החופשה הבאה שלך מתחילה כאן
פורום בית המדרש אשכול 26624

גבעתי 16.07.2112:20

אור החיים היומי

בס"ד

*אור החיים יומי*
*מתורת רבינו חיים בן עטר הקדוש זצוקללה"ה*

*יום טוב ומבורך. יום השישי ז' מנחם אב התשפ"א*

*תשע מדות הגונות להולכים בתורת ה'*

*אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר דִּבֶּר משֶׁה אֶל כָּל יִשְׂרָאֵל בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן בַּמִּדְבָּר בָּעֲרָבָה מוֹל סוּף בֵּין פָּארָן וּבֵין תֹּפֶל וְלָבָן וַחֲצֵרֹת וְדִי זָהָב:*

כתב *רבינו האור החיים הקדוש* לפרש בדרך רמז, שמשה רבינו לימד לכל ישראל בפסוק זה את *'כללות יראת ה', ומדות הגונות להולכים בתורת ה', והם מדות תשע:*

*א.* – *'בעבר'* שילמד ממדתו של אברהם אבינו שנקרא *'אברם העברי',* שיהיה מאמין גדול בהרבה יתברך, ויהיה גומל חסד, ושישים לב שהאדם הוא עובר אורח בעולם הזה.

*ב.* – *'הירדן'* מלשון מרדות והכנעה, שיהא האדם מכניע עצמו, ואז הוא יוכל להיות רודה ושולט על היצר הרע המפתה אותנו, כי טובה מרדות אחת בלבו של אדם, יותר ממאה מלקויות.

*ג.* – *'במדבר'* שיהא עניו וישים עצמו כמו המדבר שכולם דורכים עליו.

*ד.* – *'בערבה'* שצריך להקפיד שהענוה תהיה בדרך הנכון והראוי, ולא יעשה עצמו עניו במקום שצריך להוכיח אחרים על חטאם, ולא יאמר מי אנוכי שאוכיח אותם, כי כל ישראל ערבים זה לזה, ואדרבה צריך להוכיחם. והמילה *'בערבה'* תתפרש בב' אופנים. הא' מלשון ערב ומתוק. והב' מלשון *'ערבות'* שכל ישראל ערבים זה לזה וצריך להוכיח.

*ה.* – *'מול סוף'* שיהיה מול עיניו מה יהיה סופו, שיזכור תמיד יום המיתה, וישוב בתשובה שלימה כמאמר חכמינו שוב יום אחד לפני מיתתך וכל יום צריך לחשוב בלבו שזה יומו האחרון עלי אדמות.

*ו.* – *'בין פארן ובין תופל'* שהאדם צריך שיהיה צהלתו בפניו להאיר פנים לכל אחד, ודאגותיו בלבו שמא חטא בעבירה או שלא עשה רצון ה' כמו שצריך. וזהו הפירוש *'בין פארן ובין תופל'* 'פארן' מלשון פאר, ותופל מלשון 'תפל' שהוא חסר מלח, וזהו מורה על חסרון ועצבות, וצריך לשלב את שני הענינים, צהלתו בפניו ודאגתו בלבו.

*ז.* – *'ולבן'* שיהיה לו לב נקי וטהור וירחיק ממנו שנאת הבריות והקנאה והתחרות והמשטמה, ועל ידי כן יהיה לבו *'לבן'* שהוא כינוי לטהרה.

*ח.* – *'וחצירות'* שיקבע מקומו בחצרות בית ה' שהם בתי מדרשות, וילמד תורה בקביעות כמו יעקב אבינו ולא בלימוד עראי.

*ט.* – *'ודי זהב'* שלא ירדוף אחרי תאוות והבלי עולם הזה. *'וצריך האדם להסתפק בהכרחי'* וכמו כן יהיה בעיניו כל מה שיש לו כאילו יש לו כל זהב שבעולם, *ובזה יטהר לבבו לעבודה העליונה, הוא עבודת אלוקים חיים.*

*[אור החיים דברים פרק א פסוק א]*

יש לציין, כי האדמו"ר רבי יוחנן מטאלנא אמר, כי לכן רבינו הקדוש כתב את תשע מידות טובות אלו בפרשת דברים, כי בפרשת דברים מתחילים וחלים תשעת הימים, וכדאי שבכל יום יעסקו לפי הסדר בלימוד מידה אחת, ובכך תוחש גאולתנו במהרה בימינו אמן. ('תנחומך ישעשעו נפשי' עמוד 395)

*שבת שלום ומבורך, ובשורות טובות לכל בית ישראל*

*התענוג היומי שלי*
העבר לפורום אחר
העבר לפורום:
סיבה:
תגובה חדשה
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג
עריכת אשכול
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג