החופשה הבאה שלך מתחילה כאן
פורום משפטים אשכול 15957

הכי אחי 22.02.2118:33

האם שהייה לבד ברכב במקום חשוך ונידח מתירה לשוטר לבצע חיפוש יסודי באוטו?

olaf 22.02.2120:36
1. כניראה היה לו יסוד סביר בתגובה להודעה מספר 0
סמכות שוטר לערוך חיפוש ברכב קבועה בסעיף 71(א) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), אשר קובע:
“היה לשוטר יסוד סביר לחשד שבוצעה עבירה בת מעצר וסבר כי יש צורך לבצע חיפוש בכלי רכב כדי לאתר את מבצע העבירה או את קורבנה או כדי לאתר ראיה הקשורה בעבירה, רשאי הוא להורות לעכב את כלי הרכב ולערוך את החיפוש כאמור”
משמע כי כדי שלשוטר תקום הסמכות לערוך חיפוש ברכב, צריך שיהיה לו “חשד סביר” שהחשוד מושא החיפוש עבר עבירה “בת מעצר” (שהינה עבירה מסוג עוון או פשע). אם לשוטר אין חשד סביר אין לו סמכות לערוך חיפוש ולפיכך יש להתנגד לעריכת החיפוש
הכי אחי 22.02.2122:21
2. תודה רבה! בתגובה להודעה מספר 1
Seagulls 24.02.2109:03
3. לא מכיר את לשון החוק בתגובה להודעה מספר 0
ההגיון הבריא שלי אומר
שאין לשוטר היתר.
העבר לפורום אחר
העבר לפורום:
סיבה:
תגובה חדשה
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג
עריכת אשכול
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג