להורדת אפליקציה:
החופשה הבאה שלך מתחילה כאן
פורום בית המדרש אשכול 25792

גבעתי 20.01.2123:42

החיזוק היומי של רונן קרתא

*בס"ד*
*בוקר טוב... חיזוק יומי... ז' שבט*

*כיצד אפשר לקבל גם כשלא מגיע?*

מלך אחד שהיה חובב צייד יצא לצוד יחד עם משרתו. בעודם צועדים, התקרבו לעברם שלושה שודדים שאיימו להרוג את המלך ולקחת את ממונו.

נעמד המשרת הצעיר שלא ידע להחזיק חרב, לקח את חרבו של המלך, נלחם בעוז ובגבורה בשודדים, היכה בהם עד שהרגם והציל את המלך.

כשחזר המלך לארמונו עשה סעודה גדולה, הכריז יום טוב ושמחה לכל בני עירו והזמין למסיבתו את כל השרים החשובים.

במהלך הסעודה הרים המלך על נס את משרתו הנאמן שהציל את חייו והעניק לו אות הצטיינות ופרס כספי גדול. כולם הריעו למשרת המלך, גידלוהו ורוממהו על שהציל את מלכם ממוות בטוח.

בחלוף מספר חודשים, החליט המלך שוב לצאת לצוד ציד, ולשם כך לקח עימו את אחד מחייליו החזקים לשמש כשומרו האישי. כשנכנס המלך לעובי היער הקיפוהו חמישה שודדים ואיימו להורגו, מיד הוציא החייל הגיבור את חרבו, היכה בהם, והחזיר את המלך לארמונו בשלום.

ציפה החייל שגם עבורו יערוך המלך סעודה גדולה ויעניק לו פרס כספי גדול על מסירות נפשו, אך המלך לא ערך מסיבה ולא העניק לו אות הצטיינות.

ניגש החייל לפני המלך ושאל: "לפני חודשים מספר עשה אדוני המלך מסיבה גדולה לנער המשרת והעניק לו אות מלכות וסכום כספי גדול. הוא הרג שלושה שודדים ואילו אני הרגתי בעוז ובגבורה חמישה שודדים, אך המלך לא שיבח והרים אותי על נס... מדוע?"

"התשובה פשוטה" השיב המלך, "מדוע אעשה בעבורך מסיבה? הלא אם לא היית מציל אותי היו צריכים לערוף את ראשך, זהו תפקידך, להציל את מלך, אתה מקבל משכורת על כך, ומתאמן רק בשביל מצב בו אזדקק לעזרתך...

אבל הנער המשרת שהציל את חיי לא היה מיומן בטכניקות מלחמה וגם לא קיבל משכורת על כך, ובכל זאת הוא חירף נפשו להצילני, לכן קיבל הוא את אות המלך..."

בורא עולם נתן לנו תורה ובה כתובות מצוות רבות, מצד הדין חייבים אנו לקיימן, זהו ציווי אלוקי, ואת שכרן ודאי נקבל, אך אם נעשה דברים שאנו לא מחוייבים, חסדים שאנו לא מצווים, חסד ללא תמורה, "נכריח" את בורא עולם לתת לנו גם כשהוא לא חייב... מידה כנגד מידה.

לתת בלי לקבל את זה בורא עולם עושה עימנו מידי יום, אך אם גם אנו ניתן בלי שנקבל חזרה, נקבל במקומות שאין אנו ראויים לקבל... מסירות הנפש שלנו תועיל לנו בזמן שאנו הכי זקוקים לו... (רונן קרתא)

*יום טוב ובשורות טובות*
*לגאולת והצלחת עם ישראל ברחמים רבים. אמן!*
העבר לפורום אחר
העבר לפורום:
סיבה:
תגובה חדשה
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג
עריכת אשכול
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג