החופשה הבאה שלך מתחילה כאן
פורום בית המדרש אשכול 26637

גבעתי 19.07.2122:32

אור החיים היומי

בס"ד

*אור החיים יומי*
*מתורת רבינו חיים בן עטר הקדוש זצוקללה"ה*

*יום טוב ומבורך. יום שני י' מנחם אב התשפ"א*

*שבת קודש שקולה כנגד כל התורה*

*וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבֹתָ אֶל לְבָבֶךָ:*

*רבינו האור החיים הקדוש* מבאר, שיצר הרע מגיע אל האדם עם שתי טענות חזקות.

*אחת.* כיצד תצפה ותייחל לקיים את כל התורה כולה שהיא שלימות האדם.

*שנית.* איך יוכל לשוב בתשובה ולתקן את כל מה שפגם אחר שהרבה כל כך לחטוא.

וזה אמר הכתוב *'וידעת היום והשבת אל לבבך',* תיבת *'היום'* רומזת ליום *השבת* כמו שנאמר *'כי שבת היום'* שעל ידי שמירת השבת שהיא שקולה כנגד כל התורה, יחשב כאילו קיים את כל *התרי"ג מצוות.* וכן יתקן על ידה את כל מה שפגם בחטאיו. וכמו כן *'וידעת'* רומז לשבת, כמו שנאמר על השבת *'לדעת* כי אני ה' מקדשכם'.

וכעין זה כתב רבינו הקדוש בתחילת פרשת ויקהל לפרש מדוע לאחר חטא העגל חזר הקדוש ברוך הוא וציוה על השבת אף על שכבר ציוה ה' על השבת כבר קודם לכן. ומיישב לפי מה שאמרו חכמינו *ש'כל המודה בעבודה זרה ככופר בכל התורה כולה'.* ולכך לאחר שעם ישראל חטאו בעגל והודו בעבודה זרה היו צריכים לתקן את כל התרי"ג מצות שפגמו בכול, ודבר זה הינו רחוק מגדר ההשגה.

ואשר על כן באה אליהם מצות ה' שיזהרו במצות השבת, ובה יתקנו את הפגם שפגמו בכל התורה. ולפיכך אמר להם משה רבינו *'אלה הדברים אשר צוה ה' לעשות אותם'* ופירוש *'עשייה'* מלשון *'תיקון'* שבזה שיתחזקו בשמירת השבת יתקנו מה שקלקלו בחטא העגל.

*[אור החיים ואתחנן פרק ד פסוק לט]*

*בשורות טובות לכל בית ישראל*

*התענוג היומי שלי*
יוסף 20.07.2107:24
1. יישר כוח. בתגובה להודעה מספר 0
העבר לפורום אחר
העבר לפורום:
סיבה:
תגובה חדשה
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג
עריכת אשכול
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג