החופשה הבאה שלך מתחילה כאן
פורום בית המדרש אשכול 26634

Yehudah770 19.07.2119:23

מכתב יומי מהרבי - עיצה לחיים. *ניצול מעלותיו של כל אחד בתחומו להצלחה המשותפת*

מכתב מהרבי מליובאוויטש על הצורך לעבוד יחד, כשכל אחד משלים את השני במעלות השונות בעבודה:

...לכל אחד ואחד מבני ישראל יש מעלות וחסרונות, שהרי אין שלם אלא הקדוש ברוך הוא. שלכן, לכל אחד ישנו תפקיד שהוא מסוגל אליו במיוחד ותפקיד שאינו ראוי לו כלל והשני, להיפך, אינו מסוגל לתפקיד הראשון ומסוגל במיוחד לתפקיד השני.

ולכן כשצריכים השנים לעבוד ביחד, מובן שההשתתפות מצליחה כשהראשון עוסק בתפקיד הא' והשני בתפקיד הב' ולא כשאחד נכנס לתחומו של חברו.

בפרט בנוגע לניהול עבודה רבת גוונים כמו הנהלת ... הרי אפשר שמישהו מסוגל ליזמה רחבה ולמעוף גדול והוא בעל מרץ גדול, אזי צריך לנצלו בענינים הזקוקים לתכונות האמורות. ומי שהוא מסודר ועקבי ובעל חשבון וההשערה שלו בנוגע להכנסה והוצאה ולתגובת הציבור היא מציאותית ומעשיית יותר, הרי הוא שייך לניהול כללות הענינים.

והרי מובנות התוצאות כשההוצאה היא שלא בערך ההכנסה והחובות הולכים וגדלים, שעלול להזיק לכל הענין ולכללות הענינים...

מקור: אגרות קודש חכ"ו מכתב ט'תש

*לע"נ בתנו הטהורה חיה-מושקא ע"ה בת יבדלט"א חיים יהושע יהודה ובת-חן*
העבר לפורום אחר
העבר לפורום:
סיבה:
תגובה חדשה
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג
עריכת אשכול
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג