החופשה הבאה שלך מתחילה כאן
פורום בית המדרש אשכול 26520

עברי 27.06.2111:52

פסק הלכה: בני זוג בימינו הם שותפים ברכוש - הרב נריה צבי ממכון משפטי ארץ

עבר עריכה לאחרונה בתאריך 21.07.21 בשעה 18:44 על-ידי גבעתי (מפקח)

להלן סיכום המאמר שפורסם בתחומין מא שפורסם בימים אלה:

על פי תקנת חכמים, ממון האישה שייך לבעל או משועבד לו תמורת התחייבויות מסוימות של הבעל כלפי האישה. לכן קבעה המשנה שאם אישה הזיקה, אין לה אפשרות לפצות את הניזק. אולם האישה יכולה לוותר על ההתחייבויות של הבעל ולהשאיר את ממונה בידה. אלא שבפועל נשים אינן עושות הליך רשמי זה.
במאמר בחנו אם ניתן לחייב נשים בנזיקין בימינו לאור השינויים הגדולים באורחות החיים, ובכלל זה הגידול המשמעותי בשיעור הנשים העובדות והנוהג לרשום את הנדל"ן ואת חשבונות הבנק כמשותפים לשני בני הזוג. מצאנו כמה יסודות לחיוב נשים בימינו:
א. הראב"ן חידש, שכאשר אישה מנהלת את עסקיו של בעלה, הבעל מקבל על עצמו את האחריות לשלם חובות ממוניות שנגרמו ממעשיה. הפוסקים חולקים בשאלה אם הבעל מקבל על עצמו לשלם גם חובות ממוניות שנגרמו מחמת פשיעה של האישה. על פי סברת הראב"ן, התחדש שכל פעילות הדורשת הסכמה ורישיון, ובכלל זה מתן רישיון נהיגה, מותנית בכך שהאישה תתחייב לשלם במקרה של נזק. לפיכך, גם אם נאמר שגם כיום לאישה אין רכוש חופשי, עדיין הבעל יתחייב לשלם בעבור נזקי אשתו.
ב. האחרונים כתבו שאם האישה רשומה כבעלים, אזי זו הוכחה שיש לאישה חלק בנכס. לפיכך, רישום חשבון בנק כמשותף ורישום דירה בטאבו כמשותפת מעידים שהאישה היא שותפה שווה, וממילא יש לך רכוש שממנו היא יכולה לשלם על נזקיה.
ג. המהרי"ט הסתפק, אם אישה עובדת שמשתמשת בשכרה לצורך כלכלת הבית התכוונה ששכרה יישאר שלה או יינתן כולו לבעלה. על פי הסברות שהעלה המהרי"ט מסתבר שבימינו כוונת רוב הנשים המפקידות את שכרן בחשבון בנק על שם הבעל, להפוך את הבעל לשותף בכסף בלבד, והן נשארו שותפות שוות איתו. לפיכך, אישה עובדת המפקידה את שכרה בחשבון הרשום על שם הבעל בלבד, היא בעלת חצי מהכסף בחשבון ויכולה לשלם ממנו בעבור נזקיה.

למאמר המלא ראו כאן:
https://www.dintora.org/article/178...
גבעתי 28.06.2122:00
1. יישר כח תודה על השיתוף בתגובה להודעה מספר 0
העבר לפורום אחר
העבר לפורום:
סיבה:
תגובה חדשה
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג
עריכת אשכול
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג