להורדת אפליקציה:
החופשה הבאה שלך מתחילה כאן
פורום בית המדרש אשכול 25111

שליטא 21.07.2017:46

מדיני תשעת הימים של ימי בין המיצרים

עבר עריכה לאחרונה בתאריך 30.07.20 בשעה 21:49 על-ידי גבעתי (מפקח)

משנכנס אב ממעטין בשמחה ובמשא ומתן של שמחה ונוהגים מנהגי אבלות, אך עורכים 'סיומים' על מסכתות של התלמוד כדי לשמוח באופן המותר ולגלות את הטוב-הפנימי שבירידה הקשורה עם ימים אלה.

אסור לקנות בגדים ומנעלים חדשים או לתת לאומן לעשות לו, ואפילו אין משתמשים בהם עד לאחר תשעה באב.

· אסור לכבס ולגהץ בגדים (חוץ מבגדי קטנים), אפילו על מנת להניחם לאחר תשעה באב.

- כתונת לשבת מותר לכבס רק על-ידי גוי, ואסור ללבוש בגדים מכובסים שלא לבשם עדיין (אלא לכבוד שבת-קודש). [ולכן נוהגים ללבוש לפני ראש-חודש לזמן-מה את כל הבגדים המכובסים שעומדים ללבוש במשך תשעת הימים].

- מותר לכבס בגדי ילדים קטנים המתלכלכים תדיר, או כשאין לילד בגדים אחרים, אך לא בפרהסיה ולא הרבה ביחד.
- מקילים למלא מכונת-כביסה כאשר ממילא מוכרחים לכבס.

- הספרדים לא מכבסים רק בשבוע שחל בו תשעה באב.

- בעלי הברית: המוהל, הסנדק, והורי-הבן, מותרים ללבוש לבנים ובגדי שבת.

· אסור לרחוץ כל גופו לתענוג אפילו בצונן, אך לרפואה ולצורך מצווה [וכן המצטער מפני החום והזיעה] - מותר. הספרדים נמנעים מרחצה רק בשבוע שחל בו תשעה באב.
- הטובל בכל ערב שבת מותר לטבול ולרחוץ ראשו, פניו, ידיו ורגליו לשבת.

· אסור לאכול בשר ולשתות יין (חוץ משבת וסעודת מצווה). הספרדים נוהגים בכך רק מב' באב.
ההלכה מתירה למי שאינו בקו הבריאות וזקוק לויטמינים, לאכול בשר אך עדיף בשר עוף.

· אין נכנסים לדירה חדשה בתשעת הימים. פעם ענה הרבי: טוב לדחות לאחר ט"ו באב", ופעם אחרת הורה: "באם אפשר... בחודש אלול הוא חודש הרחמים"

מאת: הרב יוסף שמחה גינזבורג

· עצת הרבי בדבר טיפול רפואי: באם אפשר - יש לדחותו לאחרי יום התשיעי באב. וכל עכבה לטובה. ובאם הרופא ידחק בדווקא את השעה, יש לעשות זאת קודם שבת חזון

גבעתי 22.07.2005:13
1. תודה , שנזכה לראות בבנית הבית השלישי במהרה בתגובה להודעה מספר 0
שליטא 24.07.2018:22
2. האם מותרת אכילת בשר במוצאי שבת חזון בתגובה להודעה מספר 0
ב׳ באב ה׳תשע"ד (29/07/2014)
האם מותר לאכול את שאריות הבשר במוצאי שבת חזון?

תשובה:

שלום רב,

מסיום השבת מחליל "שבוע שחל בו" ובו אסור לכל הדעות לאכול בשר, כולל מה שנשאר לו ממהלך השבת.

וראה במשנה ברורה סי' תקנ"א ס"ק נ"ו שהביא מחלוקת הפוסקים אם במוצאי שבת לאחר שהתפללו הקהל מעריב והוא עדיין בסעודה שלישית מותר לו להמשיך לאכול בשר או לא, ונראה שנקט לדינא שמותר.

רבני בית ההוראה
כח המלך 29.07.2013:34
3. זמני תשעה באב וכמה מהדינים הכלליים: בתגובה להודעה מספר 0
העבר לפורום אחר
העבר לפורום:
סיבה:
תגובה חדשה
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג
עריכת אשכול
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג