להורדת אפליקציה:
החופשה הבאה שלך מתחילה כאן
פורום בית המדרש אשכול 25147

גבעתי 01.08.2021:43

הסיפור החסידי למוצ''ש

*סיפור חסידי למוצ"ש*

נהוג לספר בכל מוצאי שבת בסעודת מלווה מלכה סיפור חסידי על הבעל שם טוב.
סגולה לפרנסה טובה , לילדים ולנחת מהילדים, לחיים טובים וארוכים ולבריאות

הבעל שם טוב הקדוש היה בצעירותו מלמד תינוקות בכפר מסוים.
בכפר זה היה פונדק ששייך לגוי.
פעם עבר הבעל שם טוב ליד אותו פונדק, היה שם נער גוי שקרא אחריו במילים של לעג .
הסתכל הבעל שם טוב על הנער במבט חודר ומיד הנער החל לטבוע באדמה.
מהומה רבה קמה במקום, הכפריים ניסו לחלצו , אך לשווא.
ככל שחפרו באדמה סביבו למען הצלתו , טבע הנער יותר ויותר.
התפללו הכפריים להצלתו , ביקשו את עזרת כומר העיר, אך לשווא.
החלו הכפריים לחקור כיצד אירע הדבר עד שנתברר להם כי הדבר אירע בזמן שהבעל שם טוב עבר במקום.
מיד הבינו כי אין זה ענין טבעי כלל , אלא מעשה ידיו , כוחו וקדושתו של הבעל שם טוב.
פנו הכפריים לבעל שם טוב בבקשה ותחינה שיגיע למקום ויחלץ את הנער מטביעה.
הגיע הבעל שם טוב למקום.
בראות הנער את הבעל שם טוב , הצביע עליו ואמר שבשל דבריו לבעל שם טוב , נענש.
מיד פנו הכפריים לבעל שם טוב בתחינה למחילה.
אך הבעל שם טוב נשאר עומד במקומו ולא עשה דבר.
ביקש הנער סליחה והבטיח כי לא יגרום רע לשום יהודי .
אך הבעל שם טוב נשאר עומד במקומו ולא עשה דבר.
מיד פנו שאר הכפריים לבעל שם טוב בבקשת סליחה על פגיעתם ביהודים והבטיחו כי מעתה והלאה לא יגרמו כל רע לאחיו היהודים.
מיד חילץ הבעל שם טוב את הנער ממקום טביעתו והנער חזר לאיתנו.

העבר לפורום אחר
העבר לפורום:
סיבה:
תגובה חדשה
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג
עריכת אשכול
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג