להורדת אפליקציה:
החופשה הבאה שלך מתחילה כאן
פורום בית המדרש אשכול 25795

גבעתי 21.01.2114:31

החיזוק היומי

*בסיעתא דשמיא*
*בוקר טוב. . חיזוק יומי. . מהזוהר הקדוש. . . . ח' שבט*

 *ברכת הכהנים*

*פתח ואמר בשעה שברכה זו יוצאת מפיו של הכהן, אז אותם הששים אותיות שיש בשלשה פסוקים של יברכך, יאר, ישא, יוצאות מפיו ופורחות למעלה לרקיע, ויש ששים שרים ממונים על הששים אותיות , על כל אות ואות יש שר מיוחד, וכולם מודים ומסכימים על כל אלו הברכות, ושואל מהו הטעם שיש ששים אותיות באלו הברכות של ברכת הכהנים? ? אלא לפי שישראל הם ששים רבוא, והנה הגם שברכת כהנים היא בכל מקום שיש מנין עשרה, ואיך נאמר שהם כנגד הששים רבוא ישראל, על זה אמר וישראל בסוד של ששים רבוא נמצאים תמיד בעולם, כי סוף סוף לא יחסרו ישראל מששים רבוא לעולם, וכל אחת ואחת מהששים אותיות של ברכת הכהנים, היא כנגד רבוא אחד מישראל, לכן בכל ברכת הכהנים נמשך שפע ברכה לכל ישראל*.
(זוהר רעיא מהימנא נשא דף קמא)
העבר לפורום אחר
העבר לפורום:
סיבה:
תגובה חדשה
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג
עריכת אשכול
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג