להורדת אפליקציה:
החופשה הבאה שלך מתחילה כאן
פורום בית המדרש אשכול 25796

גבעתי 21.01.2114:34

הסיפור החסידי היומי

סיפר החסיד הרב שניאור זלמן דוכמן ע"ה: הרה"ח ר' יוסף ליפשיץ ע"ה אושפז בבית רפואה בעיר הומיל, במסגרת טיפול עיניים שקיבל, וביקרתיו לצד סבי. הוא ציטט באוזנינו התבטאות של הרבי הרש"ב, כי בעת צרה, ניתן לפתוח את ספר התניא ולזעוק: "רבי, סייע לי!"
הרב דוכמן ציין, כי זהו המקור לתחיבת פ"נ בין דפי התניא. והוסיף: "אושפזתי פעם בבית רפואה בניו- יורק, וטרם יצאתי מ-770, נתן לי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו סידור ותניא, וציווה שיהיו מונחים בעת הניתוח על שולחן הטיפול".

~מוגש ע"י 'מעגל הסיפור החסידי',
העבר לפורום אחר
העבר לפורום:
סיבה:
תגובה חדשה
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג
עריכת אשכול
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג