החופשה הבאה שלך מתחילה כאן
פורום בית המדרש אשכול 26646

גבעתי 21.07.2114:26

אור החיים היומי

בס"ד

*אור החיים יומי*
*מתורת רבינו חיים בן עטר הקדוש זצוקללה"ה*

*יום טוב ומבורך. יום רביעי יב' מנחם אב התשפ"א*

*באחרית הימים יעורר ה' את לבבות עם ישראל בתשובה, וסיפור מעניין מהזוהר הקדוש*

*בַּצַּר לְךָ וּמְצָאוּךָ כֹּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים, וְשַׁבְתָּ עַד ה' אֱלֹקיךָ וְשָׁמַעְתָּ בְּקֹלוֹ, כִּי אֵל רַחוּם ה' אֱלֹקיךָ:*

*רבינו האור החיים הקדוש* מפרש שאין כאן ציווי על חזרה בתשובה, אלא *'הבטחה'* שהכתוב מבטיח שלאחר שיהיו עם ישראל בגלות ויסבלו חבלי משיח, יעורר ה' את לבבם לשוב בתשובה, והטעם הוא *'כי אל רחום ה' אלהיך לא ירפך'* ויחזק את לבבם לשוב אל ה' יתברך.

ורבינו הקדוש מביא מהזוהר הקדוש, סיפור על ויכוח בין המלאך מיכאל והס"מ בנוגע להבנת פסוק זה, וזה נוגע לגאולתם של ישראל, האם זה יהיה בלי תשובה, או דווקא עם תשובה. והסיפור הוא כדלהלן:

רבי היה יושב יום אחד, והיה מסתכל בדבר הזה, שכתוב *בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד ה' אלהיך ושמעת בקולו.* אמר, מה שאמר משה רבינו שיהיה בסוף הימים, כל אותם הצרות הרי באו, ותשובה עד עתה טרם נעשתה.

בעוד שהיה יושב, בא אליהו זכור לטוב ואמר לו חייך רבי, בדבר הזה מתעסק הקדוש ברוך הוא ביום הזה, ובא מיכאל השר הגדול של ישראל, וביקש מתי יצאו בניו אהוביו מתחת לגלות אדום. ואמר לה' יתברך, אתה כתבת בתורתך שכאשר יסבלו אותם העונשים על מה שעשו שלא כרצונך. מה כתוב, *כי אל רחום ה' אלהיך.*

אמר ה' יתברך למיכאל, יבוא ס"מ השר של אדום, ויטען עמו לפני.

בא ס"מ, וטען מיכאל דבר זה כבראשונה. אמר ס"מ, רבון העולם, אתה הוא שאמרת שתהיה כנסת ישראל תחת שלטון אדום עד שיהיו צדיקים לפניך, והרי כולם רשעים עד היום הזה.

באותה שעה נזף בו הקדוש ברוך הוא על שאמר לשון הרע על בניו, וברח שלשת אלפי מילין. ואמר למיכאל: מיכאל, היה לך ללכת לראש הכתוב, שכתוב *'ושבת עד ה' אלהיך ושמעת בקלו ואחר כך כתוב כי אל רחום ה' אלהיך'.* אמר מיכאל: רבון העולם, היה לך לרחם עליהם, אתה רחום, וכך נקראת. אמר לו: שבועה נשבעתי ביום שנגזר הדין לפני עד שישובו, ואם כנסת ישראל פותחת בתשובה כמו עין של מחט, אני אפתח לה שערים גדולים.

ולכאורה צריך ביאור, מה היתה טענת מיכאל, וכי לא ידע את תחילת הפסוק שהדבר תלוי בתשובה? ועוד, אחר שאמר לו הקדוש ברוך הוא בפירוש כן, מה חזר לומר *'הוה לך לרחמא עלייהו',* הרי כבר נענה שהדבר תלוי בתשובה?

ועל זה כתב רבינו הקדוש לבאר שטענת השר מיכאל היתה, מכיון שבני ישראל כבר סבלו את כל העונשים האלו, היה להקדוש ברוך הוא לרחם עליהם ולעורר את לבבם לתשובה, וכהבטחת הכתוב שאחר שיסבלו את עונשם יעורר ה' את ליבם לתשובה.

*[אור החיים ואתחנן פרק ד פסוק כט]*

*בשורות טובות לכל בית ישראל*

*התענוג היומי שלי*
יוסף 22.07.2107:36
1. הגיע זמן הגאולה. הגיע מזמן. בתגובה להודעה מספר 0
העבר לפורום אחר
העבר לפורום:
סיבה:
תגובה חדשה
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג
עריכת אשכול
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג