החופשה הבאה שלך מתחילה כאן
פורום גילוי מסמכים אשכול 20265

ליה 07.10.1023:32

הבוגדים הערבים במדינה היהודית


הציבור הערבי במדינת היהודים איבד כל רסן ואינו חושש עוד כלל ממוסדות המדינה או מחוקיה.נדמה שאין חוקים המיועדים לאכיפה על הערבים,ונדמה שכל הרשויות השלטוניות כולל המשטרה פוחדות מהערבים במדינה.

נדמה שכלל לא מתקיים דיון ציבורי על התופעה,על גודלה המפחיד,ועל כך שהתופעה תופחת לממדי ענק ששום מדינה תקינה לא היתה מקבלת אותה כאילו היא דבר טבעי.התופעה המבהילה מתקבלת בהתעלמות ובהשתקה מוחלטת.

האירועים מדווחים כל אחד בנפרד,ואיש לא טורח למלא את חובתו הלאומית להגנה על המדינה ועל אזרחיה היהודיים מפני הגיס החמישי הפועל בחופשיות וללא כל פחד בהצהירו בגלוי על מטרות החיסול שמנחות אותו בפעולותיו נגד המדינה ויהודיה.

אנו צופים בערביה שהיא חברת כנסת משתתפת במשט חורש רעות לחיילי צה"ל,צופים ביריות בלוד,ובכפרים ערביים,מבלי שגורם כלשהו מביע הסתייגות או דרישה לעצירת התופעה,אנו רואים איך התפרעות רבתי מקבלת פני מנהלת בית ספר,והדבר היחיד שהמדינה הריבונית עושה זה לשלוח משטרה עם המנהלת.

אין זימון אחראיים על ההתפרעות למשטרה,אין תביעות על הנזקים לתקציב המדינה,אין טענה כלשהי המועלית באופן פומבי נגד העובדה שישראל מתדרדרת מהר ובטוח למציאות שמאפיינת את ארצות ערב והאיסלם,שם כל דאלים גבר.

מה הסיבה לכך שהמופקדים על בטחוננו מאפשרים לערבים להטיל חיתתיתם על המדינה?

האם כולם פוחדים מהערבים, וגם עלינו,האזרחים הקטנים להתחיל לפחוד מהם,או שמא יש דרך להחזיר את הבטחון ולאסור בחוק את הפעילות העויינת וההרסנית?

אשכול זה יציג את כדור השלג המתגלגל הזה שאיש לא טורח לעצור!


ליה 08.10.1008:01
1. עבריינות לאומנית בקרב ערביי-ישראל –בשם אללה בתגובה להודעה מספר 0

עבריינות לאומנית בקרב ערביי-ישראל – ג´יהאד בשם אללה

מאת: ד"ר יוחאי סלע

08.10.2010

במאמרים הקודמים עסקנו בתופעת האלימות הרוחבית הקיימת במדינות המוסלמיות בהשוואה לישראל ולמדינות דמוקרטיות מצטיינות. לפיכך נשאלת השאלה, האם התנהגותו של המיעוט המוסלמי המתגורר במדינת-ישראל שונה באופן מהותי בהשוואה להתנהגותם של המוסלמים במדינות המוסלמיות האחרות? כמו כן, נשאלת השאלה האם קיימים הבדלים מהותיים בין רמת האלימות הרוחבית הקיימת בקרב ערביי-ישראל לבין רמת האלימות של האוכלוסייה היהודית בישראל? ולבסוף, האם כור-ההיתוך הישראלי הוא סיפור הצלחה, או שמא עדיף לאמץ דפוסים של חברה רב-תרבותית תוך כדי טשטוש אופייה היהודי של מדינת-ישראל?

על-מנת לפשט את הדיון, חילקנו את האוכלוסייה הישראלית לשתי קבוצות עיקריות: א) יהודים ואחרים - המונים כ-6 מיליון נפש. ב) ערביי-ישראל המוסלמים - המונים כמיליון נפש לערך (ללא מזרח ירושלים). המטרה העיקרית בחלוקה שרירותית זו, היא להצביע על ההבדלים הקיימים בין שתי קבוצות האוכלוסייה ועל ההתפתחויות הצפיות בעתיד הן בנוגע לאוכלוסייה היהודית והן בנוגע לאוכלוסייה הערבית.

עלינו להבהיר מלכתחילה שטענות על קיפוח (מדומה) ומצב הכלכלי (לכאורה קשה) אינן הסיבות העיקריות לתופעת העבריינות בקרב ערביי-ישראל. על-מנת להעניק תוקף נוסף לאמירה זו, להלן נתונים אחדים שיבהירו את התמונה הכללית עוד יותר: ב-2008 קיבלו התושבים הערבים בישראל מענקי-סיוע פי שלושה (3) מגודלם היחסי באוכלוסייה. יתרה מזאת, באותה שנה היה שיעור גביית המסים של הרשויות המקומיות נמוך פי ארבעה (4) בהשוואה לגביית המסים ברשויות היהודיות.

אם עורכים השוואה בין שתי האוכלוסיות בנוגע לשיעור בעלי הדירה ולשיעור בעלי הקרקע הפרטית בישראל על-פי חלוקה שקבענו, התמונה תיראה כך:

יש להיכנס לקישורית על מנת לצפות בטבלה כפי שהיא מופיעה במחקר:

http://www.mideast.co.il/p-2_a-360/

דיור והקרקע
חתך דתי:
שיעור הבעלות על קרקע פרטית בישראל:
שיעור המתגוררים בדירה בבעלותם:
אוכלוסייה:
שיעור מכלל האוכלוסייה בישראל:

ערביי-ישראל-מוסלמים:
40 אחוזים
92.6 אחוזים
1 מיליון
15-20 אחוזים

יהודים ואחרים:
60 אחוזים
70 אחוזים
6 מיליון
80-85 אחוזים


מקורות: מוסד שמואל נאמןלמרות ההשקעות הרבות ובניגוד לכול התחזיות, אחוז הפשיעה בקרב ערביי-ישראל עלה ב-2009 בהשוואה לשנת 2008. לעומת זאת, אחוז הפשיעה בקרב הציבור היהודי ירד מעט בהשוואה לשנת 2008. ובכן, באיזה שיעור עלתה רמת הפשיעה בקרב הציבור הערבי בישראל?

אחוזי פשיעה
חתך דתי:
השינוי באחוזים לעומת 2008:
אוכלוסייה באחוזים:

ערביי-ישראל - מוסלמים:
עלייה של 9 אחוזים
15 אחוזים מכלל האוכלוסייה

יהודים ואחרים:
ירידה של 3 אחוזים
85 אחוזים מכלל האוכלוסייה


מקורות: משטרת ישראל, כנסת ישראל, עיתון הארץבניגוד לדעה המקובלת, שיעור הפשיעה בקרב העולים החדשים (יוצאי רוסיה), אינו גבוה יותר בהשוואה לאוכלוסייה היהודית הוותיקה. משמעות הדבר, ש"כור-ההיתוך" הישראלי פועל בעוצמה גדולה יותר ממה שאנו משערים, וזאת למרות שרוסיה סובלת משיעורי פשיעה גבוהים במיוחד. על-בסיס הנתון זה, אפשר לקבוע שהמניע לעבריינות בקרב ערביי-ישראל הוא אידיאולוגי בעיקרו ולא כלכלי או נובע בשל מצוקה אישית כלשהי.

הבעיה בקרב הציבור הערבי בישראל מתמקדת בשני מישורים עיקריים: א) האלימות הגבוהה המתחוללת בין הערבים לבין עצמם. ב) אלימות ערבית כלפי יהודים כעניין אידיאולוגי.

הדבר מתבטא היטב גם על-פי מספר הרציחות הפליליות שאירעו בישראל בשנת 2009 - שבמהלכה נרצחו 141 בני-אדם. הטבלה הבאה מבהירה מהו חלקם היחסי של הערבים ברציחות הללו בהשוואה לציבור היהודי על-בסיס של 100,000 תושבים:

רציחות
חתך דתי:
מספר הנרצחים לשנת 2009:
אחוז מכלל הרציחות לשנת 2009:
שיעור הנרצחים לכול 100,000 תושבים:

ערביי-ישראל - מוסלמים:
71 נרצחים
50 אחוזים
7.1 נרצחים

יהודים ואחרים:
70 נרצחים
50 אחוזים
1.16 נרצחים

מקורות: משטרת ישראל וכנסת ישראל

על-פי ממצאים אחדים, המתבססים גם על נתונים של משטרת ישראל, על כל רוצח יהודי אחד ישנם לפחות 8 רוצחים ערבים (זהו נתון מספרי המצריך בדיקה מעמיקה יותר). לאור כל זאת ראוי לבדוק גם את אחוז האסירים הפליליים על-פי החלוקה שקבענו לצורך הדיון במחקר זה. על-פי ממצאים רשמיים של שירות בתי-הסוהר, בסוף שנת 2009 היו בישראל 14,595 אסירים פליליים. ובכן, מהו השיעור היחסי של הערבים מכלל אוכלוסיית האסירים, וכן גם ביחס ל-100,000 תושבים?

אסירים
חתך דתי:
מספר האסירים:
אחוז מכלל האסירים:
מספר האסירים לכול 100,000 תושבים:

ערביי-ישראל - מוסלמים:
7,297 אסירים
50 אחוזים
608 אסירים

יהודים ואחרים:
7,298 אסירים
50 אחוזים
121 אסירים

סה"כ אסירים:
14,595 אסירים

מקורות: שירות בתי-הסוהר וכנסת ישראל. בשנת 2007 שיעור האסירים הערבים הגיע ל-45 אחוזים לכול היותר.

ממצאים נוספים המחזקים את הטענה על האלימות הרוחבית בקרב ערביי-ישראל, נוגעת גם לחלקם היחסי במספר ההרוגים בתאונות הדרכים המתרחשות בישראל. כמובן שמרבית מערוצי התקשורת בישראל נוטים להתעלם מהנתונים הללו, משום שהאידיאולוגיה האנטי-ישראלית קודמת להצגתן של עובדות הנוגעות לאופייה האמיתי של החברה היהודית בישראל בהשוואה לאופייה האמיתי של החברה הערבית בישראל. ובכן, מהו שיעור ההרוגים הערבים בתאונות דרכים בהשוואה להרוגים היהודים על-פי הנתונים לשנת 2009?

תאונות דרכים
חתך דתי:
מספר הרוגים לשנת 2009:
הרוגים לכול 100,000 תושבים:
אוכלוסייה:
האחוז מכלל ההרוגים:

ערביי-ישראל - מוסלמים:
150 הרוגים
15 הרוגים
1 מיליון
40 אחוזים

יהודים ואחרים:
225 הרוגים
3.75 הרוגים
6 מיליון
60 אחוזים

סה"כ ההרוגים - 2009
375 הרוגים

100 אחוזים


גם אם מוסיפים את ערביי מזרח-ירושלים, היחס אינו משתנה באופן קרדינלי.

על-פי שלל הממצאים שהבאנו במחקר זה, מסתבר שהציבור היהודי בישראל נחשב לציבור הכי פחות אלים בהשוואה לכול המדינות הדמוקרטיות המערביות, וזאת הן על-פי מספר ההרוגים בתאונות דרכים והן ביחס למספר הנרצחים מידי שנה על-רקע פלילי כפי שהנושא מוצג באופן בולט בטבלה הבאה:

שיעור הנרצחים - השוואה בינלאומית

מדינה:
מספר הנרצחים לכול 100,000 תושבים:

רוסיה:
18 נרצחים

ארה"ב:
8 נרצחים

ערביי-ישראל:
7.1 נרצחים

קנדה:
1.75 נרצחים

ישראל - יהודים:
1.16 נרצחים

סיכום ומסקנות

על-פי הנתונים שפורסמו בספטמבר 2010 אוכלוסיית ישראל מנתה 7,645,500 נפש כולל ערביי מזרח-ירושלים. היהודים והאחרים מנו כ-6,100,00 לערך. השאר הם מוסלמים, דרוזים ונוצרים. גם אם נערוך בדיקה על-פי חלוקה של 1.5 מיליון ערבים (כולל ערביי מזרח-ירושלים), התמונה לא תשתנה באופן מהותי. דהיינו, עדיין נוכל להבחין בבירור שערביי-ישראל אחראים על יותר מ-60 אחוזים מסך-כל העבירות הפליליות המתרחשות בישראל (כולל עבירות על אלימות במשפחה, עבירות רכוש, עבירות סמים, סחר בנשק, הצתות והשחתת רכוש יהודי המגיעים לשיעורים גבוהים מאוד בהשוואה לאוכלוסייה היהודית).

במילים אחרות, מפלס הגזענות הערבית שוברת שיאים משנה לשנה.

האופי התרבותי של מדינת-ישראל מתבסס בעיקר על ערכים תרבותיים היסטוריים חיוביים: דהיינו, הגנה על המולדת (ולא התקפה לשם התקפה), קדושת החיים, קדושת המשפחה, ערך העבודה ורכישת השכלה למרות התנאים הקשים. לפיכך, אבני-היסוד הללו הנשענים על התרבות היהודית, עיצבו את ההתנהגות הכללית של כלל היהודים במדינת-ישראל למרות שאנו חיים בסביבה אזורית עוינת ואגרסיבית בשל אופייה האסלאמי.

במילים אחרות, אופייה היהודי של מדינת-ישראל מוביל אותנו להישגים מרשימים כפי שהדבר מתבטא היטב גם בתחומים רבים ונוספים כמו בכלכלה, במדע, בטכנולוגיה, בחדשנות וביוזמה אישית ולאומית.

הבעיה העיקרית של ערביי-ישראל אינה בעיה של קיפוח, אפליה ועוני. אלא, הבעיה העיקרית נוגעת למסגרת התרבותית-האסלאמית כולה, הרואה באלימות אמצעי מועדף לפתרונם של סכסוכים ומחלוקות.

גם אם ישראל תשקיע מיליארדים של שקלים בציבור הערבי בישראל, המבנה התרבותי הזה לא ישתנה כל עוד ערכי האסלאם ימשיכו להיות הערכים הדומיננטיים. כך למשל, למרות עושרן של מדינות-המפרץ, ולמרות ההשקעות הרבות בתחומי התשתיות ובתנאי המחייה, שיעור האלימות בהן עדיין גבוה - הרבה יותר ממה שמקובל במדינות אחרות, עניות יותר.

לפיכך, הרחבת האוטונומיה התרבותית של ערבי-ישראל, התמקדות בשפה הערבית ובתרבות האסלאמית, והדגשת הערכים הדתיים של חברה זו, אינם מהווים את הפתרונות הראויים לבעיית האלימות הרוחבית הקיימת בחברה הערבית בישראל.

סביר להניח שדווקא החלת הערכים היהודיים בשפה העברית בלבד על החברה הערבית כולה, היא שתביא מזור אמיתי לבעיה זו גם ללא השקעה של מיליארדי שקלים שירדו לטמיון.

http://www.mideast.co.il/p-2_a-360/ליה 27.10.1017:00
2. 'רק בישראל מותר לסלאח להכין השמדתנו' בתגובה להודעה מספר 1

ערכתי לאחרונה בתאריך 27.10.10 בשעה 17:15 בברכה, ליה

'רק בישראל מותר לסלאח להכין השמדתנו'

ח"כ בן ארי בהפגנה הבוקר באום אל פאחם: לירדן אסור לראאד סלאח להיכנס, אבל כאן מותר לו להכין את תכניותיו...

ביקורם של אנשי הימין באום אל פאחם נתקל בקבלת פנים "חמה" כאשר תושבי המקום החלו מיידים אבנים לעבר כוחות הביטחון שנערכו במקום.

הכוחות פתחו במרדף בין סמטאות השכונה הדרומית של אום אל פאחם ולאחר עימות קצר הופסק יידוי האבנים אך קריאות המחאה נגד פעילי הימין נמשכות. כוחות משטרה מתוגברים מפרידים בין מפגיני הימין לתושבים המוחים נגדם. בעימותים ובניסיונות להרגעת הרוחות נעצרו שלושה מהתושבים. המשטרה עושה שימוש ברימוני הלם על מנת לפזר את המתפרעים, המיידים אבנים ומבעירים צמיגים.

יצוין כי על פי תנאי הרישיון אמורה הפגנת פעילי הימין להימשך כשעה.

המפגינים שהגיעו עם דגלי ישראל ושלטי מחאה ממקדים את מחאתם נגד תנועה האיסלאמית אותה הם דורשים לסגור, דרישות העולות הן בקריאות והן בשלטי המחאה שהביאו עימם לאום אל פאחם. "נפעל להוצאת התנועה האיסלאמית אל מחוץ לחוק", מבטיח פעיל הימין איתמר בן גביר, מראשי המפגינים. "אנחנו לא מפחדים להגיע לכל מקום. אום אל פאחם היא עיר יהודית ותהיה עיר יהודית", אמר עוד בשעות הבוקר ברוך מרזל.

יצוין כי בראש ההפגנה עומד, נוסף על בן גביר וברוך מרזל, גם חבר הכנסת מיכאל בן ארי.

נזכיר כי טרם הגעת אנשי הימין לעיר התקיימה במועצת אום אל פאחם ישיבה מיוחדת בה הוחלט שלא להשבית את הפעילות בעיר ולנסות להתנהל באופן רגיל. נראה שהכוונה הזו לא חילחלה לאוכלוסיה המקומית.

סמפכ"ל המשטרה, ניצב אילן פרנקו, נכח במחוז הצפוני במהלך האירוע ובסיכומו מסר לערוץ 7 כי הוא מגבה את השוטרים. הוא מספר כי היה עד להתנהלות מקצועית, מיומנת, נחושה ומידתית של שוטרי המחוז בפיקודו של מפקד המחוז ניצב קורן.

עוד אומר ניצב פרנקו כי פעולת המשטרה נועדה לאפשר את קיומה של ההפגנה ובכך לממש את ההליך הדמוקרטי במדינת ישראל. באשר להתמודדות עם המתפרעים מול ההפגנה אומר הסמפכ"ל כי "הכוחות פעלו מול המתפרעים ומפירי הסדר וביצעו מעצרים והדין עימם ימוצה".

http://www.inn.co.il/News/News.aspx...

תגוביות:

1.הבהרה: לכל המצולמים בתמונה כולל רעולי הפנים, זכות הצבעה זהה .

2.כל הערבים מחבלים.

3.תושבי אום אל פאחם צודקים.צריך קודם כל לפנות אותם ואז להיכנס לשם !
מקומם הטבעי הוא ב -21 מדינות ערב.מאיר כהנא כנראה צדק-רק לטרנספר אותם.
היום הרב כהנא כבר שייך, לשמחתנו, לאנשי מרכז, וכבר לא קיצוני בכלל.

4.כל הכבוד לבן גביר-מרזל-בן ארי!

5.אם מותר לאנרכיסטים לבוא להפגין בבית שלנו ולהתסיס,ואם מותר ל"מצעד הגאווה" לבוא לירושלים לצעוד, ואם מותר לנשים חילוניות לבוא להפגנה במאה שערים ערומות חלקית- וכל זה יכול לגרום להתססה, אין סיבה שבן גביר לא יוכל לצעוד באום אל פחם גם אם זה מתסיס. תפסיקו להיות גלותיים!

6.המדינה היהודית מתפוררת,וספק אם ח"כ בן ארי ומרזל יצליחו
להתגבר הן על החתרנות הפלשתינאית/שמאלנית והן על הסמרטוטיות של ה"ליכוד" ו"שותפיו הטבעיים".

7.בן ארי מרזל ובן גביר מאלצים את משטרת בובות הסמרטוטים לעבוד!
כל הכבוד לכם על אירגון ההפגנה המוצדקת מכל בחינה אפשרית.גם על מנת
להבהיר לערבים שרק בחלומות הלילה הרטובים שלהם הם יחסלו את מדינת ישראל
היהודית.כדאי להעיר אותם מהשינה המתוקה.

דבר שני שחשוב ביותר לעשות זה לאלץ את משטרת הבובות לעבוד עבור
המשכורת.כאשר המשטרה נאלצת לעמוד מול הפורעים אין לה ברירה אלא לנהוג
כמשטרה אמיתית,ולמחוק את החיוך האווילי של העומד בראשה שמתאים יותר לארגן מסיבות בבית אבות מאשר לעמוד בראש משטרת ישראל.

אהרונוביץ לאירגון מסיבות גימלאים!

דבר שלישי.יש צורך דחוף להציג בפני העם הנרדם את המצב החמור בו נמצאת
המדינה ואין טוב מהפגנה כזו להדגים את החומרה.

דבר רביעי-כתוצאה מהפגנה כזו יותר ויותר יהודים מבינים שהרב כהנא בסך הכל הקדים את זמנו וצפה את המציאות העתידית,שבימינו נפרשת לנגד עינינו.

רבותי-הערבים חייבים לשוב לערב.משם באו ולכן זה שמם.

ערבים לערב.

יהודים ביהודה.

ליה 27.10.1021:32
3. חובה עלינו להגיע לאום אל-פחם ולצעוק ולזעוק/בן גביר בתגובה להודעה מספר 2

ערכתי לאחרונה בתאריך 27.10.10 בשעה 21:58 בברכה, ליה

עיר מקלט לסכנה

ההפגנה שלנו באום אל-פחם היא הצבת תמרור אזהרה למדינה מפני התנועה שמבקשת לחסל אותה – התנועה האסלאמית.

לו הייתי פעיל ב"שלום עכשיו" הייתם רואים אותי בטלוויזיה יושב ומספר כמה אלימים הם הבריונים שהפגינו באום אל-פחם ולמה צריך להוציא אותם אל מחוץ לחוק. לו הייתי פעיל בשלום עכשיו, הייתם שומעים את המראיינים שראיינו אותי במהלך היום כשהם עוטפים אותי בחיבוקי חום ואהבה ומסבירים לציבור בישראל כי המאבק שלי הוא מאבק למען חופש הביטוי, למען הדמוקרטיה ובעד זכות ההפגנה.

- כהנא מת. הכהניזם חי/ ח"כ אחמד טיבי

לו הייתי פעיל בשלום עכשיו כתבי התקשורת "ההוגנת והאובייקטיבית" היו תוקפים את חנין זועבי ואת עפו אגבריה על עצם הגעתם להתפרעות המונית, שנועדה להטיל פחד ואימה לא רק עלי ועל חבריי, ושואלים אותם את השאלה החשובה מכל: מה בעצם הם עשו סמוך לרעולי פנים, מיידי אבנים וזורקי בקבוקי תבערה שביקשו למנוע בכוח הפגנה שאושרה על ידי בית המשפט העליון?

אבל קוראים לי איתמר בן-גביר והדעות שלי הן לא במיינסטרים של התקשורת הישראלית, ולכן את המדיה בשעות האחרונות כובשים דווקא זועבי, אגבריה וחבריהם מהתנועה האסלאמית שלא רוצים לראות כאן מדינה יהודית. ואגב, תתפלאו, על פי התוכנית שלהם לא רק חברון ויצהר יהפכו לפלסטין אלא גם תל אביב, חיפה, עכו ויפו.

אז לפני שמתרשמים מזעקות הקוזק הנגזל הגיע הזמן לעשות קצת סדר. את האישור להפגנה באום אל-פחם ביקשנו מיד אחרי אירועי המשט שבו כזכור נטלו אנשי התנועה האסלאמית חלק מרכזי. התמונות שהגיעו מהמרמרה דיברו בעד עצמן. לא פעילי שלום ולא נעליים, אלא קבוצת טרוריסטים שביקשו לפגע בחיילי צה"ל ולפגוע בלגיטימיות של מדינת ישראל.

ככל שחקרנו את התנהלותה של אותה תנועה גילינו נתונים מדהימים: מכתבים ששלחו ראשי התנועה בקריאה לפתוח באינתיפאדה שלישית והתקוממות נגד ישראל, קריאות לציבור הערבי בישראל להגיע ולנהל מלחמה על ירושלים ולאחרונה גם פניות לנשיא טורקיה המציעות לו להילחם יחד נגד ישראל.

הממסד הישראלי נכשל
בכל מדינה נורמלית אנשי התנועה האסלאמית היו מחוץ לחוק. מי שקורא להשמדת המדינה בה הוא שוהה, שואף לבטל את ההמנון ולשנות את הדגל של אותה מדינה לא יכול לפעול בחופשיות ובוודאי לא לשלוח חברים לפרלמנט של אותה מדינה; אולם פרקליטות המדינה שידעה גם ידעה להוציא את תנועת כך אל מחוץ לחוק על רקע "דיבורים" של חבריה נגד הערבים, מגלה אוזלת יד מדהימה בטיפול בתנועה האסלאמית שעושה מעשים בפועל, בכוח, באמצעות נשק והסתה נגד מדינת ישראל, בעידודם ובעזרתם האדיבה של מספר חברי כנסת שאת המשכורת שלהם כולנו משלמים.

הנסיעה שלנו

לאום אל-פחם היא הצבת תמרור אזהרה לחברה בישראל וקריאה לממסד הישראלי, במיוחד לשר לביטחון פנים מטעמו של ליברמן, להתחיל להתעורר ולפעול. לא יעזור שנטמון את ראשנו בחול ונבקש להתעלם מהמציאות הקשה בעיר, מציאות שבה אין דין ואין דיין, מציאות של מאות בתים בבנייה בלתי חוקית, משרדי תנועה שפועלת מתוך עוינות ושנאה לישראל, ושלטון ישראלי שמפחד לשלוח נציגים לרחובותיה של העיר.

במקום שבו הממסד הישראלי נכשל - חובה עלינו להגיע לאום אל-פחם ולצעוק ולזעוק, על אפם וחמתם של חנין זועבי, עפו אגבריה, ראאד סאלח ושאר חבריהם.

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/...

תגוביות:

1.ולמה שלא נפגין נגד התנועה האיסלאמית בכל מקום שנרצה? דמוקרטיה? חופש ביטוי?

2.טיבי ניזון מהעם היהודי וחי על חשבון ישראל.

3.אחמד תסתכל במראה....זו הסיבה ..הפכנו מדמוקרטים לאנטי ערבים בגללך !!!ערבי= חלאה בוגדנית.

4.להוציא מחבלים להורג!

5.רוב הערבים בחרו בחמאס בבחירות וטיבי בא אלינו בטענות.ירו טילים עלינו וטיבי שתק.

6.נגמרו הקשקושים - אדון טיבי !!

7.מדינת ישראל מתחילה לדאוג לעצמה.אחרי שהבינה שהערבים דואגים שלא תהיה מדינת ישראל.מגמה מצוינת - והיא תמשיך ככה.

8.עזמי בשארה - סוכן חיזבאללה בכנסת. חנין זועבי - סוכנת חמאס בכנסת.אז על הרה''ג מאיר כהנא הי''ד אתה מדבר? ד''ר אחמד, אום אל פאחם היא שטח של מדינת ישראל הריבונית.אם לא מוצא חן בעיניך,נרשה לך להגיע לעזה ולשתות את המים מהים שלה.

9.כשטיבי בלחץ אני רגוע, אנחנו בדרך הנכונה.הערבים הם זמניים פה, עם הנצח חזר ,והפולשים הערבים צריכים לשוב למדינותיהם.

10.שי ודרור עושים את טיבי יותר יפה ממה שהוא עושה את עצמו במציאות.הוא בעצמו גזען!

11.מר טיבי וחבריו, טוענים שאין מקום למדינה יהודית. כלומר העם היהודי, בניגוד לכל עם אחר, ובניגוד כמובן לעם הפלסטיני, אינו זכאי להגדרה עצמית ולמדינה משלו. בתור מי שמחזיק בדעות קיצון כאלה, הוא אינו יכול להלין על קיצוניים אחרים כמוהו. אמנם הם עושים שימוש בוטה בקיצוניות שלהם, והוא עושה שימוש בשפת זכויות האדם - הכוונה היא אותה כוונה.

12.אחמד טיבי וכל חברי הכנסת הערבים הם גיס חמישי בישראל.

13.על ראש הגזען טיבי בוער הכובע .יועץ של ערפאת ורועץ לישראל.אתה מייצג איסלאמופאשיזם. אתה תומך חמאס. אתה פשוט בדיחה .אתם הערבים פשוט צבועים. במה הפאשיזם של התנועה האיסלאמית יותר טוב? במה התמיכה ''בהתנגדות'' בחמאס וחיזבאללה יותר טובה? אתם עושים ניצול ציני של הדמוקרטיה ,וזה כבר נהיה מאוס ולעוס. צאו לנו מהנשמה.

14.הנאצריזם חי,ושלילת זכות קיומה של מדינת ישראל חזרה לאופנה.

15.ערבים לערב! די לכיבוש!1380 שנה של כיבוש מתמשך חייבים להגיע לסיומם. די!

ליה 09.11.1016:34
4. זחאלקה ללוין: אתה איש מוות בתגובה להודעה מספר 3

זחאלקה ללוין: אתה איש מוות

ח"כ לוין לזחאלקה "זו חוצפה שאין כדוגמתה שאתה מנהל מו"מ עבור האוייב". זחאלקה מצידו השיב לו "אתה איש מוות".

עימות חריף פרץ הבוקר (שלישי) בוועדת הכנסת שדנה בשלילת זכויותיהם של חברי כנסת שלא מופיעים לחקירה כמו עזמי בשארה.

ח"כ ג'מאל זחאלקה אמר בדיון "דיברתי היום עם עזמי בשארה והוא מוכן לוותר על הפנסייה שלו". ח"כ נחמן שי אמר לו "תדבר איתו ואם הוא מסכים נוותר על החוק". ח"כ ישראל חסון הודיע כי אין בכוונת חברי הוועדה לנהל מו"מ עם בשארה.

ח"כ יריב לוין (ליכוד) אמר לזחאלקה, "זו חוצפה שאין כדוגמתה שאתה מנהל מו"מ עבור סוכנים של האוייב". זחאלקה השיב לו "אתה איש מוות".

בתום הדיון אישרה ועדת הכנסת לקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיה ישללו תשלומי שכר, גמלה ותשלומים נוספים מחבר כנסת החשוד או מורשע בעבירה שעונשה חמש שנים ומעלה ולא התייצב לחקירה או למשפט אליהם הוזמן, או לריצוי גזר דינו, ולא הציג טעמים סבירים לכך.

http://www.inn.co.il/News/News.aspx...

תגוביות:

1.כשהם כבר בפנים כבר קשה להוציא אותם...הערבים מתמקמים בשקט בכנסת ובכל מקום, ואח"כ מתעוררים ואומרים- הי מה אתם עושים? זה לא בסדר/לא חוקי....

2.ח"כ יריב לוין-תודה לך על פעילותך החשובה ועל הדברים החשובים, ועל כך שאינך מתרפס כלפי האויב. אני גאה בכנסת ישראל בזכות חברי כנסת כמותך.

3.טעינו.ב-48 היינו צריכים להעיף את כ-ו-ל-ם.

4.ע"פ דין התורה אסור לגוי להיות ח"כ .גם לא מ"כ בצבא.

5.איפה ויינשטיין? ח"כ (אוי לנו) זחאלקה התיר בזאת את חייו של ח"כ (אשרינו) לוין. יש לדרוש מהיועץ המשפטי לממשלה למצות את הדין עם זחאלקה הנתעב.

6.יריב לוין אינטליגנט מהשורה הראשונה ובעל חוט שידרה שאינו סובל ממחסור בסידן תודה לאל.יתאים מאד בעתיד להיות ראש ממשלה למדינת ישראל.מנהיגי ישראל חייבים להיות מקורצים מהחומר הזה!יודע איך לפעול,ובאיזה נושאים האדמה בוערת.כל הכבוד ללוין ולפועלו בכנסת.יש לשים מאחורינו את שורת ה"מנהיגים" האופורטוניסטים והמתכופפים על מנת לצאת לדרך חדשה שניתן לתמצת את אופייה בכותרת המצויינת:השלום שלי-נצחון ישראלי!

(המאמר המומלץ של דניאל פייפס).


ליה 11.11.1010:41
5. בשארה ביצע עבירת בגידה שעונשה מוות! בתגובה להודעה מספר 4

"הפגיעה בבשארה - מוצדקת מאין כמוה"

פרופ' אבי דיסקין מסביר, מדוע חוק עזמי בשארה מקל איתו מאוד, "על פי החוק הישראלי, ח"כ בשארה ביצע עבירת בגידה שעונשה הוא מוות".

פרופ' אבי דיסקין, מומחה למדעי המדינה באונ' העברית בירושלים, סבור שהתנגדות העזה של חברי הכנסת הערבים, לחוק עזמי בשארה, שמציע לשלול את הפנסיה של ח"כים שפגעו בביטחון המדינה, אינה מוצדקת.

לדבריו שלילת פנסיה מאדם שבגד במדינה ובעיקר אם הוא ח"כ לשעבר, היא מוצדקת מאין כמותה, "מצד אחד אמנם, לא ראוי לשלול פנסיה כל עוד חזקת החפות לא נפגעה, אך מאידך גיסא חומרת העבירה שנעשתה, הבריחה לחו"ל כדי להימנע מעמידה לדין, הופכת את המקרה הזה למקרה חמור ביותר, הרי על פי פקודת החוק הישראלי, עזמי בשארה, ביצע פשע שעונשו הוא מוות, זה העונש על עבירות בגידה, העובדה שהוא נמנע מלבוא לארץ היא עוד יותר חמורה וממילא מצדיקה את החקיקה בעניין".

פרופ' דיסקין טוען כי אין שום סתירה בין שלילת פנסיה לאי פגיעה בזכויות האדם הבסיסיות, "צריך להבחין בין זכויות לחובות, אי אפשר לשלול זכויות מאנשים שפשעו, אבל מצד שני כל ענישה יש בה משום שלילת זכויות, גם אם אתה צריך לשלם קנס, לקחו לך כסף ופגעו בזכויותיך".

לדבריו טענותיו של בשארה כאילו בבית המשפט בישראל לא יעשו איתו משפט צדק הם שקר ועלילה, "למרות שיש לי ביקורת על בית המשפט העליון בגלל האקטיביזם השיפוטי, הרי ברור שבכל מה שנוגע לזכויות האדם בית המשפט עושה עבודה טובה".

http://www.inn.co.il/News/News.aspx...

תגוביות:

1.תמיכת ח"כים בבגידת בשארה זו תמיכה בהשמדתנו.לשלול זכויותיהם.
שרון שלל משרים שחושבים אחרת את זכות ההצבעה ( בעניין גירוש היהודים מחבל עזה ושומרון) והשמאל שתק.אין כל סיבה שלא לשלול את כל הזכויות של כל ח"כ ערבי שפועל להשמדתנו.

ליה 11.11.1011:29
6. הבוגד בשארה אינו לבד.חוק כבוד האדם מגן על בוגדים בתגובה להודעה מספר 5

בשארה ניזון מכספי מדינת היהודים רק בגלל הכבלים המסוכנים ששם על ידי
המדינה החוק המסוכן הנקרא "חוק כבוד האדם וחירותו".

כבוד מי? - כבוד האדם הפאשיסט,וחירות המחבלים והמחסלים אותנו.

החוק הזה מגן על כל הפושעים,הרוצחים,והמחסלים של המדינה הזאת.

באמצעותו הפך אהרון ברק את בית המשפט לממשלת העל של ישראל העוסקת בחיסולה השיטתי של המדינה היהודית בעזרת מנטרת ה"שיוויון".

חוק מחורר כמו גבינה שוויצרית שכל אחד,במיוחד אם הוא שמאלן קיצוני
אנרכיסטי יכול למצוא תימוכין להגנה משפטית פושעת על כל מעשה נגד ישראל.

קיראו בעצמכם את החוק המטופש וההרסני הזה.

חוק ברמת גן ילדים בכוונה תחילה!

חוק שהפך במירמה מזעזעת לעלאק "חוקה" למרות שהצביעו עבורו רק 32 אנשים מתוך 120.

איזו רמאות!!!

החוק משול לאיזו כותרת כללית ואמורפית המאפשרת לבייניש ולחונטה חופש
"עבודה" וחופש פעולה טוטאלי, ליישום האג'נדה החיסולית תחת המסיכה הנקראית : "שיוויון".

קיראו בעצמכם את לשון החוק המטופש הזה ושימו לב שאהרון ברק "שודד הים"
כהגדרת פרופ' פוזנר,קבע בתחתית החוק שהוא בערך כמו חוק מעשרת הדיברות של לוחות הברית.

הנה:

יציבות החוק: אין בכוחן של תקנות שעת חירום לשנות חוק יסוד זה, להפקיע
זמנית את תוקפו או לקבוע בו תנאים;

הבנתם את התרגיל המסריח שעשה אהרון ברק - "שודד הים" בעל ההיבריס
=הגאווה החולנית והחצופה,"האימפריאליסט המשפטי" כפי שכינה אותו בן דרור
ימיני ?

32 מצביעים הספיקו לאהרון ברק להפוך את החוק במירמה לחוקה,ובתחתיתו לרשום שלא ניתן לבטל את "חוקת" הרמאות הזו!

מעט הצביעו בעד,אך הוא יהפוך לתורה מסיני שלה לא תוסיפו וממנה לא תיגרעו!!!

קיראו שוב בעיון את הדבר המפחיד הזה שתקע אהרון ברק בתחתית החוק:

"יציבות החוק: אין בכוחן של תקנות שעת חירום לשנות חוק יסוד זה, להפקיע
זמנית את תוקפו או לקבוע בו תנאים".

מבהיל ממש נכון?

והטימטום מרקיע השחקים של חברי הכנסת שהסכימו לכך והשלימו עם כך הוא לא
יאומן.אנחנו בידיים של אנשים מופקרים ממש.

איפה חברי הכנסת שיצילו את המדינה מציפורני החוק הדורסני הזה?

הוא ימית אותנו!

הוא גם מונע לחלוטין הפסקת ההסתננות או גירוש המסתננים מישראל.להלן:

https://rotter.net/forum/gil/20101....

הודעה מספר 43 ,"בגלל חוק כבוד האדם אסור להפסיק את ההסתננות לישראל".

החוק שמכניס לנו חוקן!

מה שהכי מרגיז בסיפור המופקר והמסוכן הזה, שמשמש מכשיר לחיסול המדינה היהודית, זאת העובדה שהדתיים הצביעו בעדו מתוך חוסר הבנה מה הם עושים בעצם.

קיראו על כך באשכול-

בכתבה : "בשל חשש של איש מפד''ל הועבר חוק יסוד כבוד האדם"

https://rotter.net/forum/gil/20101....

הודעה מספר 13

והנה לפניכם חוק כבוד האדם שפרופ' פוזנר קוטל ללא רחמים.קיראו:

1. ''אהרן ברק – שודד-ים''

http://www.shofar.net/site/ARDetile...

2. חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

נתקבל בכנסת ביום יב' באדר התשנ"ב, 17 במרץ 1992; תיקון מס' 1 - ס"ח התשנ"ד.

עקרונות יסוד (תיקון מס' 1): זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על
ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן-חורין, והן יכובדו ברוח
העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל.
מטרה: חוק יסוד זה מטרתו להגן על כבוד האדם וחרותו , כדי לעגן בחוק היסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית.

שמירה על החיים הגוף והכבוד : אין פוגעים בחייו, בגופו או בכבודו של אדם
באשר הוא אדם.

שמירה על קניין : אין פוגעים בקנינו של אדם.

הגנה על החיים, הגוף והכבוד: כל אדם זכאי להגנה על חייו על גופו ועל כבודו.

חירות אישית: אין נוטלים ואין מגבילים את חרותו של אדם במאסר, במעצר,
בהסגרה או בכל דרך אחרת.

יציאה מישראל וכניסה אליה : כל אדם חפשי לצאת מישראל.
כל אזרח ישראלי הנמצא בחוץ לארץ זכאי להכנס לישראל.

פרטיות וצנעת הפרט: כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו.

אין נכנסים לרשות היחיד של אדם ללא הסכמתו.

אין עורכים חיפוש ברשות היחיד של האדם, על גופו, בגופו או בכליו.

אין פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשומותיו.

פגיעה בזכויות (תיקון מס' 1): אין פוגעים בזכויות שלפי חוק יסוד זכה אלא
בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל שנועד לתכלית ראויה ובמידה שאינה
עולה על הנדרש או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו.

סייג לגבי כוחות הבטחון: אין מקבלים זכויות שלפי חוק יסוד זה של המשרתים
בצבא ההגנה לישראל, במשטרת ישראל, בשירות בתי הסוהר ובארגוני הביטחון
האחרים של המדינה, אין מתנים על זכויות אלה, אלא לפי החוק ובמידה שאינה
עולה על הנדרש ממהותו ומאופיו של השירות.

שמירת דינים: אין בחוק יסוד זה כדי לפגוע בתקפו של דין שהיה קיים ערב
תחילתו של חוק היסוד.

תחולה: כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את הזכויות שלפי חוק היסוד הזה.

יציבות החוק:

אין בכוחן של תקנות שעת חירום לשנות חוק יסוד זה, להפקיע זמנית את תוקפו או לקבוע בו תנאים; ואולם בשעה שקיים במדינה מצב של חירום
בתוקף הכרזה לפי סעיף 9 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח 1948 מותר
להתקין תקנות שעת חירום מכוח הסעיף האמור שיש בהן לשלול או להגביל זכויות לפי חוק זה ובלבד שהשלילה או ההגבלה יהיו לתכלית ראויה ולתקופה ובמידה שלא יעלו על הנדרש.

http://cms.education.gov.il/Educati...

שימו לב:

יציבות החוק: אין בכוחן של תקנות שעת חירום לשנות חוק יסוד זה, להפקיע
זמנית את תוקפו או לקבוע בו תנאים;


חיים הרצוג נשיא המדינה דב שילנסקי יושב ראש הכנסת יצחק שמיר ראש הממשלה

http://www.inn.co.il/News/News.aspx...
ליה 14.12.1008:52
7. עצרת בל''ד באום אל פחם:''לשלב בין מו''מ להתנגדות'' בתגובה להודעה מספר 6

ערכתי לאחרונה בתאריך 14.12.10 בשעה 08:59 בברכה, ליה


מומלץ לקרוא את תרגום דבריהם של המחבלים הערבים, שנכון לעכשיו משמשים עדיין כחברי כנסת במדינה היהודית.

http://www.nrg.co.il/app/index.php?...

תגובית 604

לשלב בין מו"מ להתנגדות

תאריך 7/12/2010

בל"ד בעצרת זיכרון לערפאת: תומכים בעקרונות הלאומיים ובשילוב בין מו"מ להתנגדות

ב-12.11.2010 קיימה מפלגת בל"ד בפעם הראשונה את עצרת "העקרונות הלאומיים" – עצרת זיכרון לרגל יום השנה השישי למותו של יאסר ערפאת, באום אל-פחם. האירוע סוקר באתרי אינטרנט שונים של ערביי ישראל, בהם האתר של עיריית אום אל-פחם,[1] שהציגו תמונות וקטעי וידאו מתוכו.

הנואמים בעצרת האדירו את דמותו של ערפאת כמנהיג הבלתי מעורער של המהפכה הפלסטינית, שלא ויתר על עקרונות ושילב בחוכמה בין משא ומתן לבין התנגדות; הם האשימו את ישראל במותו וקראו להקמת ועדת חקירה בינ"ל של נסיבות מותו. הם מתחו ביקורת על האופן שבו הרשות הפלסטינית ויושב הראש שלה, מחמוד עבאס, מנהלים את ענייניו של העם הפלסטיני וקראו להם להפסיק את התיאום הביטחוני עם ישראל ולהגן על הזכויות הלאומיות. נשמעה אף קריאה לבחון את המשך קיומה של הרש"פ, לאחר שזו כשלה בתפקידה. בנוסף הדגישו הנואמים כי ערביי ישראל, כחלק בלתי נפרד מהעם הפלסטיני וכמאגר אסטרטגי של המפעל הפלסטיני, ימשיכו להיאבק בשליטה הציונית ובגזענות המופנית כלפיהם.

אימן סולימאן, סגן ראש עיריית אום אל-פחם מטעם התנועה האסלאמית, אמר בנאומו כי תושבי אום אל-פחם שמחים לארח את "המנהיג הגיבור השהיד יאסר ערפאת" ואת העצרת של בל"ד, שהיא "העצרת המתנגדת... המשתתפת ישירות בחיזוק זהותנו הקולקטיבית וזכויותינו בארץ הזאת ועליה, כתושביה המקוריים."

יצוין כי בל"ד קמה על רקע התנגדותם של חבריה להסכם אוסלו והיא דוגלת בהפיכת ישראל למדינת כל אזרחיה וכי העיר אום אל-פחם נחשבת למעוז הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית בהנהגתו של השיח' ראא'ד צלאח, שמרצה כעת עונש מאסר של מספר חודשים.

להלן קטעים מן הדברים שנאמרו בעצרת, מתוך אתר עיריית אום אל-פחם.

ערפאת – מנהיג המהפכה הפלסטינית

יו"ר מפלגת בל"ד, ואצל טה, אמר כי ערפאת היה "סמל היסטורי... שהוביל את המהפכה הפלסטינית נגד העושק וההכלה [של הפלסטינים בישראל] לעבר חירות ועצמאות של עמנו. הוא המנהיג שחצה עם המהפכה את שדות המוקשים ועקף את כל המזימות שנרקמו נגדו ונגדה. הוא הפיץ אור בנסיבות האפלות ביותר לאחר התבוסה של 1967, כפי שאמר גמאל עבד אל-נאצר, ועקף מצור אחר מצור עד שמסר את נפשו בשנת 2004, כשהוא נצור במאורתו." טה הוסיף ותיאר את ערפאת כ"מנהיג תנועת השחרור הלאומי העולמי... שקיבע את הזהות הפלסטינית בעומקה הלאומי [ערבי] והאסלאמי." הוא קרא ליו"ר הרש"פ מחמוד עבאס "לקרוא לאחדות לאומית, שתהווה את הלבנה הראשונה בהגשמת המפעל הלאומי הפלסטיני."

יו"ר סיעת בל"ד בכנסת, ג'מאל זחאלקה, אמר בנאומו כי ציון יום הזיכרון לערפאת הוא חובה לאומית וגינה את מניעת ציונו בעזה.[2] הוא אמר שערפאת הוא "נכס של [כל] העם הפלסטיני, הוא המנהיג ההיסטורי שלו, בלי להתחשב בוויכוחים [שהתנהלו] עימו. עלינו ללמוד כיצד לכבד את המנהיגים ההיסטוריים. כאלה הם עמים הראויים לחיות. הרשויות בעזה היו צריכות ליזום [בעצמן] את קיום יום הזיכרון, זוהי חובה המוטלת עליהן."

מזכ"ל בל"ד: לחזור לעמידה האיתנה של ערפאת

הנואמים הקדישו חלק נכבד מדבריהם לאופן שבו ערפאת שילב בין משא ומתן מדיני לבין ההתנגדות ולהתעקשותו שלא לוותר על אף עיקרון פלסטיני. הם קראו להנהגה הפלסטינית הנוכחית ללכת בדרכו, להפסיק את התיאום הביטחוני עם ישראל ולא לנהל מו"מ ללא מקור סמכות ובצל המשך הבנייה בהתנחלויות.

ואצל טה הסביר שערפאת לא ראה במו"מ מטרה, אלא טקטיקה ואמצעי להגיע למדינה פלסטינית שבירתה ירושלים, ללא ויתור על העקרונות. הוא סיפר שלפני נסיעתו לקמפ דיוויד אמר לו ערפאת: "אם יד ימיני תחתום על [הסכם] ללא ירושלים וללא [זכות השיבה] לפליטים, אגדע אותה." טה שיבח את ערפאת על ששילב בפיקחות בין המו"מ להתנגדות, בלי להפוך את המו"מ לחלופה של ההתנגדות, ועל שקבע את גבולות המו"מ וחיזק את העקרונות הפלסטיניים, כאשר לאחר קמפ דיוויד תמך בהתנגדות ובחימושה ואימץ לחיקו את כל הפלגים. זאת, לאחר שישראל הכשילה את כל האופציות האפשריות וחיסלה כל תהליך שלום אפשרי.

טה פנה ליו"ר הרש"פ מחמוד עבאס וקרא לו ללכת בדרכו של ערפאת: "אם תדבק בפועל בעקרונות ותוכיח זאת, נהיה הראשונים שנחזק את ידיך. זוהי הדרך הנכונה. המו"מ אינו אלא חלק מהמפעל הלאומי הפלסטיני ואינו תחליף שלו. המו"מ הוא שיטה טקטית ולא מטרה..."

מזכ"ל בל"ד, עווד עבד אל-פתאח, אמר שהתנועה הלאומית הפלסטינית זקוקה לעמידה איתנה כעמידתו של ערפאת, ושעליה ללמוד מיכולתו לחשוב מחדש על מדיניותו ולתקן את טעויותיו, לאחר שהאופציות שלו נכשלו. לדבריו, ערפאת היה פרגמאטי מאוד, אך "[הסכם] אוסלו היה רחוק מאוד מפרגמאטיות ולכן החשבנו אותו לטעות, אולם [ערפאת] לא זרק את אופציית ההתנגדות והצליח לחבר בינה לבין המו"מ." הוא טען שהאשמתו בידי ישראל, שהוא הפר את הסכם אוסלו ופנה להתנגדות, היא אות של כבוד לערפאת, ותקף גורמים ברש"פ שביקרו את מעשיו. הוא האשים את ההנהגה הפלסטינית החדשה, בכך שבחרה את המו"מ לבדו וביטלה את העימות המדיני והעימות בשטח עם הכיבוש, דבר שהעביר את המאבק לחדרים סגורים ונתן חיפוי לישראל.

עבד אל-פתאח אמר כי ישראל הרגה את אופציית שתי המדינות, ו"יש לחזור לסעיף המדינה האחת, שנמחק מן האמנה הפלסטינית בשנת 1996," כאופציה שתעמיד את ישראל מול אתגר חדש לאנושיותה ולמוסריותה.

ג'מאל זחאלקה תקף את ישראל, ארה"ב וגורמים ערביים, על ניסיונם לעוות את תדמיתו של ערפאת. הוא אמר שכפי שהציונות טענה שחאג' אמין אל-חוסיני היה בעל ברית של הנאצים ושהוא דחה את הצעת החלוקה, כדי להטיל עליו את האחריות לנכבה, כך ארה"ב וישראל האשימו את ערפאת בהכשלת השלום, כאשר מנהיגים פלסטינים וערבים שרצו להיפטר ממנו שמחו על כך בסתר ליבם.

על רקע דברים אלו עבר זחאלקה לתקוף את עבאס על דבקותו במו"מ: "הוסר המכשול – שהוא יאסר ערפאת – מדרך השלום, והגיע מסלק המכשולים – נשיא פלסטיני שאינו מאמין אלא במו"מ. הוא נשא ונתן ללא הפסק, והתוצאה הייתה אפס. היכן השלום?!" זחאלקה קרא להנהגה הפלסטינית "להפסיק את התיאום הביטחוני עם ישראל. אל תמשיכו במו"מ בלי מקור סמכות [של ההחלטות הבינ"ל] ובצל [הבנייה] בהתנחלויות..."

זחאלקה המשיך וגינה ניסיונות של מספר גורמים ליצור "יאסר ערפאת חדש, כזה שלא הכרנו במציאות, אדם אשר נושא ונותן, נכנע, מוסר ומפקיר את העקרונות," בעוד שבפועל הוא סירב לחתום בקמפ דיוויד על הסכם המחסל את זכויות העם הפלסטיני, למרות הלחצים שהופעלו עליו. הוא אמר שעל אף שערפאת לא ניצח צבאית, הוא ניצח במערכת ההגנה על הקיום הלאומי הפלסטיני ועל אחדות העם הפלסטיני.

בהמשך שיבח זחאלקה את ערפאת על כך שלצד הרובה הוא נשא גם עלה של זית והציע אופק מדיני ליהודים ולערבים בפלסטין, בדמות מדינה חילונית דמוקרטית, ולאחר מכן שתי מדינות לשני עמים עם הבטחת זכות השיבה לפליטים, הצעות שישראל דחתה, מה שלדבריו מצביע על כך שלא היה פרטנר ישראלי לשלום.

הרש"פ הפכה לסוכן ביטחון של ישראל

עווד עבד אל-פתאח הרחיק לכת בביקורתו על הרש"פ, ואמר שלאור המבוי הסתום שאליו הגיע התהליך המדיני, ולאור הכוונה הישראלית להשלים את ייהוד פלסטין וליצור מדינת גטאות מפוררת, יש לבחון מחדש את תפקידה של הרש"פ והתועלת שיש בה לאחר שכשלה בהגשמת מטרותיה, במיוחד לאחר שהפכה לסוכן ביטחון של ישראל. הוא גם קרא להשיב לאש"ף את תפקידו במאבק ולשחררו מן הכלא של הרש"פ.

אימן סלימאן התייחס גם הוא לתיאום הביטחוני ושיבח את בל"ד על קיום העצרת בשלב הרגיש הזה שבו, לדבריו, יש כאלה הנשענים על מקלו של דייטון [עד לאחרונה המתאם הביטחוני של ארה"ב ברש"פ ואחראי על אימון מגנוני הביטחון ברש"פ] ורוצים להגיע לחצאי פתרונות [מדיניים].

ישראל הרעילה את ערפאת וגרמה למותו

חלק מהנואמים התייחסו לנסיבות מותו של ערפאת והאשימו בגלוי את ישראל. ג'מאל זחאלקה קרא להקים ועדת חקירה ובית דין בינ"ל לחקר מותו של ערפאת, כפי שנעשה בעקבות ההתנקשות בראש ממשלת לבנון רפיק אל-חרירי, ותהה מדוע הרש"פ לא ביקשה זאת. הוא טען שכל העדויות מצביעות על כך שישראל הרעילה את ערפאת והרגה אותו, והוסיף ש"בלי לקפח איש, ייתכן שיש מי ששיתף פעולה עם ישראל בהרעלת יאסר ערפאת, ולכן אנו דורשים חקירה בינ"ל בנושא ההתנקשות."

ערביי ישראל – מאגר אסטרטגי למפעל הפלסטיני ולא שמאל ישראלי

באופן טבעי, עסקו הנואמים במצבם של ערביי ישראל, שאותם כינו הפלסטינים של ה'פנים' ושאליהם התייחסו כחלק בלתי נפרד מהעם הפלסטיני ואף חוד החנית שלו במאבק על הזהות והשורשיות בפלסטין. הם גם הדגישו שערביי ישראל לא ייכנעו למדיניות הישראלית המפלה והגזענית עד שישיגו שוויון מלא בארץ.

מנחה הטקס, וסאם קחאווש, נשא נאום בשם עבאס זכי, חבר הוועד המרכזי של הפת"ח, שבו אמר: "הוי, אנשינו המושרשים באדמה, המתחמשים בחסינות הפלסטינית ובזהות הערבית: הנאמנות לערפאת פירושה מוכנות מלאה להקריב, פירושה להישמע לו בשעת מבחן ולהיזכר במה שאמר כשהיה נצור בבירות: רוחות גן העדן נושבות." הוא הוסיף ואמר שנאמנות לערפאת פירושה איחוד השורות מול האויב, דבקות בשחרור ובמהפכה והקמת מדינה פלסטינית שבירתה ירושלים. לדבריו, האסכולה של ערפאת נתנה הכול לשלום כפי שנתנה הכול לקרב, אך הישראלים בגדו בשלום, התכחשו לו ודקרו אותו בגבו, הרגו את רבין והתכחשו להתחייבויותיהם. הוא סיים ואמר: "ערפאת הלך בגופו אך נשאר בזיכרון ובמצפון, הוא דוחף אותנו להמשיך במהפכה עד הניצחון, ומי שזה לא מוצא חן בעיניו – שישתה מהים של עזה."

ואצל טה סיפר שב-1999, בפגישה שקיים עם ערפאת ביחד עם עזמי בשארה, אמר להם ערפאת: "אתם הפטריוטים האמיתיים, אתם מזכירים לי את נעוריי במרדנותכם הכנה." לדבריו, "ערפאת הבין את הייחוד של מאבקנו ב'פנים' ונהג לומר: אתם החלק השורשי של עמנו, אתם העדים לנכבה של עמנו. המשיכו במאבק הפוליטי לשמירה על זהותכם הלאומית..."

ג'מאל זחאלקה הדגיש שהתנועה הלאומית ב'פנים' הפלסטיני אינה נפרדת מהתנועה הלאומית הפלסטינית הכללית, לא מבחינה לאומית ולא מבחינה היסטורית, אלא רק מבחינה ארגונית. לדבריו, הפלסטינים של ה'פנים' אינם שמאל ישראלי או רזרבה דמוקרטית, כפי שהשמאל הישראלי רוצה שיהיו, ולא ניתן להגיע לשלום אמיתי, לפיוס, לשוויון ולצדק עם המשך הגזענות והמשך העליונות הציונית, שאותה כופה המו"מ.

עווד עבד אל-פתאח תקף גורמים פלסטינים שבראשית האינתיפאדה השנייה האשימו את הפלסטינים של ה'פנים' בהרס המו"מ ואף קראו להם להצביע למפלגת העבודה, ואמר: "איננו קולות רזרביים [בבחירות] ואיננו מעמסה על המפעל הלאומי הפלסטיני. אנו מאגר אסטרטגי של המפעל הלאומי הפלסטיני." הוא קרא לפתח מאבק פלסטיני כולל מול האפרטהייד הישראלי, לאור פעילותה של ישראל לבטל את ההבדלים שהיא עצמה קבעה בין ה'פנים', הפזורה, הגדה והרצועה, כך שהיא "מחשיבה את כולנו לאויבים." הוא אמר: "לא ניסוג מעמדותינו הלאומיות, גם אם זה אינו מוצא חן בעיני מישהו. אנו יודעים שהשלטון הישראלי מנסה לפגוע בזכויותינו ובקיומנו, ומנסה לפגוע בבל"ד באופן מיוחד, ואולי מכין את הקרקע לצעדים קיצוניים מאוד. לכן אנו אומרים: איננו מפחדים מהם. אנו נישאר על האדמה הזאת ונמלא את חובותינו, עד שנגיע לפתרון בעל מימד דמוקרטי ואנושי, שכן חובה שנחיה בארץ הזאת עם שוויון מלא."

אימן סלימאן קרא לחיזוק עמדות הפלסטינים ב'פנים' לפי עקרונות האמנה הפלסטינית מ-1968, המדגישים את הערביות של פלסטין ואת זכות העם הפלסטיני להתנגדות וקובעים את הקווים האדומים. הוא קרא גם לפעילות מאוחדת ב'פנים' הפלסטיני, לאור הגזענות ההולכת וגוברת, ניסיונות הייהוד המתמשכים, העוני והאלימות – שמטרתם לפגוע בזהות הערבית הפלסטינית.

www.um-elfahem.net, 13.11.2010

[1] www.um-elfahem.net, 13.11.2010

[2] מאז השתלטות החמאס על הרצועה היא אוסרת על קיום עצרת מרכזית ביום השנה למותו של ערפאת.

http://www.memri.org.il/cgi-webaxy/...


ליה 31.12.1011:08
8. ''זכות השיבה'' מתבצעת מתחת לפני השטח בתגובה להודעה מספר 7

ערכתי לאחרונה בתאריך 31.12.10 בשעה 11:27 בברכה, ליה


''זכות השיבה'' מתבצעת מתחת לפני השטח. בשנה האחרונה לבד, התחתנו 7600 זוגות מישראל וארצות ערביות. הערבים חדרו לכל משרד במדינה. יש להם 1200 עמותות ,כל עמותה גורפת הון תועפות.תוך 20 שנה משתלטים הערבים על המדינה.כל החכי''ם הערבים נואמים כל יום הם ''נואמים סדרתיים''.כמעט כל יום החכי''ם מוצצים כספים מהמדינה למען הערבים.הח''כים הערבים צוחקים כל הדרך.הם גייס 5 וכולם שותקים כטמבלים ,שאר חברי הכנסת מנסים ללטף כל הזמן את חברי הכנסת הערבים.http://www.nrg.co.il/app/index.php?...

תגוביות 2,3,4,5,6
ליה 11.01.1100:08
9. מה מצפה למדינת ישראל מהמגזר הערבי , הפעם בנגב בתגובה להודעה מספר 8

מה מצפה למדינת ישראל מהמגזר הערבי , הפעם בנגב

http://www.youtube.com/watch?v=YONp...
ליה 19.01.1115:22
10. אישום: מדריך באל אקצה מטעם חמאס בתגובה להודעה מספר 9

אישום: מדריך באל אקצה מטעם חמאס

כתב אישום הוגש היום נגד ערבי תושב ירושלים שכיהן כמדריך במסגד אל אקצה מטעם חמאס והאחים המוסלמים והיה שותף בהסלקת אמל"ח.

אל אקצה בשירות חמאס

כתב אישום הוגש היום בבית המשפט המחוזי בירושלים נגד חוסאם אלדין עליאן, ערבי תושב ירושלים ששימש כמדריך מטעם ארגון החמאס והאחים המוסלמים במסגד אל אקצה.

כתב האישום הוגש מתוקף תקנות ההגנה ומכוח הפקודה למניעת טרור האוסרת חברות בחמאס ובתנועת 'האחים המוסלמים ירושלים'.

בכתב האישום נקבע כי "במועד שאינו ידוע למאשימה במדויק, במהלך שנת 2008 התגייס הנאשם לתנועת חמא"ס ולאחים המוסלמים ירושלים, והשתתף בפעילות הארגון".

עוד עולה מהאמור באישום כי החל משנת 2008 ועד לשנת 2010, עבד הנאשם במסגד אל אלאקצה כנציג מטעם תנועת החמא"ס ומטעם האחים המוסלמים, ובמסגרת פעילותו זו כיהן כמדריך קבוצות מטעם הארגונים וסייע בתאום ויזום סיורי הדרכה לתלמידים במתחם הר הבית. "במועדים הרלוונטים קיבל הנאשם משכורת מהחמא"ס, ישירות או באמצעות גורמים שלישיים בגין פעילותו בחמאס ובאחים המוסלמים ירושלים. הנאשם ידע כי קבל שכר עבור פעילותו מארגון החמאס. במעשיו המתוארים לעיל, היה הנאשם חבר בארגון טרור באופן שנמנה עליו והשתתף בפעולותיו והיה פעיל בארגון זה".

אישום נוסף נגד עליאן קובע כי במהלך החודשים אפריל-מאי 2009, היה עד לניסיון הסלקת אקדחים ותחמושת בשכונת בית צפפא על ידי מחבל חמאס. הוא אף מואשם בשותפות לנשיאת אמצעי הלחימה בניגוד לחוק.

http://www.inn.co.il/News/News.aspx...ליה 30.01.1100:01
11. המפגינים צועקים:''אללה אכבר'', ו-''בדם נפדה את יפו'' בתגובה להודעה מספר 10
ערבים ופעילי שמאל נגד הגרעינים התורניים

מאות מתושביה הערבים של יפו ופעילי שמאל קיצוני מפגינים הערב (מוצאי שבת) נגד הגרעינים התורניים. גם דגל מצרים הונף.

מאות מתושביה הערבים של יפו ופעילי שמאל קיצוני הפגינו הערב נגד הגרעינים התורניים בעיר. הערבים טוענים כי יהודי המקום מתנכלים לערביי העיר ומעוררים פרובוקציות.

רבים מהמפגינים נושאים דגלי מצרים ופלסטין, וצועקים: "אללה אכבר", ו-"בדם נפדה את יפו".

ח"כ אורי אריאל קרא לפרקליטות לפעול נגד המסיתים הערבים בלי להפלות וללא משוא פנים, כלשונו. "עד עכשיו נמנענו מלהתייחס לטענות ולהפגנות ביחס ליהודים המתישבים ביפו, אבל מאחר והערבים הפכו את הסוגיה ללאומנית, אתחיל בהתערבות בסוגיה בימים הקרובים".

ח"כ ד"ר מיכאל בן ארי (האיחוד הלאומי) אמר "את מפגיני השמאל וערביי יפו הקוראים למהפכת קהיר ביפו, צריך לשלוח לקהיר וטהרן. יצא המרצע מהשק, האויב הערבי ביפו מגלה שמבחינתו דין יפו כדין שכם. שמאלנים תתעוררו!".

http://www.inn.co.il/News/News.aspx...
ליה 03.02.1110:38
12. מסעדות בירושלים ותל אביב: אין כניסה לחיילים בתגובה להודעה מספר 11
מסעדות בירושלים ותל אביב: אין כניסה לחיילים

חייל המיל' שלא הורשה להיכנס למסעדת אזאד בחיפה, אומר לערוץ 7 כי התופעה קיימת בכל רחבי הארץ, "מתנהל מאבק הכפשה כנגד חיילי צה"ל"

בית משפט השלום בחיפה חייב, אתמול את מסעדת אזאד בעיר לשלם לחייל קובי דנה 5000 שקלים מכיוון שסולק ממנה.

החייל קובי דנה סטודנט באונ' חיפה נכנס למסעדה במארס 2010 כשהוא לבוש במדי צה"ל. לדבריו לאחר שהתיישב ניגשה אליו מלצרית וביקשה ממנו לעזוב את המקום. לטענתו המלצרית הסבירה כי לפי מדיניות המסעדה אסורה הכניסה לאנשים במדים. עוד סיפר כי ביקש מהמלצרית להישאר במסעדה כדי לחסוך ממנו את המבוכה הכרוכה בסילוקו אולם המלצרית עמדה על דעתה והתעקשה כי יעזוב את המקום.

דנה שיוצג על ידי תנועת אם תרצו טען כי מדיניות המסעדה יוצרת אפליה שכן היא מפלה אנשים על בסיס היותם לובשי מדים ומשרתים בצבא.

בראיון לערוץ 7, אומר דנה, כי אין זו הפעם הראשונה שהמסעדה הזאת לא הכניסה חיילים במדים, "היה את המקרה של חייל המילואים רב סמל רביב רוט מחיל הים, שהדיון בעניינו אמור להתקיים בחודש מאי, גם הוא גורש מהמסעדה, ובעקבות המקרה שלו, החלטנו לבדוק האם אכן נכונה השמועה שבעל המסעדה לא מכניס חיילים".

דנה אומר כי חובה להלחם בתופעה של בעלי עסק ומסעדות שמתנכלים לחיילים, "אמנם זו מסעדה בבעלות ערבית, אבל היא ממוקמת במרכז חיפה בשכונת הדר, זו הסיבה שפתחנו במאבק יחד עם חברי מתן פלג ועו"ד משה שוחטמן, ותבענו את המסעדה בבית משפט, הגשנו תביעה של חמישים אלף שקלים אבל בפועל קיבלנו 5000 ₪, הנושא כאן לא היה הסכום אלא העיקרון ולכן הגענו איתם לפשרה, בנתיים אגב המסעדה נסגרה כי היא פעלה ללא רישיון".

קובי דנה אומר, שמסעדת אזאד לא הייתה המסעדה היחידה שמנעה מחיילים להיכנס, "אני יודע שזה לא מקרה מקומי, זה חלק ממאבק הכפשה שמנהלים נגד חיילים צה"ל, לא רק בחיפה, גם בירושלים ותל אביב, היה את המקרה לפני חודשיים שמנעו מחיילים להיכנס לקונצרט בחיפה, יש מסעדות בתל אביב שמונעות מחיילי צה"ל להיכנס למקום וההחלטה של בית המשפט בענייננו היא תקדימית ומהווה תמרור אזהרה לכל בעלי העסק והמסעדות שלא נותנים לחיילים להיכנס".

תגוביות:

1.רעיון לפיתרון הבעיה.להכנס למקום כזה 100 חיילים, להפוך את המקום ולהמשיך הלאה...כי לערבי צריך להתייחס אחרת...

2.רעיון ריאלי.להכניס למקום 100 חיילים, שידרשו 5000 שקל, כי עם דנה היה תקדים....5000 כפול 100=תחשבו לבד....כמובן שבשבוע הראשון להכניס חייל אחד, אחרי חודש 2, וכן הלאה, אם בבת אחת 100 זה לא יעבוד...

3.מענין איך העיתונות היתה מגיבה לו לא הכניסו ערבי למסעדה.

4. צריך לעשות מסיבות סיום פלוגתיות במסעדות שכאלה,להביא אוכל מהבית,ולשיר שירי ארץ ישראל !

5.לערביי ישראל !נא לא להכניס שום יהודי.אנו אוכלים רק כשר !!!
ליה 15.02.1111:42
13. ערבים ישראלים: בעד המהפכה במצרים, נגד השלום בתגובה להודעה מספר 12
ערבים ישראלים: בעד המהפכה במצרים, נגד השלום

תומכי בל"ד חגגו בנצרת את המהפכה במצרים. מה משמח כל כך? למה גם הם נגד הסכם השלום עם ישראל? ולמה כשמובארק היה חזק שתקו?

בנצרת התקיימה בשבת האחרונה הפגנת תמיכה של אנשי מפלגת בל"ד במהפכה במצרים. כאלפיים איש הגיעו לחגוג את מפלתו של מובארק. ביומן ערוץ 7 שוחחנו עם עאוני באנא, מצעירי בל"ד וניסינו לברר מה כל כך טוב במהפכה הזו ולמה מייחלים כעת אנשי בל"ד.

בראשית דבריו מספר באנא כי המתכנסים תכננו בתחילה הפגנת תמיכה במהפכה, אך לאחר שהגיעו הדיווחים ממצרים על התפטרותו של מובארק הפך האירוע לחגיגת שמחה. כעת מקווים שם שהעם המצרי הוא שיקבע את עתידו, ובאנא משוכנע שאכן תיתכן דמוקרטיה מצרית שתהיה אפילו טובה מזו שבמערב. "במהפכות בעולם המערבי נשפך דם. במצרים אחרי שמיליון איש עזבו את כיכר תחריר לקחו מטאטאים וניקו את הכבישים. אף אחד לא פגע באיש. ההרוגים שהיו כולם נפגעו מאנשי כוחות הביטחון, אנשיו של מובארק".

באנא, כמו אנשי מפלגתו, תומך בקריאה העולה מהאופוזיציה המצרית לבטל את הסכם קמפ דייוויד. "מה שאמור היה להביא שלום לא הביא שלום", הוא קובע ומסביר: "ההסכם לא דאג לסכסוך עם הפלשתינאים". לטעמו נכון היה שאנואר סאדאת יודיע לראש ממשלת ישראל בגין שכל עוד לא יימצא פתרון לסוגיה הפלשתינית לא ייחתם הסכם עם מצרים.

באנא מדגיש את שאיפתה של מפלגתו לדמוקרטיה אזרחית ובחירות חופשיות גם ברשות הפלשתינית, ולא, הוא לא נשמע חושש מבחירות ביהודה ושומרון שיביאו להפיכה חמאסית בנוסח עזה. לטעמו ההשתלטות החמאסית על עזה כלל אינה הפיכה אלא תוצאות דמוקרטיות של בחירות חופשיות. מה באשר לדרך בה השתלטו אנשי חמאס על הרצועה כשהם משליכים את מתנגדיהם מגגות הבתים אל מותם? "אלה פרטים קטנים שלא אכנס אליהם", הוא אומר ושב לקבוע שהבחירות בעזה היו בחירות דמוקרטיות, ואם תוצאה שכזו תהיה גם ביו"ש הרי שהדבר מוכיח את רצון העם הפלשתיני ויש לכבד את החלטתו.

בהמשך הדברים מסרב באנא לקבל את הטענה לפיה כל עוד היה מובארק איתן על כסאו לא העז איש ממפלגתו להביע עמדה נגדו. "אני לא מצרי כדי שאביע דעה נגד מובארק", הוא אומר ומוסיף ש"תמיד היו מאמרים נגד דיכוי עמים".

http://www.inn.co.il/News/News.aspx...

ליה 15.02.1114:13
14. אין חיה כזאת ערבי ישראלי בתגובה להודעה מספר 13
אין חיה כזאת ערבי ישראלי.

ישראל הוא שמו של עמנו.

יש רק ערבי.

ערבי בעל תעודת זהות ישראלית-לצערנו,

וערבי ללא תעודת זהות ישראלית-וכך זה אמור להיות.

אלה שתי האופציות היחידות שיש בעולם.

אין ערבי ישראלי-

בדיוק כמו שאין יהודי-ערבי!
ליה 16.02.1113:38
15. ועדת החוקה: מבנה לא חוקי יהרס על חשבון הבונה בתגובה להודעה מספר 14
ועדת החוקה: מבנה לא חוקי יהרס על חשבון הבונה

ח"כ פאינה קירשנבאום, יוזמת החוק: "הבנייה הבלתי חוקית הפכה למכת מדינה. הנטל הכספי יעבור מהרשויות למבצעי עבירות הבנייה".

ועדת החוקה של הכנסת אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק של ח"כ פאינה קירשנבאום (ישראל ביתנו) הקובעת כי הריסת מבנה שנבנה בניגוד לחוק תתבצע על חשבונו של הבונה.

רשויות החוק ובכללן המשטרה, מערכת המשפט והרשויות המקומיות, מתקשות להתמודד עם תופעת הבנייה הבלתי חוקית. אחד הקשיים העיקריים הוא של הרשויות המקומיות אשר צריכות גם לממן את ההריסה של המבנים הלא חוקיים. מימון זה יכול להרקיע שחקים כאשר הוא כולל את עלויות ההריסה, כוח האדם, האבטחה של התהליך וכו'.

הגורמים המקצועיים, משרד המשפטים ומשטרת ישראל, ציינו בדיון כי הם תומכים בהצעת החוק. לדברי תנ"צ אמיר גור, ראש מנהלת תיאום פעולות אכיפה: "הוצאות של הריסת מבנה בלתי חוקי נעות בין עשרות אלפי שקלי במקרה הטוב למאות אלפי שקלים במקרה הרע, וגוררת תיאום בין עשרות למאות גופי אכיפה".

ח"כ פאינה קירשנבאום, יוזמת החוק, אמרה, "הבנייה הבלתי חוקית הפכה למכת מדינה ששלטון החוק לא מצליח למצוא את הדרך המתאימה להילחם בה ולמגר אותה. וועדת זיילר לעניין תחום הבנייה בישראל מ-2004, מצאה שלושה כיוונים חשובים- אכיפה, ענישה והרתעה הנחוצים על מנת להילחם בתופעה. הצעת החוק מממשת את שלושתם. היא מקלה על הרשויות לאכוף את הסדר הציבורי בכך שהיא מפחיתה את העול הכלכלי בהריסת מבנים לא חוקיים, היא מגבירה את הענישה ומוסיפה על העבירה גם ענישה כלכלית ומתוך שני אלמנטים אלו גוברת גם ההרתעה".

http://www.inn.co.il/News/News.aspx...

תגוביות:

1.אם יופעל החוק נגד ערבים, אזי הדבר רצוי ודחוף עד מאוד.

2.ברור לנו כי...
במערכת המשפח שלנו של "מערכות האכיפה" קרי: משטרה, פרקליטות, בג"ץ וכדומה,חוק כזה יפגע באופן ברור באוהבי העם והארץ המתנחלים, החרדים, תושבי השכונות, נוער הגבעות, וכדומה, שם "יקפידו על קלה כבחמורה" ויהרסו כל מה שרק אפשר, בעוד שבבניה הערבית הבלתי חוקית, הן של תושבי "המשולש" וכדומה, הן של ערביי מזרח ירושלים והן של הבדואים בנגב, איש לא יגע, וברוב המקומות גם איש "מגורמי האכיפה" לא יעז להיכנס, ("בגלל דאגה לשלום הציבור" ובשל "סדר קדימויות").

3.אני מציע חוק אחר.לא יהרס בית ,אלא אם כן ייהרסו כל המבנים הבלתי חוקיים ברדיוס של 10 קילומטרים ,כך שלא יהיה מצב שיהרסו בית יהודי בלתי חוקי בחיפה, ובמרחק של כמה מטרים משם יתנשאו טירות ערביות שיש עליהן צווי הריסה כמה שנים, אך בגלל האכיפה הסלקטיבית השוררת בישראל הטירות הללו אינן נהרסות.ליה 02.03.1109:14
16. עלינו להציל את חיפה מידי חיזבאלה בתגובה להודעה מספר 15
*דיכטר: ג'ורג' חבש חלאה; בראכה: יש לך הכי הרבה דם על הידיים* דיכטר ציין בציניות כי "אני שמח שהשניים עשו וידוא קבורה לחלאת המין האנושי הזה שעבר מן העולם".

יו"ר המפד"ל, זבולון אורלב, קרא לבראכה: "סע לירדן ותעוף מכאן". אורלב פנה לדיכטר בדרישה שהמליאה תחקור את הנסיעה להלוויה. יו"ר סיעת האיחוד הלאומי-מפד"ל, אורי אריאל, התקרב לשולחנו של בראכה ודרש ממנו להפסיק לצרוח. בראכה בתגובה דרש ממנו "ללכת לכל הרוחות".(הארץ 30.1.08 ).

*ח"כ איתם לח"כים הערבים: יבוא יום ונגרש אתכם* עימות מילולי חריף פרץ במהלך דיון במליאה בו התייחס ח"כ איתם להפגנה שהתקיימה אתמול באום אל-פאחם נגד פעולות ישראל בעזה: "צריך לגרש אתכם לעזה שם שוכן העם שלכם הנלחם בנו". (5.3.08 ynet).

*בעיתונות הרוסית: עלינו להציל את חיפה מידי חיזבאלה* ב 6.11.2008 פורסם בשפה הרוסית בחיפה: יהב התקרב לוואליד חאמיס, נציג בל"ד ומינה
אותו לסגנו. נכתב עוד כי וואליד מקבל הוראותיו מעזמי בשארה והוא הרי משתייך לנסראללה.(אתר בוקרה, 6.11.2008 ).

ח"כ אפי איתם קורא לגרש את הח"כים הערבים ואת עמם מישראל הדברים נאמרו כשנאם איתם מעל בימת הכנסת ותקף את חברי הכנסת הערבים ואמר:"יבוא יום שנגרש אתכם מהכנסת ומהמדינה". אחרי הנאום הגבירו בכנסת את השמירה על
איתם כי זה טען שהגיעו אליו איומים על חייו בעקבות הדברים שאמר.(10.3.09 ynet)

בהתבטאות חריפה נוספת נגד חברי הכנסת הערבים, אמר יו"ר ישראל ביתנו: אתם זמניים כאן, ליברמן הוסיף כי "היום יש ממשלה 'לפלפים'. תאמינו לי, זה זמני כמו שאתם זמניים כאן.בדיוק כמו שהממשל בכווית יודע לטפל במקרים כאלה". ליברמן הדגיש שהממשלה הכוויתית החליטה לגרש מהמדינה מאות משתתפים בעצרת לזכר עימאד מורנייה, בכיר חיזבאללה
שנהרג בהתנקשות בסוריה.(הארץ 10.3.08 ).

"חברי הכנסת הערבים הם תבוסתנים, מהווים גיס חמישי ומייצגים את ארגוני הטרור", כך אמר יושב ראש מפלגת "ישראל ביתנו", ח"כ אביגדור ליברמן במהלך דיון פגרה מיוחד בכנסת. (וואלה 5.5.08 ).

בתאריך 20.5.08 , נחקר ח"כ ברכה, ראש מפלגת חד"ש בחשד שתקף פעיל ימני קיצוני בהפגנה וכמו כן, נחקר ח"כ ברכה על הפרעה לעבודת המשטרה בעת הפגנה אחרת.

*ח"כ לימור לבנת מזהירה " שלא ללכת בעקבות קיצוניותו של ח"כ אחמד טיבי" *זאת בעקבות התנגדותו של ח"כ טיבי להצעת החוק שהגישה ח"כ לבנת באשר למעמדה של השפה הערבית.(כל עארב 23.5.08 ).

*ח"כ רותם לזחאלקה: "אין לך בעיה עם בוגדים"*.

ח"כ טרטמן אמרה כי "צריך שתהיה נאמנות למדינה. אי אפשר לשבת על שני כסאות, גם לשבת בכנסת וגם לפעול נגדה. ח"כ זחאלקה שכבר נקרא לסדר פעמיים, אמר: "מדוברבתפיסת עולם פשיסטית". בתגובה פנה אליו ח"כ רותם ואמר: "אתה נגד המדינה ואין לך בעיה עם בוגדים".(וואלה 22.7.08 ).

רבני יש"ע תקפו את השר ראלב מג'אדלה בשל תביעתו למנוע את המשך העבודות בשער המוגרבים: "עולה חשש כבד שהוא פועל כגיס חמישי בממשלה". (19.10.08 ynet ).

עוזרה הפרלמנטארי היהודי של ח"כ נדיה חילו סיים עבודתו עמה בשל תנאי שהציבו לו הורי ארוסתו: אם ימשיך לעבוד עם ח"כ ערבייה הם יבטלו את החתונה.(27.12.08 ynet).

*ליברמן לזחאלקה: "אתה גיס חמישי, בוגד"* העימות התחיל בפתח הישיבה, לאחר שח"כ זחאלקה פנה אל ליברמן ואמר לו: "אתה פשיסט קטן וגזען, וזאת מחמאה עבורך". בתגובה השיב לו ליברמן: "אתה המסית הראשי. זה שאתה יושב כאן זה בושה לכנסת ישראל ואנחנו נדאג שתשב במקום אחר".

"המדינה מנסה להתאבד בכוח" במהלך הישיבה אמר ראש מינהלת השרות האזרחי במשרד ראש הממשלה ראובן גל, כי ההתנגדות של המנהיגות הערבית חרגה כבר מזמן מהשירות האזרחי. "הנושא האמיתי הוא ההזדהות או ההתנגדות למדינה".
(וואלה 24.2.09 ).

*ועדת הבחירות המרכזית פסלה את רשימות בל"ד ותע"ל:* המפלגות עתרו לבג"צ שפסל את ההחלטה ואיפשר למפלגות להתמודד בבחירות.

*ליברמן :"אין אזרחות, אין נאמנות" ו"רק ליברמן מבין ערבית" בין היתר הוא טען שהציבור הערבי שורף מדי שבוע את דגלי המדינה בנוכחות חברי הכנסת הערבים.

מרזל, איש תנועת כך, שהוצאה מחוץ לחוק עתר לבג"צ וקיבל היתר להגיע לאום אלפחם שם הוא יבקש לקרוא לגירוש תושבי העיר. מרזל ויוצאי כך הצטרפו לשורות מפלגת האיחוד הלאומי וזכו בייצוג בכנסת. לקראת יום הבחירות מונה מרזל לפקח על הבחירות בעיר אום אלפחם. לאחר שמאות מפגינים חיכו
בכניסה לעיר נמנעה כניסתו. במקומו הגיע ח"כ אריה אלדד, שהצטלם עם נחש וקרא לרוצץ את ראשם של הנחשים הערבים.

*שייח ראיד סלאח מועמד לדין:* שייח' ראיד סלאח שנאם נגד חפירות הנערכות ליד מסגד אלקצא נעצר,נחקר והוגש נגדו כתב אישום באשמת הסתה גזענית. על סלאח נאסרה לתקופה מסוימת הכניסה לירושלים.

*ח"כ והרופא אריה אלדד מצטלם עם נחשים לקראת הבחירות:*
ח"כ אריה אלדד ( האיחוד הליאומי ) ניסה במהלך הבחירות לכנסת לרכז תשומת לב במרכז
ירושלים, כאשר על צווארו התפתל נחש ולצדו תומכי מפלגתו כשבידיהם סיסמת הבחירות: "בלי לפחד כלל " .אלדד אמר: " המטרה היא להדגיש שכל אחד יכול להתגבר על פחד, גם אם הוא כולל מאבק בערבים " אחרי ניסיון של כמה שנים בכנסת, הדבר האחרון שאני מפחד ממנו, הוא הנחשים " .

*ח"כ סעיד נפאע נחקר בחשד לביקור בסוריה:* ח"כ סעיד נפאע (בל"ד) נחקר מספר פעמים בשנתיים האחרונות על רקע נסיעתו לסוריה בחודש ספטמבר 2007 . נפאע נחקר במשרדי היחבא"ל (היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית) בפתח תקווה. ח"כ נפאע ביקר בסוריה במקביל לביקור של משלחת
אנשי דת דרוזים במקומות הקדושים לעדה בסוריה. בביקורו הוא נפגש עם סגן הנשיא הסורי פארוק א-שרע ועם סגן שר החוץ פיסל מקדאד.

*: *ח"כ בראכה נחקר שמונה פעמים מאז 1999 .יו"ר חד"ש, חבר הכנסת מוחמד בראכה, נחקר ביום 19.3.2009 במפלג הונאה צפון, בחשד להפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו והעלבת שוטר. ח"כ בראכה נחקר בעקבות הפגנה שהתקיימה לפני כשנה וחצי בנצרת, בעת ביקורו של יו"ר מפלגת העבודה. ברק הגיע למלון
"גולדן קראון" בעיר כדי להודות לתומכיו במגזר הערבי על-כך שבחרו בו לתפקיד יו"ר המפלגה. באפריל 2009 צפוי בראכה להופיע לשימוע בפני היועץ המשפטי לממשלה, בעניין כתב אישום שעומד ותלוי נגדו בדבר השתתפותו בשתי הפגנות במהלך מלחמת לבנון השנייה ובהפגנה נגד בניית גדר ההפרדה בבלעין.
(ynet 19.3.2009) .

תהלוכת ה"שיבה" המאורגנת מדי שנה, אירעה ב- 8.5.08 , וידיעות לגביה פורסמו באמצעי התקשורת בעברית ובערבית).חבר הכנסת דוד רותם (ישראל ביתנו) הגיב לאירועים: "מי שמאפשר את אזכור הנכּבה ביום העצמאות באמצעות הפגנה, שלא יתפלא ששוטריו נפצעים. אני קורא למשטרת ישראל לבטל לאלתר את כל האישורים שהיא נתנה לעצרות לציון הנכבה, לפני שיהיו פגיעות בנפש" .

זבולון אורלב: "לא עולה על הדעת שבמדינת היהודים יתנכלו ליהודים ביום הקדוש ביותר".עכו.*מוסאוא: להכריז על אירועי עכו כפעולות איבה*.*ראש העיר עכו: עכו הייתה שלנו ותשאר שלנו לנצח נצחים* ראש עיריית עכו אמר את הדברים במהלך הקפות שמחת תורה בבית הכנסת בעיר. לנקרי: לא ניתן לאף אחד לגעת בעיר הזאת. עוד אמר לנקרי: "עכו תמשיך לצעוד קדימה על אפם
וחמתם של אוייבנו ושונאינו".( (הארץ 22.10.08 ).

ראש עירית כרמיאל אומר, בראיון לעיתון "כל אל ערב", כי הוא מתנגד לכך שערבים יבואו להתגורר בעירו ומעדיף שהיהודים והערבים יחיו בנפרד, הרחק אחד מהשני, כשכל עם שומר על מנהגיו ואורח חייו.(13.4.08 msn ).

ערבי לא יכול לחנוך יהודי.פר"ח: אנחנו משבצים כל חונך למגזר שלו. פר"ח יבצע בחינה נקודתית נוספת ובמידה ותימצא משפחה יהודית שתביע הסכמתה לחניכת ילדם על ידי המבקש, נודיע לו על כך.(מעריב 27.5.0 ).

ביום השני לתחילת שנת הלימודים 2008-9 , קבוצת הורים יהודים ממעלות תרשיחא התנגדו לכך שילדיהם ילמדו בגן יחד עם ילדים ערבים הגרים איתם באותה שכונה. כתוצאה מכך,ביטלה העירייה את רישומם של 28 ילדים ערבים לגן והעבירה אותם לגן ילדים בכפר תרשיחא.(הארץ 2.9.08 ).

מורים לנהיגה מיישובים ערבים שליד כרמיאל מוחים על-כך שנאסר עליהם להיכנס לעיר בשבתות ובחגים. באמצעות "עדאלה" הם עתרו נגד העירייה, שטוענת: רק ביקשנו להתחשב.בכניסות לעיר מוצבים שלטים אוסרים על כניסת כלי-רכב ללימוד נהיגה בשבתות ובחגים.במחאה על האיסור עתר אתמול (יום ג') ארגון עדאלה לבית משפט המחוזי בחיפה לאפשר למורי נהיגה ערבים להיכנס עם כלי-הרכב לתחומי העיר גם בסופי שבוע.ליד כרמיאל נמצאים עשרות יישובים וכפרים ערבים. מבחני הנהיגה מתקיימים בעיר ולפיכך מעדיפים מורי הנהיגה ללמד את תלמידיהם בעיר. בעתירה נכתב כי "ביישובים הערבים אין
תשתית ראויה לקיום שיעורי נהיגה, אין רמזורים ואין תמרורים, ולפיכך לימודי הנהיגה בכרמיאל הינם מציאות מחייבת".(24.9.08 ynet ) .

*בנצרת עילית דורשים: "ליישם את חוק פינוי-פיצוי אצלנו"* תושבים בעיר המעורבת קוראים למדינה להתרכז ברכישת בתים בעירם, כדי להקטין את
כמות בני המיעוטים.(מקור ראשון הצופה 8.9.08 ).

*העירייה דורשת לסגור עסקים של ערבים בעכו: * עיריית עכו החלה בשנתיים האחרונות לנקוט בצעדים משפטיים נגד סוחרים ערבים כדי לאכוף עליהם את חוקי השבת. קנסות הוטלו על הסוחרים שנאלצו לעתור לבג"צ באמצעות ארגון עדאלה. לדברי אחד העותרים, אליאס דאו, נוצרי המנהל את חנות המכולת שבבעלותו מאז שנת 1998 , במשך קרוב לעשר שנים היה סוגר את חנותו ביום ראשון ופותח אותה בשבת, ומעולם לא קיבל התראה או קנס מהעירייה בגין פתיחת חנותו בשבת, עד לאחרונה. "רוב לקוחותיי הם ערבים", הוא מספר. "מדובר בעיקר בדיירי רחוב הרצל והרחובות הסמוכים שקונים אצלי ביום שבת". דאו כותב בתצהיר שהגיש, כי "כשליש מדיירי הרחוב הם ערבים. כמו כן, כמחצית התושבים המתגוררים ברחובות הסמוכים הם ערבים. יום המנוחה המקובל עלי, על-פי דתי ועדתי, הוא יום ראשון. זה היום שבו אני מבלה עם בני משפחתי, ומצהיר כי מזה קרוב לעשר שנים, החנות שלי סגורה ביום ראשון". לטענת עדאללה, אכיפת התיקון לחוק העזר, משנת 2002
תמנע ממנו לסגור את החנות ביום ראשון, או שתאלץ אותו לסגור את חנותו יומיים בשבוע, "דבר שיפגע קשות בהכנסותיו". בג"צ נעתר לעתירה ואסר על עיריית עכו לאכוף את חוק השבת על תושביה הערבים.
(גליל אינפו 16.5.0 ).

* תיקון חוק האזרחות הוארך ובג"צ אינו פוסק* תיקון חוק האזרחות שוב הוארך ביוזמת הממשלה ובאישור הכנסת. למרות היותו של החוק הוראת שעה זמנית היא מוארכת מאז שנת 2003 . עתירות שהוגשו לבג"צ בידי ארגוני זכויות אדם לא מוכרעות בידי השופטים. יותר מעשרים אלף משפחות ערביות סובלות בחיי המשפחה האישיים.

*החוק נגד פורצים הורחב גם לשטחי מרעה* בניגוד לעמדת משרד המשפטים, עברה אתמול בוועדת השרים לענייני חקיקה הצעת "חוק דרומי", בנוסח שהציע שר החקלאות שלום שמחון (עבודה). לפי הנוסח, לא ישא אדם באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מיידי להדיפת פורץ או מי שנכנס למקום מגוריו,
לבית העסק שלו, או למשקו החקלאי המגודר, בכוונה לבצע עבירה. בהצעה ניתנה הרחבה משמעותית להגדרת משק חקלאי, הכוללת בין היתר שטח מרעה ושטח המשמש לאחסנת ציוד וכלי רכב במשק חקלאי. לפי ההצעה, החוק לא יתן הגנה אם מעשה ההגנה היה לא סביר בעליל בנסיבות העניין. עמדת משרד המשפטים היתה להחיל את החוק רק על בתים,ולא על עסק או משק חקלאי.(הארץ 1.4.08 ).(על מי רוצה משרד המשפטים להגן?ומי במשרד המשפטים הוא זה שמתנגד לחוק?)

לראשונה מאז פרוץ הסכסוך בין ישראל לפלשתינים מוגדרים הפלשתינים כולם, כקולקטיב - כאויב. הדבר עולה מתוך תגובת המדינה לעתירה שהגישה ח"כ זהבה גלאון נגד חוק האזרחות - הוראת שעה, שהוארכה במרץ 2007 (5.5.08 news1) .

* לבטל תהלוכת יום הנכבה* דני דנון פנה לשר לביטחון פנים בבקשה לבטל התהלוכה שתיערך ביום העצמאות; לדבריו, אם דיכטר לא ייענה לבקשה הוא יעתור לבית המשפט המחוזי.יו"ר הליכוד העולמי, דני דנון, פנה אתמול (שלישי) לשר לביטחון פנים אבי דיכטר, בדרישה להורות על ביטול תהלוכת יום הנכבה שתיערך ביום העצמאות על ידי הערבים בישראל. לטענת דנון, תכלית הצעדה היא "להתריס ולהסית נגד המדינה", ובהודעה לעיתונות נכתב כי
זו "התרסה מכוונת וחתרנית של הנהגת ערביי ישראל כנגד קיומה של מדינת ישראל". (הארץ 6.5.08 ). הצעת החוק אותה יזם תאסור לקיים אירועים, הפגנות, עצרות וכל פעילות ציבורית המציינים את יום הנכבה. ח"כ מילר הוסיף כי הצעתו היא פועל יוצא של האירועים האלימים שהתרחשו ברחבי הארץ בעקבות ציון הנכבה. ח"כ מילר מבקש לקבוע בהצעתו כי הפרת החוק תהיה בגדר עבירה פלילית, וכי המפר את החוק צפוי לעונש כבד ובכלל זה עונש מאסר בפועל. "הרוצה להפגין ביום זה מוזמן, אחר כבוד, לעשות זאת עמוק בלב העיר עזה", סיכם. (15.5.08 nrg ).כעת מתכוון ח"כ מילר למנוע מהערבים בישראל לציין את ה"נכבה" ברחבי המדינה. "לא יתכן כי מדינה ריבונית תאפשר להקים במות ולקיים אירועים הקוראים להשמדתה, ויוצאים בפומבי נגד קיומנו", הסביר ח"כ מילר.(15.5.08 nrg) .

*הצעת חוק: ערבית לא תהיה שפה רשמית* את הצעת החוק יגישו עם לבנת יו"ר סיעת ש"ס יעקב מרגי, וסגני יו"ר הכנסת עתניאל שנלר (קדימה) ויולי אדלשטיין (הליכוד). לדברי לבנת, "לא ייתכן, לא ראוי ולא הגיוני שמעמדה של שפה כזו או אחרת בארץ ישראל יהיה זהה למעמדה של השפה העברית. דווקא בימים אלו שבהם ארגונים של ערביי ישראל מנסים להפוך את ישראל לדו לאומית, דחוף להסדיר בחוק את מעמדה הייחודי של שפת התנ"ך - השפה העברית".(הארץ 19.5.0 ).

התיקון לחוק יסוד: הכנסת, לפיו לא יוכל להיבחר לכנסת אזרח ישראלי שביקר במדינת אויב בתקופת שבע שנים שבטרם הבחירות,תכלית החוק נועדה להגביל את יכולתם של אישי ציבור ערבים לבקר במדינות אויב מכל טעם שהוא. המחוקק אינו מסתפק בהעמדה לדין פלילי על ביקור כזה, ושולל כאמור, את הזכות להיבחר לכנסת.(הארץ ).

מליאת הכנסת אישרה אמש (ב') בקריאה שנייה ושלישית הצעה לתיקון חוק האזרחות, לפיה הסמכות לשלילת אזרחות לפעיל טרור תעבור ממשרד הפנים לבית המשפט. "צעד קשה כמו שלילת אזרחות נדרש כדי להרתיע פעילות למען האויב, כפי שראינו במהלך פעולות הטרור האחרונות", הסביר ח"כ גלעד ארדן (ליכוד) שיזם את התיקון. "לא ייתכן שאדם יהיה אזרח מדינה שהוא מסייע להשמדתה".על פי ההצעה, שאושרה ברוב של 27 תומכים מול 5 מתנגדים, יחולו שינויים הן בגורם המוסמך לשלול אזרחות והן בעילה לשלילתה. סמכותו של שר הפנים לשלילת אזרחות בגין הפרת אמונים מבוטלת ובמקומה מוענקת לבית המשפט לעניינים מנהליים הסמכות לשלול אזרחות. האזרחות תישלל בגין פעולת טרור, מימון או שידול לפעולת טרור, חברות בארגון טרור, בגידה, ריגול או קבלת אזרחות באחת מעשר מדינות האויב: סוריה, לבנון, איראן, רצועת עזה, עיראק, אפגניסטן, סודאן, פקיסטן, תימן ולוב.(29.7.08 nrg) .

*הצעת החוק של ח"כ אורי אריאל על דיווח על תרומות מחוץ לישראל (תיקוני חקיקה)*לדבריו של ח"כ אריאל, קיימים ארגונים רבים המקבלים תרומות מגופים "עוינים". התורמים הללו מעוניינים בדריסת רגל במתרחש במדינה. (חדאס 18.1.09 ).

ח"כ אריה אלדד מאיים להציע חוקי חירום נגד האיסלאם:ח"כ אריה אלדד מאיים להציע חוקי חירום נגד האיסלאם: שנאת הערבים והמוסלמים הביאה את ח"כ אריה אלדד להציע לחוקק חוק נגד האסלאם.Ynet 14.12.2009 .

http://www.mossawacenter.org/files/...

ליה 07.03.1119:39
17. בכרי מצייר את לוחמי צה''ל כנאצים בתגובה להודעה מספר 16
בכרי: אין לי חרטה על "ג'נין ג'נין". לוחמים: אתה מצייר את החיילים כנאצים עודכן

עימות פרץ בכניסה לאולם בית המשפט העליון בין הבמאי מוחמד בכרי לקבוצת חיילי מילואים, לפני תחילת הדיון בערעור נגד סרטו "ג'נין ג'נין". "מי שצריך להתחרט הוא צבא ישראל שעושה פשעים ללא הרף", אמר בכרי על סרטו. "אתה משתף פעולה עם האויב", אמר לו אחד מחיילי המילואים/

בית המשפט העליון בירושלים דן היום (שני) בערעור שהגישו חמישה חיילי מילואים שלחמו בקרב בג'נין ב-2002 נגד סרטו של הבמאי מוחמד בכרי "ג'נין ג'נין", המציג את הלוחמים בקרב כפושעי מלחמה. לפי דיווח ב"הארץ", לפני תחילת הדיון פרץ עימות בין הבמאי לקבוצת חיילי המילואים.

החמישה הגישו בשנת 2007 תביעת לשון הרע נגד בכרי, בה תבעו כשני מיליון שקלים וחצי, למרות שאינם נראים בסרט ושמותיהם לא מוזכרים בו. בכרי אמר כי אין לו שום חרטה על יצירת הסרט, וכי מי שצריך להתחרט הוא צבא ישראל, שעושה, לדבריו, פשעים ללא הרף. כשנשאל אם הלוחמים רודפים אותו, ענה כי אלו שרודפים אותו הם השב"כ וראש הממשלה.

כששאל בכרי ממי החיילים קיבלו כסף לתביעה, התפרץ עליו ישראל כספי, אחד הלוחמים, ואמר לו כי הוא קיבל כסף מהאויב לעשות סרט. "אתה מצייר את לוחמי צה"ל כנאצים, בושה וחרפה, אתה משתף פעולה עם האויב. עד שלא יאמר טעיתי, אין לנו רצון לקבל אותו". בכרי הודה כי קיבל כסף ממשרד התרבות של הרשות הפלסטינית לאחר שהסרט הושלם.

בתחילת הדיון הציע בית המשפט לבכרי להודיע שהסרט שעשה אינו דוקומנטרי ולהביע התנצלות בפני הלוחמים, וערעורם יידחה. לאחר מכן יצאו הצדדים להתייעץ.

השופטת: "אין מקום להקנות לכל החיילים שהשתתפו במבצע זכות תביעה"
השופטת מיכל נד"ב, שדנה בתיק, קבעה כי הסרט מוציא את דיבתם של החיילים, אולם אין מקום להקנות לכל חיילי צה"ל שהשתתפו במבצע זכות תביעה בגין לשון הרע בשל הסרט.

"נוכח גודל הקבוצה - מאות חיילי צה"ל שהשתתפו במבצע - אינני סבורה כי יש חשש שהאדם הסביר יסבור שהסרט מתייחס לכל חייל וחייל שהשתתף במבצע", קבעה. "בסרט לא נראים התובעים ואינם מוזכרים בשמם, במפורש או במשתמע, וטענת התובעים, כי יש שיפרשו את הדברים כמתייחסים דווקא אליהם - אין לקבלה".

היכנסו לקישורית וצפו בערבי בכרי משתלח בחיילי צה"ל:

http://news.nana10.co.il/Article/?A...

ליה 08.03.1108:34
18. בכרי ללוחמים לפני דיון בעליון: ''כלבים משוסים'' בתגובה להודעה מספר 17
בכרי ללוחמים לפני דיון בעליון: "כלבים משוסים"

עימות מילולי חריף פרץ בכניסה לדיון בביהמ"ש העליון בעתירתם של חיילי מילואים שלחמו בג'נין נגד ההחלטה לא לחייב את במאי הסרט "ג'נין ג'נין" בהוצאת דיבה. בכרי הטיח ביטויים קשים ועורך דינם של הלוחמים קרא לעברו: "קיבלת כסף מהאויב ועשית סרט נגדנו". השופטת מרים נאור הציעה שבכרי יתנצל בפני הלוחמים.

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/...

תגוביות:

1.נותנים כסף לפושעים לפשוע נגד ישראל בחסות בג''צ והשמאל.

2.רק אצלנו בארץ יכול אויב המחופש לאזרח לקרוא לחיילי צה"ל כלבים.

3.בית המשפט הוא חלק מההצגה של "המדינה הדמוקרטית".

4.בג'נין גם אכלנו דגים מסריחים וגם גורשנו מהעיר .גם הכנסנו חיילים פנימה מדלת לדלת כדי ''לשמור על הומניות'' ששילמנו עליה בחיי חיילים, וגם העלילו עלינו עלילת דם.

5.פסק הדין הזה יהיה קו פרשת המים.דור חדש ציוני שמבין ערבית קם ועולה! הוא ימשיך את העבודה.ישראל ליהודים=ירדן לפלסטינים.

6.בג''צ מחסל את ישראל והעיתונות מעלימה זאת מהציבור.בזיון למדינת ישראל שיש לה בית משפט עליון שערוריתי כזה . בית המשפט צריך להעמיד את בכרי לדין ולהושיב אותו בכלא על בזיון מדינת ישראל וחייליה. לא יעלה על הדעת שבמדינה נורמלית יפעל אדם בהסתה נגדה ונגד מי שמגן עליה . סרט כזה הוא תעמולה והשפעתו על העולם שכל כך משתוקק לגנות את ישראל, עצומה.
בושה לבית המשפט ! אבוי למדינה שאלו שופטיה.

7.מי שיותר גרוע מבכרי אלה שחקני ישראל שמשתפים איתו פעולה.

בואו נקרא להם בשמותיהם הבזויים:

יעל רונן
טלי ששון
גילה אלמגור
עלמה זוהר שתומכת בסודנים מוסלמים
אסף הראל
דפנה לוסטיג
וכל מי שלוקח חלק בסדרה אדמה.

8.תכניסו סוף סוף לראש ...אין דבר כזה ערבי "ישראלי"- כמו שאין יפאני סיני.

9.צומת מירון פיגוע 8 הרוגים, המבצעים: בכרי.לא שכחנו איזה רוצחים אתם !!! ערבים פוחדים מכלבים.

10.הכיבוש היחיד הוא הערבי, והפשע היחיד הוא שבסיס הטרור ג'נין לא הושמד
בדיוק כפי שמחייב החוק הבינ''ל .


ליה 08.03.1109:19
19. למה מתנגדים שרים לשלילת אזרחות מחבלים? בתגובה להודעה מספר 18

ערכתי לאחרונה בתאריך 08.03.11 בשעה 09:31 בברכה, ליה

למה מתנגדים שרים לשלילת אזרחות מחבלים?

הכנסת אישרה בקריאה ראשונה שלילת אזרחות ממחבלים. למה התנגדו לכך שרים? לח"כ רותם פתרונים: סימנו את 'ישראל ביתנו' כפשיסטית.

הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק של חברי הכנסת דודו רותם ורוברט אילטוב לשלילת אזרחות למחבלים שהורשעו בפסק דין חלוט בעבירות של ריגול, ריגול חמור ומעורבות במעשה טרור. ביומן ערוץ 7 שוחחנו עם ח"כ רותם על הסיבות שמנעו מהצעת חוק טריוויאלית לכאורה שכזו לקבל תמיכה גורפת בכנסת.

"אמרנו כבר במערכת הבחירות שאם אין נאמנות אין אזרחות ולכן הגשנו את הצעת החוק. לצערי גם ועדת השרים לענייני חקיקה עשתה צרות לחוק הזה. הם רצו להתנות את שלילת האזרחות בהסכמת יועץ משפטי ולזמן מוגבל בלבד, אבל בסופו של דבר התמודדנו עם ההתנגדות הזו".

באשר להתנגדות זו של שרים במה שמוגדר כממשלת ימין למהלך פרלמנטארי שכזה, אומר רותם כי "יש כמה אנשים שהדמוקרטיה חשובה להם יותר מהכול ולטעמם אזרחות לא ניתנת לשלילה. הם בעצם מאמצים בכך את טענות הערבים שהם היו כאן ונולדו כאן ולכן אל ניתן להזיז אותם. לעומת זאת אנחנו אומרים שאזרחות משמעה שותפות גורל".

רותם מודע להעלאתו באחרונה של המושג 'דמוקרטיה מתגוננת' מושג שבשמו לכאורה אמורים היו שרים וחברי כנסת לתמוך במהלך, אולם לדבריו "כשמסמנים מפלגה שלמה כפשיסטית הם שמים את הכינוי הזה על כל חוק שיוצא ממנה, גם כשהוא הגיוני. יש מי ששם את הכוונת הזו על 'ישראל ביתנו' ".

סוגיה נוספת שעלתה במהלך השיחה עם ח"כ רותם היא סוגית ועדת החקירה למימון גופי השמאל, סוגיה שאותה עמל, ויתכן שאף הצליח, ראש הממשלה נתניהו להוריד מסדר היום. רותם מזכיר שראש הממשלה לא סינדל בכך מהלך של 'ישראל ביתנו' אלא "הוא סינדל את חבר הכנסת דני דנון, איש מפלגתו, ובעצם סינדל את מדינת ישראל". רותם סבור שיש להעלות את ההצעה למרות התנגדות נתניהו, למרות החשש שהיא תופל, בכדי שהעם יראה מי מצביע בעד ומי נגד בשאלות ערכיות שכאלה.

ומה באשר לדיווחים מסביבת ראש הממשלה על יוזמה מדינית חדשה אותה הוא מקדם להקמת מדינה פלשתינית בשלבים? "לא תקום מדינה פלשתינית", הוא אומר ומוסיף: "הדרך היחידה היא הסכם לטווח ארוך וחילופי אוכלוסיה".

http://www.inn.co.il/News/News.aspx...

ש-עצמון 03.04.1719:30
50. 'זכות השיבה' מתממשת יום יום במגזר הערבי ובמגזר הבדואי ואין פוצה פה ומצפצף. בתגובה להודעה מספר 8
ליה 11.04.1112:30
20. ''לא בכיתי על ג'וליאנו מר'' / ליבסקינד בתגובה להודעה מספר 0

ערכתי לאחרונה בתאריך 11.04.11 בשעה 12:36 בברכה, ליה

לא בכיתי על ג'וליאנו מר

בטורו השבועי מסביר העיתונאי קלמן ליבסקינד, מדוע לא הצטרף למקהלת המקוננות לאחר הירצחו של השחקן ג'וליאנו מר, רצח מתועב לכל הדעות.

"לא הזלתי השבוע דמעה על מותו של ג'וליאנו מר", מספר ליבסקינד, "אמנם בניגוד למר, שחילק את העולם בין טרוריסטים טובים לרעים, אני מתעב את כל הרוצחים, גם אלה שרצחו אותו. ובכל זאת אני לא שוכח לרגע שג'וליאנו מר היה אויב. אויב שלי, אויב של אחיי היהודים המתגוררים בארץ הזו ואויב של המפעל הציוני כולו".

לדבריו, "כך בדיוק התייחסתי בחייו אל מי שתמך ב"מאבק הפלסטיני" - ביטוי מכובס לטרור, רצח, דם ושכול - ואני לא מוצא שום סיבה שזה ישתנה אחרי מותו. ובדיוק מהמקום הזה קשה היה שלא להתמלא בוז נוכח אווירת האבל שירדה השבוע על האליטה התקשורתית והאליטה התרבותית ומול הקינות הדומעות שהן הפיקו".

"עמדותיו הפוליטיות, רק הן, אפשרו לג'וליאנו מר, איש אלים וגס רוח מאין כמותו, להשליך אבנים על מפגינים, לתקוף את הקריקטוריסט זאב, לחנוק שחקנית אחת, לחבוט באגרוף בשניה ולזכות להערצת חבריו כנושא בשורת האהבה. הבמאי אבי נשר סיפר שחש השבוע כאילו בן משפחה נפטר לו. עמוס גיתאי ראה בו "דור שלישי של אנשים שהאמינו שבגופם יתקנו את השנאה בין העמים". אלמגור שאלה עוד "מי היה יכול, על אדמת ג'נין, להוציא להורג בן אדם לפני הילד שלו", כאילו לא ידעה מי בדיוק יכול. כאילו לא שמעה אף פעם מי היו חבריו של ג'וליאנו מר. כאילו לא סיפרו לה על תלמיד התאטרון שלו, שרצח ארבע נשים בפיגוע בחדרה. כאילו שכחה שחברו הטוב הוא זכריא זביידי, בעבר בכיר המחבלים מבוקשים בג'נין. אתה מסתכל על החבורה הזו ומתקשה להבין עד כמה עיוור אפשר להיות כדי לראות מול העיניים קנה של קלצ'ניקוב ולחשוב שזה מקור של יונה לבנה", הוסיף ליבסקינד.

http://www.inn.co.il/News/News.aspx...

תגוביות:

1.בדיקה תראה שמזילי הדמעות עליו לא היו ממזילי הדמעות על משפחת פוגל מאיתמר.

רק בני אדם מהסוג של ציפי ליבני יכולים להזיל עליו דמעות.

לבני: "מתאבדים נגד חיילים אינם טרור".

בראיון לתכנית 'נייט ליין' של רשת ABC אמרה שרת החוץ ציפי לבני כי מחבלים מתאבדים שפוגעים בחיילי צה"ל אינם מוגדרים טרוריסטים.

( 11 אפריל 2006 / י"ג בניסן תשס"ו).

2.עידוד לרצח יהודים-איננו 'טעות' אלא פשע. ג'וליאנו מר ימ"ש קרא לערבים לרצוח יהודים. זו איננה 'טעות' אלא פשע שדינו מוות. אשרינו שזכינו לראות אותו נרצח בידי אחיו הערביים. כמו שנאמר: 'צדיקים-מלאכתם נעשית בידי אחרים'.

3.ה"מאבק הפלסטיני" הוא ביטוי מכובס לטרור, רצח, דם ושכול. זוהי פעילות אנטישמית שמטרתה היחידה היא למנוע מהיהודים מדינה משל עצמם, והמשמעות היחידה של זה נכון להיום - למנוע מהיהודים להגן על עצמם, כלומר לאפשר רצח עם של כל היהודים. אין משמעות אחרת לביטוי הזה.

4.ג׳וליאנו היה מר יותר מלענה.ליה 25.05.1110:40
21. תמונה: ח''כ חנין זועבי, בשולחן מכובדי ארגון הטרור IHH בתגובה להודעה מספר 0


IHH, ובשמו המלא İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı

ארגון ה-IHH הוצא אל מחוץ לחוק בישראל ב-2008, בעקבות קשריו עם ארגוני טרור פלסטיניים.

ב-16 ביוני 2010 הכניסה ישראל את ה-IHH לרשימת ארגוני הטרור (במקור באנגלית: Terror watch list)‏.

באפריל 2011 הכריזה ממשלת הולנד על ארגון IHH כארגון טרור.

לצפייה בתמונה היכנסו לקישורית:

https://rotter.net/forum/scoops1/37...


ליה 10.06.1107:12
22. פיטרתי דרוזי שזרק בלוקים על חיילים בתגובה להודעה מספר 0
"הדם שלי רתח כאשר ראיתי תושב מג'דל שמס שעובד אצלי פוגע בחייל צה"ל עם בלוק. למחרת פטרתי אותו", אומר תושב קריית שמונה שצפה בטלוויזיה וראה כיצד תושבים מהכפר הדרוזי מג'דל שמס משליכים בלוקים על חיילי צה"ל ובהם אחד המועסק אצלו. במקרה אחר, פיטרו מהנדס שגם הוא היה השתתף בפרעות בחיילים.
"השבוע נחצו כל הקווים האדומים על ידי תושבי מג'דל שמס. לא רוצה לראות אותם בינינו". כך אמר השבוע תושב קריית שמונה, דמות ציבורית מוכרת ומוערכת בעקבות יידויי הבלוקים והאבנים של תושבים ממג'דל שמס בגבם של חיילי צה"ל שהתעמתו עם ניסיונות פריצת הגדר עם סוריה ביום הנכסה. "אני אדם מאוד ליברלי ומוכן לקבל את ההפגנות של תושבי מג'דל שמס כאשר הם מניפים את תמונותיו של נשיא סוריה אסד ודגלים סורים. כל ילד מכיר את ההצגות שהם עושים שנים לתקשורת כדי להוכיח את נאמנותם לעריץ הסורי", אומר האיש ומוסיף "השבוע זה נגמר.

צפיתי בטלוויזיה ובתמונות שהגיעו מהשטח כיצד הדרוזים זורקים בלוקים ואבנים גדולות על חיילי צה"ל במטרה לפגוע בהם, ואמרתי 'עד כאן!'. לא ייתכן שהאנשים האלה ימשיכו עם הדו-פרצופיות שלהם. מצד אחד, יהיו נחמדים כדי שיוכלו לעבוד כאן בקריית שמונה ובישובים אחרים באזור ומצד שני יפגעו בחיילי צה"ל בעניין שלא נוגע להם. מועסק אצלי עובד שזיהיתי כאחד מאלה שזרק את הבלוקים על החיילים ולמחרת בקשתי ממנו שייקח את הציוד וילך מפה".

חדשות הגליל

http://www.kr8.co.il/BRPortal/br/P1...

ש-עצמון 03.04.1719:32
51. תגובה ציונית הולמת. כל מי שפועל נ' המדינה צריך לגדוע את פרנסתו. ממש כך. בתגובה להודעה מספר 22
ליה 17.06.1118:33
23. המשט התורכי: ''אין נשק פה'' שיקרה חנין זועבי בטלויזיה בתגובה להודעה מספר 0
המשט התורכי: "אין נשק פה" שיקרה חנין זועבי בטלויזיה

http://www.youtube.com/watch?v=GALu...
ליה 26.07.1116:56
24. רופאי הדסה תחת מתקפת ערבים מעיסאוויה בתגובה להודעה מספר 0
ערבים מעיסאוויה תוקפים את צוות בית החולים הדסה הר הצופים.

במכתב לשר לביטחון פנים אהרונוביץ', סגן שר הבריאות חבר הכנסת ליצמן וראש עיריית ירושלים ברקת, פורט חבר הכנסת חיים כץ, יו"ר ועדת העבודה והרווחה של הכנסת נתונים מטרידים בהם דנו חברי הוועדה ועניינם מתקפות חוזרות ונשנות של ערביי עיסאוויה על אנשי צוות ורופאים של בית החולים הדסה הר הצופים שבירושלים.

הדיון המדובר התקיים בראשותו של מ"מ יו"ר הוועדה ח"כ אריה אלדד דיון והוא עסק בהתנכלויות לבית החולים הדסה בהר- הצופים. בישיבה השתתפות נציגים מהמשרד לביטחון פנים, מהנהלת בית החולים ומשרד הבריאות.

"לוועדה דווח כי בית החולים נתון בשנים האחרונות במתקפה הולכת וגוברת של
פגיעות מצד ערבים תושבי עיסאוויה. בשל כך ישנו חשש של צוותים רפואיים
להגיע אל בית החולים בשעות הלילה. קב"ט מחוז ירושלים של משרד הבריאות
דווח לוועדה כי מצבו של בית החולים חמור יותר ממצבם של כל שאר בתי החולים בארץ. עוד דווח כי עיריית ירושלים התחייבה להקים קיר מגן לאורך הציר המחבר את בית החולים עם האוניברסיטה, אך הקיר לא הוקם עדיין. בדיון עלה הצורך לפעילות מונעת (משפטית וקהילתית) בתוך עיסאוויה", כותב חבר הכנסת כץ.

עוד מוסיף כץ ומציין כי "כל חברי הכנסת שהשתתפו בדיון, היו שותפים לגינוי החמור של הפגיעות וההתנכלויות לבית החולים הדסה הר הצופים, המעניק שירותים שוויוניים ברמה מצוינת לכל תושבי העיר, ואשר בצוות העובדים שלו נמנים יהודים וערבים".

לנוכח כל אלה חותם כץ את מכתבו לאהרונוביץ' ליצמן וברקת וכותב: "הוועדה
קוראת למשרד הבריאות לפעול בעצה אחת עם המשרד לביטחון פנים ועם עיריית
ירושלים בשני המישורים: בהגברת הביטחון ובניסיון להידברות עם תושבי
עיסאוויה על מנת להקדים את החיכוך".

http://www.inn.co.il/News/News.aspx...

תגוביות:

1.בושה למדינה! שיכנסו במחבלים ויגבירו ההרתעה, ולא יבנו קיר מגן!

2.גלות בארצנו?! עד היכן התדרדרנו? היכן שר הבטחון? היכן השר לבטחון
פנים? האם אנו בגלות בארצנו כאשר כל שייגעץ עושה לנו ככל העולה על רוחו
ואין פוצה פה ומצצפצף? היכן קלגסי עמונה? מה עושים פושעי היס"מ? האם רק
גולגלות של יהודים אפשר ורצוי לנפץ?

3.לא הידברות עם עיסאויה. פיטורי כל העובדים מהכפר והפסקת שירות. מי
שמביתו משליכים אבנים לא יקבל שירות רפואי. שיעבור לדמשק!

4.ההצעות המוצעות לפתרון הבעיה חמורות מהבעייה עצמה!!! להקים גדר?
לדבר עם המחבלים? הרי אנחנו נושאים את סופנו על שכמנו! די להצעת פיתרונות מורך לב. לעבור מיד לקשיחות נוקשות והחלטיות בלתי מתפשרת!
ולכל דרדק מאיתנו יש פתרונות יעילים יותר מהמוזכרים בכתבה. די!!!

5.אוי למשטרה הפחדנית. בכל מדינה נורמלית היו נכנסים בפורעים ומכניסים
לכלא. בישראל הנאורה בונים קיר. למה אם כן שהערבים לא יחגגו? כל המדיניות חייבת להשתנות אם חפצים חיים אנחנו. צריך להשתמש כנגדם בשפתם. זה מתכון מוכח. ערבי מבין רק כוח. ערבי - להבדיל מחמור - שגם הוא מבין רק מכות - חייב לחוש על בשרו את ההלם. אם דבר זה היה מתרחש תחת גרמניה הנאצית - אבל בארץ ישראל? בבירתנו הקדושה? לשמוע ולא להאמין. אם אין לנו משטרה - כל אזרח שנפגע - לגיטימי שיקח את החוק לידיו ויחזיר מכות כפולות לפורעי חוק.

6.קיר? יותר פשוט קל וזול לחרוש את עיסוויה! להקים שם פארק ריאת חמצן
ודירות לפיתרון מצוקת הדיור, ואת העשב השוטה והמזיק שגדל שם עכשיו, לעקור לאבד ולהשמיד, או להחזיר אותם למדינות שלהם!

7.אכן גלות בארצנו. בקרוב גם האוניברסיטה העברית תהיה מקום בעייתי
לסטודנטים. כבר היום מנפצים ילדי עיסאוויה שמשות רכבי הסטונדטים בחניון,
מטרידים בני הנוער סטודנטיות החוזרות למעונות בשעות הלילה, ומחבלים בכל
מה שרק יכולים הם לשים עליו את ידם, והדבר רק יחמיר וילך.
והנה, לא רק ב"שטחים" קשה ליהודים לגור, אלא אף במקום חשוב ביותר בעיר הבירה.
ליה 14.08.1121:43
25. הערבים בישראל: ''מניכור לחיסול ישראל'' בתגובה להודעה מספר 0
מחקר מקיף של ד"ר דוד בוקעי

ד"ר דוד בוקעי, מזרחן מאוני' חיפה ומרכז אריאל למחקרי מדיניות, כותב על הערבים בישראל: "מניכור לחיסול ישראל". מומלץ לקרוא!

מאמר ארוך ומפורט על התנהלות ערביי ישראל והמעבר שלהם מניכור לחיסול. למרות האורך של המאמר (62 עמודים) הוא יסודי מאלף ושווה קריאה לכל מי שבאמת רוצה להבין כיצד הדברים אכן מתנהלים באיזור שלנו.

ד"ר דוד בוקעי הוא מזרחן בר סמכא ומרצה בביה"ס למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה, חוקר האסלאם הרדיקאלי, הסכסוך הישראלי-ערבי והמערכת הבינערבית. פרסם וערך ספרים ומאמרים רבים בנושאי האסלאם והמזרח התיכון.

ספרו האחרון, From Muhammad to Bin Laden, יצא בהוצאת Transaction. כותב ספר גם על Arab-Islamic Colonialist

Expansionism.

http://www.kr8.co.il/BRPortal/br/P1...

http://www.scribd.com/doc/62152567/...
קישור למסמך

http://www.scribd.com/doc/62152567/...ליה 26.11.1112:44
26. 66% מהערבים בישראל לא משלימים עם קיומה כמדינה יהודית בתגובה להודעה מספר 0

ערכתי לאחרונה בתאריך 26.11.11 בשעה 13:12 בברכה, ליה

ו 30% מערביי ישראל מתנגדים לקיומה של המדינה בכל צורה שהיא.

- 40% מהערבים טוענים שהשואה כלל לא התקיימה.

את המימצאים האלה מגלה סקר שערך פרופ' סמוכה מאוניברסיטת חיפה. פרופ' סמוכה הוא פרופ' בעל השקפות שמאלניות קיצוניות.

על פי הסקר של פרופ' סמוכה, בתוך מדינת ישראל של הקו הירוק ישנו ציבור שמונה כמיליון וחצי בני אדם ש- 40% ממנו מכחיש את התרחשותה של השואה.

פרופ' סמוכה מגיע מנתוני הסקר למסקנה שהאוכלוסיה הערבית במדינת ישראל הלכה למעשה, מבחינת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, היא גיס חמישי לכל דבר ועניין, כי היא כלל לא מקבלת את המדינה ככזו, וזה לא ברמה של שיח ביום שישי בערב.

כידוע לציבור הערבי יש 3 מפלגות ערביות בכנסת, וכל חברי הכנסת שלהן אינם מכירים ואינם מקבלים את מדינת ישראל כמדינה יהודית.

אנו לא עוסקים בנושא אקדמי, אלא במשהו שהוא חלק מההוויה הפוליטית של המדינה.

יש לנו ציבור של מיליון וחצי בני אדם, שאיננו מכיר, מקבל או רוצה בקיומה של מדינת ישראל, ופועל פוליטית, ציבורית ותקשורתית למימוש המטרה הזו.

אני טוען שהנתונים של פרופ' סמוכה אינם מדוייקים, והמציאות הרבה יותר חמורה.

המדד שלי הוא לא סקר של כמה אלפי אנשים, אלא הבחירות לכנסת.

90% מהציבור הערבי מצביע עבור מפלגות שבגלוי מצהירות שהן אינן מכירות במדינת ישראל כמדינה יהודית.

אי ההשלמה של המיעוט הערבי במדינת ישראל הוא ברמה של 90% על פי הסקר הטוב ביותר בעולם - תוצאות הבחירות.

זו תבנית ההצבעה של הציבור הערבי כולו בבחירות שהיו בעשור האחרון משנת 2000 ואילך, והיו לא מעט בחירות בישראל.

יש לנו מצב ייחודי שספק אם קיים באיזו שהיא מדינת לאום בעולם, בו מיעוט מזדהה עם אויביה ופועל לחיסולה.

האוכלוסיה הערבית משלמת רק 20% מסך תשלומי הארנונה בהם היא חייבת, והאוכלוסיה היהודית משלימה באופן קבוע את הסכומים החסרים לרשויות המקומיות הערביות האלה.

ראשי הרשויות הערבים אינם מתאמצים לגבות את מיסי הארנונה מהערבים, שכן הם יודעים שהיהודים יכסו להם את הגרעונות שיצטברו.

היהודים ישלמו לנו וממילא יסגרו לנו את הגרעונות שלנו.

כ - 33% מההקיצבאות בישראל מיועדות לציבור הערבי בישראל. הערבים מקבלים פי שתיים מסך הכסף המיועד ליהודים שכן הם רק 17.5% מהאוכלוסיה בישראל, אך מקבלים 33% מסך הקיצבאות.

בנוגע לסוגיית השיוויון, שוררת אפליה קיצונית ובלתי נסבלת לטובת הערבים.

כאשר יש סוגי אוכלוסיה שווים רק אז ניתן להשוות ביניהם כפי שעיקרון השיוויון דורש.

לנו יש קבוצת אוכלוסיה ערבית, ששיוויון בינה לבין יהודים פירושו של דבר בנתוני מדינת ישראל, מצב בו האוכלוסיה הערבית מופלית באופן קיצוני לטובה, ביחס לאוכלוסיה היהודית.

מיעוט הפועל נגד קיומה של המדינה ודורש שיוויון זכויות מלא לעצמו, לא קיים בשום מקום, לא יוכל להיות קיים בשום מקום, ואין שום סיבה שהוא יתקיים במדינת ישראל.

מוכר הנושא של המיעוט היפני בארה"ב, שלא חתר נגד קיומה של המדינה - ולמרות זאת, כל האוכלוסיה הזו נלקחה למחנות הסגר במדבר, שם שוכנה בבידוד במשך כל תקופת מלחמת העולם השניה, ושם בית המשפט העליון, שהוא גם בית משפט פטריוטי, אישר את הדבר הזה.

האפליה המתקנת לערבים:

כל בחור יהודי משרת בצבא, 99.5% מהערבים לא משרתים בצבא.

הערבי מקבל תואר ראשון באוניברסיטה עוד לפני שכף רגלו של יהודי תגיע לשם.

זו מציאות בלתי נסבלת לחלוטין, שיהודי יוכל להתחיל ללמוד כשהערבי בן גילו יהיה כבר בעל תואר אקדמאי, והיא יוצרת אפליה שלא תתואר.

שיוויון זכויות אין לו כל מקום כי הוא יוצא אפליה בלתי נסבלת לטובתו של הציבור הערבי בארץ.

הערבים לא רוצים לשרת בצבא, והם גם לא רוצים לעשות שרות לאומי. זה מגוחך שהשרות הלאומי הוא של שנה אחת. זה חייב להיות 3 שנים. גם שרות שלא מסכן את חייו וגם מקוצר כל כך. השרות הלאומי חייב להיות 3 שנים.

גם נגד שנה אחת שרות לאומי מנהלים הערבים תעמולה ארסית ו- 90% אכן לא משרתים את המדינה בשום דרך. יש לנו תופעה של הזדהות מוחלטת של הערבים עם האוייב. הם גם קוראים לעצמם הפלשתינים של הפנים. אין שום הבדל בין ערבי מסכנין וערבי מג'נין!

זו תופעה בלתי מתקבלת על הדעת ששוללת כל אפשרות לשיוויון בין הציבור היהודי לערבי בארץ.

ולא מדובר בהזדהות בלבד, כי אם בהזדהות שהופכת לפעילות פוליטית.

ישנן תופעות חמורות עוד הרבה יותר.

מתי שמעתם לאחרונה גינוי כלפי ערבי ישראלי שנתפס כמחבל, והיו כ- 100 כאלה בשנים האחרונות?

אפילו לא אחת נשמעה מאיש ציבור ערבי.

בכל מדינות אירופה כאשר נתפס מוסלמי ערבי כמחבל, כל נציגי המוסלמים שם מגנים מקיר לקיר. אצלנו אין דבר כזה. להיפך יש גיבוי מלא למרצחי החמאס שתבעו שיחרור ערבים ישראלים מהכלא. ז"א הציבור הערבי במדינת ישראל מוכן לעלות על גל הטרור הנאצו-ערבי של החמאס שרוצה להטביע את ישראל בנהרות של דם, ומזדהה ותומך בחמאס ובתביעותיו.

עד כדי כך מגיעה חוסר נאמנותם של ערביי-ישראל למדינת ישראל.

הרצוי צריך להיות כדלקמן:

ערבי שלא שירת בצבא ולא עשה שרות לאומי בן 3 שנים, לא יוכל לקבל שום קיצבה מעל מחצית הסכום שמקבל היהודי שכן עשה את חובתו למדינה.

קיצבאות ילדים שוות יוצרות אפליה חמורה לטובת הערבי.

כל אזרח ערבי לא יוכל להיות מועסק בשום מישרה ציבורית אלא אם כן יצהיר נאמנות למדינת ישראל.

יש ליישם את החוק הקיים שלא מיושם, שמפלגה שאינה מכירה במדינת ישראל כמדינה יהודית, לא תוכל להתמודד בבחירות לכנסת.

כל חבר כנסת יחוייב להצהיר נאמנות למדינת ישראל כמדינת לאום יהודית. ערבי בכנסת יחוייב בהצהרת נאמנות למדינה.

ונושאי מישרות בכירות במדינת ישראל כמו שופטים ומנכ"לים, לעולם לא יוכלו להיות אנשים כאלה שלא שירתו בצבא ההגנה לישראל.

הקשיבו לתוכנית המלאה של יורם שפטל

המיעוט הערבי בישראל ומעמדו

http://www.103.fm/programs/Media.as...

לעיון:

40% מערביי ישראל: השואה לא התרחשה מעולם

הקצנה משמעותית בעמדותיהם של ערביי ישראל: מחקר חדש שנערך באוניברסיטת חיפה מלמד כי הכחשת השואה נפוצה מאוד, מתברר, גם בקרב אזרחי המדינה הערבים. פחות ופחות מקרב ערביי ישראל מכירים בזכותה של המדינה להתקיים כמדינה עצמאית, רק 41% מערביי ישראל מכירים בזכותה של ישראל להתקיים כמדינה יהודית


40% מערביי ישראל טוענים כי השואה לא התרחשה - כך עולה ממחקר חדש שבדק את היחסים בין יהודים וערבים לשנת 2008. המחקר נערך באוניברסיטת חיפה על ידי פרופסור סמי סמוחה. על פי תוצאות המחקר, קיימת הקצנה של ממש בעמדות הציבור הערבי כלפי ישראל. בשנת 2006 רק 28% הכחישו את השואה, אבל 3 שנים מאוחר יותר - מדובר במספרים גבוהים בהרבה.

הנתונים החמורים אודות הכחשת השואה, על פי פרופ' סמוחה, חוצי מגזרים גם בתוך הציבור הערבי. מקרב בעלי ההשכלה העל-תיכונית, לדוגמה, לא פחות מ-37% סבורים כי השואה לא התקיימה מעולם.

עוד עולה מהמחקר, כי רק 41% מערביי ישראל מכירים בזכותה של ישראל להתקיים כמדינה יהודית ודמוקרטית. לשם השוואה, בשנת 2003, השנה הראשונה שבה נערך המדד, לא פחות מ-65.6% הכירו בזכותה של ישראל להתקיים כמדינה יהודית ודמוקרטית.

רק 53.7% מכירים בזכותה של ישראל להתקיים

המדד לשנת 2008, נערך בקרב 700 גברים ונשים המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הערבית בישראל (כולל דרוזים ובדואים). השוואה בין השנים מגלה את גודל ההקצנה בעמדות ערביי ישראל.

הכחשת השואה בקרב ערביי ישראל

מהנתונים עולה כי רק 53.7% מערביי ישראל מכירים בזכותה של ישראל להתקיים כמדינה עצמאית, זאת לעומת 81.1% שהכירו בזכות זו בשנת 2003. 56% מצדדים בכך שזכות השיבה של הפליטים תהייה לתחומי פלסטין בלבד, לעומת 72.2% שחשבו כך בשנת 2003.

41.4% השתתפו בשנה החולפת בפעולות מחאה לעומת 28.7% שעשו כך בשנת 2003 ו-12.6% תומכים בשימוש בכל האמצעים, כולל בנשק, במסגרת מאבק לשיפור מצבם, לעומת 5.4% שתמכו בכך בשנת 2003.

53.8% מערביי ישראל ענו כי הם מסכימים שערבים ילמדו בבית ספר עברי, ירידה מ-70.5% שתמכו בכך בשנת 2003. 47.3% מתנגדים לכך שיהיה להם שכן יהודי לעומת 27.2% שהתנגדו לכך בשנת 2003.

"החרפה זו בעמדות הערבים נגרמה על-ידי שורה של גורמים כמו מלחמת לבנון השנייה, הקיפאון בהסדר עם הפלסטינים, אי-ביצוע דוח ועדת אור, סגירת תיקי החקירה נגד השוטרים שירו למוות במפגינים הערבים באוקטובר 2000, פרסום מסמכי החזון הערביים הקוראים להפוך את ישראל למדינה דו-לאומית ועוד", מסבר פרופסור סמוחה את הממצאים.

במבט של 30 שנה: אין שינוי משמעותי בעמדות

למרות ההחרפה בשנים האחרונות, שב והדגיש פרופסור סמוחה, שהחל לחקור את יחסי היהודים-ערבים עוד בשנת 1976 כי במבט של 30 השנים האחרונות אין שינוי משמעותי בעמדות. "אי-ההחרפה בעמדות הערבים בשנים 2008-1976 מפריכה את הדעה הרווחת בציבור, בקרב קובעי מדיניות ובקרב חוקרים באקדמיה הגורסים שהאזרחים הערבים עוברים תהליך הקצנה בעמדות ונמצאים על מסלול עימות עם היהודים והמדינה", הוא מסביר.

"אי-ההחרפה מעידה שהערבים עוברים תהליך של הסתגלות למדינה וליהודים והם חותרים להשגת מעמד שווה עם היהודים ושלום על בסיס הקמת מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל. אין להם תחליף של ממש לחיים כמיעוט במדינת ישראל", סיכם פרופסור סמוחה.

נתוני המדד המלא יחשפו מחר (יום ב') בכנס "מדד יחסי יהודים ערבים" שייערך באוניברסיטת חיפה.

http://www.mako.co.il/news-military...

2.סקר: 66% מערביי ישראל שוללים קיומה

מהסקר שנערך באוני' חיפה עולה כי 38% מהערבים לא מאמינים שהייתה שואה, ו-40 אחוזים מהיהודים לא מוכנים לעבוד תחת מנהל ערבי.

66 אחוזים מערביי ישראל שוללים את זכות קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ציונית – כך עולה מסקר שבחן את נתוני השחיקה בבסיס הדו-קיום בין יהודים לערבים בישראל, לשנת 2010.

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/...

3."חצי מערביי ישראל מצדיקים חטיפת החיילים"

מחקר שערך פרופ' סמי סמוחה מאוניברסיטת חיפה מגלה כי 49.7% מערביי ישראל מצדיקים את חטיפתם של אהוד גולדווסר ואלדד רגב ללבנון. שיעור דומה מצדיק את שיגור הרקטות מלבנון לישראל במהלך המלחמה.

http://www.ynet.co.il/articles/0,73...

4. מדד יחסי יהודים ערבים לשנת 2010. שני הצדדים מרגישים מאוימים בצורה קשה מהצד השני.

http://www.karmel.co.il/index.php?o...


ליה 26.01.1209:41
27. הציבור הערבי בארץ רוצה להביא לחורבן המדינה בכל דרך בתגובה להודעה מספר 0

ערכתי לאחרונה בתאריך 26.01.12 בשעה 09:46 בברכה, ליה

ספרו של דן שיפטן - ''פלסטינים בישראל''

מבצע מחקרי אדיר של דן שיפטן. אם אתה מתכונן לקרוא ספר אחד בלבד על הסכסוך הישראלי ערבי, כדאי שהספר יהיה ספר זה. ממליץ עליו בחום.

ד"ר דן שיפטן בוחן את התהליך שבו המיעוט הערבי החלש והמובס אחרי 1948 הפך בכמה דורות למיעוט לאומי גדול ובוטח בעצמו, שבחר לעצמו הנהגה נחושה ורדיקלית.

שלא כפי שכמה ישראלים חושבים, ההנהגה אינה שונה בדעותיה מהציבור שבחר בה. מנהיגים מתונים נדחקו הצידה מכיוון שהציבור הערבי לא רצה בהם.

הספר מתאר את הסכסוך הערבי יהודי עם מדינות ערב ועם התושבים הפלסטינאים בשטחים מנקודת ראותם של ערביי ישראל, ומראה את התהליכים האזוריים והעולמיים שהשפיעו על הרדיקליות ההולכת וגוברת, ומראה גם את ההזדהות המלאה של ערביי ישראל עם תושבי השטחים והעולם הערבי.

הספר גם מנתח בצורה בהירה את ההשפעה של ההתנהגות של הרוב היהודי על תהליכי ההקצנה.

נעשית גם סקירה מעניינת של יכולת הרתעה של ישראל שעלתה וירדה כתוצאה מתהליכים שונים במשך הסכסוך, והשפעתם על התנהגות המיעוט הערבי.

הספר גם מפריך את המיתוס שתהליך ההקצנה נוצר כתוצאה מאפליה.

הספר מוכיח בעליל כי המצוקה הכלכלית הרווחת בציבור הערבי נובעת בעיקר מבחירה חברתית ותרבותית של הקהילה הזו, ולא מגילויי קיפוח לאומי הקיימים בשוק העבודה ובצמתים כלכליים אחרים.

שפע נתונים כלכליים שאינם שנויים במחלוקת מעידים כי פרשת המים הכלכלית - חברתית אינה עוברת בין יהודים לערבים, אלא בין יהודים לא דתיים וערבים נוצרים מצד אחד, שבחרו באורח חיים מודרני ויצרני, ובין ערבים מוסלמים ויהודים חרדים מצד שני.

לסיכום, הציבור הערבי בארץ רואה את המדינה היהודית שקמה, כחטא ועוול שצריך להביא בכל דרך אפשרית לחורבנה.

הספר גם מצביע על כך שהרוב היהודי מוכן לקבל את הרצון של המיעוט לקעקע את המפעל הציוני, ומבחינה זו ומבחינות אחרות מדובר בתופעה עולמית ייחודית.

במסקנותיו מציע הספר "פלסטינים בישראל" תוכנית פעולה אפשרית - מעין "בקרת נזקים" - שנועדה לבלום את הכרסום במאפייניה היהודיים של המדינה, אך בנוסף לכך גם להבטיח בה בעת, את העמקת השוויון האזרחי, בתוקף ערכיו הדמוקרטיים של הציבור היהודי, בלא כל ציפייה שאלה יביאו ל"פתרון" הבעיות המבניות.

הקישורית לראיון עם דן שיפטן לרגל יציאת הספר:

http://reshet.ynet.co.il/Shows/Haol...

חווית הקריאה


קצת קשה לקרוא את הספר מכמה סיבות.

ראשית מדובר בספר עב כרס שעוסק בכל האספקטים של הסכסוך הישראלי ערבי בפירוט רב. קושי נוסף הוא העיסוק התכוף של הספר בהסבר מכניזמים מחקריים שעזרו להגיע לחקר העובדות. קושי נוסף הוא קושי נפשי. הספר בוחן באופן קר ורציונלי את כל העובדות ואינו משאיר לקורא הרבה אפשריות לחלומות בלתי מציאותיים בהקיץ.

למרות כל מה שנאמר כאן על קשיים, הספר מרענן בכך שהוא מפוכח, ומציג חקירה אמיתית ומעוררת התפעלות שאינה מוטה, אלא מבוססת רק על עובדות בדוקות שנחקרו היטב.

המסקנות והתובנות שבספר מדוייקות וחדות כתער ולעתים מצמררות.

מדובר במבצע מחקרי אדיר. אם אתה מתכונן לקרוא ספר אחד בלבד על הסכסוך הישראלי ערבי, כדאי שהספר יהיה ספר זה. אני ממליץ עליו בחום.

על ד"ר דן שיפטן:

ד"ר דן שיפטן הוא ראש המרכז לחקר הביטחון הלאומי באוניברסיטת חיפה ומרצה בכיר באוניברסיטה זו בבית הספר למדעי המדינה ומרצה בכיר במכללה לביטחון לאומי. הוא מלמד גם באוניברסיטת תל אביב ובקולג´ המלכותי ללימודי ביטחון בלונדון.

מבין הקורסים שהוא מעביר באוניברסיטת חיפה אפשר למצוא למשל את הקורסים הבאים: יחסי ישראל ערב, מאזן הכוחות במזרח התיכון, הפלסטינים אזרחי מדינת ישראל, רדיקליזם לאומי ורדיקליזם איסלאמי, סוגיות בפוליטיקה בת זממנו, ישראל במזה"ת, וסמינר מימד אזורי.

מאז ראשית שנות השבעים הוא מייעץ למקבלי החלטות ולראשי המערכת המדינית והביטחונית בישראל, משתתף בהכשרת הדרג הבכיר של המערכות הללו, ומקיים מגעים רצופים ואינטנסיביים עם מדינאים ועם גורמים מקצועיים בחוץ לארץ בענייני המזרח התיכון, לרבות עם חברי הקונגרס ובכירי הממשל האמריקאי וגורמים מדיניים בכירים באירופה.

עד היום פרסם שבעה ספרים על הסכסוך הישראלי-ערבי. מבין ספריו אפשר למצוא:

אופציה ירדנית: הישוב היהודי ומדינת ישראל אל מול ה משטר ההאשמי והתנועה הלאומית הפלסטינית (הקיבוץ המאוחד, 1986).

התשה: האסטרטגיה המדינית של מצרים הנאצרית בעקבות מלחמת 1976 (מערכות, 1989).

כורח ההפרדה: ישראל והישות הפלסטינית, אוניברסיטת חיפה, 1999. (אוניברסיטת חיפה וזמורה-ביתן, 1999).

יחסי ירדן-אש"ף-בשלב חדש: בעקבות מלחמת לבנון 1982-1984 ( יד טבנקין, 1985).

ישראל הפלסטינים והדרך לשלום.

ספריו עוסקים במגוון הסוגיות הבוערות של המזרח התיכון, בייחוד ביחסי ישראל - ערב, במעורבות המעצמות ובמערכת היחסים הבינערבית ועוד...

ניתן לשמוע הרצאות שלו בערוץ האקדמי באוניברסיטת חיפה, או בערוץ הכנסת.

רשתות התקשורת ממעטות לראיין אותו למרות הידע העצום והחשוב שיש לו.

****

האם יש פרטנר להסכם שתי מדינות לשני עמים?

http://youtu.be/gDjPFpCQLCw

מאפייניו של עימות אפשרי בזירה הצפונית ובעורף" - שהוקלט בסמינר לזכר חללי מלחמת לבנון השנייה.

http://youtu.be/l0xkjirjvCI

אינטיפדה שלישית

http://youtu.be/tGBBnYQFX4g

מערוץ הכנסת - עשור למהומות אוקטובר

http://youtu.be/qOQawX_tMdQ

גדר ההפרדה - גדר לחיים ביומן ערוץ 1 24.8.2001

http://youtu.be/6GD0A6RBJYg

**

פוליטיקה

דן שיפטן מעיד על עצמו שדעותיו הפוליטיות הן מרכז. למשל הוא אומר שהוא מטיף ליציאה חד צדדית מרוב השטחים וחלוקת ירושלים.

בניגוד לכמה פרשני חצר של רשתות התקשורת שבסך הכל יודעים כמה מלים בערבית, וכמו למשל מומחה מאוד רציני אחר בתחומו – ד"ר גיא בכור, גם את ד"ר דו שיפטן ממעטים להזמין להתראיין בתקשורת (אני יכול להבין מדוע תקשורת שמאלנית לא אוהבת לשמוע את מה שיש לו לומר על העובדות המחקריות שאותן חקר. הראיונות היחידים שהצלחתי למצוא איתו ברשת הוא הראיון הקודם שהצגתי שנעשה בתכנית בוקר עם מגיש שהתפכח ופנה מכיוון שמאל לכיוון ימין.

למרות מה שנאמר כאן על התקשורת החזותית, יש לו כמה טורים בתקשורת האינטרנט ב – Ynet.

http://www.ynet.co.il/headlines/1,7...


*הצעה חשובה: כדאי לקנות את הספר עבור כל שמאלני שאתם מכירים ליום ההולדת או לכבוד כל אירוע אחר (למשל לחגים...)!

*כדאי להפיץ את הקישורית הזאת לכל העולם (כולל לשמאלנים) – כי גם זו ציונות.

http://www.kr8.co.il/BRPortal/br/P1...
ליה 04.02.1215:15
28. להחרים גם את השקרן מוחמד בכרי וגם את ''צוותא''! / כספית בתגובה להודעה מספר 0
השקרן מוחמד בכרי חזר לחיינו השבוע, כשעלה לשחק ב"צוותא" את התפקיד הראשי בהצגה וקיבל קהל כפול. גם זה שבאולם וגם זה שהפגין נגדו בחוץ.

לעולם לא אסלח לבכרי על שהוא מאלץ אותי להיות, במקרה הזה, לגמרי בעד מפגיני "אם תרצו" ושרת התרבות לימור לבנת, שהביעה בהם תמיכה.

וכאן מגיעים הדיקלומים המטופשים של השמאל ההזוי, זה שגרם למחנה השלום בארץ הזו נזק קולוסאלי ובלתי הפיך, ועל פי הדיקלומים הללו בכרי הוא אמן, הוא רשאי להביע את דעתו, יש כאן חופש ביטוי ודמוקרטיה וכו' וכו' וכו', כל טמטום הארץ, ויש מספיק לכולם.

אז הנה העובדות: אכן, יש כאן חופש ביטוי, ובכרי יכול לחשוב ולהגיד שהכיבוש משחית, וצריך להקים מיד מדינה פלסטינית על כל שטחי יהודה ושומרון או על כל השטחים בכלל בין הירדן לים, ואין לרדוף אותו בגלל זה. גם אני חושב, למשל, שצריך להקים מדינה פלסטינית על רוב רובו של השטח, ולכן אני תומך במתווה קלינטון וטאבה והצעות אולמרט ותוכנית ז'נבה ומה לא.

הבעיה היא שהצד השני, של החברים של בכרי, עוד לא הואיל להסכים לאף אחת מההצעות הללו. מילא, זה לא רלוונטי לענייננו כי בכרי עשה משהו אחר. הוא לקח אירוע נקודתי, מלחמתי, שהיה בג'נין, ועשה עליו סרט דוקומנטרי שהוקרן בכל העולם. הסרט מתעלם, כמובן, מהסיבות מעוררות הפלצות שבגללן נאלצה ישראל לצאת למבצע "חומת מגן". מילא .

על פי הסרט הזה, בג'נין ערכו חיילי צה"ל טבח בתושבים פלסטינים תמימים. הסרט רצוף עדויות שקר, סיפורי בדיות, דמיון ומעשיות הזויות, שרוצחים את תדמיתם של חיילי צה"ל בפרט ושל ישראל בכלל. בג'נין לא היה טבח, נהפוך הוא. בג'נין הוכיח צה"ל שהוא צבא מוסרי, עם הנהגה מוסרית, עם שר ביטחון שלא אישר הפצצה מהאוויר, שהייתה חוסכת לצה"ל 13 הרוגים, ולא דרסו זקנים ולא הרגו נשים הרות ולא פגעו בילדים.

אובדנותו של השמאל

כל מה שבכרי, השקרן המתועב, הביא שם היו עלילות שווא. הטבח לא היה בג'נין, הוא כן היה בדולפינריום, ובמלון פארק, ובמסעדת סבארו, ובקו 5, ובדיזנגוף סנטר ובעוד עשרות מקומות.

הסרט הזה, יחד עם פרסומים שקריים רבים אחרים, הורג את תדמיתה של ישראל בחו"ל. זה נזק אסטרטגי במלחמה שמתחוללת שם בחוץ, מלחמה על הלגיטימציה של מדינת היהודים להתקייים ולהתגונן.

כשאתם רואים מפגינים אירופאים, לא מוסלמים, מכנים את ישראל "מדינה נאצית" ומשווים את חיילי צה"ל לקלגסים נאצים, זה בא בדיוק משם.

כשאתה נתקל בוועידות דרבן למיניהן שמחרפות ומגדפות את היודו-נאצים החדשים, אתה מבין שאת הזרעים זרעו בכרי וחבר מרעיו. ולכן, אם אני מנהל "צוותא", מוחמד בכרי לא דורך באולם שלי. שיציג בג'נין או בדמשק.

לו בכרי היה מכחיש שואה והיה מפרסם סרט דוקומנטרי שמוכיח שלא הייתה שואה, האם מישהו היה נותן לו להציג ב"צוותא"? לא.

אז מה שהוא עשה ב"ג'נין ג'נין" חמור לא פחות. אולי אפילו יותר. כי השואה כבר הייתה, הסיפור עכשיו הוא למנוע ממנה לקרות שוב.

ההתרחשות סביב השקרן הזה מוכיחה שוב עד כמה מטומטם יכול השמאל להיות, עד כמה אובדני, עד כמה אבסורדי, עד כמה מנותק מהמציאות.

בשיא האירועים השבוע התראיין בכרי ברדיו, וכשנשאל אם היה עושה שוב את אותו הסרט, לא היסס וענה שכן. בוודאי שהיה עושה אותו שוב.

כאלה הם, לא נותנים לעובדות לשנות להם את הסיפור או את הסרט שהם חיים בו. אז אנחנו, לפחות אנחנו, לא צריכים לשתף עם זה פעולה. בכרי מופיע בכל זאת ב"צוותא", ויכול להיות שאין דרך למנוע את זה, בסוף הרי אנחנו דמוקרטיה, אז מה שנותר זה לעשות דבר פשוט. לא ללכת יותר ל"צוותא". עם בכרי, ובלעדיו.

אם כבר מדברים על טבח, אני עדיין ממתין למחזות ולסרטים הדוקומנטריים על הטבח שכן מתקיים. בסוריה.

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/...


ליה 26.02.1223:38
29. להקת הבוגדים הנודדת, המכונה חברי הכנסת הערבים בתגובה להודעה מספר 0
ח''כים ערבים ייצגו את פלסטין בקטאר: ''בוגדים''

"כים ערבים משתתפים בוועידה בקטאר בנושא זכויות הערבים בי-ם. בימין לא אהבו את המהלך: "על ישראל להגן על עצמה ולא לאפשר לאלו שמנצלים את הדמוקרטיה, לפגוע בה מבפנים".

מצד אחד הם חברים בפרלמנט הישראלי, אבל מצד שני הם משתתפים בכנס בקטאר כנציגי פלסטין: חברי כנסת בימין תקפו היום (א') את השתתפותם של חברי כנסת ערבים "בוועידה הבינלאומית להגנה על ירושלים", הנערכת בעיר דוחא. באתר האינטרנט של הוועידה הם רשומים כנציגי פלסטין, ואפשר לחשוב בטעות שמדובר בכלל בחברי פרלמנט פלסטיניים.

ח"כ מירי רגב מהליכוד אמרה כי יש להסיר את החסינות של חברי הכנסת המשתתפים בוועידה. "אין ספק שיו"ר הכנסת צריך להבין שהח"כים הערבים הם גַיס חמישי בכנסת. לסוסים טרויאנים אין מקום בכנסת", היא אמרה. "זו לא הפעם הראשונה שחברי הכנסת הערבים מדברים נגד מדינת ישראל. אני מציעה לשלוח להם מטוס VIP, שאיתו ילכו לשרת את חמאס ואת גורמי הטרור".

היא גם קראה להעמיד את חברי הכנסת לדין על הסתה. "בעקבות הכנס אני מתכוונת לקיים דיון דחוף בכנסת על מנת למנוע את ההפקרות שבה פועלים הח"כים הערבים", היא הוסיפה.

חברה של רגב לסיעה, יו"ר ועדת הכנסת ח"כ יריב לוין, ביקר גם הוא את השתתפות חברי הכנסת בוועידה.

"שוב חזינו במופע אימים של להקת הבוגדים הנודדת, המכונה חברי הכנסת הערבים. החוצפה והבוגדנות עולים ביחס ישר לאוזלת היד והרפיסות שמערכת המשפט מגלה כלפי נציגי הטרור היושבים בכנסת ישראל".

ח"כ לוין גם אמר כי יש להעמיד לדין את חברי הכנסת הללו.

"הפסיקה המבישה של בג"ץ שאפשרה לבל"ד להתמודד לכנסת, והחלטת היועץ המשפטי שלא להעמיד את ח"כ זועבי לדין לאחר משט המרמרה, שחררו כל רסן של הזדהות עם האויב".

"בוחנים את גבולות החסינות"

ח"כ דני דנון אמר כי הוא פנה לוועדת האתיקה של הכנסת, כדי לאסור על הח"כים הערבים להשתתף בוועידה.

"ירושלים היא בירת ישראל, חבר כנסת שפועל נגד ירושלים הוא אויב מדינה וצריך להיות מודח מהכנסת", הוא אמר. "בוועידה יהיו הרבה שונאי ישראל ולכן מקומם של חברי הכנסת הערבים מובטח בשורה הראשונה. על מדינת ישראל להגן על עצמה ולא לאפשר לאלה שמנצלים את הדמוקרטיה לפגוע בה מבפנים".

"חברי הכנסת הערבים", הוסיף דנון, "בוחנים לאחרונה את גבולות החסינות שניתנה להם מתוקף תפקידם, ושוברים שיאים חדשים בפעולות נגד ישראל". הוא אמר כי "הח"כים הערבים שברו את כל הכלים, ולאחר ששיבחו שהידים וטרור מקומי, הם עוברים לפעולות גלובליות נגד מדינת ישראל. מקומם של כל אותם ח"כים, סייעני הטרור, בציר האיראני האזורי - הלשכה המדינית של משעל וחמאס".

גם בישראל ביתנו תקפו את הח"כים הערבים. ח"כ אלכס מילר אמר: "שוב ושוב אנחנו רואים איך ענייני המדינה לא מצויים בראש מעייניהם וכל מרצם ממוקד נגד ריבונותה של המדינה. יש לגדוע אחת ולתמיד את האבסורד, שבו הח"כים האלה יוצאים השכם והערב נגד המדינה.

חברו לסיעה, ח"כ משה (מוץ) מטלון, הוסיף: "אלה הם אנשי גיס חמישי, שפועלים לא רק נגד מדינת ישראל, אלא נגד השאיפה האנושית הטבעית לחירות ולדמוקרטיה. לו היו אותם אנשים חיים בסוריה, אין לי ספק שהם היו מזמרים זמירות שונות לחלוטין". מטלון הוסיף: "הבעיה הגדולה של הדמוקרטיה היא שהיא מעניקה לאויביה את הכלים להכחיד אותה.

לצערי הדמוקרטיה הישראלית נעדרת את הנחישות הנדרשת להגן על עצמה מפני האויבים מבית".

"אל-אקצה בסכנה"

ח"כ טאלב א-סאנע, המשתתף בכנס, הסביר מדוע הוא הגיע לדוחא. "הכנס בדוחא מתמקד בעניין ירושלים ומדיניות ישראל לייהד את ירושלים, לבצע טרנספר לפלסטינים ובפגיעתה במקומות הקדושים כולל אל-אקצה", הוא אמר. "הכנס מתקיים ביוזמת הליגה הערבית ובחסותה ואנו נציג בכנס את המדיניות השיטתית הישראלית, באמצעות עמותות מטעם השלטון, החותרות תחת קיומו של אל-אקצה תרתי משמע, והמתכוונות ליצור עובדות מוגמרות שירוקנו את סוגיית ירושלים מכל משמעות.

אל-אקצה בסכנה ואחריות מדינות ערב והאיסלאם להצילו לפני שיהיה מאוחר מדי. פגיעה במסגד תוביל למלחמת ג'יהאד איסלאמי עולמי". הוא גם הזהיר מאינתיפאדה שלישית.

ח"כ אחמד טיבי, המשתתף גם הוא בכנס, אמר לסוכנות הידיעות הקטארית: "ייהוד אל-קודס הוא הפרה בוטה של החוק הבינלאומי הדורשת התערבות של האו"ם והקהילה הבינלאומית. הוא מחייב סיוע ערבי מסיבי לתושבי ירושלים המזרחית, אשר נאבקים תחת לחץ ההפקעה וההתנחלויות".

טיבי הוסיף: "ישראל היא שלטון כיבוש בירושלים המזרחית והיא מונעת מפלסטינים את חופש הפולחן והדת, ופלסטינים למעשה לא יכולים להגיע למסגד אל-אקצה".

נציגים מ-70 מדינות נוטלים חלק בכנס וגם נציג של מזכ"ל האו"ם.

http://www.ynet.co.il//articles/0,7...


ליה 27.02.1209:43
30. ''איראן והח''כים הערבים - חלקים מציר הרשע'' בתגובה להודעה מספר 0
ח"כ דני דנון תוקף את התבטאויות הח"כים הערבים בועידת אל קודס בקטאר, "ציר הרשע מתחיל באיראן ונגמר אצל חברי הכנסת הערביים".

ח"כ דני דנון תוקף את הח"כים הערבים בעקבות התבטאויותיהם בועידת אל קודס בקטאר, בה הם משתתפים לצד ראשי מדינות ערב ואבו מאזן.

לדבריו, "איראן, חמאס וחיזבאללה מאוחדים סביב תיאוריה משותפת אחת- מדינת ישראל היא לא מדינת העם היהודי אלא מדינת פלסטין. ח"כים בכנסת ישראל מצטרפים לאמירה הזאת וטוענים ש"ייהוד" ירושלים מהווה עבירה על החוק".

דנון מוסיף, כי "חוקי הטבע מבהירים בפנינו בצורה ברורה- ציר הרשע שמתחיל באיראן נגמר אצל הח"כים הערביים בכנסת ישראל. לא נתפס ולא מקובל שמקור הכנסתם של הח"כים הערביים, אשר נובע מכנסת ישראל שנמצאת בירושלים, משמש להשתתפות בהתארגנות גלובלית אנטי ישראלית".

"לא אאפשר לקיצוניות הערבית בכנסת לערער את מעמדה של ירושלים כבירת ישראל", ציין דנון, אשר פנה לוועדת האתיקה בכדי להפעיל סנקציות משמעותיות נגד הח"כים הערביים שלקחו חלק בוועידת אל קודס בקטאר ושוקל חקיקה ראשית שתמנע השתתפות בכנסים דומים בעתיד.

בלשכת ראש הממשלה בחרו מנגד לתקוף את יו"ר הרשות הפלסטינית בעקבות נאומו בועידה, "מדובר בנאום הסתה קשה שנשמע מפי מי שטוען שפניו לכאורה לשלום. הגיע הזמן שההנהגה הפלסטינית תפסיק להכחיש את העבר ולעוות את המציאות".

בלשכה מציינים, כי "מזה אלפי שנים ירושלים היא בירתו הנצחית של העם היהודי. ירושלים, בריבונות ישראלית, תמשיך להיות פתוחה בפני בני כל הדתות. יש בה חופש פולחן מלא לכולם, וישראל תמשיך לשמור באדיקות על המקומות הקדושים לכל הדתות".

אבו מאזן יודע היטב שלדברי הבלע שלו אין שחר, כולל הטענות חסרות הבסיס וחסרות האחריות לגבי מסגד אל-אקצא. מדינת ישראל מצפה ממי, שכביכול דוגל בשלום, להכין את עמו לשלום ולדו-קיום ולא להפיץ שקרים והסתה. ככה לא עושים שלום", מוסיפים בלשכה.

http://www.inn.co.il/News/News.aspx...

תגוביות:

1.נכון דנון, אבל ציר הרשע ממשיך בבג"צ שלנו שלא מאפשר לזרקם.

בזמנו הליכוד, העבודה וקדימה פנו לבג"צ בדרישה לפסול הערבים מלרוץ לכנסת, ואילו זה הנבל הבוגד האויב, ירק לנו בפנים וחייב אותנו לא לפסלם...בואו נראה מה הבג"צ העכשוי יעשה בקשר לבחירות הבאות, אחרי שהערבים בכנסת הוכיחו יותר ויותר שהם אויבי ישראל.

ליה 04.03.1208:40
31. כנס של תומכי טרור בכפר ערערה בתגובה להודעה מספר 0
בכנס של תומכי טרור בכפר ערערה הביעו כ-500 תושבים ערבים מהכפר את תמיכתם ברוצחים שיצאו ממנו, מחו על יחס החמאס למחבלים בעלי תעודת הזהות הישראלית ודרשו לשחררם.

תומכי הטרור בכנסת ישראל מרימים שוב את ראשם: היום (שבת) קיימה תנועת בל"ד כנס באולם בכפר ערערה שמטרתו להפגין הזדהות עם כרים ומאהר יונס, שני רוצחים טרוריסטים שהורשעו בחטיפת וברצח החייל הישראלי אבי ברומברג לפני יותר מ-30 שנה.

חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה נאם בכנס וקרא לשחרר את שניהם מהכלא. בכנס השתתפו מעל 500 ערבים מהכפר.

החייל רב"ט אברהם ברומברג נרצח בשנת 1981 כאשר היה בדרך חזרה מבסיסו ברמת הגולן לזכרון יעקב. מאהר וכרים יונס הודו ברציחתו של ברומברג ובעקבות כך נגזר עליהם עונש מוות שהוחלף במאסר עולם.

בני משפחתם של שני המחבלים התקוממו על כך שארגון הטרור חמאס לא מייחס חשיבות רבה למחבלים ערבים ישראלים ולכן כמעט ולא פועל על מנת לשחררם, זאת בניגוד למחבלי החמאס.

אמו של הרוצח מאהר אמרה כי "חמאס ויתר על האסירים ולא התאמץ כדי לשחרר את בנינו האסירים מהכלא. הם יושבים בארמונות ובכסאות בכירים על חשבון האסירים שלנו. עליהם לדעת שפלסטין איתנה בזכותנו".

ח"כ זחלקה הביע את מחאתו החריפה נגד חמאס על ששני הרוצחים כרים ומאהר יונס לא היו חלק מעסקת שליט באומרו: "30 שנה בכלא זה מספיק לדעתי. מצד אחד הממשלה אומרת שהם לא פלסטינים, אז לא צריך לשחרר אותם באף מסגרת, ומצד שני אומרים להם 'אתם לא ישראלים'. על ממשלת ישראל להחליט אם הם פלסטינים וצריך לשחרר אותם לפי הקריטריונים של הסכם אוסלו או שהם אזרחים ישראלים שמגיעות להם זכויות כאסירים".

גם לאמם של שני מחבלים אחרים היה מה להגיד על הנושא והיא הביעה היטב את גודל כעסה ופגיעותה מכך שהחמאס לא כלל גם את שני בניה הרוצחים אחמד ומחמד אגבריה בעסקת שליט: "העם הפלסטיני זלזל בכל מה שקשור אלינו, ולא חשבו על הטרגדיה ועל הקשיים שאנו סובלים מהם".

אחד המשתתפים בכנס, ואג'די מסארווה, תושב כפר קרע, אמר ש: "לא יכול להיות שאסירים יישארו בכלא 30 שנה. היו צריכים לכלול אותם בעסקת גלעד שליט, אבל לצערנו חמאס ומדינת ישראל הלכו בכיוון חסר טעם שמשרת את האינטרסים שלהם".

http://www.kr8.co.il/BRPortal/br/P1...
ליה 05.05.1209:40
32. כך חוגגים את יום הזיכרון בהתנחלות חיפה בתגובה להודעה מספר 0
זוהי תמונה שקיבלתי לאחרונה מכמה אנשים בדואר אלקטרוני והיא צריכה להעיר אותנו.

חיפוש קטן ברשת העלה שמדובר כנראה בתמונה שהועלתה גם ל - Facebook בלינק הבא:

http://www.facebook.com/zionfighter...

לפי מה שנכתב ב - Facebook, התמונה הועלתה על ידי תמיר סאסי (תודה) וכן נכתב שם וגם בכמה מהמכתבים הנ"ל, שמדובר בתמונה שצולמה בערב יום הזיכרון 2012 בחיפה ברחוב הגפן (54).

אין לתולי הדגלים הללו פחד, וההתרסה שלהם חסרת מעצורים.

מעניין מה היה קורה, אם מישהו היה תולה בסיטואציה דומה דגל ישראל בדמשק, קהיר, ביירות, עזה או ג'נין.

הם מסמנים לנו את אחד היעדים שלהם.

המאבק הוא על חיסול "ההתנחלות היהודית בחיפה שיושבת לשיטתם על אדמה ערבית כבושה", ותולי הדגלים מרגישים ללא ספק כבעלי הבית על הארץ שלנו.

http://www.kr8.co.il/BRPortal/br/P1...
ליה 09.05.1210:51
33. ויינשטיין שוקל העמדת בכרי לדין בתגובה להודעה מספר 0

ערכתי לאחרונה בתאריך 09.05.12 בשעה 10:55 בברכה, ליה

היועמ"ש קיים ישיבה מיוחדת בה דן באפשרות העמדתו לדין של מוחמד בכרי על הוצאת לשון הרע נגד חיילי צה"ל בסרטו 'ג'נין ג'נין'.

פרשת מוחמד בכרי וסרטו 'ג'נין ג'נין' עדיין לא גוועה כך מסתבר מדיווח ולפיו היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד יהודה וינשטיין, קיים בימים אלה דיון מיוחד לבחינת האפשרות בה יועמד בכרי לדין בעוון לשון הרע בשל המסרים העולים מהסרט.

נזכיר כי בסרטו יצר בכרי מצג ממנו עולה כאילו טבחו חיילי צה"ל בתושבי ג'נין במהלך מבצע 'חומת מגן'. בכרי שילב בסרטו קטעים מבויימים ועדויות שקריות תוך מתן תחושה שמדובר בקטעים אותנטיים המעידים על התנהלותם של חיילי צה"ל ש"רצחו נשים, ילדים וזקנים בג'נין".

נזכיר כי עד כה נטען כי לא ניתן להעמיד את בכרי לדין משום שלא האשים בסרטו חייל מסוים אלא את חיילי צה"ל ככלל. מנגד טענו שוב ושוב לוחמים שפעלו ב'חומת מגן' כי האמירות העולות מסרטו של בכרי מטילות אשם בפשעי מלחמה על צה"ל כולו ועצם העובדה שצה"ל אינו נאבק משפטית בסרט וביוצרו מהווה עבור רבים בעולם מעין אישור לאמור בו.

עוד נזכיר כי לבכרי נאסרה הקרנה פומבית של הסרט ברחבי הארץ, אולם כאמור, כעת מתברר כי עדיין לא הוסרה מעל השולחן האפשרות שבכרי יועמד לדין. על פי דיווח ב'הארץ' קיים היועץ המשפטי לממשלה דיון מיוחד בסוגיה בהשתתפות פרקליט המדינה משה לדור, הפרקליט הצבאי הראשי תא"ל דני עפרוני והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה רז נזרי. עוד השתתפו בדיון נציגי הלוחמים בג'נין עופר בן נתן ויונתן ואן קספל ועורך הדין שייצג אותם בבתביעה האזרחית על הוצאת הדיבה שניהלו נגד מוחמד בכרי.

על פי הדיון לא רק נגד בכרי נשקלת אפשרות ההעמדה לדין אלא גם נגד כל המסייעים לו להקרנת והפצת הסרט.

במהלך הדיון ביקשו נציגי הלוחמים שבכרי יועמד לדין ע"פ סעיף 6 בחוק איסור לשון הרע, לפיו המפרסם לשון הרע בכוונה לפגוע, דינו שנת מאסר. מנגד טענו אנשי הפרקליטות שמהלך משפטי שימנע הקרנת סרט יתפרש בזירה הבינלאומית כסתימת פיות וכמהלך אנטי דמוקרטי. כמו כן העלו חשש שהכרעה מסוג זה תעורר עניין מחודש בסרט וביוצרו ומנגד לא יהיה בה כוח כדי למנוע מבכרי להפיץ ולהקרין אלת סרטו בארץ ובעולם.

נזכיר כי לפני כעשרה חודשים קבעו שופטי בית המשפט העליון כי בכרי לא יפצה את לוחמי צה"ל בג'נין על אף שהתכנים המוצגים בסרט מציבים את הלוחמים בשורה אחת עם אחרוני פושעי המלחמה.

השופט דנצינגר קבע בהכרעתו כי אמנם הצופה הסביר חש שאכן חיילי צה"ל הם שביצעו את המעשים המיוחסים להם, אולם עם זאת אין בסרט הכפשה של אדם או קבוצת אנשים מסויימת, אלא הכפשה כוללת על חיילי צה"ל ועל כן מוגן בכרי ממתן פיצוי. לטענת השופטים גם אם הם חשים שלא בנוח עם הכרעתם, הרי שגבולות הגדרת לשון הרע בחוק הישראלי אינן מאפשרות להם להחליט אחרת ועל כן בכרי לא יפצה את הלוחמים המוכפשים.

כאן המקום להוסיף ולהזכיר את דבריו ביומן ערוץ 7 של עו"ד ישראל כספי, מלוחמי ג'נין שקבע כי אסור לתת למי שמעליל על לוחמי צה"ל וחללי צה"ל שהם רוצחים, פושעי מלחמה ונאצים לעלות על הבמות בישראל, כלשונו. "לא ייתכן שמוסד תרבותי ידוע בישראל, ייתן במה לשחקן שחצה את הקווים ופעל נגד מדינת ישראל, צה"ל, לוחמי צה"ל ומשפחות שכולות".

"מי שבגד במדינת ישראל", אמר לאחר הפגנה שהתקיימה מול הצגה בה השתתף בכרי, "לא ראוי לעמוד על במה במדינת ישראל. את הסרט ג'נין ג'נין עשה בכרי יחד עם מחבלים בשליחות ובמימון האויב. זה סרט שמטיל רפש על הלוחמים ומציג אותנו כפושעי מלחמה, מטרתו של הסרט ג'נין ג'נין הייתה לקעקע את הלגיטימיות של מדינת ישראל ולהציג אותנו כמדינה ברברית".

http://www.inn.co.il/News/News.aspx...

תגוביות:

1.מקסימום משפט דמי. וכי מישהו משלה עצמו שהשורה האחרונה במערכת המשפטית תהיה ענישה כלשהי לאנטישמים יוצרי/מקריני/מפיצי הסרט?

הם עוד יקבלו מהמדינה פיצוי בתוספת הוצאות משפטיות.

2.וינשטיין לעולם לא יעמיד לדין את בכרי.
ש-עצמון 03.04.1719:34
52. לי יש פתרון אחר-אני לא מוכן לצפות בשום פנים בחלאה הזאת. שיתפרנס בג'יהנום מצידי. בתגובה להודעה מספר 33
ליה 26.06.1210:35
34. חיילים בדואים מסרו מידע על פריסת כוחות צה''ל בדרום בתגובה להודעה מספר 0
12 גששים חשודים בסחר בסמים והעברת מידע מודיעיני לבדואים במצרים

החיילים, העבירו מידע על פריסת כוחות צה"ל בדרום ועל מארבים מתוכננים. בפיקוד דרום מעריכים כי בניית הגדר מצמצמת את יכולת הסוחרים להעביר סמים.

12 חיילים ואנשי קבע זוטרים נעצרו, בחשד שסחרו בסמים בשווי של 800 אלף שקל, וכן העבירו מידע מפורט על היערכות צה"ל בגזרה הדרומית למבריחי סמים, כך הותר היום (שני) לפרסום.

המשטרה הצבאית טוענת כי שני אנשי קבע בדרגת רס"ל וחייל בסדיר היו מעורבים בסחר הסמים, שכללו הרואין, קוקאין, חשיש וכדורי אקסטזי. באחת התפיסות, תועדו חלק מהמעורבים מוכרים שני קילוגרם הרואין בשווי של רבע מיליון שקל, במה שנחשב לאחת מתפיסות הסמים הגדולות ביותר אי פעם בצה"ל.

קצין מהמשטרה הצבאית סיפר היום על חשיפת המקרה: ביום שישי שעבר ביצע סוכן של היחידה את עסקת ההרואין. הוא קנה מחייל את הסמים, שהוסתרו בתוך הגלגל הרזרבי של הרכב והועברו מגבול ישראל-מצרים. בצדי הדרך של כביש 6, סמוך למחלף קריית גת, התבצע המעבר, שתועד על ידי חוקרי מצ"ח שלאחר מכן עצרו את המעורבים. סרטון זה ישמש את מצ"ח בהמשך החקירה ובגיבוש כתבי אישום בעתיד. בנוסף נתפסו עוד חצי קילוגרם של סם מסוג הרואין, חצי קילוגרם של סם מסוג קוקאין, עשרות קילוגרמים של חשיש ומעל לאלף כדורי אקסטזי, בעסקות שונות שביצע סוכן הימל"ם יחד עם החיילים המעורבים.

שישה חיילים נוספים ושני אנשי קבע המעורבים בהברחה חשודים שמסרו מידע שהיה ברשותם על פריסת צה"ל בגבול, ועל מארבים מתוכננים.

את המודיעין שאספו הם העבירו באמצעות הטלפון הסלולארי ובהודעות אס.אם.אס לאזרח בדואי, שהעביר את המידע לבדואי אחר, תושב מצרים.

כך על פי החשד בוצעו ההברחות ללא כל הפרעה מצד גורמי צבא וביטחון, ובתמורה לכך קיבלו החיילים סכומי כסף המוערכים באלפי שקלים. שלושה אזרחים נוספים נעצרו על ידי יחידת "מגן" של משטרת ישראל.

"לחיילים הבדואים יש את המידע הנחוץ כדי שלא ייתפסו בקו הגבול", אמר הקצין. "הם דיווחו על מארבים, על תצורת אופן הבט"ש (פעילות הביטחון השוטפת של צה"ל באזור, ג"כ), מתי הסיור עובר. הם דיווחו על כל דבר שיכול היה לסכל את ההברחה", הוסיף. "הם ידעו שהמידע מועבר לטובת הברחת הסמים וקיבלו את הכסף שלהם על כל הברחה. כל תשתית של הברחת סמים מסוכנת לנו". לטענתו, רשת ההברחות והעברת המודיעין למבריחים פעלה במשך מספר חודשים בגזרה.

לדברי סא"ל גיל ממון, מפקד הימל"ם (היחידה המרכזית לחקירות מיוחדות במשטרה הצבאית), היחידה פתחה בפעולות סמויות, יחד עם יחידות מגן של משטרת ישראל, וכתוצאה מכך "הגיע מידע על חיילים שסייעו להברחות. החיילים נעצרו, נחקרו והודו. מצ"ח וצה"ל יפעלו לסכל הברחות סמים ולמנוע שימוש בסמים".

בצה"ל מציינים כי לאור השלמת בניית גדר הגבול בין ישראל למצרים, שמתקרבת כבר ל-200 קילומטרים, המקומות המשמשים להעברת סמים הולכים ומצטמצמים, ולכן המבריחים מרגישים קושי ניכר בהמשך פעילותם. מפקד פיקוד הדרום, האלוף טל רוסו, הורה בעקבות כך לאנשי המשטרה הצבאית החוקרת לפתוח בבדיקה, האם יש מעורבות של חיילים בהעברות הסמים ובהברחתם.

העצורים בפרשה הינם גששים מאוגדת עזה ומעוצבת אדום שפרוסים על הגבול, ובמסגרת תפקידם אמורים להבחין בעקבות בקרקע ולהכווין את כוחות צה"ל לזיהוי מבריחים וגורמי טרור. גשש נוסף שהיה קשור להברחות הסמים משתייך לחטיבה המרחבית יהודה. חלק מהמעורבים נעצרו ביום שישי שעבר בעת ביצוע עסקת הסמים, וחלקם נעצרו בתחילת השבוע החולף. מחר וביום חמישי צפויים להתבצע הארכות מעצר נוספות בבית הדין הצבאי של פיקוד דרום בקסטינה.

עו"ד רס"ן (במיל') עידן פסח, המייצג את אחד החשודים המרכזיים בפרשה, טוען כי "ככל הנראה מצ"ח הפעילו סוכן ביחידה באופן שחורג מהכללים המותרים. הסוכן הפעיל לחץ בלתי סביר ובלתי ראוי וכנראה גם בלתי חוקי על החשוד".

עו"ד פסח, המייצג את החשוד יחד עם סנגור פיקוד הדרום, עו"ד עסאם חאמד, הוסיף כי החשוד, המשרת ביחידת הגששים, "טוען כי הוא אולץ לבצע מעשים בהוראה ישירה של המפקד שלו, שגם איים עליו בצורה פלילית, ולימים התברר שמי שהיה המפקד שלו היה סוכן. יש פה אלמנט של מרות שהיה חייב לציית לה, שאמנם היא לבצע מעשים לא חוקיים, אבל ההפעלה הזו של הסוכן כנראה קשורה להיבטים שחורגים מאמות המידה המותרות, ואנחנו ננסה לבסס את הטיעון בהמשך המשפט, ולמצות טיעון זה בחקירה". מעצרו של החשוד בעבירת הסחר הוארך היום עד ליום ראשון. עו"ד חאמד מייצג בנוסף עוד שני חשודים נוספים בהעברת מידע, שיובאו להמשך מעצר מחר בבית הדין הצבאי בקסטינה.

פרשת הסמים הגדולה האחרונה שנחשפה היתה בדצמבר אשתקד. אז נחשף כי רב סרן ערן קבלו, שמילא אז תפקיד בכיר ורגיש בפיקוד הדרום, סחר בסמים שנתפסו בגבול הדרום בהיקף של 2.5 מליון שקלים.

http://www.haaretz.co.il/news/law/1...


ש-עצמון 03.04.1719:35
53. במדינה מתוקנת מוציאים להורג במיידי על בגידה בשעת מלחמה. בתגובה להודעה מספר 34
ליה 12.07.1216:54
35. טיבי לשופט העליון אדמונד לוי: ''אתה טינופת מסריח'' בתגובה להודעה מספר 0

ערכתי לאחרונה בתאריך 12.07.12 בשעה 17:00 בברכה, ליה

ערוץ הכנסת - הכנסת דנה בדוח אדמונד לוי, 11.7.12

http://www.youtube.com/watch?v=VSs3...https://rotter.net/cgi-bin/forum/dc...
ליה 31.08.1218:25
36. ''לכולם מתחשק לדרוך על ראש המפלצת'' בתגובה להודעה מספר 0

ערכתי לאחרונה בתאריך 31.08.12 בשעה 18:31 בברכה, ליה

ישראל היא "מפלצת" שמכרסמת בנגב ובגליל - עו''ד ערבי ישראלי

http://www.youtube.com/watch?v=Ue04...
*************

דיאלוג השנאה של בכרי ועוה"ד של רייצ'ל קורי / בן דרור ימיני

פני הסניגור "שוחר השלום וזכויות האדם" נחשפו כאשר שוחח עם מוחמד בכרי על ישראל: "לכולם מתחשק לדרוך על ראש המפלצת"

בעקבות פסק הדין בנוגע לרייצ'ל קורי פתח ירון לונדון את תוכניתו המשותפת עם מוטי קירשנבאום במשפט: "פעילת השלום שנדרסה למוות על ידי דחפור של צה"ל". זו הייתה פליטת פה. לונדון, יורשה לי להניח, לא באמת התכוון. אבל הטעות הזאת יותר מדיי אופיינית לתקשורת הישראלית. ולמען הסר ספקות, לא קורי ולא הארגון שבו הייתה חברה, תנועת הסולידריות הבינלאומית (ISM), פעלו אי פעם למען השלום. הם הפיצו אידיאולוגיה של שנאה והסתה נגד מדינת ישראל.

דקות לאחר פרסום פסק הדין, התראיינו בני המשפחה ועוה"ד של המשפחה, חוסיין אבו-חוסיין. לחלל האוויר נזרקו מילים יפות, על דמוקרטיה, שלום וזכויות אדם. ל"ניו-יורק טיימס" אמר הסנגור המהולל את הדברים שלהלן: "זהו יום שחור לפעילי זכויות אדם ולאנשים המאמינים בערכים של כבוד. אנו מאמינים כי ההחלטה הזו היא רעה לכולנו – קודם כל לאזרחים, ולפעילי שלום". נופת צופים. למרות שאינני מסכים עם אבו-חוסיין, התכוונתי להציע לו חברות בפייסבוק.

אלא שהשמחה מוקדמת מדיי. "מבט לתקשורת הפלסטינית" חשף את העובדה שרק בחודש שעבר התראיין אבו-חוסיין לטלוויזיה הפלסטינית. המראיין, וזה לא פחות חשוב, היה מיודענו מוחמד בכרי. ההוא מ"ג'נין ג'נין". ובכן, מדובר בטקסט מכונן:

אבו-בכרי: "אתה חי במדינה לא טבעית... לפעמים מפסיד בתיקים, לא מפני שאתה עורך דין לא טוב, אלא מפני שיש עריצות משפטית, אפליה גזענית גם כן בחוק".

אבו-חוסין: "גם המדינה הנאצית היתה מדינת חוק. היא מצאה מפלט בחוק וביצעה את הפשעים המזוויעים ביותר נגד האנושות... ‫גרמניה הנאצית הייתה מדינת חוק לזמן קצר מאוד, ומצאה מפלט בחוק. [אבל] מדינת ישראל הוקמה מלכתחילה על שוד וגזל... אנחנו סובלים מעושק גדול. המפלצת הגדולה תוקפת אותנו יום יום ומכרסמת בבשרנו... כל יום היא מכרסמת בגופנו".

מוחמד בכרי: "‫מתחשק לי לדרוך על ראשה של המפלצת הזאת".

אבו-חוסין: "‫לכולנו מתחשק לדרוך על ראשה, אבל דיבורים אינם מספיקים, לכל אחד יש תפקיד".

בכרי ואבו-חוסין אינם נציגי ערביי ישראל. הם האסון שלהם. הם מחרחרי מדון והסתה. הכיתוב שהודבק לתמונתה של קורי בערוץ עשר היה "פעילת זכויות אדם".


זה נכון, בדיוק כמו שעורך דינה הוא "פעיל השלום". ומצד שני, אין ספק שהוא אכן הנציג הטוב ביותר של רייצ'ל קורי, של משפחתה ושל ושל דרכה.

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/...

תגוביות:

1.ערבים לא ישארו פה עוד הרבה זמן...זה ממש מתקרב.

2.אבו בכרי ימ''ש, הוא בן משפחה של רוצחים ערבים שפוצצו אוטובוס על יושביו בצפון לפני מספר שנים. במדינה נורמלית המחבל הזה היה חוטף כדור בראש מאקדח עם משתיק קול של חייל ביחידת חיסול סודית, אבל על מה נלין אם נשיא המדינה הפנטזיונר קוצב עונש לערבים שרצחו חיילים בגרזינים?

3.בית המשפט העליון. מיודענו איש הקולנוע המהולל מוחמד בכרי, קיבל הכשר מבית המשפט של ארצנו המתיפייפת, לפרופגנדה שעשה, אז מה לנו להלין?

4.נהג זהיר: בינתיים נסתפק בלדרוס על ראשה של הפלצנית, ואת הבולדוזר נשמור לבית של בכרי בנכבה 2 הממשמשת ובאה.

5.ירון לונדון בכל הזדמנות שנקרית לו אומר ''בהתנחלויות הכבושות''.

6.הפלסטינים צריכים להתאחד עם אחיהם מעבר לגבול. יש להם 22 מדינות. לי יש רק אחת, והיא שלי. בן גוריון עשה טעות שלא סילק את כל הפולשים האלו חזרה לארצות ערב מהן באו להתנחל פה.

7.מתגובות הישמעאלים, מתברר שאין מנוס מעימות...שבסופו נכבה שניה, אשר הראשונה תתגמד לעומתה. את החיכוך נסיים בצורה אחרת. ישמח מי שישמח, ויבכה (''נכבה'') מי שיבכה.

8.ימיני, אתה טועה ומטעה. בכרי והחבר שלו נציגים אותנטיים של "ערביי ישראל".

9.עם כל השנאה של בכרי ודומיו, הם עדיין מגוחכים ומתעקשים להישאר תחת שלטון ישראלי. גם כשמציעים להם להישאר בבתיהם ורק להעביר אותם לשלטון מדינה פלסטינית הם מסרבים.

10.מעריב טעה בהליכתו שמאלה, ביחוד בגייסו בוגרי מקומונים כמו ''העיר'', שמאלנים בורים שונאי העם, המדינה וצה''ל. אם מעריב יזרוק מכל המדרגות את כל הכתבים וכותבי הדעות השמאלנים, ויהיה עיתון יהודי לאומי פטריוטי, יתקוף בזעם את סייעני הזרים והמסתננים (כלומר התקשורת השמאלנית, 3 ערוצי הטלוויזיה, וארגוני השטנה הניזונים מכסף זר) הוא יעלה ויפרח. מי היה מאמין שעיתונם של קרליבך ורוזנפלד יתמוך בזרים וילדיהם, שהם תקוותו של השמאל להריסת ישראל כמדינת היהודים.

11.ולחשוב שכל אותם אומנים מהשמאל התרימו למען מוחמד בכרי ''המסכן'' כי לא מעסיקים אותו. מה זה אומר על אותם אומנים?

12.ירון לונדון מכריז שהוא לא מאמין באלוהים, אבל הוא מאמין שהוא הסגן שלו.

13.יתכן וניתן לבטל את רישיון העו''ד שלו בגין הפרת חובת נאמנות כלפי המדינה.

14.אתם מבינים לאיזה חלאות מסרו רבין ופרס את מולדתי?

15.כל התקשורת הישראלית נשלטת באופן אבסולוטי ע''י הקרן החדשה.

16.לא צריך להתרגש משני ערבים וגוויה אחת.


ליה 12.09.1209:07
37. לראשונה: מאסר לאימאם מנצרת בגין הסתה לטרור בתגובה להודעה מספר 0
אבו סלים נידון אתמול לשלוש שנות מאסר בפועל ולשנה וחצי מאסר על תנאי • "מדינת ישראל לא תשלים עם הקמים עליה ועל אזרחיה"

האימאם של מסגד שיהאב א-דין בנצרת, נאזם אבו סלים (47), נידון אתמול לשלוש שנות מאסר בפועל ולשנה וחצי מאסר על תנאי, בגין עבירות של הסתה לאלימות ולטרור ותמיכה בארגון טרור.

השופטת לילי יונג-גפר, סגנית נשיא בית משפט השלום בנצרת, קבעה בהחלטתה כי "מדובר באירוע ראשון מסוגו בישראל, ואין מנוס מלגזור על הנאשם תקופת מאסר בפועל משמעותית, שתגלם בתוכה מסר נחרץ ולפיו מדינת ישראל לא תשלים עם הקמים עליה ועל אזרחיה, ולא תאפשר בנייה של תשתית אידיאולוגית עמוקה וארוכת טווח ברוח הטרור והאלימות, בלי שהאחראי לכך ישלם מחיר יקר".

במסגרת תפקידו נהג הנאשם לשאת דרשות של יום שישי במסגד לפני קהל של כאלפיים מאמינים, וכן נהג לשאת דרשות גם במסגדים אחרים, לרבות במסגד אל-אקצא בירושלים. הנאשם אף ייסד גוף המכונה "קבוצת תומכי אללה - ירושלים-נצרת" ואתר אינטרנט בשם "מוסלים", שבהם הפיץ את תורתו. במסגרת פרסומיו פרש הנאשם השקפת עולם, שכללה גילויי תמיכה והזדהות עם ארגון הטרור אל-קאעידה.

השופטת קבעה עוד כי פרסומיו וקריאותיו של הנאשם לאלימות נפלו על אוזניים קשובות. "מתפללי המסגד אימצו לעצמם, בין היתר בעקבות דבריו, אידיאולוגיה מוסלמית קיצונית, שבשמה ביצעו עבירות אלימות קשות, עד כדי רצח יהודי, חטיפה ושוד של יהודי נוסף וכן תקיפות של נוצרים".

http://www.israelhayom.co.il/site/n...


ליה 23.11.1219:01
38. אריה אלדד: אי אפשר לסבול בוגדנות בזמן מלחמה בתגובה להודעה מספר 0
ח"כ פרופסור אריה אלדד מציע לסטודנטים שהפגינו באוניברסיטת חיפה אוטובוס ישיר לעזה, "כדי שיוכלו לשבת, בגופם ממש, בסוכת האבלים של משפחת ג'עברי. למה להתאבל מרחוק? למה לא להביע הזדהות מוחלטת"?

באתי עם חבר הכנסת מיכאל בן ארי אל אוניברסיטת חיפה, ביום בו יורטו רקטות בשמי תל אביב, נפגעו יהודים באשקלון ובאשדוד. ביום בו שבו הסטודנטים הערבים באוניברסיטת חיפה הפגינו את הזדהותם עם מחבלי החמאס, ואת אבלם על חיסולו של הארכי-רוצח ג'עברי.

באנו להציע לשלטונות האוניברסיטה לכבד את אבלם של הסטודנטים הערבים, ואפילו ללכת צעד נוסף לקראתם: לשכור אוטובוס שיסיע אותם לעזה כדי שיוכלו לשבת, בגופם ממש, בסוכת האבלים של משפחת ג'עברי. למה להתאבל מרחוק? למה לא להביע הזדהות מוחלטת? כדי לחסוך בהוצאותיה של האוניברסיטה הצעתי גם שאין צורך לספק תחבורה חזרה. כל אויבי ישראל מבית מוזמנים לעבור לעזה, או לתמוך בגל הדמוקרטיזציה המציף את סוריה או את מצרים.

די נמאס לנו שיש רבים מאזרחי ישראל התובעים זכויות, אבל אינם מרגישים שעליהם לשאת בחובות כלשהן כלפי המדינה. לא נאמנות, לא שמירת חוק, לא תשלומי מיסים וארנונות, לא שירות צבאי ולא שירות לאומי. מהירות מותרת היא אפילו לא המלצה, חוקי התכנון והבניה לא נועדו להם. הם בונים על אדמות מדינה בכל אשר ירצו, וגם העשירונים העליונים ביישובים הערביים משלמים ארנונה בשיעור נמוך הרבה יותר, מהעשירונים המקבילים ביישובים היהודיים.

הם מקבלים ביטוח לאומי בשיעור גדול הרבה יותר מחלקם באוכלוסיה, משלמים מיסים בשיעור קטן הרבה יותר מחלקם באוכלוסיה - וזאת גם כאשר לוקחים בחשבון את מצבם הכלכלי. אנו מפיצים מילון לערבית מדוברת, כדי שגם באוכלוסיה הערבית יוכרו מונחים כמו "נאמנות", "מיסים", "חוקי בנייה", "מהירות מותרת" וכו". סוג של שיעור באזרחות.

אבל גם אם לכל אלה כבר התרגלנו - אי אפשר לסבול בוגדנות בזמן מלחמה. מי שמזדהה עם אויבי ישראל, ותומך בהם בזמן מלחמה - יצטרך לוותר גם על זכות הבחירה לכנסת. נבקש מוועדת הבחירות המרכזית לפסול מועמדת

כמו חנין זועבי. היא תצטרך להחליט אם היא מעדיפה לעמוד (דום לזכרו של הרוצח ג'עברי) או לרוץ (לכנסת).

וכאשר יגיע "האביב הערבי" לירדן, ושמונים אחוזים מהאוכלוסייה המגדירים עצמם "פלסטינים" יגרשו את המלך ההאשמי שהבריטים הביאו להם מערב הסעודית - תהפוך ירדן בבת אחת למדינת הלאום הפלשתינאית. אז ייפתח גם מסלול חדש בסכסוך היהודי ערבי. "שתי מדינות לשני עמים" - "משני עברי הירדן". לא יהיה עוד צורך להקים מדינה פלשתינאית נוספת ממערב לירדן, כאשר העולם כולו יבין כי יש כבר מדינה פלשתינאית אחת - בירדן.

http://www.nrg.co.il/online/54/ART2...

תגוביות:

1.אוניברסיטת חיפה היא אוניברסיטה איסלאמית. אחוז היהודים שלומדים באוניברסיטת חיפה הולך ומתמעט משנה לשנה. סטודנטים ערבים וסטודנטיות ברעלת ראש מוסלמית הולכים ומשתלטים על מרחבי הקמפוס. זו תופעה שהולכת ומתגברת בשנים האחרונות.


ליה 27.11.1206:41
39. חשד: בדואים אזרחי ישראל סייעו לטווח בסיסים של צה''ל ברקטות בתגובה להודעה מספר 0

ליה 16.02.1309:57
40. עו''ד יורם שפטל: ''טיבי, גלאון וחנין -ג יס חמישי'' בתגובה להודעה מספר 0
עו"ד יורם שפטל מאשים את חברי הכנסת אחמד טיבי, זהבה גלאון ודב חנין בבגידה.

"אחמד טיבי ושני הסרסורים דב חנין וזהבה גלאון, באו בלי בושה, כדי להביך את מדינת ישראל ולהוציא שם רע לשרות החשאי. הכול כדי לפגוע במדינה ויכולתה להיאבק בטרור הערבי הרצחני שהם הזרוע הפוליטית שלו", אמר שפטל בראיון לערוץ 7.

לדבריו, זו אינה הפעם הראשונה שהם מציגים כלשונו את פרצופם האמיתי, "כשיצאנו למבצע חומת מגן, מבצע שנועד להגן על ישראל אחרי שמאות יהודים נרצחו בפיגועים כתוצאה ממיזם אוסלו, הם היו היחידים שהצביעו בועדת החוץ ובטחון נגד גיוס מילואים".

שפטל אמר כי השמאל הקיצוני הפך כבר מזמן לגייס החמישי, "הם עושים הכול כנגד המדינה, ותמיד זה בא באצטלא של שלום או דמוקרטיה".

http://www.inn.co.il/News/News.aspx...

תגוביות:

1.לא כדאי שעורך דין מבריק כמוך יבדוק היטב בסוגייה המשפטית אם ניתן להעמיד את הבוגדים לדין? אני ראשון לתרום לטובת הליך מבורך שכזה ואין לי ספק שאחרים יתנדבו כדי לתרום.

2.אין עוד מדינה שהיתה מוכנה להסתה של האויב מבפנים.

3.בינתיים רק דיבורים. אותם ערבים, אותו שמאל ועולם כמנהגו נוהג.
לנו השפויים אוהבי ארץ ישראל מה שנותר זה רק לקטר ולהאשים ללא שום מעשים. רק דיבורים. במקום להעיף את השמאל והערבים כאחד מהכנסת וגם מן הארץ לעזה, עם כל הגלאונים והזועבים והטיבים והחנינים. בושה...ערב רב. גיס חמישי...

4.בשם השלום הם מוציאים את ערביי יו"ש לפגוע בחיילי צה"ל.
כל ידויי האבנים וההפגנות האלימות של "שוחרי השלום" הערבים מאורגנות ע"י פעילי שמאל יהודים, כולל הפוגרומים המכונים "אינתיפאדות".

הפוגרום הראשון התחיל מיוזמתה של שולמית אלוני שמול מצלמות הטלויזיה לא התביישה לומר לערבים שהמחאה שלהם מאוד חלבית ושהם צריכים למחות בכוח.

כל הפוגרומים ממומנים הכסף רב ע"י האיחוד האירופאי ובעיקר "ידידינו" הבריטים ימ"ו והפעילים ה"יהודיים" כולל חברי הכנסת, מקבלים משכורות מהאיחוד האירופי. יוסי בילין עובד בכיר באיחוד עוד בהיותו ח"כ ושר.

5.יותר גרועים מהערבים.


ליה 04.05.1308:42
41. איומים על חיי ראש המועצה היהודי של טורעאן בתגובה להודעה מספר 0
יעקב זוהר, ראש הוועדה הקרואה בכפר בגליל, ששרד בעבר ניסיון התנקשות, התלונן במשטרה בעקבות תמונה שפורסמה בפייסבוק, בה נראה כתינוק. "יתעוררו כאן רק כשראש עיר יירצח"

ראש המועצה המקומית בכפר טורעאן שבגליל חושש לחייו. יעקב זוהר, ראש הוועדה הקרואה בכפר שבגליל התחתון, הגיש השבוע תלונה במשטרת נצרת בגין איומים על חייו, בעקבות פרסום תמונה בפייסבוק, ככל הנראה על ידי כמה מתושבי הכפר, שבה הוא מופיע בדמות תינוק יחד עם מנהל המתנ"ס בכפר, דני ויצמן, לצד הכיתוב: "לך תלמד ערבית. גם אם תלמד אנחנו יודעים יותר טוב ממך. קח את מנהל המתנ"ס ותשחקו כמו ילדים. רק תיזהרו בכבישים".

זוהר, שניצל בעבר מניסיון חיסול בעת שאלמונים ירו לעבר מכוניתו, אמר היום ( חמישי) לוואלה! חדשות כי הוא מרגיש מאוים. "אני מפחד שיפגעו בי", אמר. "יש לי ניסיון מר שהותיר בי צלקת שלעולם לא תגליד".

התמונה שפורסמה ברשת החברתית הופצה בקרב תושבים רבים בטורעאן, ואף הגיעה לידי זוהר, שמשמש כראש הוועדה הקרואה הכפר מאז 2008. "נדהמתי לגלות את המסר הברור שהופנה כלפיי, מישהו מנסה לפגוע בי. הם הצליחו לגעת בנקודה רגישה, הרי רק לפני שנתיים ניסו לירות בי", אמר זוהר.

בניסיון החיסול הכושל ירו אלמונים לעבר מכוניתו ארבעה קליעים, ששניים מהם פגעו בכסא הנהג. זוהר לא נפגע בתקרית אך מאז מאבטחים צמודים אליו במשך כל שעות היממה. זוהר מתקשה להפנות אצבע מאשימה כלפי גורם מסוים בכפר, אך סבור כי קומץ קטן של תושבים אחראי למעשים. "כל מי שמאיים חייב לדעת שבמדינת ישראל חייו של ראש מעוצה אינם הפקר". במשטרת מחוז צפון אישרו כי התקבלה תלונה בגין איומים כלפי זוהר ומסרו כי היא "הועברה לבדיקה ולבחינת הגורמים המקצועיים".

זוהר טען כי הממשלה לא עושה די כדי להגן על חיי ראשי המועצות והערים בישראל. "רק כאשר ראש עירייה יירצח, מישהו כאן יתעורר", אמר זוהר, והתייחס גם לניסיון החיסול שאירע בחודש מרץ החולף, שבו נורה ונפצע ראש העיר עכו, שמעון לנקרי, בעת שנסע ברכבו. לנקרי הצליח להימלט מהיורה, ופונה לבית חולים במצב בינוני. "אני מציע לממשלת ישראל שלא לזלזל בחייהם של ראשי ערים ומועצות, ולאבטח אותנו כמו כל שר בממשלה. הדם שלי לא שונה משל ראש הממשלה או מכל שר בתפקיד רגיש".

http://news.walla.co.il/?w=/10/2638...

תגוביות:

1.חוצפה ועזות מצח ישמעאלית. הם משיגים הכל באיומים והפחדות.

2.אין יותר גרוע מערבים הגרים בישראל. מטרת הבאתם של הערבים למדינת ישראל בסיועם של הבריטים היתה להרוס את המפעל הציוני. יש לערבים נשק חם בכמויות אדירות, שינאתם לישראלי מורגשת ומוכחת בכל מקום. החלפת שטחים הוא צעד הכרחי לעם היהודי בישראל.

3.יש להחזיר את הממשל הצבאי למספר כפרים ערביים על מנת לשמור על בטחון המדינה ולהתחיל בטוראן.

4.ההשקעה במגזר הערבי על חשבוננו רק מזיקה לנו יותר. הם בטוחים שאנחנו עושים זאת מתוך התחנפות לאדוני הארץ שיסכימו לנוכחותנו. היהודים צריכים לדאוג רק לעצמם ולהתעצם ולהיות מוסרים האחד לשני, לא לדאוג לעמים אחרים כל הזמן.

5.ערבים. לטרנספר את כולם ממדינתנו למדינות ערב מיד!!! כולם מחבלים!!!


ליה 06.07.1322:43
42. לעיתים קרובות מתגלה חוליית מחבלים בעלי תעודת אזרחות ישראלית / פייגלין בתגובה להודעה מספר 0

ערכתי לאחרונה בתאריך 06.07.13 בשעה 23:03 בברכה, ליה

"מי שלא יכל יותר להיות יהודי – הפך לציוני", מסביר 'יודקה' החלוץ בסיפורו של חיים הזז 'הדרשה'.

החלוץ בסיפורו של הזז לא היה יציר דמיון. זהו תיאור אמיתי של רוחות העלייה השנייה, רוחות הציונות הסוציאליסטית, אשר בין אם נרצה ובין אם לאו, היא היא דרכה המרכזית של הציונות: לברוח מיהדותך אל הציונות, ובהמשך – אל הישראליות.
כך, 80 שנה אחרי כתיבת הסיפור, נתקענו עם בעיית 'ערביי ישראל'.

מה הקשר בין יודקה לבעיית ערביי ישראל?

כדי לברוח מן היהודיות אל הישראליות אנחנו צריכים אותם, את הלא-יהודים הללו, שיסכימו להיות ישראלים כמונו ושיוכיחו לנו שזה אפשרי. אנחנו ישראלים. לא יהודים, ועכשיו נותר רק שהערבים יהיו ישראלים – לא ערבים, והכול יבוא על מקומו בשלום. נפתרה בעיית הזהות המעיקה. כבר אין צורך לסחוב את הגבנון הזה, של היהודיות. עולם ישן עדי יסוד החרבנו, ועולם חדש וחסר מחויבות הקמנו.

אבל הם, הערבים, מעשה שטן, אינם מוכנים לוותר על הערביות שלהם. להפך: הם נצמדים לשורשיהם הלאומיים, וכמו שאמר עזמי בשארה (הח"כ הערבי): "תעודת הזהות הישראלית אינה בשבילי תעודת זהות אלא תעודת שהות".

לעיתים קרובות מתגלה חוליית מחבלים בעלי תעודת אזרחות ישראלית. כל יהודי בארץ ישראל יודע שהערבים אזרחי המדינה אינם מזדהים עם המדינה, ובהזדמנות הראשונה יֵצאו להשמדתה. מדוע, אם כן, אין מדינת ישראל מטפלת בהם כבאויבים?

התשובה טמונה באותו שקר שעליו נוצקה הזהות הישראלית. אם נכריז על הערבים הישראלים כעל אויב נוכיח בזה שאי אפשר להיות ישראלי אלא אם כן אתה יהודי. במילים אחרות, נאחד את המושגים 'ישראלי' ו'יהודי'. מדובר בוויתור מוחלט על החלום של יודקה, ויודקה החלוץ וכל המבנה הישראלי שבנה כאן מוכנים ללכת לאבדון ובלבד שלא להשלים עם יהודיותם.

כך קורה שערבים יוצאים למלחמה נגד המדינה, שורפים את יערותיה, הורגים את תושביה, שודדים את אדמותיה, זורעים הרס וחורבן בכל אשר יגעו, ותגובת הישראלים היא: ועדות חקירה נגד המשטרה, שיחוד הערבים בכסף ובאדמות נוספות, ויתור על גביית מיסים בכפרים הערביים, והכול – רק כדי לא להתמודד עם האמת.

בטקס השבעת השופטים החדשים נמנעו השופטים מלשיר את התקווה – שלא להביך חלילה את השופטים הערבים החדשים. אהרון ברק היה שם. גם שר המשפטים שטרית היה שם.

בעיית הזהות היהודית היא שמונעת מישראל להילחם בערפאת, משום שהוא המחזיק בידיו את המפתחות לשלום ולהתבוללות בקרב האומות. מתברר שאותה בעיית זהות היא המונעת את ישראל מלהילחם עם אויביה הפנימיים, ומאותה סיבה.

http://www.mflikud.co.il/contents/m...


ליה 19.07.1317:09
43. ''פלסטין עוד תחזור, עכו ערבית, ציונים החוצה, חיילי צה''ל בני זונות'' בתגובה להודעה מספר 0
ושוב מחזה עלוב ומשפיל בחסות הדמוקרטיה.

חברת הכנסת חנין זועבי בגיבוי של ילדים בני 5-10 קראו: פלסטין עוד תחזור, עכו ערבית, ציונים החוצה, חיילי צה"ל בני זונות...קיללו והניפו דגלי פלסטין.

ואלה הם האנשים המתיימרים להיות תרבותיים ולהטיף לנו על גזענות.

הם שוכחים שהם זוכים לחופש כזה עד כדי אנרכיה רק בזכות היהודים כאן, באחת הדמוקרטיות הנאורות ביותר בעולם.

בטוח שלא כדאי להם שישראל תהיה עוד מדינה ערבית אחת כי הרי אנו רואים מה קורה בעולם הערבי.

בדרכם לכנסת, לקבלת קצבאות, דמי אבטלה, טיפול מתקדם בבתי חולים וכו' היה הוגן שהיו אומרים מילה טובה במקום לגדף.

אל מול מפגינים אלה, עמדנו עם דגל ישראל-אני היהודי ואנט חאסכיה המוסלמית שילדיה משרתים בצה"ל והיא גאה במדינה שבה היא חיה.

וכדי שלא תהיינה אשליות שכאילו ישנם מתונים, אז גם חאלד ג'ארחי (מתמודד לראשות העיר) היה בין המפגינים.

עכו שלנו בפייסבוק

https://www.facebook.com/akkoloveshttps://rotter.net/forum/scoops1/37...
ש-עצמון 03.04.1719:38
54. למה לא חוקרים את הטינופת הזאת על הסתה? טמטום. בתגובה להודעה מספר 43
ליה 22.01.1409:29
44. התנועה האסלאמית ”סימנה“ את העיתונאי ארנון סגל בתגובה להודעה מספר 0
סגל, עיתונאי ”מקור ראשון - מעריב“, מככב בפרסומי הסתה שהופצו ברשתות החברתיות, שבהן נכתב כי ”יש למנוע את כניסתו להר הבית“

ארנון סגל, עיתונאי ”מעריב - מקור ראשון“, מככב בפרסומי הסתה מטעם הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית, זאת בשל פעילותו למען הר הבית. סגל הוא פעיל מרכזי למען העלייה להר הבית והוא כותב טור בנושא המתפרסם מדי סוף שבוע בעמודי החדשות של ”מקור ראשון“.

ביממה האחרונה פורסמה תמונתו של סגל ברשתות החברתיות, כשהוא מסומן ב“איקס“. בפוסט נכתב כי ”אל אקצה שונא את סגל“ וכי הוא ”אדם קיצוני“, זאת לצד תמונות נוספות שלו מאזור הר הבית. בתמונות מופיע סגל יחד עם אחיו, עמית סגל, כתב חדשות ערוץ 2 ויהודה גליק, אף הוא פעיל מרכזי למען העלייה להר הבית. בפוסט נכתב, בקריאה למוסלמים, למנוע את עלייתם של גליק וסגל להר הבית.

סגל אמר היום ל-nrg יהדות: ”אני לא מתרגש מזה ואני מאוד מקווה שהמשטרה לא תיכנע לאיומים של הגורמים הקיצוניים באמת. זאת השיטה הקבועה שלהם, פעם אחר פעם, לסמן גורמים שמעודדים עלייה להר הבית. מעולם לא יצאתי נגד האסלאם, אני מציע להם לא לצאת נגד אמונותיי“.

http://www.nrg.co.il/online/11/ART2...


ליה 28.04.1409:09
45. 'לתת מענה פוליטי לזועבי וחבריה בגליל' בתגובה להודעה מספר 0
חברי 'הבית היהודי' יקיימו ישיבה מיוחדת בעקבות ההסלמה הלאומנית של ערביי הגליל. בקת"בים, מחסומים ואבנים הפכו לשגרה.

מפלגת הבית היהודי תקיים היום (שני) ישיבה דחופה סביב האירועים הלאומניים בגליל בתקופה האחרונה. כך מסר מנכ"ל המפלגה, יאיר אורבך, ליו"ר הסניף המרחבי של המפלגה בגליל, דתיה יצחקי.

על הישיבה הודיע אורבך בתגובה למכתבה של יצחקי אודות התגברות האלימות הלאומנית הערבית באזור הגליל בתקופה האחרונה. בשיחה עם ערוץ 7 מספרת יצחקי על המציאות הגלילית שאינה מצליחה להגיע לכותרות התקשורת הישראלית אך מצליחה לקבע עובדות מטרידות מאוד בשטח.

בדבריה מזכירה יצחקי את התגברות הטרור הערבי בגליל בשנים האחרונות, החל מהטרור החקלאי הכולל השתלטות על אדמות, תקיפת רועים, גניבת ציוד חקלאי, בנייה בלתי חוקית ועוד. "ועכשיו אלו ההפגנות והתהלוכות", היא אומרת ומתייחסת לבקשת ערבים מנצרת לקיים "תהלוכת נכבה" ביער לביא במהלך יום העצמאות, אירוע עליו דיווחנו בשבוע שעבר ביומן ערוץ 7.

עוד מזכירה יצחקי את אירוע יום האדמה בכרמיאל כאשר מאות ערבים בניצוחם של חברי כנסת ערבים הגיעו לעיר וקיימו מפגן שנענה במפגן נגדי שאותו ארגן חבר מועצת העיר, איש 'הבית היהודי' רותם ינאי.

גם במכתבה לחברי 'הבית היהודי' וגם בשיחה עמה מספרת יצחקי על בקבוקי תבערה ואבנים המיודים לעבר כלי רכב יהודיים בכבישי הגליל. זאת לבד מחסימות כבישים ואירועי טרור נוספים מולם מגלה המשטרה אזלת יד מדאיגה. לדבריה יהודים חוששים לצאת מבתיהם בשעות החשכה באזורים הללו.

יצחקי קוראת לחברי המפלגה לפעול בכל דרך להגברת ייהוד הגליל ולתת "מענה פוליטי", כהגדרתה, לחנין זועבי וחבריה. לטעמה משרד השיכון יכול לעודד התיישבות יהודית בגליל ומשרד הכלכלה יכול לסייע לפיתוח תעסוקה שתבלום את הגירת הצעירים מהגליל אל המרכז. זאת לבד ממהלכים שניתן לבצע במשרד החינוך שגם בו ל'בית היהודי' אחיזה משמעותית. "חייבים לתת דגש לגליל לפני שנאבד אותו", מתריעה יצחקי וקובעת כי אם לא יינתן דגש שכזה נשוב לימי טרום המדינה, כהגדרתה.

מכתבה של יצחקי זכה לפי שעה למענה משניים, חבר הכנסת מוטי יוגב וכאמור מנכ"ל המפלגה יאיר אורבך. יוגב ביקש לחזק את ידי הסניף הגלילי של המפלגה ואורבך דיווח על הישיבה הדחופה שתקיים המפלגה היום.

כחלק מהחיזוק המתבקש לאזור בעיקר ביום העצמאות הקרוב, היום בו מתכננים ערבים מנצרת לקיים את תהלוכת הנכבה מודיעה יצחקי כי האירוע המסורתי ביער מגידו יעבור ליער לביא ואליו בכוונתה ובכוונת אנשי הסניף לקרוא לתומכים רבים מכל רחבי הארץ.

כשנשאלה אם הציבור הישראלי נענה לקריאות מעין אלה או שמא הוא מעדיף לשבת ביום העצמאות על מנגלו וחידון התנ"ך שלו, אומרת יצחקי כי אכן ישנם שמעדיפים להישאר במקומם ויש לזכור כי לא רק יער לביא חשוב אלא כלל היערות ברחבי הארץ. עם זאת היא מדגישה כי חשיבות מיוחדת קיימת למודעות אודות המתרחש בגליל ולנוכח התעלמות התקשורת מהמתרחש בגליל היא קוראת להפיץ את המידע על המציאות באזור זה, מציאות העשויה להוביל ליצירת רצף טריטוריאלי ערבי עד לאזור ג'נין.

http://www.inn.co.il/News/News.aspx...

תגוביות:

1.יש לכבוש את כל המדינה מחדש כפי שאמר אברי גלעד על הנגב אחרי שראה את הכיבוש הערבי שלו. כל הארץ כבושה. כל המקצועות כבושים. הכל כבוש. גם המשטרה כבושה.ליה 05.05.1412:14
46. חייל צה''ל ערבי מקלל יהודים ביום הזיכרון בתגובה להודעה מספר 0
חייל צה"ל ערבי כותב: "מוות ליהודים" וכועס על היטלר שלא סיים להשמיד את כל היהודים. כולל צילומי מסך וקישור לדף של המחבל שבינתיים הספיק להסיר חלק מהחומר בעקבות הפרסום שלנו.

להדיח את אל עוברה מצה"ל

אריה קינג:

לא נעים לי לפגום בתחושת האחדות שמשותפת לכולנו ביום הזיכרון לחללי צה"ל, אבל צה"ל חייב להדיח מיידית את החייל הזה משירות צבאי ומוטב שעה אחת קודם.

כיו"ר הוועדה להנצחת נרצחי הטרור בירושלים הזדעזעתי למראה התמונות ותוכן דף הפייסבוק של חייל צה"ל זה.

אנא שתפו והעבירו לצמרת צה"ל ולמשרד הבטחון.

בושה שעד כה טרם הדיחו אותו משירות בצה"ל וזה מדאיג מאד שלמרות פרסומים שכאלו ברשת החברתית, בצה"ל אף אחד לא טיפל בחייל ואם ידעו ולא עשו דבר המצב מדאיג שבעתיים.

אני מרגיש חובה מוסרית להקים ביום הזכרון לחללי צה"ל ונרצחי פעולות האיבה את הקבוצה שקוראת להקיא מתוכנו את הגיס החמישי שבתוך צה"ל.

נאמר על צה"ל שהוא צבא העם. החייל אל עוברה אינו מעמי. נאמר על צה"ל שהוא כור ההיתוך של החברה הישראלית, לא רוצה להיות מותך עם פסולת אנושית כמו החייל אל עוברה.

תגוביות:

1.הביטוי כור היתוך מתייחס אך ורק לתפוצות ישראל השונות המותכות כביכול לגוף אחד בצבא ואין בו שום התכוונות לעם הערבי. עם ישראל הוא העם מזרעו של יעקב אבינו. ערבי שייך לאומה הערבית ותמיד ישתייך אך ורק לאומה הערבית למרות שהוא מתגורר במדינת היהודים ואינו יכול להיקרא עם ישראל לעולם או להיכלל במיניינו או באחדותו.

http://www.kr8.co.il/BRPortal/br/P1...

https://www.facebook.com/salm.alobr...
ליה 24.11.1510:32
47. דרישה להרחקת ח''כ שקרא להוצאת הציונות מהחוק בתגובה להודעה מספר 0

ערכתי לאחרונה בתאריך 24.11.15 בשעה 10:39 בברכה, ליה

ח"כ גטאס קרא להוציא את הציונות אל מחוץ לחוק והגדיר את ישראל כמדינה פאשיסטית. בתגובה דורשים ב'אם תרצו' להרחיקו מפעילות בכנסת.

היום (א') שלח ''המשמר הציוני דמוקרטי'' של תנועת "אם תרצו" מכתב ליו"ר ועדת האתיקה של הכנסת, ח"כ יצחק וקנין, ובו קריאה להרחיק את חבר הכנסת באסל גטאס מפעילות הכנסת לאחר קריאתו של גטאס "להוציא את הציונות מחוץ לחוק" ושמדינת ישראל היא "מדינה פאשיסטית".

את הדברים אמר חבר הכנסת כתגובה להחלטת הקבינט המדיני-ביטחוני להוציא מחוץ לחוק את התנועה האיסלמית.

בדף הפייסבוק שלו כתב גטאס כי "מדובר בהחלטה פשיסטית ממדרגה ראשונה שכל מטרתה, לשרת את הנרטיב הנבזי והשטני של נתניהו לפיו ישראל מתמודדת עם האסלאם הקיצוני, זאת בכדי להמשיך ולהנציח את הכיבוש. התנועה האסלאמית הינה מרכיב פוליטי מרכזי בחברה הערבית, והוצאתה מחוץ לחוק מסמנת את תחילת הדרך לשלילת הלגיטימיות של הפלסטינים בישראל, כל עוד הם נאבקים בציונות.

"מי שצריך להיות מחוץ לחוק זאת הציונות וההנהגה המטורפת של מדינת ישראל, וזה יקרה רק אם יתגבר החרם על ישראל ומדיניותה. אם בעבר קראנו לחרם על ישראל כי היא מדינה כובשת, כעת נוכל להוסיף עוד טיעון: ישראל מדינה פשיסטית".

במכתב של המשמר הציוני-דמוקרטי ליו"ר הועדה ח"כ וקנין נכתב כי "אנו רואים בחומרה את התבטאותו של חבר הכנסת אשר התחייב לשמור אמונים למדינת ישראל לפי סעיף 15 של חוק יסוד הכנסת.

לא ייתכן שחבר כנסת יפעל להחרים את המדינה אותה הוא משרת, ובלתי סביר שיקרא להוציא את הציונות מחוץ לחוק במדינת ישראל, אשר הציונות היא נשמת אפה. מסיבות אלו אנו קוראים ליו"ר וועדת האתיקה חבר הכנסת יצחק וקנין להרחיק את חבר הכנסת באסל גטאס מישיבות הכנסת, ולאסור עליו להגיש הצעות לסדר היום והצעות חוק לאורך תקופה ממושכת ככל שניתן בהתאם לסמכויותיה של וועדת האתיקה".

גטאס בדף הפייסבוק שלו:http://www.inn.co.il/News/News.aspx...

תגוביות:

1.בשום מדינה לא היו עוברים לסדר היום לפני שהיו מעיפים את החלאה מכנסת ישראל ושוללים את כל זכויותיו. מסית ועוכר המדינה בה הוא חי וממנה הוא ומשפחתו מתפרנסים. אסור שישב בכנסת. מקומו בצינוק.

2.הבוגדים הערבים ימשיכו לירוק בפרצופנו כל עוד השלטון שלנו יגיד
שזה גשם!

3.הם לא בוגדים, הם פשוט אויבים. בוגד הוא אחד משלנו שפועל נגדנו.

4.שילחו אותו לקאטר לנבוח במקהלה יחד עם חברו סוכן החיזבאללה.

5.אנחנו טיפשים ולכן חושבים שהערבים טיפשים. ממשלות ישראל לדורותיהן לימדו את הערבים שלא כדאי להם להיות טובים ליהודים. ויתורים ואפליות מתקנות והטבות מגזריות והסדרי מקרקעין, יש למי שמשתולל, מזיק, מאיים ומקלל.

6.האמת היא שכהנא צדק.
ליה 03.09.1610:46
48. מישראל לסוריה ובחזרה: סיפורה של המשפחה שנחלצה מציפורני דאע''ש בתגובה להודעה מספר 0
לפני כשנה ברחו הזוג ושלושת ילדיהם תושבי הצפון לסוריה, ומאז נעלמו עקבותיהם. במבצע הירואי הצליח סב המשפחה לחלץ אותם לטורקיה, ועכשיו הם ממתינים לשוב לישראל. "אני מרגיש שהם נולדו לי מחדש", סיפר הסב לחדשות 10

בשנים האחרונות עברו את הגבול והצטרפו לדאע"ש כמה עשרות משפחות ערבים ישראלים, אך לרוב מדובר בצעירים הרפתקניים. זהו סיפור חריג על משפחה, אב אם ושלושת ילדיהם הקטנים תושבי סכנין שבצפון, שפתאום ביום אחד נעלמו, והצטרפו לעורפי הראשים בעיראק ובסוריה.

במשך שנה נעו בני המשפחה בין העיר מוסול בעיראק לא-רקה שבסוריה, בירת המדינה האסלאמית. רק בזכותו של סב המשפחה שלא ויתר, הם הצליחו להיחלץ מציפורני הארגון הקיצוני, ולהגיע לטורקיה. כעת הם ממתינים שם ומצפים לחזור לישראל.

בין השלטונות בטורקיה לישראל מתנהל בימים האחרונים משא ומתן על שיבתם של בני המשפחה ארצה, וככל הנראה הם צפויים לשוב בזמן הקרוב. "רציתי לחבק את הנכדים שלי ולא לעזוב אותם יותר", תיאר הסב את המפגש המרגש עם הנכדים, "לא חשבתי שאראה אותם יותר, אני מרגיש שם נולדו לי מחדש".

בעירם סכנין לא אוהבים לדבר על הסיפור. "הם המיטו בושה על העיר", אומרים שם. אולם עד לפני מספר שנים היה נחשב הזוג הזה לזוג רגיל ונורמטיבי. הוא איש עסקים בעל רפדיה מצליחה, והיא נולדה בכפר בצפון, בת למשפחה חילונית לגמרי.

לפני מספר שנים חשו קרוביהם של בני המשפחה בשינוי. הם התקרבו לדת, התרחקו מהמשפחה, והפכו לקיצוניים. לפני כשנה הם נסעו לרומניה, משם הם לא חזרו. כעבור מספר ימים הם הודיעו כי בכוונתם לחצות את הגבול ולהצטרף לדאע"ש. האב התגייס לארגון דאע"ש בסוריה ושיכן את המשפחה במוסול שבעיראק.

הקש ששבר את גב הגמל היה פציעתו של האב בקרבות, אז הסב העביר הילוך במאמצים להשבת המשפחה. הם הגיעו לטורקיה שם נעצרו, וכעת מקווים לנצח את הבירוקרטיה ולשוב לארץ. "עכשיו אני יכול למות בקרוב, השגתי את המטרה שלי", הצהיר הסב.

http://news.nana10.co.il/Article/?A...

תגוביות:

1.הפושעים הערבים האלה חזרו לישראל כדי לקבל טיפול רפואי חינמי.


ש-עצמון 03.04.1719:29
49. צר לי,את צודקת. ערביי השמנת יורקים עליינו מכל כיוון. בתגובה להודעה מספר 0

הציבור הערבי במדינת היהודים איבד כל רסן ואינו חושש עוד כלל ממוסדות המדינה או מחוקיה.נדמה שאין חוקים המיועדים לאכיפה על הערבים,ונדמה שכל הרשויות השלטוניות כולל המשטרה פוחדות מהערבים במדינה.

נדמה שכלל לא מתקיים דיון ציבורי על התופעה,על גודלה המפחיד,ועל כך שהתופעה תופחת לממדי ענק ששום מדינה תקינה לא היתה מקבלת אותה כאילו היא דבר טבעי.התופעה המבהילה מתקבלת בהתעלמות ובהשתקה מוחלטת.

האירועים מדווחים כל אחד בנפרד,ואיש לא טורח למלא את חובתו הלאומית להגנה על המדינה ועל אזרחיה היהודיים מפני הגיס החמישי הפועל בחופשיות וללא כל פחד בהצהירו בגלוי על מטרות החיסול שמנחות אותו בפעולותיו נגד המדינה ויהודיה.

אנו צופים בערביה שהיא חברת כנסת משתתפת במשט חורש רעות לחיילי צה"ל,צופים ביריות בלוד,ובכפרים ערביים,מבלי שגורם כלשהו מביע הסתייגות או דרישה לעצירת התופעה,אנו רואים איך התפרעות רבתי מקבלת פני מנהלת בית ספר,והדבר היחיד שהמדינה הריבונית עושה זה לשלוח משטרה עם המנהלת.

אין זימון אחראיים על ההתפרעות למשטרה,אין תביעות על הנזקים לתקציב המדינה,אין טענה כלשהי המועלית באופן פומבי נגד העובדה שישראל מתדרדרת מהר ובטוח למציאות שמאפיינת את ארצות ערב והאיסלם,שם כל דאלים גבר.

מה הסיבה לכך שהמופקדים על בטחוננו מאפשרים לערבים להטיל חיתתיתם על המדינה?

האם כולם פוחדים מהערבים, וגם עלינו,האזרחים הקטנים להתחיל לפחוד מהם,או שמא יש דרך להחזיר את הבטחון ולאסור בחוק את הפעילות העויינת וההרסנית?

אשכול זה יציג את כדור השלג המתגלגל הזה שאיש לא טורח לעצור!ציטוט מאת: ליהליה 08.09.1710:17
55. הווקף מוחה על כוונה לסגור מבנה ששייך לו בהר הבית בתגובה להודעה מספר 0
המפכ"ל פנה לבית המשפט במסגרת החוק למאבק בטרור בטענה שהמבנה משמש לביסוס חמאס. אנשי הווקף סירבו להגיע לדיון, וראשי הציבור המוסלמי בירושלים הוציאו מכתב גינוי בתגובה לצעד

פרקליטות המדינה פנתה בשם מפכ"ל המשטרה רוני אלשיך בצעד חריג לבית המשפט השלום בירושלים בדרישה שיוציא צו סגירה קבוע למבנה בהר הבית. הווקף האיסלמי, בהנחיית ממשלת ירדן סירב להופיע בפני בית המשפט. אתמול (חמישי) פרסם הווקף מכתב גינוי חריף לצעדו של אלשיך.

הבניין שוכן בסמוך לשער הרחמים בצדו הפנימי של הר הבית. עד שנת 2003 פעל בבניין ארגון בשם "ועדת המורשת", שעסק בפעילות חברתית, תרבותית ודתית. לפי כוחות הביטחון, הארגון היה קשור בקשרים חזקים לחמאס. ב–2003 סגרה ישראל את המבנה בתוקף צו שמתחדש מאז מפעם לפעם, וראשי הארגון נעצרו. לטענת גורמים בווקף, "ועדת המורשת" חדל להתקיים והבניין שייך לווקף, שאינו מאפשר לארגונים אחרים לפעול מההר.

בשנה שעברה אישרה הכנסת את החוק למאבק בטרור.

על פי אחד הסעיפים בחוק יכול המפכ"ל לפנות לבית משפט השלום כדי שזה יוציא צו לסגירת מבנה שמשמש על פי החשד לפעילות טרור. ככל הידוע זו הפעם הראשונה שהמפכ"ל עושה שימוש בסמכות הזו. הווקף הגיש השגה על הבקשה לצו סגירה בטענה, בין היתר, שהבניין משמש את העולים המוסלמים להר, אולם המפכ"ל דחה את הבקשה.

בשבוע שעבר הגישה הפרקליטות בקשה לבית המשפט השלום בירושלים להוציא צו לסגור את המבנה, בהתבסס על חומר מודיעיני חסוי שיוגש לבית המשפט. "קיים יסוד סביר לחשש כי המקום ימשיך לשמש פעילות כאמור אם לא ייסגר וישמש לביסוס פעילות ארגון החמאס", נכתב בבקשת המדינה שהוגשה על ידי עו"ד יעל רוד סליטן מפרקליטות מחוז ירושלים.

בעקבות העתירה הורתה ממשלת ירדן, ששולטת בווקף, שלא להגיע לבית המשפט ולייצג את עמדתו. ההחלטה היא המשך למדיניות הווקף שאינו מכיר בסמכות בתי המשפט בישראל בהר הבית.

אתמול הוציאו ראשי הציבור המוסלמי בירושלים, בהם המופתי של העיר, שייח מוחמד חוסיין, המופתי הקודם עכרמה סברי ומנכ"ל הווקף, שייח עזאם אל חטיב גילוי דעת חריף נגד הצעד.

לטענתם הוצאת הצו תהיה בגדר פגיעה בסטטוס קוו ובמעמדו של הווקף וכן הפרת הסכם השלום עם ירדן. החתומים הם המנהיגים שהובילו את המחאה נגד השערים המגנטיים בכניסות להר הבית לפני כחודש וחצי. בית משפט השלום בירושלים הוציא לפני כשבוע צו זמני לסגירת הבניין עד להחלטה חדשה.

https://www.haaretz.co.il/news/poli...ליה 23.09.1710:46
56. מוחמד בכרי מבקר בלבנון ומשתלח בישראל בתגובה להודעה מספר 0

ערכתי לאחרונה בתאריך 23.09.17 בשעה 10:53 בברכה, ליה

http://www.al-akhbar.com/sites/defa...בבניין לבן עם חלונות שדרכו אתה יכול לראות את לב ליבה של ביירות, אתמול נפתח שבוע «ימי פלסטין» שמארח את השחקן והבמאי הנודע מוחמד בכרי, בן של כפר בענה שבגליל העליון, הוא ומשפחתו אורחי הארוע.

בכרי, אשר נחשב לאחד האמנים הפלשתינים הבולטים ברמה המקומית והעולמית, אמר במסיבת עיתונאים שנערכה אתמול:

"מעשה הנורמליזציה עם האויב הציוני הוא בגידה, והדיון סביבה היא סוגייה מבישה ובלתי מקובלת לחלוטין. המציאות בה מתמודדים הפלסטינים של 48 היא שהם תחת מצור תרבותי שהוטל עליהם.

הוא רואה בנוכחותו בלבנון, אותה ישראל רואה כאויב, ניצחון על החוקים הגזעניים כדי לשלול מהבעלים של קרקעות הפלסטינים ואת זכותם לקשר עם הציוויליזציה, התרבותית וגיאוגרפית בסביבה הערבית».

למעוניינים

* "ימים פלסטינים": מהיום ועד ה -29 בספטמבר "תיאטרון אל-מדינה" (אל-חמרה 01/753010) "בית אל-נימר לאמנות ותרבות" (אל-צנעא 01/367013


http://www.al-akhbar.com/node/28365...


ליה 25.09.1709:19
57. מתוך הספר: הנגלה והנסתר בערביי ישראל / רפי ישראלי / עמוד 183 בתגובה להודעה מספר 0
הערבים נעלו את עצמם בתוך סתירה שאין להם ממנה מוצא. הם גם מתלוננים אצל המדינה על קיפוחם, בתביעה ובציפיה כי תיטיב עימם, מעבר למה שהם ראויים לו על פי תרומתם השלילית לקיומה ולרווחתה, אבל בה בעת מלינים נגדה, מבית ומחוץ, כאילו היתה ישות זרה שאינם חפצים בטובתה. הרי אם הם מתעבים, מבקרים ומשמיצים אותה השכם והערב, שמחים על קשייה ואבלים על השגיה, כיצד תוכל היא להעניק להם מטובה כאשר הם עושים הכל כדי שטוב זה לא יופק?

...הרי הכספים שהשקיעה בחינוכם, הופנו נגדה בסופו של דבר. ראשיהם, הדוברים החריפים ביותר נגד המדינה, עברו את מוסדות ההשכלה הגבוהה של ישראל ונהנו ממלגות ומסובסידיות שזיכו אותם בתארים ובמקצועות אשר היו לרוב לרועץ למדינה.

בוגרי בתי הספר למשפטים מבין הערבים, שלעיתים הופלו לטובהבבחינות קבלתם כדי לקדם "בני מיעוטים", הם היום מגיניהם של מחבלים ושאר עוכרי ישראל בבתי המשפט, או פעילי עדאלה ומוסאווה המוצאים צדק רק בהתפרעויות הערבים, אך לא בהעמדתם לדין ובקריאתם לסדר, רק בהסתות נגד המדינה, אך לא בהענשת המסיתים והם גם מוציאים את דיבתה של הארץ רעה, בפנים ובחוץ, בהסתמכם על המשפט שהם למדו במוסדותיה.

הציבור הישראלי צופה ומשתומם בפרט בעקבות מהומות אוקטובר 2000 בהן נפרצו כל הסכרים, נחצו כל הקווים האדומים ונעברו כל העברות על כללי ההגינות והנאמנות הבסיסיים ביותר. היהודים שאלו את עצמם: הלזה פיללנו? האם זהו השימוש שערביי ישראל עושים בזכויות ובשיוויון שהוענקו להם? האם הזכויות שהם תובעים מן המדינה אינן אלא כלי בידם כדי להפילה? אם כן, מדוע להעניק להם את מבוקשם?

...יצרנים יהודים משלמים כספים לקופת המדינה הסועדת את אזרחיה הערבים המשלמים פחות מיסים. לעומת זאת מצטיינים הערבים בהשתמטות משרות למדינה ובאחוזי פשיעה כפולים מהממוצע הארצי. כלומר הם צורכים יותר ממה שהם מייצרים, לא תמיד אישית, אבל בוודאי קיבוצית וכל ההבדל משולם על ידי משלם המיסים היהודי, אותו מקפח אגדי נגדו הם מלינים ללא הפסק. הם זוכים לקיצבאות הביטוח הלאומי, לדמי אבטלה ולמענקי לידה, להשלמת הכנסה ולמענקי גימלאות, לאין שיעור יותר ממה שהם מכניסים לקופותינו. ומי משלם את ההפרש? כמובן, היהודי המקפח...לולא היו כאן ולולא היו כאן יהודים טפילים כמותם, ההכנסה לנפש בישראל היתה עוד מרקיעה שחקים למעלה מהרמה האירופית. אז מי המקופחים אם לא בני הרוב היהודי? ...אדרבא, המדינה נתנה לצעירים הערבים סיוע עודף על מה שהיא מעניקה ליהודים, באפשרה להם יותר שנות חינוך במקום שרות לאומי. אם כן, אם יש קיפוח, הרי קל יותר למוצאו בצד היהודי.

...מי שמשוטט בחוצות טייבה, אבו גוש וסכנין מתמלא קינאה על רווחת המגורים ועל גובה רמת החיים ומספרי המכוניות הפרטיות המשייטות ברחובות ושואל את עצמו: היכן הקיפוח? הלוואי עלינורבים מתנאי המגורים והרווחה הללו, אך הטרוניות אינן פוסקות.

ליה 05.01.1820:43
58. אין גבול לצביעות, לגועל ולחרפה של ערביי ישראל. עד כמה אפשר לנשוך את היד שמאכילה אותך? בתגובה להודעה מספר 0

ערכתי לאחרונה בתאריך 05.01.18 בשעה 20:55 בברכה, ליה

מיליוני סטודנטים בעולם הערבים מקנאים בכם, תגידו תודה לאלוהים שאתם חיים בישראל, חבורה של צבועים ושקרנים.

רמי עזיז דוקטורנט ופרשן פוליטי מצרי יוצא מדעתו לנוכח המראות שהגיעו אליו מאוניברסיטת תל אביב שם סטודנטים ערבים התנפלו על מרצה מצרי וצעקו עליו שהוא בוגד בגלל שבא להרצות באוניברסיטת תל אביב.

לדבריו רק בישראל סטודנטים ערבים יכולים לצעוק על מרצה מצרי שהוא בוגד כשהוא בא לאוניברסיטה ציונית ה' ישמור ומה הם בדיוק עושים באוניברסיטה ציונית?

אין גבול לצביעות, לגועל ולחרפה של ערביי ישראל. עד כמה אפשר לנשוך את היד שמאכילה אותך?

https://www.facebook.com/HalleluHeb...

תגוביות:

1.ערביי ישראל זו מילה נרדפת ל: בוגדנות, כפיות טובה, גיס חמישי ועוד.

2.מילה נרדפת לאויב.

3.בכל מקום שהם נמצאים בארצות ערב, שמם שם נרדף לבגידה, שקר ואכזריות.

4.כל מי שמתנגד למדינת ישראל צריך לשלול לו את האזרחות ולהעיף אותו מכאן.

5.בינתיים הם תופסים לנו מקומות בלימודים בגלל הקלה בתנאי הקבלה, שלא לדבר על זה שהם מתחילים את החיים שלוש שנים לפנינו ומקבלים מאיתנו שכר קבוע כל חודש, מהכסף שאנחנו עובדים עבורו קשה, בעוד התרומה שלהם למדינה ולחברה היא שלילית ברמות קיצוניות. ככה זה כשמעוותים את המושג "אפליה מתקנת".

6.הערבים משלמים לקופת האוצר בשנה חצי מיליארד ₪ ומקבלים מהמדינה כל שנה מעל 11 מיליארדי שקלים מכספנו.

7.מי שמחזיק אותם בסופרים או בכל עבודה, שיידע שהם גונבים, גם כי הם כאלה וגם בכדי להחליש את כלכלת ישראל, שמשפיעה ישירות על צה"ל חזק. הייתי קב"ט שנים רבות בשופרסל ומה שראיתי שם זה לכתוב ספר עבה. גם בביקורים ברשתות אחרות בתור קב"ט ראיתי אותם גונבים. אפילו רוקחים בסופרפארם! לא אחד ולא שניים - ספר אני יכול לכתוב. אבל לא להכליל. יש מעט מאד ישרים אוהבי ישראל.

8.אין מציאות שערבי לא גונב. ידו בכל.

9.הבוגדים האמיתיים אלה המרצים וראשי האוניברסיטה שמעשיהם גורמים לערבים ללמוד באקדמיה היהודית, שם הם מרגישים אדונים ומתנהגים כמו שראינו בסרטון. הם הבוגדים האמיתיים.

10.כל הכבוד לדוקטור הזה. חכם וישר. מישהו שמע איזה מרצה או נציג מהאוניברסיטה שהגיב?

11.אויבינו מגנים עלינו מהגיס החמישי שמחליש אותנו.ליה 17.09.2019:16
59. ''עקבתי אחריה בעצמי ברשתות החברתיות וראיתי הזדהות טוטלית שלה והתפארות במחבלים'' בתגובה להודעה מספר 0
"עבדתי עם הכלבה הזו כמה שנים"

עובדים בספרייה הלאומית גילו את האמת על חברתן לעבודה. "באופן הפגנתי סירבה לדבר בעברית".

יאסמין ג'אבר, תושבת העיר העתיקה בירושלים ועובדת בספריה הלאומית באוניברסיטה העברית, נעצרה על ידי השב"כ לאחר שגוייסה ע"י איראן לביצוע פעילות טרור בישראל.

לאחר פרסום המעצר הבוקר (חמישי) שיתפו כמה מחבריה לעבודה של ג'אבר בשנים האחרונות בתדהמתם לנוכח הפעילות החשאית שלה.

כך למשל מורן טל, שעבדה בעבר בספרייה הלאומית במחלקה לערבית ושיתפה בחשבון הטוויטר שלה איך הרגישה לאחר שנודע לה הדבר. "אני לא יכולה להסביר במילים מה אני מרגישה עכשיו", כתבה. "עבדתי עם הכלבה הזו כמה שנים".

"עקבתי אחריה בעצמי ברשתות החברתיות וראיתי הזדהות טוטלית שלה והתפארות במחבלים", הוסיפה. "ואף דיווחתי על כך לאבטחה בספרייה. אבל כנראה שזה צריך להדרדר עד כדי מעשים כאלה כדי שמישהו יתעורר".

בשיחה עם ערוץ 7 הדגישה טל, "האבטחה בספרייה לא התעלמו בכלל מהנושא. בזמנו הראיתי להם צילומי מסך של יאסמין, ששיתפה תמונות מחבלים עם כיתוב מפרגן והפגינה שמחה על פיגועים. זה היה בתקופת צוק איתן פחות או יותר. הם העבירו את זה לידיעת המחלקה המשפטית של הספרייה שקבעו שזה במסגרת גבולות חופש הביטוי".

לדבריה, ג'אבר הייתה "מגעילה שבאופן הפגנתי סירבה לדבר בעברית. אבל כשהיא דיברה בערבית היו שומעים אותה גם בקומה ה-100 אם היתה כזו. וכשנפלו רקטות על ירושלים בצוק איתן היא לא היתה יורדת איתנו למקלטים".

https://www.inn.co.il/news/450992

תגוביות:

1.אם זה נכון, זו דוגמא טובה לטיפשות הנהלת האוניברסיטה שטמנה את הראש בחול כמו בת יענה. הגיע הזמן לסנן ערבים שגם לא רק עובדים אלא גם לומדים במוסדות השכלה גבוהה!
רק נאמנות למדינה תמורת לימודים אצלנו!!!

2.רק הכסף מדבר!!! ראו מה קורה לאוניברסיטת בר אילן. בעבר ספינת הדגל של הדת"ל והיום עמוסה בערבים. פשוט עצוב.

3.דבר ידוע שהאוניברסיטה העברית בירושלים היא למעשה האוניברסיטה הערבית למחבלים באלקודס.

4. 120 שנה הציונות מפרנסת את רוצחיה.

5.באוני' העברית יש הרבה מרגלים ואנטישמים - שונאי ישראל והאוני' מתעלמת מהם ואפילו מטפחת אותם. כך גם באקדמיה לאומנות "בצלאל"!!! וכל זה במוסד עברי במדינת ישראל היהודית!!! יש להחליף את ראשי האוניברסיטה ולגרש מרצים אנטישמים ופעילים באירגונים ערביים שבמופגן זורעים שינאה נגד עם ישראל ומדינת ישראל!!!

6.צריך לפטר מיד את האחראים למחדל ב"ספריה הלאומית".

7.היום כולם יודעים שכהנא צדק. לטיבי ולכל חבריו יש מקום בכל מדינות ערב.
פה יישארו רק אלה שנאמנים למדינת ישראל.

8.במחלקה המשפטית של האוניברסיטה העברית יושבים חניכי אותה אסכולה כמו ה"עליון" מזוז וחבריו שדואגים יותר לאוייבינו מאשר ליהודים.

ליה 22.10.2008:46
60. עו''ד שפטל: 90% - 95% מהערבים המוסלמים במדינת ישראל הם האויב הערבי מבפנים במובהק בתגובה להודעה מספר 0
אבל ישנה בקשת סליחה נוספת שגם עליה אני חוזר זה עשור מדי יום כיפור.

אני משתמש רבות ובצדק מוחלט בביטוי האויב הערבי מבפנים שאני חוזר ומדגיש שאני מתכוון לאלה שמצביעים בעד הכנופיה האנטישמית שפועלת לחורבנה של מדינת ישראל יום יום ושעה שעה. זה בעצם כל הבסיס לקיום שלה, לכל אלה שמצביעים עבור הכנופיה וכמובן חברי הכנופיה עצמה שנמצאים בכנסת בחסדי חסותו של אהרון ברק מקים הדיקטטורה של בג"צ.

אבל, כשאני אומר האויב הערבי מבפנים אני לא עושה הבדלה בין 90% - 95% מהערבים המוסלמים במדינת ישראל שהם האויב הערבי מבפנים במובהק לבין 5% עד 10% מהאזרחים המוסלמים במדינת ישראל, כלומר קרוב ל- 100.000 שהם אינם כאלה ושהם ברובם הגדול פטריוטים ישראלים ומסתייגים הסתייגות מלאה מהרעל האנטישמי שדבק ב- 90% - 95% אחוז מיתר הערבים המוסלמים.

נכון שהכללות זה דבר לא ראוי אבל הוא דבר לא ראוי כאשר איש אחד חטא וכל העדה תיענש בגללו, או לצבוע את הרוב בצבעים שליליים כתוצאה מפעילות של מיעוט בקירבו.

אבל אין מנוס והמספרים הם חד משמעיים ואף אחד לא יכול לכפור בהם שתשעים עד תשעים וחמישה אחוז של ערבים מוסלמים יחד עם זוהמה של 20.000 יהודים - פושעים פוליטיים, מצביעים עבור המשותפת ולכן הערבים המוסלמים בארץ ישראל, במדינת ישראל, מרוויחים ביושר את ההגדרה: האויב הערבי מבפנים.

לכן אני מתנצל מעומק הלב בפני המיעוט הקטן של אלה שהם ערבים מוסלמים שלא שייכים לאויב הערבי מבפנים על כך שהם חשים נעלבים כאשר אני מדבר על האויב הערבי מבפנים, אבל אין מנוס.

כי כשציבור של תשעים - תשעים וחמישה אחוז נוהג בדרך מסויימת, זה לגיטימי להתייחס לרוב כזה על פי דרכו, חרף העלבון שחשים בצדק אותם חמישה או לכל היותר עשרה אחוז שאינם חלק מהחרפה והבגידה והרפש והאנטישמיות ושינאת ישראל הבוערת בכל אחד ואחד ממצביעי המשותפת, המייחל בעצם הצבעתו לחורבנה של מדינת ישראל כמדינה יהודית.

ומבלי שתהיה מדינה יהודית - אין למדינת ישראל תקומה.

https://www.youtube.com/watch?v=KrO...


ליה 15.05.2122:22
61. במשטרה מכחישים אבל בשטח יותר חיילים ושוטרים ערבים מזדהים עם האוייב ומכריזים על מרד ופרישה - התמונות. בתגובה להודעה מספר 0
https://www.facebook.com/permalink....


https://www.facebook.com/hashtag/%D...

https://www.facebook.com/irefuse.in...

https://rotter.net/forum/scoops1/69...
בול טרייר 26.05.2113:38
62. הודעת משטרת ישראל בעקבות מבצע ''חוק וסדר'' (ללא איזכור ערבים) בתגובה להודעה מספר 0

ערכתי לאחרונה בתאריך 26.05.21 בשעה 15:29 בברכה, בול טרייר

מבצע "חוק וסדר": אלפי שוטרים יפעלו נגד המעורבים בהתפרעויות
תאריך פרסום 23.05.2021כוחות גדולים של שוטרים ולוחמי מג"ב, כולל פלוגות המילואים של החיל, יפעלו בעצימות גבוהה ובפריסה מקיפה נגד כל מי שהיה מעורב במאורעות האלימים שפקדו את מדינת ישראל.

בעקבות המאורעות האלימים שפקדו את מדינת ישראל בשבועיים האחרונים, ולאחר התייעצות בין השר לביטחון הפנים חבר הכנסת אמיר אוחנה למפקח הכללי של משטרת ישראל רב ניצב קובי שבתאי, החלה המשטרה הערב (ראשון) במבצע "חוק וסדר" - במסגרתו אלפי שוטרים ולוחמי משמר הגבול (כולל פלוגות המילואים של החיל) יפעלו בעצימות גבוהה ובפריסה מקיפה נגד המתפרעים, העבריינים וכל מי שהיה מעורב במאורעות, כדי למצות עמם את הדין.

מדובר על המשך ישיר לפעילות משטרת ישראל בשבועיים האחרונים, במסגרתה בוצעו למעלה מ-1,550 מעצרים והוגשו כ-150 כתבי אישום (בחלקם עם ריבוי נאשמים).

מטרת המבצע היא למצות את הדין עם המעורבים במאורעות ובפשיעה החמורה והלאומנית, החזקה וסחר באמצעי לחימה, הצתות, עבירות רכוש, השתייכות לארגוני פשיעה ועבירות כלכליות. המבצע יתמקד בביצוע מעצרים, חיפושים וחקירות המעורבים, והוא עתיד להוביל להגשת כתבי אישום וכליאת העבריינים מאחורי סורג ובריח.

המבצע מתוכנן בפריסה ארצית, וייקחו בו חלק אלפי שוטרים, בהם כלל מחוזות ויחידות משטרת ישראל ובשילוב כלל היכולות המבצעיות והטכנולוגיות הקיימות.

חלק מהיעדים שסומנו הם החזרת ההרתעה והגברת המשילות במקומות מועדים במדינת ישראל, לצד שמירה על ביטחונם האישי של אזרחי ישראל. על פורעי החוק לדעת שידה הארוכה של המשטרה תגיע לכל מי שיבחר בדרך האלימות.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 23.05.2021

מקור:
https://www.gov.il/he/departments/n...

תזכורת:
ולך תצא מזה עכשיו
איך תצא מזה עכשיו
מוצץ גבעול מתחת איזה גשר
מי צריך אותך עכשיו
מי בכלל זוכר אותך עכשיו
לך תתחיל למצוא שוב את הקשר
מאיר אריאל


בול טרייר 27.05.2115:34
64. מפקד מג''ב: ''חושש מירי אזרחי על שומרי החוק בסבב הבא'' בתגובה להודעה מספר 62
מפקד מג"ב, ניצב אמיר כהן, בראיון ראשון מאז נכנס לתפקיד: "חושש שהמהומות בערים המעורבות יתחדשו, זה חלום בלהות".ט"ז בסיון תשפ"א 27/05/21 07:28

מפקד מג"ב: "חושש מירי אזרחי על שומרי החוק בסבב הבא"-ערוץ 7

"היינו על סף אנרכיה. אסור לחשוב שהאירועים האחרונים בערים המעורבות מאחורינו והם הסתיימו. הרגיעה הנוכחית היא אשליה זמנית. כשחבית חומר הנפץ בין היהודים והערבים תתלקח פעם נוספת, אני חושש מירי אזרחי ישיר לכיוון השוטרים ולוחמי מג"ב", כך אומר מפקד משמר הגבול ניצב אמיר כהן, בראיון ל'ישראל היום'.

"זה חלום בלהות שמדיר שינה מעיניי. אנחנו לא צה"ל שעומד מול אויב מוכר וידוע, אלא שוטרים ולו חמים שניצבים מול אזרחים כמוהם", הוא מוסיף.

בראיון ראשון מאז כניסתו לתפקיד, לפני כשלושה חודשים, מדבר ניצב כהן בגילוי לב על השעות הראשונות שבהן התרחשו הפרעות בערים המעורבות ומודה כי המשטרה היתה צריכה להיות במוקדים כבר בהתחלה. "המשטרה לא אשמה בפרוץ המהומות ולא גרמה לוונדליזם, להרוגים או לביצוע הלינץ', אבל אני מסכים שב שעות הראשונות התוצאות לא היו טובות. צריך להסתכל על התמונה הרחבה. באותו יום עשרות אלפי פורעים הציפו את הרחובות בלוד, עכו, ירושלים, חיפה, יפו, בת ים, אום אל פחם, וגם אם למשטרה היו עוד מאות שוטרים, לצערי לא היינו מצליחים להגיע לכל מקום. היכולת של המשטרה ומג"ב מוגבלת בעוצמה כזו של אירועים, באינטנסיביות ובפריסה הגיאוגרפית הרחבה. זה היה בלתי אפשרי עם כוח האדם שקיים".

כהן פיקד במהלך הפרעות על הכוח העיקרי שהצליח לבלום אותן, כשלראשונה גוייסו לשירות מילואים פעיל 20 פלוגות מג"ב. "הצלחנו בזמן מאוד מאוד קצר לכבות את הבעירה הזו שקרתה לנו בחברה הישראלית. לא ניכנס למי אשם ומה קדם למה, אבל זה אירוע מדינתי. זה לא אירוע שהמשטרה יכולה לפתור בכוח הזרוע גם אם היו לנו 5,000 שוטרים. היינו לא טובים בהתחלה, לקח לנו זמן, אך הגענו והשתלטנו על האירוע. עצרנו יותר מ-1,500 חשודים ואנחנו ממשיכים לפעול, וכל לילה לעצור את מי שצריך".

לדבריו, הוא הופתע מעוצמת השנאה כלפי השוטרים. "אני מוטרד מהאלימות הפיזית שהופנתה כלפינו. החתירה לחיכוך אתנו - זה לא היה בעבר בעוצמות כאלה. צריך לשים את הדברים על השולחן. יש פה רכיב לאומני שמאוד מטריד אותנו. אנחנו לא צה"ל שעומד מול אויב מוכר וידוע, אלא שוטרים ולוחמים שניצבים מול אזרחים כמוהם. לא ציפיתי שאזרח ישראלי, גם אם הוא ערבי, יכוון נשק מול שומרי החוק. ראיתי במהומות המון זועם שמסתער לעבר אזרחים תמימים, ואני דואג שמא תושבי אותן ערים ייקחו בפעם הבאה את החוק לידיים".

על סרטוני הטיקטוק המופצים לאחרונה, שבהם ערבים מתגרים בשוטרי מג"ב ללא תגובה, הוא אומר: "אי אפשר להילחם בזה, אבל אסור לאף אחד לבלבל אותנו, אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו רוצים. יש לנו הרבה כוח והיכולת שלנו להשתמש בו בתבונה זו העוצמה שלנו כמשטרה בחברה הישראלית. אנחנו לא רוצים הרוגים במפגשים בינינו לבין האזרחים. אז עשו לנו וי מול העיניים. אני לא אוהב את זה, כאבה לי הבטן לא פחות מכם".

מקור:
https://www.inn.co.il/news/493919
בול טרייר 27.05.2115:45
65. שר הביטחון בני גנץ הקפיא את הנגשת מערת המכפלה בעקבות המצב הביטחוני בתגובה להודעה מספר 62
פרסום ראשון: בני גנץ הקפיא את הנגשת מערת המכפלהשר הביטחון בני גנץ החליט להקפיא את עבודות הנגשת מערת המכפלה, למרות שהושגו כל האישורים הנדרשים לכך.

יהונתן גוטליב - ערוץ 7 , ט"ו בסיון תשפ"א 26/05/21 16:31 | עודכן: 19:54
שיתוף

פרסום ראשון: בני גנץ הקפיא את הנגשת מערת המכפלה-ערוץ 7


פרסום ראשון: שר הביטחון בני גנץ החליט בימים האחרונים להקפיא את עבודות הנגשת מערת המכפלה בעקבות המצב הביטחוני.

כזכור, הושגו כל האישורים לבניית המעלית במערת המכפלה בחברון. בית המשפט דחה את ערעור עיריית חברון נגד הנגשת המערה ושופט בית המשפט העליון אלכס שטיין סירב להוציא צו מניעה לתחילת העבודות להנגשה.

עיכובים בתחילת עבודות הבנייה להנגשת מערת המכפלה, גם לאחר שהושגו כלל האישורים, היו צפויים מבעוד מועד בעקבות חג הרמאדן ובחירות ברשות הפלסטינית. במכתב ששלח לפני חג הפסח האחרון יו"ר ועדת חוץ וביטחון דאז צבי האוזר, הוא ציין כי "הראמדן הצפוי לחול באמצע חודש אפריל, וכן הבחירות ברשות הפלסטינית בחודש מאי, עלולים להשפיע על תחילת העבודות".

אולם, חודש הרמאדן הסתיים, הבחירות ברשות הפלסטינית נדחו למועד לא ידוע, ושר הביטחון גנץ טרם נתן את האור הירוק להתחיל בעבודות.

ח"כ מתן כהנא (ימינה) הגיב לחשיפת ערוץ 7 ואמר כי "הנגשת מערת המכפלה היא פעולה הומניטרית חשובה. ההחלטה לסכן ולהקשות על נכים המבקשים להתפלל במערת המכפלה שגויה ואינה מוסרית".

"פניתי כעת ליו"ר ועדת החוץ והביטחון לקיים דיון דחוף בנושא ואני קורא לשר הביטחון לחזור בו ולקדם לאלתר את הנגשת מערת המכפלה לנכים", דברי כהנא.


ח"כ אופיר סופר (הציונות הדתית) הגיב: "מצער שזכויות יהודים בקודשי ישראל נפגעות שוב בתירוצים של ׳הרגעת הרוחות׳. אמשיך לפעול, כפי שפעלתי עד כה להנגשת מערת המכפלה עד שהצדק יעשה ואנשים בעלי מוגבלויות יוכלו להתפלל בקברי אבותינו ואימותינו".

שר ירושלים ומורשת הרב רפי פרץ מסר: "הנגשת מערת המכפלה היא קודם כל עניין אנושי שהיה צריך לטפל בו מזמן. הקפאת הזו היא טעות קשה שאין לה מקום".

ח"כ קטי שטרית (הליכוד), ממובילות המאבק למען הנגשת מערת המכפלה, מסרה: "שערוריה שאין כדוגמתה. לאחר שנאבקנו להנגשת מערת המכפלה למען בעלי המוגבלויות והצלחנו להשיג את כל האישורים הנדרשים, קיווינו שעבודות הבנייה יצאו לדרך כמתוכנן לאחר פסח, אך לא כך היה. פניתי לשר הביטחון בני גנץ ללא הרף בנוגע לעיכוב העבודות אך מסתבר שגנץ 'מגדיל' לעשות והחליט כעת להקפיא את העבודות בלי שום סיבה נראית לעין ומונע את ההנגשה במקום השני בקדושתו. כנראה שאת גנץ לא מעניינת הומניטריות".

יו"ר עוצמה יהודית ח"כ איתמר בן גביר מסר בתגובה: "אחרי שהוחלט כבר להנגיש סוף סוף את מערת המכפלה ולשים קץ לזלזול המתמשך בנכים ולכניעה המבישה לוואקף, בני גנץ שוב מתקפל ומורה על עצירת ההנגשה. בושה שבני גנץ נכנע לפוליטיקה זולה במקום לדאוג לציבור הנכים.

ח"כ בן גביר הוסיף: "כמי שמתפלל מדי שבת במערת המכפלה ורואה שם יום יום אנשים שמתקשים לעלות למערה חייבים להנגיש את מערת המכפלה ועכשיו".

ח"כ גלית דיסטל אטבריאן (הליכוד) הגיבה: "לפני כחודש פניתי לשר הבטחון בבקשה להנגיש את מערת המכפלה לבעלי מוגבלויות, וואלה לא חזר אלי. ‏100 מדרגות בלתי מונגשות גורמות לנכים רבים חווית השפלה לפיה הם נאלצים להיסחב על ידי אחרים כדי להגיע למקום. ‏משרד הבטחון אישר, גנץ מיסמס, והרגע הודיע שההנגשה מוקפאת. ‏משילות נוסח 'כחול לבן'".


ח"כ יוסף טייב (ש"ס) הגיב: "החלטת שר הביטחון בני גנץ שלא לחתום על אישור ביצוע לתוכנית הנגשת מערת המכפלה לאחר שכבר קיבלה את כל האישורים והתקציבים הנדרשים, הינה החלטה שגויה הפוגעת באלפי המוגבלים המגיעים להשתטח בקברי אבות במערת המכפלה. אני קורא לשר הביטחון להטות אוזן קשבת למכתבי שנשלח אליו בענין ההנגשה, ואף הגשתי על כך שאילתא דחופה".

לדבריו, "הימנעות מחתימה לאישור ההנגשה פוגעת קשות בחופש התנועה של המוגבלים שזהו צורך חיוני ממדרגה ראשונה וזוהי חובתנו כמייצגי הציבור להנגיש את המערה על מנת לתת למוגבלים את האפשרות להגיע למקום קדוש זה".

ח"כ אתי חוה עטיה (הליכוד) מסרה בתגובה: "כניעה לטרור על חשבון הנכים. פרויקט הנגשה הומניטארי נעצר בגלל החשש של בני גנץ מלהרגיז את חמאס. אני קוראת לכל מי שמאמין בזכויות אדם ובחופש פולחן להתקומם נגד הקפאת עבודות ההקמה של המעלית לנכים במערכת המכפלה".

ח"כ אורית סטרוק (הציונות הדתית) מסרה: "הקפאת הנגשת מערת המכפלה ע"י שר הבטחון גנץ היא לא רק התעללות בנכים וקשישים, לא רק הפרת הבטחה שלטונית, ולא רק ביזוי מעמדה של מדינת ישראל במקום הקדוש הזה. זה גם עוד פרומו לממשלת השמאל-עם-עבאס שתקום כאן חלילה אם חברינו בימינה ובתקוה חדשה ידבקו במאמציהם "לשלם מחיר על הפרת הבטחות".


ח"כ מאי גולן (הליכוד) אמרה כי "שר הביטחון שוב נותן פרס לטרור ושוב מתעלם ממצוקות אנושיות של יהודים יקרים שבסה"כ רוצים להתפלל במערכת המכפלה. אמשיך להילחם כנגד אותה החלטה פושעת ובלתי מוסרית בעליל".

מטעם יו"ר ועדת חו"ב ח"כ אורנה ברביבאי נמסר, "ועדת החוץ והביטחון עוקבת אחר התקדמות הנגשת מערת המכפלה. נוכח מספר פניות שהתקבלו בוועדה המצביעות על עיכובים בהנגשה חיונית, פנתה היום יו"ר הוועדה למשרד הביטחון, בבקשה לקבלת סטטוס מפורט, לרבות קבלת תכנית ולו"ז למימושו. יו"ר הוועדה כתבה כי על סמך התגובה שתתקבל תחליט על הצורך בקיום דיון מיוחד עם כל הגורמים הרלוונטים, כדי להביאה לפתרון".

שי גליק מנכ"ל 'בצלמו' הפועל למען הנגשת המערה, מסר: "מדובר בכניעה לטרור. לא ייתכן שמדינת ישראל הריבונית תחשוש מלעשות פרויקט הנגשה הומניטרי במערת המכפלה כדי שלא להרגיז את החמאס. אני קורא לשר הביטחון בני גנץ חזור בך מהחלטה המבישה וחתום עוד היום על היתר הבניה ואישור בפועל לבניה מידית במקום".

בלשכת שר הביטחון בני גנץ סירבו להגיב לידיעה.מקור:
https://www.inn.co.il/news/493713בול טרייר 27.05.2115:55
66. המדינה מבזבזת זמן בהריסת בית מחבל וטוענת שכעת מאוחר מדי בתגובה להודעה מספר 62
אי הריסת בית המחבל: "המדינה ממסמסת את הריסת הבית"אי הריסת בית המחבל הדוקר: המדינה השיבה כי אין להרוס את הבית "בעת הנוכחית", וטענה כי עקב הזמן שחלף ההרתעה נחלשה.

ערוץ 7 , ט"ו בסיון תשפ"א 26/05/21 16:25

בתשובה לעתירה שניתנה השבוע בבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ בבקשת הריסת בית המחבל שדקר את בתיה לבל, טענה המדינה כי מעשי המחבל אמנם חמורים ביותר, אך בשל הזמן שחלף מהפיגוע אין להרוס את ביתו.

עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו המייצג את לבל הזכיר כי מי שהשתהה לאורך הבקשה הייתה דווקא המדינה - הן במענה לפנייה הראשונית לאלוף הפיקוד והן בתשובת המדינה לבג"ץ שהתעכבה שוב ושוב.

לבל נדקרה לפני למעלה משנה ברחוב ויצמן בכפר סבא, ביום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה. לאחר כחודשיים פנתה לבל לארגון חוננו, ובאחרון הגישו בקשה בשמה להרוס את בית המחבל. אולם, רק לאחר ארבעה חודשים השיבה המדינה לבקשה בשלילה, בשל מדיניות בג"ץ בעניין הריסת בתי מחבלים.

בחוננו הגישו עתירה לבג"ץ בדרישה שיורה האם אף בפיגוע קיצוני מעין זה ואף במקום שהצבא סבור שהריסה תעזור להרתעה מונע בג"ץ את הרס הבית.

בתשובה לעתירה, טענה המדינה כי אמנם מעשי המחבל חמורים ביותר, אולם בשל הזמן שחלף אין להרוס את ביתו. "ראשית כל, המדינה סבורה כי המעשים המיוחסים למחבל הם מעשים חמורים, נפשעים ומתועבים: העבירות המיוחסות לו.. הן מהחמורות ביותר הקיימות בספר החוקים, והמעשים המיוחסים למחבל מעידים על אכזריותו ועל רצונו ונחישותו לגרום למותו של אדם חף מפשע".

"עם זאת", השיבה המדינה, "בעת הנוכחית אין מקום להפעלת סמכות ביחס לבית המחבל.. נוכח חלוף הזמן ממועד ביצוע הפיגוע", זאת כאשר המדינה עצמה התעכבה כארבעה חודשים במתן תשובתה לבקשה להריסת הבית.


עו"ד חיים בלייכר אמר בתגובה כי "אי הריסת בית המחבל הנתעב מהווה מחדל חמור מהרגע הראשון. נפגעת העבירה ואנחנו כמייצגיה עשינו כל לאל ידינו כדי להביא להריסת בית המחבל - בכל האמצעים העומדים לרשותנו וללא שהות ביחס למידע ולמענה שקיבלנו לאורך כל הדרך.

לעומת זאת, המדינה התעכבה במתן תשובתה, פעלה כדי למסמס את הריסת הבית ועד כה לא נתנה לנו מענה מדוע לא ייהרס הבית, מלבד להיתלות בבג"ץ ומדיניותו. אנו דורשים מהצבא לא לחמוק מהאחריות לביטחוננו ולהטילה על שופטי בג"ץ. בטרור נלחמים בלא פשרות, שכן כל התקפלות מול הטרור מהווה סיכון קיומי לכולנו".

האגף למחקר ערבי של תנועת "אם תרצו" אשר מלווה את בתיה לבל מסר בתגובה להודעת המדינה שלא להרוס את בית המחבל שניסה לרצוח אותה, "צר לנו שנציגי המדינה מוותרים על אחד מגורמי ההתרעה החזקים ביותר נגד טרור. בכירי מערכת הביטחון טוענים פעם אחר פעם שהריסת בתי מחבלים מרתיעה ואף מזכירים כי גם בתקופת חומת מגן הרס בתי מחבלים היה אפקטיבי גם בתגובה לפיגועים שבוצעו מספר שנים אחורה.

לא יעלה על הדעת שמציאות בה הם יבקשו לפגע בנו, תענה בקול ענות חלושה. על מדינת ישראל לא לפחד ולהילחם חזיתית בטרור. עמדה זו של המדינה מחלישה את ההרתעה והלכה למעשה מכשירה את הפיגוע הבא".

מקור:
https://www.inn.co.il/news/493827בול טרייר 27.05.2116:05
67. קרובת משפחתו של ראש הלשכה המדינית של חמאס, אסמאעיל הנייה, מאושפזת באיכילוב זה יותר מחודש בתגובה להודעה מספר 62
קרובת משפחתו של ראש הלשכה המדינית של חמאס, אסמאעיל הנייה, מאושפזת באיכילוב זה יותר מחודשפרסום ראשון: קרובת המשפחה, ככל הנראה אחייניתו של הנייה, הייתה באיכילוב גם בזמן מבצע "שומר החומות" • הצעירה עברה השתלת מח עצם • מאיכילוב נמסר: "אין תגובה"

אוהד חמו | N12 | פורסם 27/05/21 15:13


אמסעיל הנייה במסר לישראל (צילום: רויטרס, חדשות)

כשבוע לאחר החתימה על הפסקת האש בין ישראל לחמאס וסיום מבצע "שומר החומות", אנו מפרסמים היום (חמישי) לראשונה כי קרובת משפחתו של אסמאעיל הנייה, ראש הלשכה המדינית של חמאס, מאושפזת בבית החולים איכילוב כבר יותר מחודש, גם במהלך המבצע. גורמים המעורים בנושא סיפרו בשיחה עם N12 שמדובר באחייניתו של הנייה, שעברה השתלת מח עצם. מבית החולים נמסר: "אין תגובה".

כך הגיבה ח"כ עידית סילמן לפרסום:


סילמן הוסיפה: "למרות האכזבה הענקית וחוסר הסימטריה ההומניטרית הפושעת, אנו נמשיך לפעול למען השבת הבנים. עוד היום אפנה לראש הממשלה כדי להבין מדוע סיוע הומניטרי גם במהלך המבצע הוא במעמד צד אחד‎".

למרות שהצעירה מאושפזת בישראל כבר תקופה ארוכה, הנייה המשיך לתקוף את ישראל לאחר סיום הלחימה ברצועת עזה. בנאום שנשא בשבוע שעבר, הבטיח הנייה שחמאס ימשיך להגן על ירושלים ושהמצב בעיר בכל הנוגע למקומות הקדושים ולשיח' ג'ראח עומד להשתנות. נוסף על כך, הוא טען שהצטרפותם של ערביי ישראל לעימותים סייעה למאבק לערעור שיווי המשקל הפנימי של ישראל, מה שהעניק כוח נוסף לחמאס.

בכיר אחר בארגון, יחיא סינוואר, התבטא אתמול בחריפות נגד ישראל ואיים: "יש לנו יותר מ-10,000 מחבלים מתאבדים בישראל, למקרה שתנסה לפגוע במסגד אל-אקצא". לטענתו, המבצע האחרון היה בסך הכול "תמרון קטן לקראת הפעם הבאה", וחשף שחמאס רצה לסיים את העימות בירי של מאות טילים לעבר גוש דן, אך בלחץ המתווכים נסוג מכך.

מקור:
https://www.mako.co.il/news-israel/...


ליה 27.05.2110:46
63. עובדת ערביה נעלה בכיתה קבוצה של ילדות, הטיחה בהן ''יהודיות מסריחות'' - היא פוטרה והוגשה נגדה תלונה בתגובה להודעה מספר 0
קצת מלוד השבוע. עובדת ערביה בבית ספר יהודי החליטה לנעול כמה תלמידות בכיתה ולהשפיל אותן - פוטרה.

עובדי נקיון ערבים תקפו באלימות עובד יהודי - הם פוטרו.

לא מבין איך אנשים מוכנים אפילו לאבד את מקור הפרנסה שלהם (כי הרי ברור שלא ימשיכו) כדי לפגוע במישהו אחר. נשגב ממני.

לא כתבתי על זה בעצמי ראשון, כי זה קרה בבית הספר של הבנות שלי, לתלמידות בכיתה של הבת שלי. כשמדובר ברגישות שקשורה לסביבה של הבנות שלי - אני נזהר שבעתיים במה שאני כותב.
ולעניין: מדובר במקרה חמור שבאמת לא ידענו כמוהו, שמגיע לתוך המרחב המוגן של הבנות שלנו. הפחד והכעס הם עצומים בטירוףליה 31.05.2108:53
68. “הגם אתה, אחמד?” – אשליית הנאמנות הערבית / מידה בתגובה להודעה מספר 0
לא ניתן עוד להתייחס למצב, שהתהווה בתקופה האחרונה, כאל בעיה שעיקרה שוויון אזרחי וזכויות הפרט, אלא כאיום על הקיום הקולקטיבי, וחובה לטפל בה שכזאת.

מי שעשה, בכוונה לסייע לאויב במלחמתו נגד ישראל, מעשה שיש בו כדי לסייע לכך, דינו – מיתה או מאסר עולם – סעיף 99 (א), חוק העונשין, פרק ז‘, סימן א’: בגידה

“הגם אתה, ברוטוס”? – מילותיו של יוליוס קיסר, על בגידת חברו, ברוטוס, בעת שזה דקר אותו למוות, יחד עם מספר מתנקשים, אליהם הצטרף; ממחזהו של וויליאם שייקספיר, יוליוס קיסר

אני נאלץ להודות. טעיתי בגדול!

אופטימיות בלתי-מוצדקת

במשך שנים ארוכות, הייתי ספקן לגבי הקביעה הרווחת בדבר “נאמנותם” של ערביי ישראל למדינה היהודית. אולם, על אף שסברתי שהם נושאים בליבם גחלים לוחשות של איבה יוקדת, שעתידה להתפרץ ביום מן הימים, לאחרונה הייתי על סף שינוי עמדה זו.

התחילה להתעורר אצלי התחושה שהכרתם ביתרונות העצומים, להם הם זוכים מהיותם אזרחי ישראל – ולא אזרחים במי ממדינות האזור האחרות, החלה לחדור אל תוך מודעותם הקולקטיבית. היו סימנים מתרבים והולכים שכביכול העידו על כך, הן במסגרת הניסיון האישי שלי עם ערביי ישראל והן מסגרת השיח הציבורי, בו המונח “ישראליזציה” של ערביי ישראל הפך למטבע לשון יותר ויותר נפוץ בכיסוי התקשורתי של המגזר הערבי במדינה.

אני מתגורר בישוב הממוקם בין שני כפרים ערבים. האחד אמיד יחסית; האחר, פחות. תושבים משניהם עובדים במשרות שונות בישובנו, כולל בתפקידי ניהול, איתם אני משוחח תדיר. בקניון הסמוך, חלק ניכר מצוות העובדים הם מכפרי האזור, המספקים שירות יעיל ואדיב לקהל הקונים, שרבים ממנו נמנים אף הם על הציבור הערבי המקומי.

במגעים שלי עם שכניי הערבים, נוצר אצלי הרושם שהם אכן עוברים תהליך של אינטגרציה לתוך החברה הישראלית, שהוביל אותי למסקנה מוטעית, שזה גם תהליך של הזדהות עם החברה הישראלית. יתכן שסיבה לתפיסה שגויה זו, היא העובדה שכיום, ערביי ישראל נראים דומים יותר ויותר ליהודים ישראלים – למעט כמובן אלה (יהודים וערבים) שמקפידים על לבוש דתי (חרדי או אסלמי). המראה האישי המוקפד, מותגי היוקרה של בגדיהם, ההנעלה האופנתית שלהם, סוגי הרכב בהם הם נוהגים, דפוסי הבילוי שלהם, כל אלה יצרו תחושה כוזבת של דמיון הולך וגדל – ושוני הולך ופוחת.

ההתפרעויות הללו לא היו תוצר של טרוניות חברתיות-כלכליות, אלא של הזדהות לאומית-אתנית עוינת עם אויבי ישראל, הנחושים לחסלה כמדינת הלאום היהודית.

התעוררות מטלטלת

אולם, המהומות, המארבים, הסקילות וניסיונות הלינץ’ מצד ערבים נגד יהודים, שרבים מהם כמעט לא מדווחים ובוודאי לא תופסים מקום מרכזי בכיסוי התקשורתי, סיפקו לי התעוררות מטלטלת מאותה אשליה מתהווה בדבר דו-קיום הרמוני קרב. כך גם שריפת בתי-כנסת ודברי קודש יהודיים.

למעשה, ההתפרעויות הללו לא היו תוצר של טרוניות חברתיות-כלכליות, אלא של הזדהות לאומית-אתנית עוינת עם אויבי ישראל, הנחושים לחסלה כמדינת הלאום היהודית. אחרי ככלות הכל, לא היתה זאת מצוקה חברתית-כלכלית שאילצה פורעים ערביים לתלוש דגל ישראל ולהניף במקומו את דגלי האויב, שתחת משטרו היה מצבם החברתי-כלכלי מתדרדר פלאים כלפי מטה.

הלא מצבם החברתי-כלכלי של ערביי ישראל הוא משתנה מסביר רעוע מאוד עבור האלימות רחבת-ההיקף, הפושה בה זה שנים. החברה החרדית, לדוגמא, סובלת ממצב חברתי-כלכלי ירוד אף היא. למעשה, שתי החברות נמצאות יחד בתחתית הסולם הסוציו-כלכלי במדינה. אולם בשתיהן הגורם העיקרי לרמה הסוציו-אקונומית הנמוכה הוא מנהגיהן התרבותיים (לדוגמא, משפחות מרובות ילדים, מפרנס יחיד וכו’) – ולא אפליה שיטתית וקיפוח מכוון נגדם.

למרות זאת, בקרב החרדים, אין כלל הצטברות של כלי קטל או אלימות פנים-קהילתית מחרידה, שדומה, ולו במעט, לזו המאפיינת את החברה הערבית. על כן, אם תנאים חברתיים-כלכליים קשים בחברה החרדית אינם תוצאה של אפליה מובנית נגדה ואם הם לא חוללו מגפת פשיעה רחבת היקף, מדוע להניח שזה המקרה בקרב ערביי ישראל?

דחיית המדינה

בחלוף השנים, היו מקרים חוזרים ונשנים, בהם אזרחים ערבים – ללא קשר למעמדם בחברה – התמהמהו, היססו ואף סירבו לקבל, ולא כל שכן, לכבד, סמלים של ריבונית יהודית במדינה. כך, למשל, שופט ערבי בבית-המשפט העליון שסירב לשיר את ההמנון הלאומי בטקסים רשמיים, בטענה שמילותיו, המשקפות את אופייה היהודית של המדינה, אינן הולמות אזרח ישראלי ערבי. כך, לאחרונה, בטקס ההשבעה של הכנסת הנוכחית, מספר חברי-כנסת ערבים שהפגינו בפומבי את הקושי שהם חשו כשנדרשו להישבע אמונים למדינת ישראל ולחוקיה.

זאת ועוד. בשנים האחרונות, סדרה מדאיגה של חברי-כנסת ערבים הביעו באופן בוטה את הזדהותם הפומבית, עם מגוון מקפיא דם של אויבי ישראל, ממשטרו של אסאד בסוריה, דרך חיזבאללה בלבנון ועד ארגוני הטרור בעזה וביהודה ושומרון. אדרבא, אחד מהם הורשע בסיוע למחבלים, המרצים עונשי מאסר בגין מעשי טרור; אחר נאלץ לברוח אל מחוץ לגבולות הארץ עקב סיוע לחיזבאללה בעת לחימה (לדוגמאות נוספות ראה כאן).

מפגן ניכור ואף תיעוב כלפי מדינתם, אינו מוגבל לחוג מצומצם של אליטות בקרב ערביי ישראל. כאשר ערבים ישראלים השתתפו בהתקפות טרור קטלניות, הם הוכתרו כ”גיבורים” בקרב רבים במגזר ואף הוסתרו מפני כוחות הביטחון הישראליים. כאשר שני ערבים ישראלים אותרו וחוסלו, הם זכו להלוויה המונית, בה היללו אותם כ”שהידי אל-אקצא” – משום שבהר-הבית הם רצחו שני שוטרים ישראלים – בני העדה הדרוזית.

המסקנה הבלתי-נמנעת אותה יש להסיק מרשומון אומלל זה, היא שישראל נהגה בסובלנות מוגזמת ומזיקה לא רק כלפי גילויים בוטים של חוסר נאמנות מצד ערבים ישראלים, אלא אף של הזדהות גלויה עם אויבי ישראל – גם בזמן פעולות איבה.

בהינתן רקע זה, אין מנוס מלראות את ההתקוממות הנוכחית כמהלך שנועד לחולל שינוי מרחיק-לכת בתמצית קיומה של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, לבטל את סיבת-היסוד להקמתה ולמחוק את הבסיס הרעיוני להמשך שרידותה. לפיכך, לא ניתן עוד לראות את המצב, בו שרויה כעת מדינת ישראל, כבעיה שבמרכזה שוויון אזרחי וחרויות הפרט, אלא כבעיה של קיום קולקטיבי – וככזאת חובה להתייחס אליה.

הגיע הזמן ליישום קפדני של החוק הישראלי הקיים כנגד אזרחים סוררים, שמחליטים לשתף פעולה עם האויב, ולסכן בכך הן את ביטחונה הלאומי של המדינה והן את ביטחונם האישי של אזרחיה.

דרוש שינוי גישה יסודי

האמירה “דמוקרטיה איננה מרשם להתאבדות” איננה חדשנית, אולם היא מעולם לא היתה רלוונטית יותר מאשר עבור ישראל כיום. שום דמוקרטיה לא יכולה להתקיים במצב, בו בקרב מגזר שלם באוכלוסייתה יש סירוב מובהק לקבל את הבסיס להקמתה ולקיומה, וחלקים משמעותיים ממנו אף מזדהים עם אלה השואפים להחריבה. רוב מתוך בעלי זכות הבחירה בקרב המגזר הערבי תמכו במפלגות אשר שוללות באופן מוצהר את ישראל כמדינה יהודית ורבים מנבחריו מיודדים עם שליטים במשטרים עוינים.

יש שינסו אולי להתנחם בעובדה, שרבים (לעת עתה, אף הרוב) בקרב ערביי ישראל לא נטלו חלק בפרעות, לא הביעו תמיכה באויבי המדינה ולא התכחשו לאופייה היהודי של ישראל. אולם, תהיה זאת טעות קשה לייחס לכך יתר משמעות מרגיעה. אחרי ככלות הכל, בהיסטוריה לרוב היה זה מיעוט נחוש ואקטיביסטי שהוביל שינויים פוליטיים-חברתיים מרחיקי-לכת, אליו הצטרפו מעגלים הולכים וגדלים בקרב הציבור הפסיבי יותר והמחויב פחות.

על הממונים על גורל המדינה היהודית למנוע מתהליך כזה לצבור תאוצה בטרם לא ניתן יהיה עוד לעוצרו. אסור להסתמך על תמונה סטאטית של הרגע אלא על המגמות המדאיגות, מהן ניתן להקיש לגבי התמונה העתידית המתהווה.

הגיעה העת לשינוי גישה יסודי ומיידי. הגיע הזמן ליישום קפדני של החוק הישראלי הקיים כנגד אזרחים סוררים, שמחליטים לשתף פעולה עם האויב, ולסכן בכך הן את ביטחונה הלאומי של המדינה והן את ביטחונם האישי של אזרחיה.

בעניין זה, חוק העונשין הקיים קובע עונשים חמורים ביותר בעבור המעשים המבוצעים בגלוי על-ידי אלפי אזרחים ערבים (ראה מובאה בתחילת רשימה זו), דבר המעיד על החומרה בה, התייחס המחוקק לאותם מעשים. כמובן, ההוצאות להורג המצוינות בחוק אינן רלוונטיות, אולם עונשים קלים יותר, כשלילת אזרחות וגירוש מורדים לאומנים ערבים-ישראלים שפורעים ביהודים, עשויים להיות יעילים מאוד בהצבת קווים אדומים לאזרחות במדינת ישראל.

כל סימן של היסוס או של רפיסות ייתפס כחולשה – וכהרשאה להמשך התפרעות. ובסופו של דבר, בעניין אחד אין ספק: אם היהודים לא ישכילו לכפות את ריבונותם על הארץ כולה, הם יאבדו הן את ריבונותם והן את ארצם.

ד”ר מרטין שרמן הוא המייסד והמנהל של המכון הישראלי למחקרים אסטרטגיים (IISS)

https://mida.org.il/2021/05/26/%d7%...

תגוביות:

1.הארגון הצבאי הלאומי בארץ ישראל (ראשי תיבות: אצ”ל) היה ארגון צבאי מחתרתי עברי, שנוסד בירושלים, בשנת 1931. הארגון הוקם על ידי מפקדים שפרשו מארגון “ההגנה”, בשל דרישתם לפעולה נחרצת נגד התוקפנות הערבית של אותם ימים, בעיקר זו של מאורעות תרפ”ט.

האצ"ל 2021 יוצאת לדרך!

כל אחד צריך להתארגן בעיר שלו ולתת ביטחון לאזרחים היהודים באזור שלו!

בית המשפט גנב את הדמוקרטיה, סירס את המשטרה וסירס את צה"ל!

רק אנחנו ניתן ביטחון לילדינו!

תתארגנו עכשיו!

2.התקוממות ומהפכה עכשיו. דיקטטורה בולשביקית, שיפוטית, קומוניסטית, אנטישמית, לא מחליפים בקלפי! רק בהתקוממות עממית ומהפכה אזרחית!

הגיע הזמן שמיליוני יהודים יעלו על בית המשפט!

תומאס ג’פרסון: “כשהממשלה חוששת מהעם, יש חירות. כשהעם חושש מהממשלה, יש עריצות”.

וולטייר: “אם אתה רוצה לדעת מי שולט בך, תסתכל על מי אסור לך לבקר".

3.קשה להבין ולהסביר כיצד זה קרה שרק אחרי פרעות התשפ"א כותב המאמר שהוא המייסד ומנהל של המכון הישראלי למחקרים אסטרטגיים הגיע לתובנות האלה, בעוד שאני, איש מהישוב, יליד הארץ בן הדור השישי בארץ, הייתי מודע ואיתן בדעתי עוד לפני שהגעתי לגיל הגיוס, 3 שנים אחרי מלחמת השחרור בעיר מגורי ירושלים, בשכונה שבקרבתה חיה אוכלוסיה ערבית שנטשו את בתיהם וברחו בתחילת המלחמה כי הם חשבו וציפו לתגובות ואיום על חייהם מצד היהודים על פי האיבה ומחשבותיהם, על מה שהם היו עושים ליהודים כמו הפרעות שהם ביצעו ביהודים משנות העשרים של המאה הקודמת.

מאותו יום המסקנה שלי מהתנהגות הערבים ומלחמת השחרור עם המצור על ירושלים וכיבוש העיר העתיקה על ידי הירדנים, לא האמנתי בשום היתכנות של חיים בשלום עם ערבים בארץ ישראל, ולא האמנתי שיתכן שערבים שיוותרו ושיחיו במדינת ישראל יהיו נאמנים לה.

4.יש רק בעיה אחת והיא הדיקטטורה של בג”צ שמסרסת את הצבא והמשטרה ולא מאפשרת לנו להילחם באויב וגם לא תאפשר שלילת אזרחות וגירוש מסיתים ופורעים ערבים.

5.שלילת אזרחות וגירוש לעזה של מי שהורשע בפשע לאומני כנגד יהודים או כנגד המדינה ומגיניה. אחרי כמה עשרות מגורשים ראשונים הפרעות ייעלמו לזמן רב מאוד.

6.הבעיה היתה ידועה לכל בר דעת. הבעיה היא השמאל שנותן להם גיבוי ושלטון המשפטנים שעוזר לקבוצה זו להרים ראש. לדעתי ח"כ אשר לא נשבע אמונים בתחילת המושב לא צריך להיות ח"כ אפילו אם לאחר מספר ימים הסכים לחזור בו.

לא יעלה על הדעת שימונה שופט ערבי אשר לא מכבד את סימלי מדינת היהודים. לכן לדעתי אין מנוס מלשלול אזרחות לפורעי החוק ולאחר מכן גירושו. מי שלא מכבד את מדינת היהודים אין לו מה לחפש בה. כדי שזה יקרה צריך לרסן את שלטון הדיקטטורה של בג"צ. למנות שופטים שמרנים. לצערנו היום בג"צ מייצג את חזון אויבי ישראל. לצערנו בנט וסער הולכים להקים ממשלה עם השמאל הקיצוני ותומכי הטרור. תמיד היהודים גרמו לחורבן הבית.

7.עכשיו נוכל סוף סוף לעשות נפשות לרעיון הטרנספר. הבשילה השעה. חסרות עדיין המשאיות, אבל מהר מאד נסגור את העסקה ונוציא את המשלוחים לדרך החוצה מפה למדינות ערב 22 במספר.

8.מרענן לקרוא את קול ההגיון אחרי שקראתי כל כך הרבה אוטואנטישמים בכל האתרים של השמאל הקיצוני (ynet, מעריב, הארץ ועוד) שמאשימים כמובן את הממשלה, בן גביר, האפליה, ה”כיבוש”,המצב הכלכלי (גם אשמת הממשלה), החלשת המשטרה על ידי הימין (ולא ע”י ועדת אור), הגרעינים התורניים. רק לא את הפורעים הערבים הרצחניים.

9.ממשלת שמאל קיצוני ומסוכן הנשענת על תומכי טרור ומהללי שהידים = מלחמת אחים!


ליה 18.06.2118:57
69. אחד הנאשמים בטרור וניסיון לרצוח יהודים ביפו הוא בן לאחת המשפחות העשירות והמקושרות ביפו בתגובה להודעה מספר 0
אחד הנאשמים בטרור וניסיון לרצוח יהודים ביפו הוא בן לאחת המשפחות העשירות והמקושרות ביפו, אחותו נשואה לבנו של סגן נשיא ביהמ''ש המחוזי בת''א

אחד הנאשמים בטרור וניסיון לרצוח יהודים בסיפור השלכת הבקת"בים ביפו הוא לכאורה ההפך מפרופיל המחבל: אחמד דאוד הוא בן לאחת המשפחות העשירות והמקושרות ביפו - יאכטות, רכבי פאר והמון נכסי נדל"ן בישראל ובטורקיה. אחותו נשואה לבנו של סגן נשיא בית המשפט המחוזי בת"א השופט חאלד כבוב.

אביו מחמוד, הבעלים של מסעדת הזקן והים (זו בנמל יפו, השניה לא קשורה). אלא שהאב גם מממן בהרבה מאוד כסף אירועים של הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית, של ראאד סלאח וכמאל חטיב, זו שמזוהה עם חמאס והאחים המוסלמים.העבר לפורום אחר
העבר לפורום:
סיבה:
תגובה חדשה
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג
עריכת אשכול
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג