלא חבל-ספר קטן ובלתי-חשוב, הרי בשביל ערביי ארץ-ישראל היתה ארץ-ישראל נשארת גם אז לא חבל-ספר, אלא מולדתם היחידה, מרכזו ומשענו של קיומם הלאומי העצמי. ולפיכך, מן ההכרח היה גם אז לנהל את ההתיישבות בניגוד לרצונם של ערביי ארץ-ישראל, כלומר, באותם התנאים שהיא מתנהלת כעת.

ואולם גם הסכם עם הערבים הלא-ארץ-ישראליים הוא בגדר הזייה שאינה ניתנת להתגשם. כדי שהערבים הלאומיים של באגדאד, מכה ודמשק יסכימו לשלם לנו מחיר רציני כזה, שיתבטא לגבי דידם בהסתלקות משמירת אופייה הערבי של ארץ-ישראל, כלומר, של ארץ השוכנת בעצם מרכזה של ה"פדראציה" וחותכת אותם לחצאים,- עלינו להציע להם תמורה גדולה עד למאוד. ברור, שיש רק שתי צורות אפשריות של מתן תמורה כזאת: או כסף, או סיוע פוליטי, או שניהם כאחד. ואולם אין לאל ידנו להציע להם לא זה ולא זה. מה שנוגע לכסף, הרי זה מגוחך אפילו לחשוב על כך, שנוכל לממן את ארם-נהריים או את חיג'אז, כשכספנו אינו מספיק אפילו בשביל ארץ-ישראל. גם לדרדק ברור, שהארצות הללו, בעלות העבודה הזולה, ימצאו בדרך פשוטה את ההון בשוק בקלות רבה יותר משנמצאם אנו בשביל ארץ-ישראל. כל הדיבורים על נושא זה של תמיכה חומרית, הינם בעצם או תרמית-עצמית ילדותית או קלות-דעת מחוסרת מצפון. ואכן, יהא בכך משום חוסר-מצפון גמור מצדנו, אם נדבר ברצינות על מתן תמיכה פוליטית ללאומיות הערבית. הלאומיות הערבית שואפת למה ששאפה, נאמר, הלאומיות האיטלקית עד שנת 1870: לאיחוד ולעצמאות ממלכתית. בתרגום ללשון פשוטה, משמע הדבר הוא - גירושה של אנגליה מארם-נהריים וממצרים, גירושה של צרפת מסוריה, ואחר-כך אפשר גם מטוניס, אלג'יר ומארוקו. עזרה מצדנו בכיוון זה - אפילו בעקיפין – יהא בה משום התאבדות וגם משום בגידה. אנו נשענים על המאנדאט האנגלי; על הצהרת באלפור חתמה גם צרפת בסאן-רמו. איננו יכולים להשתתף בקנוניה פוליטית, שמטרתה לגרש את אנגליה מתעלת סואץ ומן המפרץ הפרסי, ולחסל את צרפת לגמרי בתור מעצמה קולוניאלית. משחק כפול כזה לא רק אסור לשחק: אפילו לחשוב עליו אין זה מן הראוי. ירמסו אותנו – ובחרפה שנהיה ראויים לה – עוד לפני שנספיק לזוז בכוון זה.

המסקנה: לא לערביי ארץ-ישראל ולא לשאר הערבים אין אנו יכולים להציע שום פיצוי בעד ארץ-ישראל. משום כך אין להעלות על הדעת הסכם מרצון. ומשום כך בני-אדם, החושבים שהסכם כזה הוא בגדר sine qua non conditio (תנאי בל-יעבור) לציונות יכולים כבר עכשיו לומר: non (לא) ולהסתלק מן הציונות. התיישבותנו – או שהיא צריכה להיפסק, או להימשך בניגוד לרצונה של אוכלוסיית הילידים. ולפיכך היא יכולה להמשיך ולהתפתח רק בחסותו של כוח מגן, שאינו תלוי באוכלוסיה המקומית – קיר ברזל, שאותו לא יהא בכוחה של האוכלוסיה המקומית להבקיע.

בזה כלולה גם כל מדיניותנו לגבי הערבים: לא רק "צריכה להיות כלולה", אלא גם להיות כלולה בפועל, נתחסד ככל שנתחסד. לשם מה זקוקים אנו להצהרת בלפור לשם מה זקוקים אנו למאנדאט? משמעותם בשבילנו נעוצה בכך, שכוח חיצוני הטיל על עצמו התחייבות ליצור בארץ תנאי מינהל ובטחון כאלה, שבהם תהיה האוכלוסיה המקומית , למרות כל רצונה, משוללת אפשרות להפריע להתיישבותנו באורח מינהלי או פיסי. ואנו כולנו, בלא יוצא מן הכלל, דוחקים בכוח החיצוני הזה, יום-יום, שימלא את תפקידו בתקיפות ובלא ריתוי. בעניין זה אין הבדל ממשי בין ה"מיליטאריסאטים" שלנו ובין ה"צמחוניים" שלנו. אלה מעדיפים קיר ברזל של כידונים יהודיים, אחרים – של כידונים איריים, ואנשי מחנה שלישי, מצדדי הסכם עם באגדאד, מוכנים להסתפק בכידוני באגדאד (זהו טעם לפגם, מוזר ומסוכן); ואולם כולנו טורחים ועמלים יומם ולילה בעניין קיר הברזל. ועם זאת אנו עצמנו מקלקלים משום -מה את עניננו מתוך שאנו מדקלמים על הסכם ומכניסים בלב מעצמת המאנדאט את ההכרה שהעניין איננו נעוץ בקיר הברזל, אלא בנסיונות הידברות חדשים לבקרים. דיקלום מסוג זה הורס את ענייננו; לפיכך, המשימה שמגמתה להבאיש את ריחו, להצביע על דמיוניותו ואי-הכנות שבו, – איננה רק בגדר תענוג, אלא גם חובה.

ד

ראשית, על הטענה הנדושה, כאילו נקודת-המבט המוצעת לעיל היא בלתי-מוסרית, אני משיב: לא נכון. אחת משתיים: או שהציונות היא מוסרית, או שאיננה מוסרית. בשאלה זו היינו צריכים להכריע לפני ששקלנו את השקל הראשון.

ומשהכרענו – הכרענו לחיוב. ואם הציונות היא מוסרית, כלומר צודקת, הרי יש להגשים את הצדק בלא להתחשב בהסכמתו או אי-הסכמתו של מי שהוא. ואם א', ב' או ג' רוצים להפריע בכוח להגשמת הצדק, משום שהם מוצאים אותו לבלתי-נוח בשבילם, הרי צריך להפריע להם בזה, ושוב בכוח. זוהי תורת המוסר; ואין שום מוסר אחר.

שנית, אין משמע כל זה, שאין להעלות על הדעת אפשרות של כל הסכם מרצון שהוא עם ערביי ארץ-ישראל. כל עוד יש לערבים אפילו זיק של תקווה להיפטר מאתנו, הם לא ימכרו את תקוותם זו לא בעד אי-אלו מלים מתוקות ולא בעד שום פרוסה מזינה של לחם בחמאה, ומשום כך דווקא, אין לראותם בחזקת אספסוף, אלא עם, אף אם עם מפגר, אבל עם חי. עם חי מסכים לוויתורים בשאלות עצומות וגורליות כאלו רק כאשר לא נשארת לו כל תקווה, כאשר בקיר הברזל לא נראה עוד אף לא סדק אחד. רק אז מאבדות קבוצות קיצוניות שסיסמתם היא "בשום אופן לא", את קסמן, וההשפעה עוברת לידי הקבוצות המתונות. רק אז יבואו אלינו המתונים האלה ובידם הצעה לוויתורים הדדיים: רק אז יתחילו הם לשאת ולתת עמנו ביושר ובשאלות מעשיות, כגון ערובה נגד גירוש מן הארץ, או בעניין שיווי-זכויות, או בדבר ישות עצמית לאומית; ואני מאמין ומקווה, שאז נוכל לתת להם ערובות כאלה, שתרגענה אותם, ושני העמים יוכלו לחיות זה בצד זה בשלום ומתוך יחסי הגינות. ואולם הדרך היחידה להסכם כזה היא קיר הברזל, כלומר, חיזוקו של השלטון בארץ-ישראל, שלא יהא נתון לשום השפעות ערביות, כלומר, עצם השלטון, שנגדו לוחמים הערבים. במלים אחרות, בשבילנו הדרך היחידה להסכם בעתיד מתבטאת בהסתלקות מוחלטת מכל הנסיונות להגיע להסכם בהווה.              תגובה עם ציטוט   | תגובה מהירה 
מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד


  האשכול     מחבר     תאריך כתיבה     מספר  
  המוסר של ''קיר הברזל''/זאב ז'בוטינסקי, 1933 ALPCA9334 21.05.03 17:39 1
     שתי הערות hamta 22.05.03 00:13 2
  תזכורת: פילוביץ שחף 24.07.13 13:49 3
     מסמך: ז'בוטינסקי בראי הדורות/יוסף נדבה (*) פילוביץ שחף 24.07.13 14:41 4
         משרד החינוך והתרבות | חוזר המנהל הכללי: ז'בוטינסקי ומשנתו - תחרות חיבורים (*) פילוביץ שחף 24.07.13 14:56 5
         חלק א' - דברי הערכה: מנחם בגין, ד''ר יוחנן בדר, פרופ' יוסף קלוזנר ועוד.... פילוביץ שחף 24.07.13 16:31 6

     
ALPCA9334
גולש אורח
   17:39   21.05.03   
כרטיס אישי עבור לצ'אט  
  1. המוסר של ''קיר הברזל''/זאב ז'בוטינסקי, 1933  
בתגובה להודעה מספר 0
 
  
-נכתב עשר שנים לאחר "על קיר הברזל"

א

ראשית: לאלה, הטוענים שנקודת -המבט של "קיר הברזל" היא בלתי מוסרית, הנני משיב: שקר הדבר. אחת מן השתיים: או שהציונות היא מבחינה מוסרית תופעה חיובית, או שהיא שלילית. אך את הבעיה הזאת היה עלינו לפתור בטרם נהיינו לציונים. ואמנם – אנו פתרנו אותה – ודווקא לחיוב, ז"א הגענו לידי הכרה, שהציונות הנה תופעה חיובית מבחינת-המוסר, שזוהי תנועה מוסרית, אשר הצדק עמה. ואם הענין צודק הוא – הרי על הצדק לנצח, מבלי שיושם לב להסכמתו או אי-הסכמתו של מישהו. ואם יוסף, או שמעון, או איוואן, או אחמד רוצים למנוע את נצחונו של הענין הצודק, מכיון שאין הדבר נוח בשבילם, הרי חובה היא למנוע בעדם שהפרעותיהם תוכתרנה בהצלחה; ואם ברצונם להשיג את מבוקשם ע"י שימוש באלימות, יש להשתמש בכוח הביצוע הממלכתי ובהגנה עצמית, כדי לסכל את מזימתם. זהו מוסר בכל חברה הגונה – ומוסר אחר איננו בנמצא.

במלחמה נגד הציונות משתמשים בסיסמאות פופולריות שונות : דימוקראטיה – זכותו של הרוב זכות ההגדרה העצמית של לאום. הכוונה היא: מכיון שהערבים הם רוב עכשו בארץ-ישראל, להם הזכות "להגדרה עצמית" – כלומר הזכות להחליט שארץ ישראל תהיה למדינה ערבית. דימוקרטיה והגדרה עצמית הן עקרונות מקודשים. אך דווקא עקרונות מקודשים כשמו של אלוהים אין להעלות "לשוא", – לצורכי מרמה ולמען מטרות מכוערות ובלתי-צודקות . עקרון ההגדרה העצמית אין פירושו שמי שתפס פעם חלקת אדמה יישאר לצמיתות בעל-הבית שלה, וזה אשר הורחק בכוח מאדמתו, יישאר נע-ונד לעולמים.
הגדרה עצמית – פירושה רוויזיה – רוויזיה כזאת של חלוקת כדור הארץ בין העמים, כדי שאלה מבין העמים, שלהם אדמות יותר מדי, ימסרו את חלקן גם לאלה העמים, אשר מעט מדי להם, או שהם משוללים אדמה לגמרי: למען תינתן אפשרות לכל העמים ליהנות מזכות ההגדרה העצמית. ולאחר שכל העולם התרבותי הכיר בזכותם של היהודים לחזור לארץ-ישראל, ז"א שאותם היהודים הם מבחינה עקרונית "אזרחיה" ו"תושביה" של ארץ-ישראל שגורשו, ואשר שיבתם מוכרחה להמשך זמן רב – הרי אסור לטעון שלעת-עתה ברשותה של האוכלוסיה המקומית למנוע זאת מהם – ומניעה זאת היא הנה ה"דימוקרטיה". הדימוקרטיה של ארץ-ישראל מבוססת על שתי קבוצות לאומיות: המקומית והמורחקת בכוח,– וזו השניה היא הגדולה יותר.
פעמים רבות הבאתי כדוגמה את הסיפור על כך, כיצד הופכים קדושה לאונאה: מעשה באדם, אשר היה דימוקרט נלהב עד כדי כך, שברגע שהושמעו צלילי המרסיליזה, היה קופץ ממקומו, מתמתח לעמידת דום כחייל במיסקר ונשאר עומד בלי נוע. פעם נכנסו לחדרו בלילה גנבים ואחד מהם התחיל מיד בנגינת המרסיליזה… זהו מנהג יהודי בלתי נבון – להתמתח כחייל ממושמע מיד כששומעים איזו-שהיא "מרסיליזה", מבלי שתישאל השאלה, אם לא רמאות כאן, אם שמו של המנגן איננו המן הרשע, אם מנענעיו אינם עשויים עצמות יהודיות שבורות.

זהו הפקר ולא מוסר. החברה האנושית מתבססת על הדדיות, טלו את ההדדיות – וצדק הופך לשקר. אותו אדם המתהלך אי-שם ברחוב, זכות לו לחיות רק בגלל זאת ורק באותה מידה, בה הוא מכיר בזכותי אני לחיות; אבל אם יש בדעתו להרגני, אין לו, לדעתי, כל זכות קיום – וכלל זה חל גם על עמים. אחרת יהפוך העולם לזירת מירוצים של חיות טורפות, עליה יישמד לא רק החלש ביותר, אלא דווקא הטוב ביותר. על העולם להיות עולם של ערבות הדדית. אם בחיים המדובר – לכולם הזכות לחיות, ואם להשמדה הדין, הרי גם לכך יידונו כולם. אבל אין מוסר כזה, לפיו על הזולל לאכול כאוות-נפשו ועל המסתפק במועט לגווע ברעב מתחת לגדר.

ב

נקבל נא לרגע את דעתם של אלה, הטוענים ששיטת " קיר הברזל" איננה מוסרית . העיקר הוא בכך, שהננו מיישבים ארץ בלי הסכמתם של בני המקום: כל יתר הצרות "המוסריות" שלנו נובעות אך מאותו שורש עיקרי באוטומטיות בלתי נמנעת. על כן – מה עלינו לעשות ?

המוצא הפשוט ביותר הוא: לחפש ארץ להתיישבותנו. למשל, מין אוגנדה. אך אם תתבוננו מקרוב, תמצאו גם כאן אותה הצרה: גם באוגנדה קיימת אוכלוסיה מקומית (למעלה ממיליון) וככל שאר הילידים בדברי הימים, לבנים, שחורי- עור או אדומי-עור, ימחו גם הם באופן אינסטינקטיבי, או מתוך הכרה, נגד הנסיון להפיכתה של אוגנדה שלהם לארץ יהודית. והרי אין זה משנה מאומה, שבמקרה זה המדובר הוא בכושים: אם ליישב בלי הסכמת הילידים זה בלתי מוסרי, מוכרחה מוסריות זו לחול תוך שוויון על השחורים כעל הלבנים. אמנם, אפשר להניח שהכושים אינם מפותחים עד כדי שיגור משלחת מחאה והתנגדות ללונדון – ואף ייתכן, שהם מחוסרי ישע כילידים: אך מנקודת מבט המוסר היה זה דבר גרוע עוד יותר: אם התיישבות בלי הסכמתם של הילידים היא בבחינת גזל, הרי הגזל מהמין הגרוע ביותר הוא גזל הילידים. על כן –גם אוגנדה היא בלתי מוסרית. על כן בלתי מוסרי הוא יישובו של כל שטח אחר, ייקרא באיזה שם שייקרא. איים בלתי מיושבים מזמן אינם קיימים בעולמנו זה. בכל נווה מידבר אליו
תפנה – תמצא שם איזה יליד, היושב שם מימות עולם ואינו רוצה ברוב זר, או בכלל בתוספת כלשהי של תושבים זרים.

היוצא מזה, שאם קיים בעולם עם מחוסר מולדת, אסור לו אפילו לחלום על בית לאומי, כי החלום עצמו הוא בלתי מוסרי. אומה בלי ארץ מוכרחה להשאר לעולמים בלי ארץ משלה. העולם כבר חולק, ונגמר. כך דורשת תורת המוסר.

במקרה המיוחד שלנו נראה הדבר כמין מענין ביותר של "מוסר". אומרים, כי בעולם חיים 15 או 16 מיליון יהודים; מחציתם חיים כיום חיי כלב נרדף ומחוסרי בית, פשוטו כמשמעו. מספרם של הערבים מגיע כדי 38 מיליון: הם תופסים את מארוקו, אלז'יר , טוניס, טריפוליטניה, קירינאיקה, מצרים, סוריה, ארם-נהריים וכל האי הערבי – שטח (חוץ מן המדבריות) שגודלו כמחציתה של אירופה. בממוצע יושבים על כל מיל מרובע של שטח ענק זה לא יותר מ- 16 ערבים. לשם השוואה כדאי להזכיר שבסיציליה חיים על כל מיל מרובע 352 איש, באנגליה 669 . בהשוואה עם השטח העצום התפוס ע"י הערבים, הנה ארץ ישראל רק חלק ה- 170 ממנו. ואולם כשהעם היהודי מחוסר המולדת דורש לעצמו את ארץ ישראל, הרי זה בלתי-מוסרי, מכיון שהילידים מוצאים שאין הדבר נוח להם.

מוסר כזה מקומו אצל קאניבאלים ולא בעולם התרבותי. אין העולם שייך לאלה בלבד, שיש להם יותר מדי קרקע, אלא גם לאלה שאין להם ולא כלום. הפקעת חבל ארץ מעם בעל אחוזות גדולות כדי להכין בית לעם נע ונד – מעשה של צדק הוא. ואם העם בעל האחוזות הגדולות איננו רוצה בכך (וזה דבר טבעי בהחלט) יש להכריחו לכך. אמת קדושה, שלמען הגשמתה הכרחי שימוש בכוח – אינה פוסקת מלהיות אמת קדושה. על כך מבוססת היום עמדתנו היחידה כלפי ההתנגדות הערבית; ועל ההסכם נשוחח רק אז, כשהם יהיו מוכנים לדון בהסכם.
            תגובה עם ציטוט   | תגובה מהירה                                     (ניהול: מחק תגובה)
מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד
hamta
גולש אורח
   00:13   22.05.03   
כרטיס אישי עבור לצ'אט  
  2. שתי הערות  
בתגובה להודעה מספר 1
 
  
1.קיר הברזל הוא הפתרון הכי נכון כיום. הוא ישפיע על התודעה הפלשתינית ברגע שיוכרז שהתחלנו לישמו.
2. הלסינגפורס מוזכרת כמדומני גם בכתבי אפרים קישון.            תגובה עם ציטוט   | תגובה מהירה                                     (ניהול: מחק תגובה)
מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד
פילוביץ שחף
חבר מתאריך 9.2.02
98335 הודעות
יום רביעי י''ז באב תשע''ג    13:49   24.07.13   
כרטיס אישי עבור לצ'אט  
  3. תזכורת:  
בתגובה להודעה מספר 0
 

תת-אשכול:

3. דע את עמך:(*)''זאב ז'בוטינסקי- האיש ותורתו''(*)
https://rotter.net/forum/gil/5587.shtml#3
.
.
.


https://tinyurl.com/5a2yl כאן » פרס הוא המפתח לפרשת אלטלנה


            תגובה עם ציטוט   | תגובה מהירה                                     (ניהול: מחק תגובה)
מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד
פילוביץ שחף
חבר מתאריך 9.2.02
98335 הודעות
יום רביעי י''ז באב תשע''ג    14:41   24.07.13   
כרטיס אישי עבור לצ'אט  
  4. מסמך: ז'בוטינסקי בראי הדורות/יוסף נדבה (*)  
בתגובה להודעה מספר 3
 

ערכתי לאחרונה בתאריך 24.07.13 בשעה 16:37 בברכה, פילוביץ שחף
 
ז'בוטינסקי בראי הדורות/יוסף נדבה, יצא לאור על ידי בוגרי ביתר, שפה: עברית, נושא: ספרי תולדות היהודים וציונות

תיאור

ז'בוטינסקי בראי הדורות פרופסור יוסף נדבה דברים על זאב ז'בוטינסקי מאת מנחם בגין, הרצל רוזנבלום, אברהם הלר, בנימין אקצין, יוחנן בדר, משה בלע, אפרים מאבן, יוסף קיסטר, מרים גלזר תעסה, ואחרים. חמישה פרקים ממשנתו 206 עמודים.תוכן עיניינים:

מבוא מאת ישראל מרגלית:
.
.
.


https://tinyurl.com/5a2yl כאן » פרס הוא המפתח לפרשת אלטלנה


            תגובה עם ציטוט   | תגובה מהירה                                     (ניהול: מחק תגובה)
מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד
פילוביץ שחף
חבר מתאריך 9.2.02
98335 הודעות
יום רביעי י''ז באב תשע''ג    14:56   24.07.13   
כרטיס אישי עבור לצ'אט  
  5. משרד החינוך והתרבות | חוזר המנהל הכללי: ז'בוטינסקי ומשנתו - תחרות חיבורים (*)  
בתגובה להודעה מספר 4
 


.
.
.


https://tinyurl.com/5a2yl כאן » פרס הוא המפתח לפרשת אלטלנה


            תגובה עם ציטוט   | תגובה מהירה                                     (ניהול: מחק תגובה)
מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד
פילוביץ שחף
חבר מתאריך 9.2.02
98335 הודעות
יום רביעי י''ז באב תשע''ג    16:31   24.07.13   
כרטיס אישי עבור לצ'אט  
  6. חלק א' - דברי הערכה: מנחם בגין, ד''ר יוחנן בדר, פרופ' יוסף קלוזנר ועוד....  
בתגובה להודעה מספר 4
 .
.
.


https://tinyurl.com/5a2yl כאן » פרס הוא המפתח לפרשת אלטלנה


            תגובה עם ציטוט   | תגובה מהירה                                     (ניהול: מחק תגובה)
מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבדתגובה מהירה  למכתב מספר: 
 
      

__________________________________________________________________________
למנהלים:  נעל | נעל אשכול עם סיבה | תייק בארכיון | מחק | העבר לפורום אחר | מזג לאשכול אחר | מחק תגובות | גיבוי אשכול | עגן אשכול
     


© כל הזכויות שמורות ל-רוטר.נט בע"מ rotter.net
חדשות