החופשה הבאה שלך מתחילה כאן
פורום בית המדרש אשכול 26648

גבעתי 22.07.2109:36

החיזוק היומי של רונן קרתא*זיכוי הרבים*

סנדלר אחד, אומן במקצועו היה מייצר נעליים מיוחדות. לכל אדם ייצר לפי בקשתו המיוחדת, מרצועות מיוחדות ועור משובח. כל זוג נעליים נמכר באלפי שקלים. בשל המחיר הגבוה לא מכר הסנדלר זוגות רבים.

שכנו של הסנדלר החליט לפתוח מפעל לנעליים, אומנם לא יוקרתי כמו של שכנו הסנדלר, ולכן המחירים היו זולים מאד. בשל המחיר הזול ייצר ומכר המפעל מאות זוגות בחודש.

בחלוף חודש הכניס הסנדלר האומן עשרים אלף שקלים לכיסו ואילו בעל המפעל שלשל לכיסו מאה אלף שקלים... (הרב ישראל מאיר מראדין)

אשריהם האנשים היושבים בבית המדרש ועוסקים בתורת אלוקים, יגעים, מתאמצים, עמלים בתורה הקדושה. אבל הם עמלים לעצמם, שכרם הרבה מאד אך אינו דומה שכרם לאדם המזכה את הרבים!

כשאדם לומד לבד, גם אם ילמד בדבקות הוא לא ידמה לאדם שזיכה בלימוד עוד אנשים.

לא כולנו זכינו לשבת באוהלה של תורה, אבל במעשינו אנו יכולים להיות בעלי השפעה ושכר גדולים יותר - באמצעות זיכוי הרבים.

כדי לזכות את האחר לא צריך לעשות הרבה, מספיק שהעברת לו חידוש שלמדת, הצעת לו לתרום לגמ"ח, הראת לו דרך שונה מעט, זיכית אותו, הוא יעביר לעוד אחד וכך, בפעולה קטנה שלך זיכית עשרות אנשים.

אמר בעל ה"חסד לאברהם": "אין חפץ ה’ כי אם במי שמזכה את הבריות".

הוסיף בעל ה"רוקח": אין הזכות כמזכה הרבים, אפילו אדם פשוט ביותר כיוון שהוא מזכה הרבים מעלתו עצומה בשמים".

ועוד נכתב בספר ה"זוהר": "אדם המזכה את הרבים ניכנס לשבעים עולמות גנוזים שאינו נכנס לשם אדם אחר חוץ ממי שמזכה את הרבים - אלמלא ידעו בני האדם כמה תועלת וזכות זוכים בשביל הרשעים שמזכים אותם, היו רודפים אחריהם כמו שרודפים אחר החיים".

זיכוי הרבים, כל-כך פשוט וכל-כך כדאי... (רונן קרתא)

*יום טוב ובשורות טובות*
*לגאולת והצלחת עם ישראל ברחמים רבים. אמן!*
יוסף 23.07.2106:44
1. תודה רבה. שבת שלום. בתגובה להודעה מספר 0
העבר לפורום אחר
העבר לפורום:
סיבה:
תגובה חדשה
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג
עריכת אשכול
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג