החופשה הבאה שלך מתחילה כאן
פורום בית המדרש אשכול 26631

גבעתי 18.07.2122:03

הסיפור החסידי למוצ''ש


 *סיפור חסידי למוצ"ש*


נהוג לספר בכל מוצאי שבת בסעודת מלווה מלכה סיפור חסידי על הבעל שם טוב.
סגולה לפרנסה טובה , לילדים ולנחת מהילדים, לחיים טובים וארוכים ולבריאות

רבי ישראל בעש"ט היה מהלך עם תלמידיו בשדה,
והנה ראה רועה העומד ומחלל בחלילו,
נעמד גם הוא והקשיב בהתפעלות לניגון.
כשגמר הרועה לנגן,
נתן לו הבעש"ט מטבע וביקשו לחזור על הניגון.
חזר הרועה על הניגון בחשק ובהלהבות.
כשגמר שלשל שוב הבעש"ט לידו מטבע נוסף וביקשו לחזור על הניגון.
בפעם השלישית, התברר לרועה לפתע כי שכח את הניגון.

אמר הבעש"ט לתלמידיו:
" ברוך ה', קיימתי מצוות פדיון שבויים.
ניגון זה היו הלויים שרים בבית המקדש,
אך לאחר החורבן יצא הניגון לגלות ונשבה בין הגויים,
עד שהגיע לרועה זה שהיה שומר על הניגון.
כעת הוצאתי אותו מידי החיצוניים והעליתיו לשרשו הקדוש".

יהי רצון שעוד בצום זה נזכה לגאולה האמיתית והשלמה.

(כל סיפורי בעל שם טוב - כרך ב' עמ' רפא)


שבוע טוב ומבורך 

יוסף 19.07.2100:32
1. תודה לך בתגובה להודעה מספר 0
העבר לפורום אחר
העבר לפורום:
סיבה:
תגובה חדשה
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג
עריכת אשכול
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג